Sikkerhetskurs offshore

Drikkevann på offshoreinnretninger - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om drikkevann på offshoreinnretninger. Målsettingen med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

IATA Helikopter basic

Vi tilbyr kurs i IATA helikopter basic. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager

IATA Helikopter refresh

Vi tilbyr kurs i IATA helikopter refresh. Eleven skal kunne prinsippene for risiko, årsak og konsekvens av uhell med farlig gods. Videre skal eleven kunne redegjøre for begrensninger, krav, klassifisering, identifisering, emballering, merking, dokumentering og håndtering av farlig gods i helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager

MTO Ulykkesgranskning

Vi tilbyr kurs i MTO ulykkesgranskning. Målsettingen er at kurset skal gi deltakerne grunnleggende innføring i metodikken for gjennomføring av ulykkesgranskinger ihht SfS sin anbefaling 029 N.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Sandnes Sandnes 2 dager

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 grunnkurs (OSE 108)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG Basic safety training course - english

Vi offer NOROG basic safety training course in english. Motivate each participant to actively contribute to an improved and safer working environment. Emphasis is on preventative measures that can hinder personnel injury environmental and material damage.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 days

NOROG Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Målsettingen er at deltakeren etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG beredskapsledelse (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG førstehjelp - grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - grunnkurs (OFA101). Målsettingen med kurset er at etter fullført kurs skal deltagerne ha kompetanse til å utføre livreddende førstehjelp, og kunne samarbeide med assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Grimstad Grimstad 5 dager
Haugesund Haugesund 5 dager
Horten Horten 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stavanger, Stavanger 5 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne-, brann- og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 4 dager
Stavanger, ResQ Stavan... Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Bodø, Bodin VGS Bodø 2 dager
Bodø, Oppmøte på sikke... Bodø 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Stavanger, Stavanger 2 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Bodø Bodø 1 dag
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Tromsø Tromsø 1 dag

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager

NOROG HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO grunnkurs (OSC1141) for helidekkmannskap. Målsetting: Ha kompetanse innen nødvendige lover og bestemmelser - ansvarshavende myndigheter - helidekkmanualens innhold - helikopteroperasjoner - sikkerhetsrutiner - forebygging og relevante verne- brann- og redningsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 3 dager
Bergen, Oppmøte Adm. b... Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 3 dager
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager

NOROG Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt (OSE135). Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 4 dager
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Tromsø Tromsø 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjonskurs. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG livbåtfører sliskelivbåt (OSE129). Målet er å kunne: klargjøre livbåt for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette livbåt - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering - opprette og holde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Skadestedsleder (OER108)

Vi tilbyr kurs i NOROG skadestedsleder (OER108). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakeren ha kompetanse til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser - å være bindeledd mellom den sentrale beredskapsledelsen - å begrense skader på miljø og sikre materielle verdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager
Stavanger Stavanger 3 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG søk og redningslag (OFI100). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltageren ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager
Grimstad Grimstad 5 dager
Haugesund Haugesund 5 dager
Horten Horten 5 dager
Kristiansund Kristiansund 5 dager
Stavanger, Stavanger 5 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag (OFI100). Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon. Et representativt utvalg av innholdet i brannlagskurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 2 dager
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS). Denne opplæringen dekker kravene opplæring i CA-EBS for personer som skal fly offshore på britisk sektor, i henhold til OPITO standard 5902.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 timer 3.400 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (GSK) repetisjonskurs m/e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore repetisjon m/e-læring. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell som har beredskapsoppgaver i henhold til Offshore Norge sin retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag oppmøte + 1 dag e-læring 10.600 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 17,600 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore repetisjon. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 10.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - repetisjon m/e- læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore repetisjon m/e læring. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 10.900 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten, RS Sjørednings... Horten 1 dag 7.400 kr
Horten, Horten 1 dag 7.400 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141). Dette kurset er for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning. Kurset gjennomføres på 3 dager, e-læring gjennomføres i forkant.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 25.09.2024 (+1) 3 dager25.09.2024 (+1) 29,900 kr

HLO grunnkurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) på engelsk. Dette kurset er for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning. Kurset gjennomføres på 3 dager, e-læring gjennomføres i forkant.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 25.09.2024 (+1) 3 dager25.09.2024 (+1) 28,900 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141) på engelsk. Kurset er for personell som skal oppdatere sin opplæring for stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 26.09.2024 (+1) 2 dager26.09.2024 (+1) 15,600 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 25.06.2024 (+3) 4 dager25.06.2024 (+3) 17,300 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Kurset gjennomføres uten nattsøk / mørkekjøring, dette kan tas som eget kurs for de som har behov for det.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 08.05.2024 (+4) 1 dag08.05.2024 (+4) 9.800 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135) for personell som skal tjenestegjøre som livbåtmannskap eller livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 22.04.2024 (+1) 4 dager22.04.2024 (+1) 13.800 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135). Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 06.05.2024 (+5) 1 dag06.05.2024 (+5) 5.600 kr

Skuldermåling

Vi tilbyr kurs i skuldermåling. Dette er påkrevd av britiske luftfartsmyndigheter for personell som skal fly i britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 950 kr

DPO Sertifikateksamen for skytteltankskip

Vi tilbyr DPO sertifikateksamen for skytteltankskip. Målet med eksamen er å grundig teste kandidatens kompetanse i de viktigste kompetansene for DPOs ombord i et skytteltankskip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 25.04.2024 (+6) 1 dag25.04.2024 (+6) 31.662 kr

DPO Sertifikateksamen for skytteltankskip - NTC, Manila (W)

Vi tilbyr DPO sertifikateksamen for skytteltankskip - NTC, Manila (W) . Målet med eksamen er å grundig teste kandidatens kompetanse i de viktigste kompetansene for DPOs ombord i et skytteltankskip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 38.046 kr

DPO Specialization Shuttle Tanker - NTC, Manila (W)

Vi tilbyr DPO Specialization Shuttle Tanker - NTC, Manila (W). This course is for officers completing the training for the DNV-GL DPO certificate with shuttle tanker specialization according to field specific strategies and procedures.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.04.2024 (+3) 3 dager22.04.2024 (+3) 42,216 kr

DPO Spesialisering skytteltankskip

Vi tilbyr kurs i DPO Spesialisering skytteltankskip. Etter kurset skal deltakerne ha fått en grundig forståelse for sikker og effektiv håndtering av skytteltankskip i umiddelbar nærhet til offshore installasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 42,216 kr

Offshore Loading Basic (phase 1)

Vi tilbyr kurs i offshore loading basic (fase 1). Dette kurset er for offiserer som jobber på skytteltankere. Deltakere må ha gyldig STCW regel II/1 II/2 II/3 Dekksertifikat for å delta på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.06.2024 (+1) 3 dager03.06.2024 (+1) 42,793 kr

Offshore Loading Basic (phase 2)

Vi tilbyr kurs i offshore loading basic (fase 2). Dette kurset er for offiserer som jobber på skytteltankere. Deltakere må ha nautisk utdanning på ledernivå, nautisk sertifikat og ha bestått DP Induction samt DP Simulator kursene for å kunne delta på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.05.2024 (+3) 3 dager13.05.2024 (+3) 47,548 kr

Offshore Loading Basic (phase 1 & 2)

Vi tilbyr kurs i offshore loading basic (fase 1 & 2). Målsettingen er at deltakere skal kunne håndtere bøyelastere på en sikker og effektiv måte når de laster ved Tandem-FSO / FPSO, OLS og SBM systemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.06.2024 (+1) 5 dager03.06.2024 (+1) 66,424 kr

Offshore Loading Refresher - NTC, Manila (W)

The participants have to have a nautical education at management level, nautical certificate and passed the DP Induction, the DP Simulator courses and the Offshore Loading Basic course or an equivalent course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 50.400 kr

Offshore Loading Refresher (phase 3)

Vi tilbyr kurs i Offshore Loading Refresher (phase 3). Målet med kurset er å trene på sikker og effektiv håndtering av bøyelastere ved lasting på Tandem-FSO / FPSO, OLS og SBM offshore laste systemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.04.2024 (+4) 3 dager22.04.2024 (+4) 47,492 kr

Oljetankskip last

Vi tilbyr kurs i Oljetankskip last ST 629. Kurset er basert på IMO modellkurs 2.06 Oil Tanker Cargo and ballast handling simulator”. Innholdet i kurset er basert på IMO modellkurs 2.06 Oljetankskip last og ballasthåndtering simulator”.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 25,956 kr

Ship to Ship Operations

Ship to Ship training consists of a four-day course and an e-learning module. The course consists of theoretical lectures and simulator exercises that give an in-depth understanding of environmental factors, such as wind and current and include debriefings using sophisticated re-play.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 49.048 kr

Internet of things (IOT) for maritim industri - online

Vi tilbyr onlinekurs i internet of things (IOT) for maritim industri.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 10 dager à 4 timer

Maritim digital sikkerhet

Vi tilbyr kurs i maritim digital sikkerhet. Innføring i maritim cyberrisikostyring, der du lærer om dagens digitale trusselbilde, gjennomføring av risikovurdering knyttet til cybertrusler og hvordan man kan trene på håndtering av cyberhendelser på skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund To samlinger à to dager

Plattform supply vessel team performance training

Vi tilbyr kurs i plattform supply vessel team performance training. Dette kurset kan med fordel kjøres med mest mulig komplette mannskap. Da kan representanter for alle gruppene ombord delta, fra navigatører til maskinister og dekksmannskap fra samme skiftet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Safe cargo transport & handling - online

Vi offer online-course in safe cargo transport & handling. This course provides training for masters, chief engineers, officers and any person with immediate responsibility for loading, discharging and care in transit or handling of cargo.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 14 timer 12.500 kr

Safe cargo transport & handling for deck crew - online

Vi tilbyr onlinekurs om safe cargo transport & handling for deck crew. Safe cargo transport & handling (SCTH) for dekksmannskap har 1 dags varighet og omhandler viktige element fra 3-dagers kurset med samme navn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 uke 4.900 kr

Sikkerhet og samtrening for havbruk

Vi tilbyr kurs i sikkerhet og samtrening for havbruk. Innhold: Gjennom kurset lærer du stabilitet og ballastering, BRM for havmerd, krisehåndtering og sikkerhetsstyring og system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

Stabilitet for havmerd

Vi tilbyr kurs i sikkerhet og samtrening for havbruk. Innhold: Gjennom kurset lærer du stabilitet og ballastering, BRM for havmerd, krisehåndtering og sikkerhetsstyring og system.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Stabilitet for offshoreskip

Vi tilbyr kurs i stabilitet for offshoreskip. Kurset dekker lover og regler for intakt og skadet stabilitet i samsvar med IMO Res. A 749 (18) (for intakt stabilitet) og IMO Res. MSC.235 (82) (for skadet stabilitet).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund

FSE lavspenning offshore - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert kurs i FSE lavspenning offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 880 kr

FSE Low voltage offshore (english) - online

We provide online course about FSE low voltage offshore in english.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 880 kr

FSE Low voltage offshore (polsk) - online

We provide online course about FSE low voltage offshore in polski.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 880 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 4.500 kr

Basic safety training - refresher course (english)

We provide basic safety training - refresher course in english. Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2024 (+2) 2 days24.04.2024 (+2) fra 8.601 kr
Kristiansand Kristiansand 2 days fra 8.601 kr
Oslo Oslo 2 days fra 8.601 kr
Stavanger Stavanger 24.04.2024 (+4) 2 days24.04.2024 (+4) fra 8.601 kr
Trondheim Trondheim 2 days fra 8.601 kr

Basic safety training - refresher course (english) + e-learning

We provide basic safety training - refresher course in english with e-learning. Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Oslo Oslo 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + e-learning Ta kontakt kr

Basic safety training (english)

We provide basic safety training course in english. To enable the delegates to protect their safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 days Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 4 days Ta kontakt kr
Oslo Oslo 4 days Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 4 days Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 4 days Ta kontakt kr

Basic safety training with e-learning (english)

We provide course about basic safety training with e-learning in english. The course aims to create positive attitudes to the term HSE culture, as well as understanding for the social and physical working environments significance for life, health and values in work as well as recreational time.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.04.2024 (+3) 3 days + e-learning23.04.2024 (+3) fra 13.184 kr
Kristiansand Kristiansand 3 days + e-learning fra 13.184 kr
Oslo Oslo 3 days + e-learning fra 13.184 kr
Stavanger Stavanger 23.04.2024 (+5) 3 days + e-learning23.04.2024 (+5) fra 13.184 kr
Trondheim Trondheim 3 days + e-learning fra 13.184 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen med kurset er at deltakerne etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.05.2024 3 dager14.05.2024 fra 21.311 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager fra 21.311 kr
Stavanger Stavanger 28.05.2024 3 dager28.05.2024 fra 21.311 kr
Trondheim Trondheim 3 dager fra 21.311 kr

Beredskapsledelse (engelsk)

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse på engelsk. Målsettingen med kurset er at deltakerne etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager fra 21.311 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.05.2024 (+1) 1 dag02.05.2024 (+1) fra 8.065 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 8.065 kr
Stavanger Stavanger 16.05.2024 (+1) 1 dag16.05.2024 (+1) fra 8.065 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 8.065 kr

Beredskapsledelse repetisjon (engelsk)

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse på engelsk. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag fra 8.065 kr

Compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial dep.

Vi tilbyr kurs om compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial deployment. Målet er å lære deltakerne om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2024 (+5) 1 1/2 time26.04.2024 (+5) fra 3.173 kr
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+5) 1 1/2 time22.04.2024 (+5) fra 3.173 kr
Trondheim Trondheim 1 1/2 time fra 3.173 kr

Compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial dep.

Vi tilbyr kurs om compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial deployment. Målet er å lære deltakerne om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2024 (+3) 1 1/2 time24.04.2024 (+3) fra 4.543 kr
Stavanger Stavanger 24.04.2024 (+5) 1 1/2 time24.04.2024 (+5) fra 4.543 kr

Compressed air emergency breathing system(CA-EBS)og skuldermåling

Vi tilbyr kurs i compressed air emergency breathing system (CA-EBS) og skuldermåling. Målet er å lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2024 (+5) 1 1/2 time26.04.2024 (+5) fra 4.079 kr
Kristiansand Kristiansand 22.04.2024 (+4) 1 1/2 time22.04.2024 (+4) fra 4.079 kr
Oslo Oslo 22.04.2024 (+5) 1 1/2 time22.04.2024 (+5) fra 4.079 kr
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+4) 1 1/2 time22.04.2024 (+4) fra 4.079 kr
Trondheim Trondheim 22.04.2024 (+5) 1 1/2 time22.04.2024 (+5) fra 4.079 kr

Compressed air emergency breathing system(CA-EBS)og skuldermåling

Vi tilbyr kurs i compressed air emergency breathing system (CA-EBS) og skuldermåling. Målet er å lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2024 (+3) 1 1/2 time24.04.2024 (+3) fra 5.449 kr
Stavanger Stavanger 24.04.2024 (+5) 1 1/2 time24.04.2024 (+5) fra 5.449 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen med kurset er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager fra 14.245 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager fra 14.245 kr
Oslo Oslo 5 dager fra 14.245 kr
Stavanger Stavanger 5 dager fra 14.245 kr
Trondheim Trondheim 22.04.2024 5 dager22.04.2024 fra 14.245 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (norsk) med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs på norsk med e-læring. Målsettingen er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.04.2024 (+2) 3 dager + e-læring23.04.2024 (+2) fra 13.184 kr
Kristiansand Kristiansand 06.05.2024 (+1) 3 dager + e-læring06.05.2024 (+1) fra 13.184 kr
Oslo Oslo 3 dager + e-læring fra 13.184 kr
Stavanger Stavanger 23.04.2024 (+4) 3 dager + e-læring23.04.2024 (+4) fra 13.184 kr
Trondheim Trondheim 24.04.2024 3 dager + e-læring24.04.2024 fra 13.184 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs rep for beredskapspersonell e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon for beredskapspersonell med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.04.2024 (+8) 1/2 dag + e-læring22.04.2024 (+8) fra 8.199 kr
Kristiansand Kristiansand 22.04.2024 (+6) 1/2 dag + e-læring22.04.2024 (+6) fra 8.199 kr
Oslo Oslo 22.04.2024 (+6) 1/2 dag + e-læring22.04.2024 (+6) fra 8.199 kr
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+10) 1/2 dag + e-læring22.04.2024 (+10) fra 8.199 kr
Trondheim Trondheim 22.04.2024 (+6) 1/2 dag + e-læring22.04.2024 (+6) fra 8.199 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.04.2024 (+1) 2 dager24.04.2024 (+1) fra 8.601 kr
Kristiansand Kristiansand 07.05.2024 (+1) 2 dager07.05.2024 (+1) fra 8.601 kr
Oslo Oslo 2 dager fra 8.601 kr
Stavanger Stavanger 24.04.2024 (+4) 2 dager24.04.2024 (+4) fra 8.601 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 8.601 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (norsk) med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon med e-læring på norsk. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.04.2024 (+7) 1 dag + e-læring22.04.2024 (+7) fra 8.601 kr
Kristiansand Kristiansand 22.04.2024 (+5) 1 dag + e-læring22.04.2024 (+5) fra 8.601 kr
Oslo Oslo 22.04.2024 (+5) 1 dag + e-læring22.04.2024 (+5) fra 8.601 kr
Stavanger Stavanger 22.04.2024 (+9) 1 dag + e-læring22.04.2024 (+9) fra 8.601 kr
Trondheim Trondheim 22.04.2024 (+5) 1 dag + e-læring22.04.2024 (+5) fra 8.601 kr

GWO Basic safety training - sea survival (e-learning + practical)

We provide course about GWO Basic safety training (BST) - sea survival (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of GWO sea survival training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing sea survival knowledge and skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 24.05.2024 1/2 day + online24.05.2024 fra 9.157 kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online fra 9.157 kr

GWO Basic Safety Training (BST) offshore (e-learning + practical)

We provide GWO: Basic Safety Training (BST) - offshore (blended with adaptive e-learning + practical). The e-learning can be started up to 4 weeks (maximum) prior and must be completed no later than 48 hours prior to initial classroom attendance date.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 22.05.2024 3 days + online22.05.2024 fra 30.313 kr
Trondheim Trondheim 14.05.2024 3 days + online14.05.2024 fra 30.313 kr

GWO Basic safety training refresher offshore (online + practical)

We provide course about GWO Basic safety training (BST) refresher - offshore (blended with adaptive e-learning + practical). The objective of GWO basic safety training refresher is to review and build on previously gained knowledge and skills from BST through theoretical and practical training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 22.05.2024 3 days + online22.05.2024 fra 25.792 kr
Trondheim Trondheim 14.05.2024 (+1) 3 days + online14.05.2024 (+1) fra 25.792 kr

GWO: Basic stafety training - first aid (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Fire awareness (blended: e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of fire awareness training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing fire awareness knowledge and skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Fire awareness refresher (blended: e-learning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST First aid - refresher (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Refresher - sea survival (blended: e-learning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - sea survival (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge med e-læring

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering inkludert pustelunge med e-læring. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag + e-læring Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag + e-læring Ta kontakt kr
Oslo Oslo 1 dag + e-læring Ta kontakt kr