Sikkerhetskurs offshore

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Målsettingen er at deltagerne skal etter endt opplæring kunne evakuere fra installasjon ved bruk av Redningstrømpe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.640 kr
Oslo Oslo 2 timer 2.640 kr
Stavanger Stavanger 2 timer 2.640 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The course mainly consists of practical training and drills. HSE culture / behaviour training will be integrated in the entire course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.08.2019 (+2) 2 dager07.08.2019 (+2) 7.590 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 19.09.2019 (+2) 2 dager19.09.2019 (+2) 9.350 kr
Stavanger Stavanger 01.08.2019 (+7) 2 dager01.08.2019 (+7) 7.590 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.460 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 4 dager05.08.2019 (+2) 11.550 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr
Oslo Oslo 17.09.2019 (+3) 4 dager17.09.2019 (+3) 14.190 kr
Stavanger Stavanger 30.07.2019 (+10) 4 dager30.07.2019 (+10) 11.500 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 14.850 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.10.2019 3 dager16.10.2019 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 25.09.2019 (+1) 3 dager25.09.2019 (+1) 18.590 kr
Oslo Oslo 28.08.2019 (+1) 3 dager28.08.2019 (+1) 18.590 kr
Stavanger Stavanger 12.08.2019 (+1) 3 dager12.08.2019 (+1) 18.590 kr
Sund Sund 3 dager 18.590 kr
Trondheim Trondheim 04.09.2019 (+1) 3 dager04.09.2019 (+1) 18.590 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.10.2019 1 dag18.10.2019 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 27.09.2019 (+1) 1 dag27.09.2019 (+1) 7.040 kr
Oslo Oslo 30.08.2019 (+1) 1 dag30.08.2019 (+1) 7.040 kr
Stavanger Stavanger 14.08.2019 (+4) 1 dag14.08.2019 (+4) 7.040 kr
Trondheim Trondheim 06.09.2019 (+1) 1 dag06.09.2019 (+1) 7.040 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment. Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.08.2019 (+9) 1,5 timer06.08.2019 (+9) 2.310 kr
Kristiansand Kristiansand 1,5 timer 2.310 kr
Oslo Oslo 30.07.2019 (+15) 1,5 timer30.07.2019 (+15) 2.310 kr
Stavanger Stavanger 23.07.2019 (+16) 1,5 timer23.07.2019 (+16) 2.310 kr
Trondheim Trondheim 05.08.2019 (+14) 1,5 timer05.08.2019 (+14) 2.310 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.09.2019 5 dager02.09.2019 12.430 kr
Haugesund Haugesund 29.07.2019 (+7) 5 dager29.07.2019 (+7) 9.390 kr
Kristiansand Kristiansand 30.09.2019 5 dager30.09.2019 12.430 kr
Oslo Oslo 09.09.2019 (+1) 5 dager09.09.2019 (+1) 12.100 kr
Stavanger Stavanger 19.08.2019 (+1) 5 dager19.08.2019 (+1) 12.430 kr
Trondheim Trondheim 23.09.2019 (+1) 5 dager23.09.2019 (+1) 12.100 kr

Førstehjelp repetisjon offshore

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp offshore. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.09.2019 (+1) 2 dager05.09.2019 (+1) 7.150 kr
Haugesund Haugesund 17.07.2019 (+8) 2 dager17.07.2019 (+8) 6.490 kr
Kristiansand Kristiansand 03.10.2019 2 dager03.10.2019 7.150 kr
Oslo Oslo 12.09.2019 (+1) 2 dager12.09.2019 (+1) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 21.08.2019 (+2) 2 dager21.08.2019 (+2) 7.150 kr
Sund Sund 2 dager
Trondheim Trondheim 27.09.2019 2 dager27.09.2019 7.150 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.07.2019 (+5) 4 dager29.07.2019 (+5) 11.550 kr
Haugesund Haugesund 22.07.2019 (+8) 4 dager22.07.2019 (+8) 9.990 kr
Kristiansand Kristiansand 05.08.2019 (+4) 4 dager05.08.2019 (+4) 14.190 kr
Oslo Oslo 30.07.2019 (+5) 4 dager30.07.2019 (+5) 14.190 kr
Stavanger Stavanger 22.07.2019 (+16) 4 dager22.07.2019 (+16) 11.550 kr
Trondheim Trondheim 06.08.2019 (+4) 4 dager06.08.2019 (+4) 14.850 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.08.2019 (+4) 1 dag01.08.2019 (+4) 7.150 kr
Haugesund Haugesund 22.07.2019 (+7) 1 dag22.07.2019 (+7) 6.100 kr
Kristiansand Kristiansand 30.07.2019 (+15) 1 dag30.07.2019 (+15) 7.150 kr
Oslo Oslo 05.08.2019 (+4) 1 dag05.08.2019 (+4) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.150 kr
Trondheim Trondheim 05.08.2019 (+15) 1 dag05.08.2019 (+15) 7.150 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Norsk)

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.07.2019 (+38) 2 dager22.07.2019 (+38) 7.590 kr
Bergen 23.07.2019 2 dager 23.07.2019 7.590 kr
Bergen 29.07.2019 2 dager 29.07.2019 7.590 kr
Bergen 30.07.2019 2 dager 30.07.2019 7.590 kr
Bergen 31.07.2019 2 dager 31.07.2019 7.590 kr
Bergen 05.08.2019 2 dager 05.08.2019 7.590 kr
Bergen 06.08.2019 2 dager 06.08.2019 7.590 kr
Bergen 12.08.2019 2 dager 12.08.2019 7.590 kr
Bergen 13.08.2019 2 dager 13.08.2019 7.590 kr
Bergen 19.08.2019 2 dager 19.08.2019 7.590 kr
Bergen 20.08.2019 2 dager 20.08.2019 7.590 kr
Bergen 21.08.2019 2 dager 21.08.2019 7.590 kr
Bergen 26.08.2019 2 dager 26.08.2019 7.590 kr
Bergen 27.08.2019 2 dager 27.08.2019 7.590 kr
Bergen 02.09.2019 2 dager 02.09.2019 7.590 kr
Bergen 03.09.2019 2 dager 03.09.2019 7.590 kr
Bergen 09.09.2019 2 dager 09.09.2019 7.590 kr
Bergen 10.09.2019 2 dager 10.09.2019 7.590 kr
Bergen 11.09.2019 2 dager 11.09.2019 7.590 kr
Bergen 16.09.2019 2 dager 16.09.2019 7.590 kr
Bergen 17.09.2019 2 dager 17.09.2019 7.590 kr
Bergen 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 7.590 kr
Bergen 24.09.2019 2 dager 24.09.2019 7.590 kr
Bergen 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 7.590 kr
Bergen 01.10.2019 2 dager 01.10.2019 7.590 kr
Bergen 02.10.2019 2 dager 02.10.2019 7.590 kr
Bergen 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 7.590 kr
Bergen 08.10.2019 2 dager 08.10.2019 7.590 kr
Bergen 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 7.590 kr
Bergen 15.10.2019 2 dager 15.10.2019 7.590 kr
Bergen 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 7.590 kr
Bergen 22.10.2019 2 dager 22.10.2019 7.590 kr
Bergen 23.10.2019 2 dager 23.10.2019 7.590 kr
Bergen 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 7.590 kr
Bergen 29.10.2019 2 dager 29.10.2019 7.590 kr
Bergen 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 7.590 kr
Bergen 05.11.2019 2 dager 05.11.2019 7.590 kr
Bergen 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 7.590 kr
Bergen 12.11.2019 2 dager 12.11.2019 7.590 kr
Haugesund Haugesund 22.07.2019 (+16) 2 dager22.07.2019 (+16) 6.100 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 29.07.2019 (+17) 2 dager29.07.2019 (+17) 9.350 kr
Stavanger Stavanger 18.07.2019 (+41) 2 dager18.07.2019 (+41) 7.590 kr
Stavanger 22.07.2019 2 dager 22.07.2019 7.590 kr
Stavanger 25.07.2019 2 dager 25.07.2019 7.590 kr
Stavanger 29.07.2019 2 dager 29.07.2019 7.590 kr
Stavanger 01.08.2019 2 dager 01.08.2019 7.590 kr
Stavanger 05.08.2019 2 dager 05.08.2019 7.590 kr
Stavanger 06.08.2019 2 dager 06.08.2019 7.590 kr
Stavanger 08.08.2019 2 dager 08.08.2019 7.590 kr
Stavanger 12.08.2019 2 dager 12.08.2019 7.590 kr
Stavanger 15.08.2019 2 dager 15.08.2019 7.590 kr
Stavanger 19.08.2019 2 dager 19.08.2019 7.590 kr
Stavanger 20.08.2019 2 dager 20.08.2019 7.590 kr
Stavanger 22.08.2019 2 dager 22.08.2019 7.590 kr
Stavanger 26.08.2019 2 dager 26.08.2019 7.590 kr
Stavanger 29.08.2019 2 dager 29.08.2019 7.590 kr
Stavanger 02.09.2019 2 dager 02.09.2019 7.590 kr
Stavanger 03.09.2019 2 dager 03.09.2019 7.590 kr
Stavanger 05.09.2019 2 dager 05.09.2019 7.590 kr
Stavanger 09.09.2019 2 dager 09.09.2019 7.590 kr
Stavanger 12.09.2019 2 dager 12.09.2019 7.590 kr
Stavanger 16.09.2019 2 dager 16.09.2019 7.590 kr
Stavanger 17.09.2019 2 dager 17.09.2019 7.590 kr
Stavanger 19.09.2019 2 dager 19.09.2019 7.590 kr
Stavanger 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 7.590 kr
Stavanger 26.09.2019 2 dager 26.09.2019 7.590 kr
Stavanger 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 7.590 kr
Stavanger 01.10.2019 2 dager 01.10.2019 7.590 kr
Stavanger 03.10.2019 2 dager 03.10.2019 7.590 kr
Stavanger 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 7.590 kr
Stavanger 10.10.2019 2 dager 10.10.2019 7.590 kr
Stavanger 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 7.590 kr
Stavanger 15.10.2019 2 dager 15.10.2019 7.590 kr
Stavanger 17.10.2019 2 dager 17.10.2019 7.590 kr
Stavanger 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 7.590 kr
Stavanger 24.10.2019 2 dager 24.10.2019 7.590 kr
Stavanger 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 7.590 kr
Stavanger 29.10.2019 2 dager 29.10.2019 7.590 kr
Stavanger 31.10.2019 2 dager 31.10.2019 7.590 kr
Stavanger 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 7.590 kr
Stavanger 07.11.2019 2 dager 07.11.2019 7.590 kr
Stavanger 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 7.590 kr
Stavanger 12.11.2019 2 dager 12.11.2019 7.590 kr
Trondheim Trondheim 29.07.2019 (+15) 2 dager29.07.2019 (+15) 9.460 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.07.2019 (+21) 1 dag23.07.2019 (+21) 6.589 kr
Haugesund Haugesund 22.07.2019 (+16) 1 dag22.07.2019 (+16) 5.100 kr
Kristiansand Kristiansand 23.07.2019 (+16) 1 dag23.07.2019 (+16) 6.589 kr
Oslo Oslo 29.07.2019 (+15) 1 dag29.07.2019 (+15) 6.589 kr
Stavanger Stavanger 23.07.2019 (+16) 1 dag23.07.2019 (+16) 6.589 kr
Trondheim Trondheim 29.07.2019 (+15) 1 dag29.07.2019 (+15) 6.589 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter kurset skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2019 2 dager29.08.2019 13.200 kr
Haugesund Haugesund 1 eller 2 dager 13.200 kr
Kristiansand Kristiansand 1 eller 2 dager 13.200 kr
Oslo Oslo 1 eller 2 dager 13.200 kr
Stavanger Stavanger 1 eller 2 dager 13.200 kr
Trondheim Trondheim 1 eller 2 dager 13.200 kr

Helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning. Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Oslo Oslo 1 dag 12.650 kr
Stavanger Stavanger 1 dag

HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 10.09.2019 4 dager10.09.2019 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 28.490 kr

HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 19.030 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skillsrelating to helicopter operations, including both normal and emergency operations on helideck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.09.2019 (+1) 4 dager03.09.2019 (+1) 23.837 kr
Sund Sund 4 dager 23.837 kr

HLO Grunnkurs

Deltageren skal etter endt opplæring kunne: - Beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - Bruke helidekkmanualen - Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - Gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer - Behandle farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.09.2019 (+1) 4 dager03.09.2019 (+1) 23.650 kr
Stavanger Stavanger 26.08.2019 4 dager26.08.2019 23.650 kr
Sund Sund 4 dager 23.650 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at deltageren skal etter endt opplæring kunne: - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - behandle farlig gods - beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 21.08.2019 (+4) 2 dager21.08.2019 (+4) 11.605 kr
Stavanger Stavanger 27.08.2019 (+2) 2 dager27.08.2019 (+2) 11.605 kr
Sund Sund 04.09.2019 (+1) 2 dager04.09.2019 (+1) 11.605 kr
Trondheim Trondheim 21.08.2019 (+5) 2 dager21.08.2019 (+5) 11.605 kr

Høgskolestudie - Beredskap og kriseledelse

Vi tilbyr kurs Høgskolestudie i beredskap og kriseledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og RelyOn Nutec AS og gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet beredskaps- og kriseledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 samlinger (2dg + 2dg + 3dg)

Kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til sikkert arbeid på el-anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.600 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.600 kr

Kondisjonstest - HLO og Søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 990 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 990 kr
Oslo Oslo 1 dag 990 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 990 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 990 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.08.2019 (+2) 4 dager12.08.2019 (+2) 39.600 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator. Målsettingen er å få kompetanse innen beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.08.2019 (+4) 1 dag09.08.2019 (+4) 18.150 kr