Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Kurset gir en grundig basisopplæring innen relevante førstehjelps-emner med klar vekt på å øve opp praktiske ferdigheter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.05.2020 5 dager25.05.2020 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.04.2020 (+1) 2 dager27.04.2020 (+1) 6.900 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring for sokkelarbeidende personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.04.2020 (+2) 4 dager14.04.2020 (+2) 17.100 kr

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets og beredskapsopplæring repetisjon. Personell som ikke har gjennomført GSK-rep. innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise. Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av siste 8 år, må gjennomføre nytt Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.04.2020 (+7) 2 dager20.04.2020 (+7) 10.600 kr

GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell (1 dag)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhets- og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.04.2020 (+5) 1 dag21.04.2020 (+5) 8.200 kr

Helikopterevakuering HUET

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering HUET. Kursets er godkjent i henhold til Norsk olje og gass og foregår i innendørs, oppvarmet basseng.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.04.2020 (+6) 1 dag15.04.2020 (+6) 7.400 kr

HLO repetisjon (OSC 1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC 1141). Et representativt utvalg av HLO grunnkurs tilpasset deltakerens forkunnskaper. Det legges stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.04.2020 (+5) 2 dager14.04.2020 (+5) 12.700 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 14.04.2020 (+1) 4 dager14.04.2020 (+1) 26.300 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 17.200 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.05.2020 4 dager25.05.2020 15.000 kr

Liten MOB-båt repetisjon med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 10.100 kr

Liten MOB-båt repetisjon uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring (OSE114). Et representativt utvalg av innholdet i Liten MOB-båt-grunnkurs tilpasset elevens forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.04.2020 (+2) 1 dag17.04.2020 (+2) 8.000 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 13.300 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 7.200 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129). Du lærer å håndtere alle saker som er nødvendige for å være livbåtfører ved et havari eller i en ulykke der evakuering blir nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 19.200 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129). Et representativt utvalg av innholdet i sliskestup livbåt grunnkurset tilpasset forkunnskaper av elevene med stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.04.2020 (+3) 1 dag15.04.2020 (+3) 11.100 kr

Søk og redninglag repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr søk og redninglag - repetisjonskurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 15.04.2020 (+4) 2 dager15.04.2020 (+4) 10.700 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs, for medlemmer av søk og redningslag og skadestedsledere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 18.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2020 (+3) 1 dag29.05.2020 (+3) 4.200 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 4.200 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 4.200 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.200 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.550 kr
Grimstad Grimstad 2 timer 2.100 kr
Haugesund Haugesund 2 timer 2.100 kr
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.600 kr
Stavanger Stavanger 2 timer 2.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.04.2020 (+35) 1 dag06.04.2020 (+35) 2.690 kr
Bergen 14.04.2020 1 dag 14.04.2020 2.690 kr
Bergen 24.04.2020 1 dag 24.04.2020 2.690 kr
Bergen 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 2.690 kr
Bergen 08.05.2020 1 dag 08.05.2020 2.690 kr
Bergen 11.05.2020 1 dag 11.05.2020 2.690 kr
Bergen 20.05.2020 1 dag 20.05.2020 2.690 kr
Bergen 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 2.690 kr
Bergen 05.06.2020 1 dag 05.06.2020 2.690 kr
Bergen 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.690 kr
Bergen 19.06.2020 1 dag 19.06.2020 2.690 kr
Bergen 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 2.690 kr
Bergen 03.07.2020 1 dag 03.07.2020 2.690 kr
Bergen 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 2.690 kr
Bergen 17.07.2020 1 dag 17.07.2020 2.690 kr
Bergen 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 2.690 kr
Bergen 31.07.2020 1 dag 31.07.2020 2.690 kr
Bergen 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 2.690 kr
Bergen 14.08.2020 1 dag 14.08.2020 2.690 kr
Bergen 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 2.690 kr
Bergen 28.08.2020 1 dag 28.08.2020 2.690 kr
Bergen 11.09.2020 1 dag 11.09.2020 2.690 kr
Bergen 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 2.690 kr
Bergen 25.09.2020 1 dag 25.09.2020 2.690 kr
Bergen 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 2.690 kr
Bergen 09.10.2020 1 dag 09.10.2020 2.690 kr
Bergen 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 2.690 kr
Bergen 23.10.2020 1 dag 23.10.2020 2.690 kr
Bergen 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 2.690 kr
Bergen 06.11.2020 1 dag 06.11.2020 2.690 kr
Bergen 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Bergen 20.11.2020 1 dag 20.11.2020 2.690 kr
Bergen 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 2.690 kr
Bergen 04.12.2020 1 dag 04.12.2020 2.690 kr
Bergen 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 2.690 kr
Bergen 18.12.2020 1 dag 18.12.2020 2.690 kr
Grimstad Grimstad 06.04.2020 (+37) 1 dag06.04.2020 (+37) 2.690 kr
Grimstad 14.04.2020 1 dag 14.04.2020 2.690 kr
Grimstad 20.04.2020 1 dag 20.04.2020 2.690 kr
Grimstad 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 2.690 kr
Grimstad 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 2.690 kr
Grimstad 11.05.2020 1 dag 11.05.2020 2.690 kr
Grimstad 18.05.2020 1 dag 18.05.2020 2.690 kr
Grimstad 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 2.690 kr
Grimstad 02.06.2020 1 dag 02.06.2020 2.690 kr
Grimstad 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.690 kr
Grimstad 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 2.690 kr
Grimstad 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 2.690 kr
Grimstad 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 2.690 kr
Grimstad 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 2.690 kr
Grimstad 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 2.690 kr
Grimstad 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 2.690 kr
Grimstad 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 2.690 kr
Grimstad 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 2.690 kr
Grimstad 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 2.690 kr
Grimstad 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 2.690 kr
Grimstad 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 2.690 kr
Grimstad 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 2.690 kr
Grimstad 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 2.690 kr
Grimstad 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 2.690 kr
Grimstad 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 2.690 kr
Grimstad 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 2.690 kr
Grimstad 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 2.690 kr
Grimstad 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 2.690 kr
Grimstad 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 2.690 kr
Grimstad 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 2.690 kr
Grimstad 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 2.690 kr
Grimstad 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Grimstad 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 2.690 kr
Grimstad 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 2.690 kr
Grimstad 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 2.690 kr
Grimstad 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 2.690 kr
Grimstad 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 2.690 kr
Grimstad 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 2.690 kr
Haugesund Haugesund 06.04.2020 (+37) 1 dag06.04.2020 (+37) 2.690 kr
Haugesund 14.04.2020 1 dag 14.04.2020 2.690 kr
Haugesund 20.04.2020 1 dag 20.04.2020 2.690 kr
Haugesund 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 2.690 kr
Haugesund 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 2.690 kr
Haugesund 11.05.2020 1 dag 11.05.2020 2.690 kr
Haugesund 18.05.2020 1 dag 18.05.2020 2.690 kr
Haugesund 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 2.690 kr
Haugesund 02.06.2020 1 dag 02.06.2020 2.690 kr
Haugesund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.690 kr
Haugesund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 2.690 kr
Haugesund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 2.690 kr
Haugesund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 2.690 kr
Haugesund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 2.690 kr
Haugesund 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 2.690 kr
Haugesund 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 2.690 kr
Haugesund 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 2.690 kr
Haugesund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 2.690 kr
Haugesund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 2.690 kr
Haugesund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 2.690 kr
Haugesund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 2.690 kr
Haugesund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 2.690 kr
Haugesund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 2.690 kr
Haugesund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 2.690 kr
Haugesund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 2.690 kr
Haugesund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 2.690 kr
Haugesund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 2.690 kr
Haugesund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 2.690 kr
Haugesund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 2.690 kr
Haugesund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 2.690 kr
Haugesund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 2.690 kr
Haugesund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Haugesund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Haugesund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 2.690 kr
Haugesund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 2.690 kr
Haugesund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 2.690 kr
Haugesund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 2.690 kr
Haugesund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 2.690 kr
Kristiansund Kristiansund 06.04.2020 (+63) 1 dag06.04.2020 (+63) 2.690 kr
Kristiansund 08.04.2020 1 dag 08.04.2020 2.690 kr
Kristiansund 15.04.2020 1 dag 15.04.2020 2.690 kr
Kristiansund 20.04.2020 1 dag 20.04.2020 2.690 kr
Kristiansund 22.04.2020 1 dag 22.04.2020 2.690 kr
Kristiansund 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 2.690 kr
Kristiansund 29.04.2020 1 dag 29.04.2020 2.690 kr
Kristiansund 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 06.05.2020 1 dag 06.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 11.05.2020 1 dag 11.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 13.05.2020 1 dag 13.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 18.05.2020 1 dag 18.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 27.05.2020 1 dag 27.05.2020 2.690 kr
Kristiansund 03.06.2020 1 dag 03.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 2.690 kr
Kristiansund 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.07.2020 1 dag 07.07.2020 2.690 kr
Kristiansund 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 2.690 kr
Kristiansund 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 2.690 kr
Kristiansund 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 2.690 kr
Kristiansund 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 2.690 kr
Kristiansund 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 2.690 kr
Kristiansund 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 2.690 kr
Stavanger Stavanger 06.04.2020 (+105) 1 dag06.04.2020 (+105) 2.690 kr
Stavanger 08.04.2020 1 dag 08.04.2020 2.690 kr
Stavanger 15.04.2020 1 dag 15.04.2020 2.690 kr
Stavanger 17.04.2020 1 dag 17.04.2020 2.690 kr
Stavanger 20.04.2020 1 dag 20.04.2020 2.690 kr
Stavanger 22.04.2020 1 dag 22.04.2020 2.690 kr
Stavanger 24.04.2020 1 dag 24.04.2020 2.690 kr
Stavanger 27.04.2020 1 dag 27.04.2020 2.690 kr
Stavanger 29.04.2020 1 dag 29.04.2020 2.690 kr
Stavanger 04.05.2020 1 dag 04.05.2020 2.690 kr
Stavanger 06.05.2020 1 dag 06.05.2020 2.690 kr
Stavanger 08.05.2020 1 dag 08.05.2020 2.690 kr
Stavanger 11.05.2020 1 dag 11.05.2020 2.690 kr
Stavanger 13.05.2020 1 dag 13.05.2020 2.690 kr
Stavanger 15.05.2020 1 dag 15.05.2020 2.690 kr
Stavanger 18.05.2020 1 dag 18.05.2020 2.690 kr
Stavanger 20.05.2020 1 dag 20.05.2020 2.690 kr
Stavanger 22.05.2020 1 dag 22.05.2020 2.690 kr
Stavanger 25.05.2020 1 dag 25.05.2020 2.690 kr
Stavanger 27.05.2020 1 dag 27.05.2020 2.690 kr
Stavanger 29.05.2020 1 dag 29.05.2020 2.690 kr
Stavanger 03.06.2020 1 dag 03.06.2020 2.690 kr
Stavanger 05.06.2020 1 dag 05.06.2020 2.690 kr
Stavanger 08.06.2020 1 dag 08.06.2020 2.690 kr
Stavanger 10.06.2020 1 dag 10.06.2020 2.690 kr
Stavanger 12.06.2020 1 dag 12.06.2020 2.690 kr
Stavanger 15.06.2020 1 dag 15.06.2020 2.690 kr
Stavanger 17.06.2020 1 dag 17.06.2020 2.690 kr
Stavanger 19.06.2020 1 dag 19.06.2020 2.690 kr
Stavanger 22.06.2020 1 dag 22.06.2020 2.690 kr
Stavanger 24.06.2020 1 dag 24.06.2020 2.690 kr
Stavanger 26.06.2020 1 dag 26.06.2020 2.690 kr
Stavanger 29.06.2020 1 dag 29.06.2020 2.690 kr
Stavanger 01.07.2020 1 dag 01.07.2020 2.690 kr
Stavanger 03.07.2020 1 dag 03.07.2020 2.690 kr
Stavanger 06.07.2020 1 dag 06.07.2020 2.690 kr
Stavanger 08.07.2020 1 dag 08.07.2020 2.690 kr
Stavanger 10.07.2020 1 dag 10.07.2020 2.690 kr
Stavanger 13.07.2020 1 dag 13.07.2020 2.690 kr
Stavanger 15.07.2020 1 dag 15.07.2020 2.690 kr
Stavanger 17.07.2020 1 dag 17.07.2020 2.690 kr
Stavanger 20.07.2020 1 dag 20.07.2020 2.690 kr
Stavanger 22.07.2020 1 dag 22.07.2020 2.690 kr
Stavanger 24.07.2020 1 dag 24.07.2020 2.690 kr
Stavanger 27.07.2020 1 dag 27.07.2020 2.690 kr
Stavanger 29.07.2020 1 dag 29.07.2020 2.690 kr
Stavanger 31.07.2020 1 dag 31.07.2020 2.690 kr
Stavanger 03.08.2020 1 dag 03.08.2020 2.690 kr
Stavanger 05.08.2020 1 dag 05.08.2020 2.690 kr
Stavanger 07.08.2020 1 dag 07.08.2020 2.690 kr
Stavanger 10.08.2020 1 dag 10.08.2020 2.690 kr
Stavanger 12.08.2020 1 dag 12.08.2020 2.690 kr
Stavanger 14.08.2020 1 dag 14.08.2020 2.690 kr
Stavanger 17.08.2020 1 dag 17.08.2020 2.690 kr
Stavanger 19.08.2020 1 dag 19.08.2020 2.690 kr
Stavanger 21.08.2020 1 dag 21.08.2020 2.690 kr
Stavanger 24.08.2020 1 dag 24.08.2020 2.690 kr
Stavanger 26.08.2020 1 dag 26.08.2020 2.690 kr
Stavanger 28.08.2020 1 dag 28.08.2020 2.690 kr
Stavanger 31.08.2020 1 dag 31.08.2020 2.690 kr
Stavanger 02.09.2020 1 dag 02.09.2020 2.690 kr
Stavanger 04.09.2020 1 dag 04.09.2020 2.690 kr
Stavanger 07.09.2020 1 dag 07.09.2020 2.690 kr
Stavanger 09.09.2020 1 dag 09.09.2020 2.690 kr
Stavanger 11.09.2020 1 dag 11.09.2020 2.690 kr
Stavanger 14.09.2020 1 dag 14.09.2020 2.690 kr
Stavanger 16.09.2020 1 dag 16.09.2020 2.690 kr
Stavanger 18.09.2020 1 dag 18.09.2020 2.690 kr
Stavanger 21.09.2020 1 dag 21.09.2020 2.690 kr
Stavanger 23.09.2020 1 dag 23.09.2020 2.690 kr
Stavanger 25.09.2020 1 dag 25.09.2020 2.690 kr
Stavanger 28.09.2020 1 dag 28.09.2020 2.690 kr
Stavanger 30.09.2020 1 dag 30.09.2020 2.690 kr
Stavanger 02.10.2020 1 dag 02.10.2020 2.690 kr
Stavanger 05.10.2020 1 dag 05.10.2020 2.690 kr
Stavanger 07.10.2020 1 dag 07.10.2020 2.690 kr
Stavanger 09.10.2020 1 dag 09.10.2020 2.690 kr
Stavanger 12.10.2020 1 dag 12.10.2020 2.690 kr
Stavanger 14.10.2020 1 dag 14.10.2020 2.690 kr
Stavanger 16.10.2020 1 dag 16.10.2020 2.690 kr
Stavanger 19.10.2020 1 dag 19.10.2020 2.690 kr
Stavanger 21.10.2020 1 dag 21.10.2020 2.690 kr
Stavanger 23.10.2020 1 dag 23.10.2020 2.690 kr
Stavanger 26.10.2020 1 dag 26.10.2020 2.690 kr
Stavanger 28.10.2020 1 dag 28.10.2020 2.690 kr
Stavanger 30.10.2020 1 dag 30.10.2020 2.690 kr
Stavanger 02.11.2020 1 dag 02.11.2020 2.690 kr
Stavanger 04.11.2020 1 dag 04.11.2020 2.690 kr
Stavanger 06.11.2020 1 dag 06.11.2020 2.690 kr
Stavanger 09.11.2020 1 dag 09.11.2020 2.690 kr
Stavanger 11.11.2020 1 dag 11.11.2020 2.690 kr
Stavanger 13.11.2020 1 dag 13.11.2020 2.690 kr
Stavanger 16.11.2020 1 dag 16.11.2020 2.690 kr
Stavanger 18.11.2020 1 dag 18.11.2020 2.690 kr
Stavanger 20.11.2020 1 dag 20.11.2020 2.690 kr
Stavanger 23.11.2020 1 dag 23.11.2020 2.690 kr
Stavanger 25.11.2020 1 dag 25.11.2020 2.690 kr
Stavanger 27.11.2020 1 dag 27.11.2020 2.690 kr
Stavanger 30.11.2020 1 dag 30.11.2020 2.690 kr
Stavanger 02.12.2020 1 dag 02.12.2020 2.690 kr
Stavanger 04.12.2020 1 dag 04.12.2020 2.690 kr
Stavanger 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 2.690 kr
Stavanger 09.12.2020 1 dag 09.12.2020 2.690 kr
Stavanger 11.12.2020 1 dag 11.12.2020 2.690 kr
Stavanger 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 2.690 kr
Stavanger 16.12.2020 1 dag 16.12.2020 2.690 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.05.2020 (+7) 5 dager04.05.2020 (+7) 11.850 kr
Grimstad Grimstad 04.05.2020 (+6) 5 dager04.05.2020 (+6) 11.850 kr
Haugesund Haugesund 20.04.2020 (+7) 5 dager20.04.2020 (+7) 11.850 kr
Kristiansund Kristiansund 20.04.2020 (+8) 5 dager20.04.2020 (+8) 11.850 kr
Stavanger Stavanger 20.04.2020 (+15) 5 dager20.04.2020 (+15) 11.850 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.05.2020 (+4) 2 dager07.05.2020 (+4) 6.600 kr
Grimstad Grimstad 07.05.2020 (+7) 2 dager07.05.2020 (+7) 6.600 kr
Haugesund Haugesund 04.05.2020 (+6) 2 dager04.05.2020 (+6) 6.600 kr
Kristiansund Kristiansund 23.04.2020 (+8) 2 dager23.04.2020 (+8) 6.600 kr
Stavanger Stavanger 06.04.2020 (+18) 2 dager06.04.2020 (+18) 6.600 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.04.2020 (+102) 2 dager06.04.2020 (+102) 7.500 kr
Bergen 07.04.2020 2 dager 07.04.2020 7.500 kr
Bergen 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 7.500 kr
Bergen 15.04.2020 2 dager 15.04.2020 7.500 kr
Bergen 16.04.2020 2 dager 16.04.2020 7.500 kr
Bergen 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 7.500 kr
Bergen 21.04.2020 2 dager 21.04.2020 7.500 kr
Bergen 22.04.2020 2 dager 22.04.2020 7.500 kr
Bergen 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 7.500 kr
Bergen 28.04.2020 2 dager 28.04.2020 7.500 kr
Bergen 29.04.2020 2 dager 29.04.2020 7.500 kr
Bergen 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 7.500 kr
Bergen 05.05.2020 2 dager 05.05.2020 7.500 kr
Bergen 06.05.2020 2 dager 06.05.2020 7.500 kr
Bergen 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 7.500 kr
Bergen 12.05.2020 2 dager 12.05.2020 7.500 kr
Bergen 13.05.2020 2 dager 13.05.2020 7.500 kr
Bergen 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 7.500 kr
Bergen 19.05.2020 2 dager 19.05.2020 7.500 kr
Bergen 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 7.500 kr
Bergen 26.05.2020 2 dager 26.05.2020 7.500 kr
Bergen 27.05.2020 2 dager 27.05.2020 7.500 kr
Bergen 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 7.500 kr
Bergen 03.06.2020 2 dager 03.06.2020 7.500 kr
Bergen 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 7.500 kr
Bergen 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 7.500 kr
Bergen 09.06.2020 2 dager 09.06.2020 7.500 kr
Bergen 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 7.500 kr
Bergen 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 7.500 kr
Bergen 16.06.2020 2 dager 16.06.2020 7.500 kr
Bergen 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 7.500 kr
Bergen 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 7.500 kr
Bergen 23.06.2020 2 dager 23.06.2020 7.500 kr
Bergen 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 7.500 kr
Bergen 30.06.2020 2 dager 30.06.2020 7.500 kr
Bergen 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 7.500 kr
Bergen 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 7.500 kr
Bergen 07.07.2020 2 dager 07.07.2020 7.500 kr
Bergen 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 7.500 kr
Bergen 14.07.2020 2 dager 14.07.2020 7.500 kr
Bergen 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 7.500 kr
Bergen 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 7.500 kr
Bergen 21.07.2020 2 dager 21.07.2020 7.500 kr
Bergen 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 7.500 kr
Bergen 28.07.2020 2 dager 28.07.2020 7.500 kr
Bergen 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 7.500 kr
Bergen 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 7.500 kr
Bergen 04.08.2020 2 dager 04.08.2020 7.500 kr
Bergen 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 7.500 kr
Bergen 11.08.2020 2 dager 11.08.2020 7.500 kr
Bergen 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 7.500 kr
Bergen 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 7.500 kr
Bergen 18.08.2020 2 dager 18.08.2020 7.500 kr
Bergen 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 7.500 kr
Bergen 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 7.500 kr
Bergen 25.08.2020 2 dager 25.08.2020 7.500 kr
Bergen 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 7.500 kr
Bergen 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 7.500 kr
Bergen 01.09.2020 2 dager 01.09.2020 7.500 kr
Bergen 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 7.500 kr
Bergen 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 7.500 kr
Bergen 08.09.2020 2 dager 08.09.2020 7.500 kr
Bergen 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 7.500 kr
Bergen 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 7.500 kr
Bergen 15.09.2020 2 dager 15.09.2020 7.500 kr
Bergen 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 7.500 kr
Bergen 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 7.500 kr
Bergen 22.09.2020 2 dager 22.09.2020 7.500 kr
Bergen 23.09.2020 2 dager 23.09.2020 7.500 kr
Bergen 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 7.500 kr
Bergen 29.09.2020 2 dager 29.09.2020 7.500 kr
Bergen 30.09.2020 2 dager 30.09.2020 7.500 kr
Bergen 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 7.500 kr
Bergen 06.10.2020 2 dager 06.10.2020 7.500 kr
Bergen 07.10.2020 2 dager 07.10.2020 7.500 kr
Bergen 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 7.500 kr
Bergen 13.10.2020 2 dager 13.10.2020 7.500 kr
Bergen 14.10.2020 2 dager 14.10.2020 7.500 kr
Bergen 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 7.500 kr
Bergen 20.10.2020 2 dager 20.10.2020 7.500 kr
Bergen 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 7.500 kr
Bergen 27.10.2020 2 dager 27.10.2020 7.500 kr
Bergen 28.10.2020 2 dager 28.10.2020 7.500 kr
Bergen 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 7.500 kr
Bergen 03.11.2020 2 dager 03.11.2020 7.500 kr
Bergen 04.11.2020 2 dager 04.11.2020 7.500 kr
Bergen 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 7.500 kr
Bergen 10.11.2020 2 dager 10.11.2020 7.500 kr
Bergen 11.11.2020 2 dager 11.11.2020 7.500 kr
Bergen 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 7.500 kr
Bergen 17.11.2020 2 dager 17.11.2020 7.500 kr
Bergen 18.11.2020 2 dager 18.11.2020 7.500 kr
Bergen 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 7.500 kr
Bergen 24.11.2020 2 dager 24.11.2020 7.500 kr
Bergen 25.11.2020 2 dager 25.11.2020 7.500 kr
Bergen 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 7.500 kr
Bergen 02.12.2020 2 dager 02.12.2020 7.500 kr
Bergen 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 7.500 kr
Bergen 08.12.2020 2 dager 08.12.2020 7.500 kr
Bergen 09.12.2020 2 dager 09.12.2020 7.500 kr
Bergen 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 7.500 kr
Bergen 15.12.2020 2 dager 15.12.2020 7.500 kr
Bergen 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 7.500 kr
Grimstad Grimstad 06.04.2020 (+36) 2 dager06.04.2020 (+36) 8.450 kr
Grimstad 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 8.450 kr
Grimstad 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 8.450 kr
Grimstad 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 8.450 kr
Grimstad 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 8.450 kr
Grimstad 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 8.450 kr
Grimstad 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 8.450 kr
Grimstad 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 8.450 kr
Grimstad 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 8.450 kr
Grimstad 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 8.450 kr
Grimstad 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 8.450 kr
Grimstad 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 8.450 kr
Grimstad 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 8.450 kr
Grimstad 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 8.450 kr
Grimstad 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 8.450 kr
Grimstad 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 8.450 kr
Grimstad 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 8.450 kr
Grimstad 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 8.450 kr
Grimstad 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 8.450 kr
Grimstad 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 8.450 kr
Grimstad 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 8.450 kr
Grimstad 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 8.450 kr
Grimstad 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 8.450 kr
Grimstad 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 8.450 kr
Grimstad 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 8.450 kr
Grimstad 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 8.450 kr
Grimstad 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 8.450 kr
Grimstad 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 8.450 kr
Grimstad 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 8.450 kr
Grimstad 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 8.450 kr
Grimstad 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 8.450 kr
Grimstad 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 8.450 kr
Grimstad 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 8.450 kr
Grimstad 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 8.450 kr
Grimstad 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 8.450 kr
Grimstad 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 8.450 kr
Grimstad 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 8.450 kr
Haugesund Haugesund 06.04.2020 (+72) 2 dager06.04.2020 (+72) 6.990 kr
Haugesund 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 6.990 kr
Haugesund 16.04.2020 2 dager 16.04.2020 6.990 kr
Haugesund 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 6.990 kr
Haugesund 23.04.2020 2 dager 23.04.2020 6.990 kr
Haugesund 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 6.990 kr
Haugesund 29.04.2020 2 dager 29.04.2020 6.990 kr
Haugesund 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 6.990 kr
Haugesund 07.05.2020 2 dager 07.05.2020 6.990 kr
Haugesund 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 6.990 kr
Haugesund 14.05.2020 2 dager 14.05.2020 6.990 kr
Haugesund 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 6.990 kr
Haugesund 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 6.990 kr
Haugesund 28.05.2020 2 dager 28.05.2020 6.990 kr
Haugesund 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 6.990 kr
Haugesund 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 6.990 kr
Haugesund 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 6.990 kr
Haugesund 11.06.2020 2 dager 11.06.2020 6.990 kr
Haugesund 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 6.990 kr
Haugesund 18.06.2020 2 dager 18.06.2020 6.990 kr
Haugesund 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 6.990 kr
Haugesund 25.06.2020 2 dager 25.06.2020 6.990 kr
Haugesund 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 6.990 kr
Haugesund 02.07.2020 2 dager 02.07.2020 6.990 kr
Haugesund 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 6.990 kr
Haugesund 09.07.2020 2 dager 09.07.2020 6.990 kr
Haugesund 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 6.990 kr
Haugesund 16.07.2020 2 dager 16.07.2020 6.990 kr
Haugesund 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 6.990 kr
Haugesund 23.07.2020 2 dager 23.07.2020 6.990 kr
Haugesund 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 6.990 kr
Haugesund 30.07.2020 2 dager 30.07.2020 6.990 kr
Haugesund 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 6.990 kr
Haugesund 06.08.2020 2 dager 06.08.2020 6.990 kr
Haugesund 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 6.990 kr
Haugesund 13.08.2020 2 dager 13.08.2020 6.990 kr
Haugesund 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 6.990 kr
Haugesund 20.08.2020 2 dager 20.08.2020 6.990 kr
Haugesund 20.08.2020 2 dager 20.08.2020 6.990 kr
Haugesund 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 6.990 kr
Haugesund 27.08.2020 2 dager 27.08.2020 6.990 kr
Haugesund 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 6.990 kr
Haugesund 03.09.2020 2 dager 03.09.2020 6.990 kr
Haugesund 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 6.990 kr
Haugesund 10.09.2020 2 dager 10.09.2020 6.990 kr
Haugesund 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 6.990 kr
Haugesund 17.09.2020 2 dager 17.09.2020 6.990 kr
Haugesund 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 6.990 kr
Haugesund 24.09.2020 2 dager 24.09.2020 6.990 kr
Haugesund 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 6.990 kr
Haugesund 01.10.2020 2 dager 01.10.2020 6.990 kr
Haugesund 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 6.990 kr
Haugesund 08.10.2020 2 dager 08.10.2020 6.990 kr
Haugesund 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 6.990 kr
Haugesund 15.10.2020 2 dager 15.10.2020 6.990 kr
Haugesund 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 6.990 kr
Haugesund 22.10.2020 2 dager 22.10.2020 6.990 kr
Haugesund 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 6.990 kr
Haugesund 29.10.2020 2 dager 29.10.2020 6.990 kr
Haugesund 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 6.990 kr
Haugesund 05.11.2020 2 dager 05.11.2020 6.990 kr
Haugesund 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 6.990 kr
Haugesund 12.11.2020 2 dager 12.11.2020 6.990 kr
Haugesund 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 6.990 kr
Haugesund 19.11.2020 2 dager 19.11.2020 6.990 kr
Haugesund 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 6.990 kr
Haugesund 26.11.2020 2 dager 26.11.2020 6.990 kr
Haugesund 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 6.990 kr
Haugesund 03.12.2020 2 dager 03.12.2020 6.990 kr
Haugesund 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 6.990 kr
Haugesund 10.12.2020 2 dager 10.12.2020 6.990 kr
Haugesund 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 6.990 kr
Haugesund 17.12.2020 2 dager 17.12.2020 6.990 kr
Kristiansund Kristiansund 06.04.2020 (+73) 2 dager06.04.2020 (+73) 10.200 kr
Kristiansund 07.04.2020 2 dager 07.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.04.2020 2 dager 16.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.04.2020 2 dager 22.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.04.2020 2 dager 29.04.2020 10.200 kr
Kristiansund 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 06.05.2020 2 dager 06.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 13.05.2020 2 dager 13.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.05.2020 2 dager 19.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 27.05.2020 2 dager 27.05.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 24.06.2020 2 dager 24.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 10.200 kr
Kristiansund 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 08.07.2020 2 dager 08.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 22.07.2020 2 dager 22.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 10.200 kr
Kristiansund 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 05.08.2020 2 dager 05.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 23.09.2020 2 dager 23.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 30.09.2020 2 dager 30.09.2020 10.200 kr
Kristiansund 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.10.2020 2 dager 07.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.10.2020 2 dager 14.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 21.10.2020 2 dager 21.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 28.10.2020 2 dager 28.10.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 04.11.2020 2 dager 04.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 11.11.2020 2 dager 11.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 18.11.2020 2 dager 18.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 25.11.2020 2 dager 25.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 10.200 kr
Kristiansund 02.12.2020 2 dager 02.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 09.12.2020 2 dager 09.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 10.200 kr
Kristiansund 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 10.200 kr
Stavanger Stavanger 06.04.2020 (+106) 2 dager06.04.2020 (+106) 7.730 kr
Stavanger 07.04.2020 2 dager 07.04.2020 7.730 kr
Stavanger 14.04.2020 2 dager 14.04.2020 7.730 kr
Stavanger 15.04.2020 2 dager 15.04.2020 7.730 kr
Stavanger 16.04.2020 2 dager 16.04.2020 7.730 kr
Stavanger 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 7.730 kr
Stavanger 22.04.2020 2 dager 22.04.2020 7.730 kr
Stavanger 23.04.2020 2 dager 23.04.2020 7.730 kr
Stavanger 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 7.730 kr
Stavanger 28.04.2020 2 dager 28.04.2020 7.730 kr
Stavanger 29.04.2020 2 dager 29.04.2020 7.730 kr
Stavanger 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 7.730 kr
Stavanger 06.05.2020 2 dager 06.05.2020 7.730 kr
Stavanger 07.05.2020 2 dager 07.05.2020 7.730 kr
Stavanger 07.05.2020 2 dager 07.05.2020 7.730 kr
Stavanger 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 7.730 kr
Stavanger 13.05.2020 2 dager 13.05.2020 7.730 kr
Stavanger 14.05.2020 2 dager 14.05.2020 7.730 kr
Stavanger 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 7.730 kr
Stavanger 19.05.2020 2 dager 19.05.2020 7.730 kr
Stavanger 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 7.730 kr
Stavanger 27.05.2020 2 dager 27.05.2020 7.730 kr
Stavanger 28.05.2020 2 dager 28.05.2020 7.730 kr
Stavanger 02.06.2020 2 dager 02.06.2020 7.730 kr
Stavanger 03.06.2020 2 dager 03.06.2020 7.730 kr
Stavanger 04.06.2020 2 dager 04.06.2020 7.730 kr
Stavanger 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 7.730 kr
Stavanger 10.06.2020 2 dager 10.06.2020 7.730 kr
Stavanger 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 7.730 kr
Stavanger 17.06.2020 2 dager 17.06.2020 7.730 kr
Stavanger 18.06.2020 2 dager 18.06.2020 7.730 kr
Stavanger 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 7.730 kr
Stavanger 24.06.2020 2 dager 24.06.2020 7.730 kr
Stavanger 25.06.2020 2 dager 25.06.2020 7.730 kr
Stavanger 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 7.730 kr
Stavanger 01.07.2020 2 dager 01.07.2020 7.730 kr
Stavanger 02.07.2020 2 dager 02.07.2020 7.730 kr
Stavanger 06.07.2020 2 dager 06.07.2020 7.730 kr
Stavanger 08.07.2020 2 dager 08.07.2020 7.730 kr
Stavanger 09.07.2020 2 dager 09.07.2020 7.730 kr
Stavanger 13.07.2020 2 dager 13.07.2020 7.730 kr
Stavanger 15.07.2020 2 dager 15.07.2020 7.730 kr
Stavanger 16.07.2020 2 dager 16.07.2020 7.730 kr
Stavanger 20.07.2020 2 dager 20.07.2020 7.730 kr
Stavanger 22.07.2020 2 dager 22.07.2020 7.730 kr
Stavanger 27.07.2020 2 dager 27.07.2020 7.730 kr
Stavanger 29.07.2020 2 dager 29.07.2020 7.730 kr
Stavanger 30.07.2020 2 dager 30.07.2020 7.730 kr
Stavanger 03.08.2020 2 dager 03.08.2020 7.730 kr
Stavanger 05.08.2020 2 dager 05.08.2020 7.730 kr
Stavanger 06.08.2020 2 dager 06.08.2020 7.730 kr
Stavanger 10.08.2020 2 dager 10.08.2020 7.730 kr
Stavanger 12.08.2020 2 dager 12.08.2020 7.730 kr
Stavanger 17.08.2020 2 dager 17.08.2020 7.730 kr
Stavanger 19.08.2020 2 dager 19.08.2020 7.730 kr
Stavanger 20.08.2020 2 dager 20.08.2020 7.730 kr
Stavanger 24.08.2020 2 dager 24.08.2020 7.730 kr
Stavanger 26.08.2020 2 dager 26.08.2020 7.730 kr
Stavanger 27.08.2020 2 dager 27.08.2020 7.730 kr
Stavanger 31.08.2020 2 dager 31.08.2020 7.730 kr
Stavanger 02.09.2020 2 dager 02.09.2020 7.730 kr
Stavanger 03.09.2020 2 dager 03.09.2020 7.730 kr
Stavanger 07.09.2020 2 dager 07.09.2020 7.730 kr
Stavanger 09.09.2020 2 dager 09.09.2020 7.730 kr
Stavanger 10.09.2020 2 dager 10.09.2020 7.730 kr
Stavanger 14.09.2020 2 dager 14.09.2020 7.730 kr
Stavanger 16.09.2020 2 dager 16.09.2020 7.730 kr
Stavanger 17.09.2020 2 dager 17.09.2020 7.730 kr
Stavanger 21.09.2020 2 dager 21.09.2020 7.730 kr
Stavanger 23.09.2020 2 dager 23.09.2020 7.730 kr
Stavanger 24.09.2020 2 dager 24.09.2020 7.730 kr
Stavanger 28.09.2020 2 dager 28.09.2020 7.730 kr
Stavanger 30.09.2020 2 dager 30.09.2020 7.730 kr
Stavanger 01.10.2020 2 dager 01.10.2020 7.730 kr
Stavanger 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 7.730 kr
Stavanger 07.10.2020 2 dager 07.10.2020 7.730 kr
Stavanger 08.10.2020 2 dager 08.10.2020 7.730 kr
Stavanger 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 7.730 kr
Stavanger 14.10.2020 2 dager 14.10.2020 7.730 kr
Stavanger 15.10.2020 2 dager 15.10.2020 7.730 kr
Stavanger 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 7.730 kr
Stavanger 21.10.2020 2 dager 21.10.2020 7.730 kr
Stavanger 22.10.2020 2 dager 22.10.2020 7.730 kr
Stavanger 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 7.730 kr
Stavanger 28.10.2020 2 dager 28.10.2020 7.730 kr
Stavanger 29.10.2020 2 dager 29.10.2020 7.730 kr
Stavanger 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 7.730 kr
Stavanger 04.11.2020 2 dager 04.11.2020 7.730 kr
Stavanger 05.11.2020 2 dager 05.11.2020 7.730 kr
Stavanger 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 7.730 kr
Stavanger 11.11.2020 2 dager 11.11.2020 7.730 kr
Stavanger 12.11.2020 2 dager 12.11.2020 7.730 kr
Stavanger 18.11.2020 2 dager 18.11.2020 7.730 kr
Stavanger 19.11.2020 2 dager 19.11.2020 7.730 kr
Stavanger 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 7.730 kr
Stavanger 25.11.2020 2 dager 25.11.2020 7.730 kr
Stavanger 26.11.2020 2 dager 26.11.2020 7.730 kr
Stavanger 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 7.730 kr
Stavanger 02.12.2020 2 dager 02.12.2020 7.730 kr
Stavanger 03.12.2020 2 dager 03.12.2020 7.730 kr
Stavanger 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 7.730 kr
Stavanger 09.12.2020 2 dager 09.12.2020 7.730 kr
Stavanger 10.12.2020 2 dager 10.12.2020 7.730 kr
Stavanger 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 7.730 kr
Stavanger 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 7.730 kr
Stavanger 16.12.2020 2 dager 16.12.2020 7.730 kr
Stavanger 17.12.2020 2 dager 17.12.2020 7.730 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2020 (+17) 1 dag24.04.2020 (+17) 6.700 kr
Grimstad Grimstad 06.04.2020 (+35) 1 dag06.04.2020 (+35) 7.730 kr