Sikkerhetskurs offshore

CA-EBS (Compressed Air Emergency Breathing System)

Britiske luftfartsmyndigheter har innført CA-EBS for alle flyvinger på Britisk sektor. Norward kan nå tilby dette kurset i henhold til OPITO krav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 timer 2.100 kr

CA-EBS og Skulderbreddemåling

Britiske luftfartsmyndigheter har innført skulderbreddemåling og CA - EBS for alle flyvninger på britisk sektor. Norward kan nå tilby dette kurset i henhold til OPITO sin krav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 21.05.2019 (+2) 1 time21.05.2019 (+2) 2.640 kr

Førstehjelp - grunnkurs

Vit tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målet er å sette deltakerne i stand til å utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med og assistere medisinsk fagpersonell i en førstehjelpsaksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 5 dager 10.450 kr

Førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 5.500 kr

GSK-GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK-GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 21.05.2019 4 dager21.05.2019 12.500 kr

GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon

Vi tilbyr GSK-REP Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs repetisjon. Målet er å gi kursdeltakerne grunnleggende kunnskaper om sikkerhetsrutiner, forebyggende arbeid, verne og redningsutstyr. Bruk av kollektivt og personlig redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 27.05.2019 (+1) 1 dag27.05.2019 (+1) 7.300 kr

HUET - grunnkurs

Vi tilbyr HUET grunnkurs for sokkelarbeidende personell og andre som benytter helikopter som transportmiddel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 27.05.2019 (+1) 1 dag27.05.2019 (+1) 6.300 kr

Maritime kurs

Vi tilbyr maritime kurs på forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble

G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell i løfteoperasjoner. Målsetningen med opplæringen er og få et godt samarbeid i arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 22.900 kr

Ny i maritim bransje

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne generell kunnskap om maritim næring, næringens verdiskapning både til sjøs og til lands, nasjonalt og internasjonalt, og dens mange særegne uttrykk, forkortelser og betegnelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 2 dager 5.000 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS). Denne opplæringen dekker kravene opplæring i CA-EBS for personer som skal fly offshore på britisk sektor, i henhold til OPITO standard 5902.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.05.2019 (+33) 2 timer27.05.2019 (+33) 2.800 kr
Horten 03.06.2019 2 timer 03.06.2019 2.800 kr
Horten 06.06.2019 2 timer 06.06.2019 2.800 kr
Horten 11.06.2019 2 timer 11.06.2019 2.800 kr
Horten 17.06.2019 2 timer 17.06.2019 2.800 kr
Horten 24.06.2019 2 timer 24.06.2019 2.800 kr
Horten 27.06.2019 2 timer 27.06.2019 2.800 kr
Horten 01.07.2019 2 timer 01.07.2019 2.800 kr
Horten 05.08.2019 2 timer 05.08.2019 2.800 kr
Horten 12.08.2019 2 timer 12.08.2019 2.800 kr
Horten 19.08.2019 2 timer 19.08.2019 2.800 kr
Horten 26.08.2019 2 timer 26.08.2019 2.800 kr
Horten 29.08.2019 2 timer 29.08.2019 2.800 kr
Horten 02.09.2019 2 timer 02.09.2019 2.800 kr
Horten 09.09.2019 2 timer 09.09.2019 2.800 kr
Horten 16.09.2019 2 timer 16.09.2019 2.800 kr
Horten 19.09.2019 2 timer 19.09.2019 2.800 kr
Horten 23.09.2019 2 timer 23.09.2019 2.800 kr
Horten 30.09.2019 2 timer 30.09.2019 2.800 kr
Horten 07.10.2019 2 timer 07.10.2019 2.800 kr
Horten 10.10.2019 2 timer 10.10.2019 2.800 kr
Horten 14.10.2019 2 timer 14.10.2019 2.800 kr
Horten 21.10.2019 2 timer 21.10.2019 2.800 kr
Horten 28.10.2019 2 timer 28.10.2019 2.800 kr
Horten 31.10.2019 2 timer 31.10.2019 2.800 kr
Horten 04.11.2019 2 timer 04.11.2019 2.800 kr
Horten 11.11.2019 2 timer 11.11.2019 2.800 kr
Horten 18.11.2019 2 timer 18.11.2019 2.800 kr
Horten 21.11.2019 2 timer 21.11.2019 2.800 kr
Horten 25.11.2019 2 timer 25.11.2019 2.800 kr
Horten 02.12.2019 2 timer 02.12.2019 2.800 kr
Horten 09.12.2019 2 timer 09.12.2019 2.800 kr
Horten 12.12.2019 2 timer 12.12.2019 2.800 kr
Horten 16.12.2019 2 timer 16.12.2019 2.800 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.06.2019 (+3) 5 dager24.06.2019 (+3) 11.700 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.06.2019 (+3) 2 dager27.06.2019 (+3) 6.100 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 05.06.2019 (+8) 3 dager05.06.2019 (+8) 14.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - engelsk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore på engelsk. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 14.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore repetisjon. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.05.2019 (+25) 2 dager27.05.2019 (+25) 9.700 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.06.2019 (+9) 1 dag06.06.2019 (+9) 8.200 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 4 dager 24.500 kr

HLO grunnkurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) på engelsk, for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 11.06.2019 4 dager11.06.2019 24.500 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 13.200 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs på engelsk (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 17.06.2019 2 dager17.06.2019 13.200 kr

IMIST - International Minimum Industry Safety Training

Denne opplæringen dekker kravene i henhold til den internasjonale standarden for HMS i offshoreindustrien, IMIST (International Minimum Industry Safety Training), som inngår i utreisekravene for personell som skal jobbe offshore i en rekke land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 - 4 timer

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 26.08.2019 (+2) 4 dager26.08.2019 (+2) 14.700 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114) mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 3.500 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Kurset gjennomføres med og uten mørkekjøring, dette påføres kursdokumentasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 02.09.2019 (+2) 1 dag02.09.2019 (+2) 8.300 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135) for personell som skal tjenestegjøre som livbåtmannskap eller livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 21.05.2019 (+4) 4 dager21.05.2019 (+4) 11.600 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135). Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.05.2019 (+2) 1 dag28.05.2019 (+2) 4.800 kr

Påbygging sikkerhetsopplæring offshore til skip

Vi tilbyr påbygging sikkerhetsopplæring offshore til skip. Kursdeltager må ha gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring for offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager

Skadestedslederkurs (OER108)

Vi tilbyr skadestedslederkurs (OER108) for personell som skal tjenestegjøre som skadestedsleder eller i beredskapsledelsen. Sykepleier offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 12.300 kr

Skuldermåling

Vi tilbyr kurs i skuldermåling. Dette er påkrevd av britiske luftfartsmyndigheter for personell som skal fly i britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.05.2019 (+35) 1 dag27.05.2019 (+35) 700 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.09.2019 5 dager30.09.2019 19.400 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Et representativt utvalg av innholdet i søk og redningslag grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.10.2019 2 dager24.10.2019 10.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.08.2019 (+1) 1 dag15.08.2019 (+1) 3.900 kr
Haugesund Haugesund 19.09.2019 1 dag19.09.2019 3.900 kr
Kristiansund Kristiansund 20.06.2019 1 dag20.06.2019 3.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.05.2019 (+25) 2 timer24.05.2019 (+25) 2.550 kr
Grimstad Grimstad 2 timer 2.100 kr
Haugesund Haugesund 27.05.2019 (+29) 2 timer27.05.2019 (+29) 2.100 kr
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.600 kr
Stavanger Stavanger 23.05.2019 (+30) 2 timer23.05.2019 (+30) 2.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.05.2019 (+24) 1 dag24.05.2019 (+24) 2.550 kr
Haugesund Haugesund 27.05.2019 (+29) 1 dag27.05.2019 (+29) 2.600 kr
Kristiansund Kristiansund 22.05.2019 (+55) 1 dag22.05.2019 (+55) 2.600 kr
Kristiansund 27.05.2019 1 dag 27.05.2019 2.600 kr
Kristiansund 29.05.2019 1 dag 29.05.2019 2.600 kr
Kristiansund 03.06.2019 1 dag 03.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 05.06.2019 1 dag 05.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 12.06.2019 1 dag 12.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 17.06.2019 1 dag 17.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 19.06.2019 1 dag 19.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 24.06.2019 1 dag 24.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 26.06.2019 1 dag 26.06.2019 2.600 kr
Kristiansund 01.07.2019 1 dag 01.07.2019 2.600 kr
Kristiansund 03.07.2019 1 dag 03.07.2019 2.600 kr
Kristiansund 08.07.2019 1 dag 08.07.2019 2.600 kr
Kristiansund 10.07.2019 1 dag 10.07.2019 2.600 kr
Kristiansund 10.07.2019 1 dag 10.07.2019 2.600 kr
Kristiansund 05.08.2019 1 dag 05.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 07.08.2019 1 dag 07.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 07.08.2019 1 dag 07.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 12.08.2019 1 dag 12.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 14.08.2019 1 dag 14.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 19.08.2019 1 dag 19.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 21.08.2019 1 dag 21.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 26.08.2019 1 dag 26.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 28.08.2019 1 dag 28.08.2019 2.600 kr
Kristiansund 02.09.2019 1 dag 02.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 04.09.2019 1 dag 04.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 09.09.2019 1 dag 09.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 11.09.2019 1 dag 11.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 16.09.2019 1 dag 16.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 18.09.2019 1 dag 18.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 23.09.2019 1 dag 23.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 25.09.2019 1 dag 25.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 30.09.2019 1 dag 30.09.2019 2.600 kr
Kristiansund 02.10.2019 1 dag 02.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 07.10.2019 1 dag 07.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 09.10.2019 1 dag 09.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 14.10.2019 1 dag 14.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 16.10.2019 1 dag 16.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 21.10.2019 1 dag 21.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 23.10.2019 1 dag 23.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 28.10.2019 1 dag 28.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 30.10.2019 1 dag 30.10.2019 2.600 kr
Kristiansund 04.11.2019 1 dag 04.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 06.11.2019 1 dag 06.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 11.11.2019 1 dag 11.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 13.11.2019 1 dag 13.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 18.11.2019 1 dag 18.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 20.11.2019 1 dag 20.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 25.11.2019 1 dag 25.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 27.11.2019 1 dag 27.11.2019 2.600 kr
Kristiansund 02.12.2019 1 dag 02.12.2019 2.600 kr
Kristiansund 04.12.2019 1 dag 04.12.2019 2.600 kr
Kristiansund 09.12.2019 1 dag 09.12.2019 2.600 kr
Kristiansund 11.12.2019 1 dag 11.12.2019 2.600 kr
Kristiansund 16.12.2019 1 dag 16.12.2019 2.600 kr
Kristiansund 18.12.2019 1 dag 18.12.2019 2.600 kr
Stavanger Stavanger 21.05.2019 (+43) 1 dag21.05.2019 (+43) 2.600 kr
Stavanger 23.05.2019 1 dag 23.05.2019 2.600 kr
Stavanger 27.05.2019 1 dag 27.05.2019 2.600 kr
Stavanger 29.05.2019 1 dag 29.05.2019 2.600 kr
Stavanger 03.06.2019 1 dag 03.06.2019 2.600 kr
Stavanger 06.06.2019 1 dag 06.06.2019 2.600 kr
Stavanger 11.06.2019 1 dag 11.06.2019 2.600 kr
Stavanger 17.06.2019 1 dag 17.06.2019 2.600 kr
Stavanger 20.06.2019 1 dag 20.06.2019 2.600 kr
Stavanger 26.06.2019 1 dag 26.06.2019 2.600 kr
Stavanger 01.07.2019 1 dag 01.07.2019 2.600 kr
Stavanger 04.07.2019 1 dag 04.07.2019 2.600 kr
Stavanger 11.07.2019 1 dag 11.07.2019 2.600 kr
Stavanger 15.07.2019 1 dag 15.07.2019 2.600 kr
Stavanger 18.07.2019 1 dag 18.07.2019 2.600 kr
Stavanger 25.07.2019 1 dag 25.07.2019 2.600 kr
Stavanger 29.07.2019 1 dag 29.07.2019 2.600 kr
Stavanger 22.08.2019 1 dag 22.08.2019 2.600 kr
Stavanger 26.08.2019 1 dag 26.08.2019 2.600 kr
Stavanger 29.08.2019 1 dag 29.08.2019 2.600 kr
Stavanger 05.09.2019 1 dag 05.09.2019 2.600 kr
Stavanger 09.09.2019 1 dag 09.09.2019 2.600 kr
Stavanger 12.09.2019 1 dag 12.09.2019 2.600 kr
Stavanger 19.09.2019 1 dag 19.09.2019 2.600 kr
Stavanger 23.09.2019 1 dag 23.09.2019 2.600 kr
Stavanger 26.09.2019 1 dag 26.09.2019 2.600 kr
Stavanger 03.10.2019 1 dag 03.10.2019 2.600 kr
Stavanger 07.10.2019 1 dag 07.10.2019 2.600 kr
Stavanger 10.10.2019 1 dag 10.10.2019 2.600 kr
Stavanger 17.10.2019 1 dag 17.10.2019 2.600 kr
Stavanger 21.10.2019 1 dag 21.10.2019 2.600 kr
Stavanger 24.10.2019 1 dag 24.10.2019 2.600 kr
Stavanger 31.10.2019 1 dag 31.10.2019 2.600 kr
Stavanger 04.11.2019 1 dag 04.11.2019 2.600 kr
Stavanger 07.11.2019 1 dag 07.11.2019 2.600 kr
Stavanger 14.11.2019 1 dag 14.11.2019 2.600 kr
Stavanger 18.11.2019 1 dag 18.11.2019 2.600 kr
Stavanger 21.11.2019 1 dag 21.11.2019 2.600 kr
Stavanger 28.11.2019 1 dag 28.11.2019 2.600 kr
Stavanger 02.12.2019 1 dag 02.12.2019 2.600 kr
Stavanger 05.12.2019 1 dag 05.12.2019 2.600 kr
Stavanger 12.12.2019 1 dag 12.12.2019 2.600 kr
Stavanger 16.12.2019 1 dag 16.12.2019 2.600 kr
Stavanger 19.12.2019 1 dag 19.12.2019 2.600 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.06.2019 (+5) 5 dager17.06.2019 (+5) 11.500 kr
Haugesund Haugesund 19.08.2019 (+3) 5 dager19.08.2019 (+3) 11.500 kr
Kristiansund Kristiansund 01.07.2019 (+5) 5 dager01.07.2019 (+5) 11.500 kr
Stavanger Stavanger 03.06.2019 (+10) 5 dager03.06.2019 (+10) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.05.2019 (+4) 2 dager23.05.2019 (+4) 6.400 kr
Haugesund Haugesund 28.05.2019 (+5) 2 dager28.05.2019 (+5) 6.400 kr
Kristiansund Kristiansund 04.06.2019 (+6) 2 dager04.06.2019 (+6) 6.400 kr
Stavanger Stavanger 23.05.2019 (+17) 2 dager23.05.2019 (+17) 6.400 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2019 (+83) 2 dager21.05.2019 (+83) 7.500 kr
Bergen 22.05.2019 2 dager 22.05.2019 7.500 kr
Bergen 27.05.2019 2 dager 27.05.2019 7.500 kr
Bergen 28.05.2019 2 dager 28.05.2019 7.500 kr
Bergen 03.06.2019 2 dager 03.06.2019 7.500 kr
Bergen 04.06.2019 2 dager 04.06.2019 7.500 kr
Bergen 05.06.2019 2 dager 05.06.2019 7.500 kr
Bergen 11.06.2019 2 dager 11.06.2019 7.500 kr
Bergen 12.06.2019 2 dager 12.06.2019 7.500 kr
Bergen 17.06.2019 2 dager 17.06.2019 7.500 kr
Bergen 18.06.2019 2 dager 18.06.2019 7.500 kr
Bergen 19.06.2019 2 dager 19.06.2019 7.500 kr
Bergen 24.06.2019 2 dager 24.06.2019 7.500 kr
Bergen 25.06.2019 2 dager 25.06.2019 7.500 kr
Bergen 01.07.2019 2 dager 01.07.2019 7.500 kr
Bergen 02.07.2019 2 dager 02.07.2019 7.500 kr
Bergen 10.07.2019 2 dager 10.07.2019 7.500 kr
Bergen 11.07.2019 2 dager 11.07.2019 7.500 kr
Bergen 17.07.2019 2 dager 17.07.2019 7.500 kr
Bergen 18.07.2019 2 dager 18.07.2019 7.500 kr
Bergen 22.07.2019 2 dager 22.07.2019 7.500 kr
Bergen 24.07.2019 2 dager 24.07.2019 7.500 kr
Bergen 25.07.2019 2 dager 25.07.2019 7.500 kr
Bergen 31.07.2019 2 dager 31.07.2019 7.500 kr
Bergen 01.08.2019 2 dager 01.08.2019 7.500 kr
Bergen 05.08.2019 2 dager 05.08.2019 7.500 kr
Bergen 06.08.2019 2 dager 06.08.2019 7.500 kr
Bergen 12.08.2019 2 dager 12.08.2019 7.500 kr
Bergen 13.08.2019 2 dager 13.08.2019 7.500 kr
Bergen 14.08.2019 2 dager 14.08.2019 7.500 kr
Bergen 19.08.2019 2 dager 19.08.2019 7.500 kr
Bergen 20.08.2019 2 dager 20.08.2019 7.500 kr
Bergen 21.08.2019 2 dager 21.08.2019 7.500 kr
Bergen 26.08.2019 2 dager 26.08.2019 7.500 kr
Bergen 27.08.2019 2 dager 27.08.2019 7.500 kr
Bergen 28.08.2019 2 dager 28.08.2019 7.500 kr
Bergen 02.09.2019 2 dager 02.09.2019 7.500 kr
Bergen 03.09.2019 2 dager 03.09.2019 7.500 kr
Bergen 04.09.2019 2 dager 04.09.2019 7.500 kr
Bergen 09.09.2019 2 dager 09.09.2019 7.500 kr
Bergen 10.09.2019 2 dager 10.09.2019 7.500 kr
Bergen 11.09.2019 2 dager 11.09.2019 7.500 kr
Bergen 17.09.2019 2 dager 17.09.2019 7.500 kr
Bergen 18.09.2019 2 dager 18.09.2019 7.500 kr
Bergen 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 7.500 kr
Bergen 24.09.2019 2 dager 24.09.2019 7.500 kr
Bergen 25.09.2019 2 dager 25.09.2019 7.500 kr
Bergen 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 7.500 kr
Bergen 01.10.2019 2 dager 01.10.2019 7.500 kr
Bergen 02.10.2019 2 dager 02.10.2019 7.500 kr
Bergen 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 7.500 kr
Bergen 08.10.2019 2 dager 08.10.2019 7.500 kr
Bergen 09.10.2019 2 dager 09.10.2019 7.500 kr
Bergen 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 7.500 kr
Bergen 15.10.2019 2 dager 15.10.2019 7.500 kr
Bergen 16.10.2019 2 dager 16.10.2019 7.500 kr
Bergen 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 7.500 kr
Bergen 22.10.2019 2 dager 22.10.2019 7.500 kr
Bergen 23.10.2019 2 dager 23.10.2019 7.500 kr
Bergen 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 7.500 kr
Bergen 29.10.2019 2 dager 29.10.2019 7.500 kr
Bergen 30.10.2019 2 dager 30.10.2019 7.500 kr
Bergen 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 7.500 kr
Bergen 05.11.2019 2 dager 05.11.2019 7.500 kr
Bergen 06.11.2019 2 dager 06.11.2019 7.500 kr
Bergen 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 7.500 kr
Bergen 12.11.2019 2 dager 12.11.2019 7.500 kr
Bergen 13.11.2019 2 dager 13.11.2019 7.500 kr
Bergen 18.11.2019 2 dager 18.11.2019 7.500 kr
Bergen 19.11.2019 2 dager 19.11.2019 7.500 kr
Bergen 20.11.2019 2 dager 20.11.2019 7.500 kr
Bergen 25.11.2019 2 dager 25.11.2019 7.500 kr
Bergen 26.11.2019 2 dager 26.11.2019 7.500 kr
Bergen 27.11.2019 2 dager 27.11.2019 7.500 kr
Bergen 02.12.2019 2 dager 02.12.2019 7.500 kr
Bergen 03.12.2019 2 dager 03.12.2019 7.500 kr
Bergen 04.12.2019 2 dager 04.12.2019 7.500 kr
Bergen 09.12.2019 2 dager 09.12.2019 7.500 kr
Bergen 10.12.2019 2 dager 10.12.2019 7.500 kr
Bergen 11.12.2019 2 dager 11.12.2019 7.500 kr
Bergen 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 7.500 kr
Bergen 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 7.500 kr
Bergen 17.12.2019 2 dager 17.12.2019 7.500 kr
Bergen 18.12.2019 2 dager 18.12.2019 7.500 kr
Haugesund Haugesund 23.05.2019 (+57) 2 dager23.05.2019 (+57) 7.500 kr
Haugesund 27.05.2019 2 dager 27.05.2019 7.500 kr
Haugesund 03.06.2019 2 dager 03.06.2019 7.500 kr
Haugesund 06.06.2019 2 dager 06.06.2019 7.500 kr
Haugesund 11.06.2019 2 dager 11.06.2019 7.500 kr
Haugesund 17.06.2019 2 dager 17.06.2019 7.500 kr
Haugesund 20.06.2019 2 dager 20.06.2019 7.500 kr
Haugesund 24.06.2019 2 dager 24.06.2019 7.500 kr
Haugesund 27.06.2019 2 dager 27.06.2019 7.500 kr
Haugesund 01.07.2019 2 dager 01.07.2019 7.500 kr
Haugesund 04.07.2019 2 dager 04.07.2019 7.500 kr
Haugesund 08.07.2019 2 dager 08.07.2019 7.500 kr
Haugesund 11.07.2019 2 dager 11.07.2019 7.500 kr
Haugesund 15.07.2019 2 dager 15.07.2019 7.500 kr
Haugesund 18.07.2019 2 dager 18.07.2019 7.500 kr
Haugesund 22.07.2019 2 dager 22.07.2019 7.500 kr
Haugesund 25.07.2019 2 dager 25.07.2019 7.500 kr
Haugesund 29.07.2019 2 dager 29.07.2019 7.500 kr
Haugesund 01.08.2019 2 dager 01.08.2019 7.500 kr
Haugesund 05.08.2019 2 dager 05.08.2019 7.500 kr
Haugesund 08.08.2019 2 dager 08.08.2019 7.500 kr
Haugesund 12.08.2019 2 dager 12.08.2019 7.500 kr
Haugesund 15.08.2019 2 dager 15.08.2019 7.500 kr
Haugesund 19.08.2019 2 dager 19.08.2019 7.500 kr
Haugesund 22.08.2019 2 dager 22.08.2019 7.500 kr
Haugesund 26.08.2019 2 dager 26.08.2019 7.500 kr
Haugesund 29.08.2019 2 dager 29.08.2019 7.500 kr
Haugesund 02.09.2019 2 dager 02.09.2019 7.500 kr
Haugesund 05.09.2019 2 dager 05.09.2019 7.500 kr
Haugesund 09.09.2019 2 dager 09.09.2019 7.500 kr
Haugesund 12.09.2019 2 dager 12.09.2019 7.500 kr
Haugesund 16.09.2019 2 dager 16.09.2019 7.500 kr
Haugesund 19.09.2019 2 dager 19.09.2019 7.500 kr
Haugesund 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 7.500 kr
Haugesund 26.09.2019 2 dager 26.09.2019 7.500 kr
Haugesund 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 7.500 kr
Haugesund 03.10.2019 2 dager 03.10.2019 7.500 kr
Haugesund 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 7.500 kr
Haugesund 10.10.2019 2 dager 10.10.2019 7.500 kr
Haugesund 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 7.500 kr
Haugesund 17.10.2019 2 dager 17.10.2019 7.500 kr
Haugesund 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 7.500 kr
Haugesund 24.10.2019 2 dager 24.10.2019 7.500 kr
Haugesund 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 7.500 kr
Haugesund 31.10.2019 2 dager 31.10.2019 7.500 kr
Haugesund 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 7.500 kr
Haugesund 07.11.2019 2 dager 07.11.2019 7.500 kr
Haugesund 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 7.500 kr
Haugesund 14.11.2019 2 dager 14.11.2019 7.500 kr
Haugesund 18.11.2019 2 dager 18.11.2019 7.500 kr
Haugesund 21.11.2019 2 dager 21.11.2019 7.500 kr
Haugesund 25.11.2019 2 dager 25.11.2019 7.500 kr
Haugesund 28.11.2019 2 dager 28.11.2019 7.500 kr
Haugesund 02.12.2019 2 dager 02.12.2019 7.500 kr
Haugesund 05.12.2019 2 dager 05.12.2019 7.500 kr
Haugesund 09.12.2019 2 dager 09.12.2019 7.500 kr
Haugesund 12.12.2019 2 dager 12.12.2019 7.500 kr
Haugesund 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 7.500 kr
Kristiansund Kristiansund 22.05.2019 (+52) 2 dager22.05.2019 (+52) 9.900 kr
Kristiansund 27.05.2019 2 dager 27.05.2019 9.900 kr
Kristiansund 03.06.2019 2 dager 03.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 05.06.2019 2 dager 05.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 12.06.2019 2 dager 12.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 17.06.2019 2 dager 17.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 19.06.2019 2 dager 19.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 24.06.2019 2 dager 24.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 26.06.2019 2 dager 26.06.2019 9.900 kr
Kristiansund 01.07.2019 2 dager 01.07.2019 9.900 kr
Kristiansund 03.07.2019 2 dager 03.07.2019 9.900 kr
Kristiansund 08.07.2019 2 dager 08.07.2019 9.900 kr
Kristiansund 10.07.2019 2 dager 10.07.2019 9.900 kr
Kristiansund 05.08.2019 2 dager 05.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 07.08.2019 2 dager 07.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 12.08.2019 2 dager 12.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 14.08.2019 2 dager 14.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 19.08.2019 2 dager 19.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 21.08.2019 2 dager 21.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 26.08.2019 2 dager 26.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 28.08.2019 2 dager 28.08.2019 9.900 kr
Kristiansund 02.09.2019 2 dager 02.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 04.09.2019 2 dager 04.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 09.09.2019 2 dager 09.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 11.09.2019 2 dager 11.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 16.09.2019 2 dager 16.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 18.09.2019 2 dager 18.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 25.09.2019 2 dager 25.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 9.900 kr
Kristiansund 02.10.2019 2 dager 02.10.2019 9.900 kr
Kristiansund 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 9.900 kr
Kristiansund 09.10.2019 2 dager 09.10.2019 9.900 kr
Kristiansund 14.10.2019