Sikkerhetskurs offshore

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 1

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 1. Kurset er praktisk rettet og veksler mellom forelesninger, dialog og praktiske øvelser. Innholdet vil kunne tilpasses aktuelle spørsmål og eksempler som blir stilt underveis, slik at du får mest mulig kunnskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 2

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 2. Oppgavene som driftsinspektør er varierte og krever stor nøyaktighet fordi det kontrolleres for både utvendig og innvendig nedbrytning på alle typer utstyr. For å gjøre en god og sikker jobb må du kjenne alle forholdene som skader utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 10 dager

Driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 3

Vi tilbyr kurs i driftsinspektør iht. NS 415 - nivå 3. Standard NS 415 setter formelle, spesifikke krav for sertifisering av driftsinspektører. Gjennom dette kurset får du solid kunnskap og kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 12 dager

Drikkevannsproduksjon og kontroll

Vi tilbyr kurs i drikkevannsproduksjon og kontroll. Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.09.2019 (+3) 2 dager24.09.2019 (+3) 9.900 kr

Drikkevannsproduksjon og kontroll, repetisjon - nettkurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i drikkevannsproduksjon og kontroll som nettkurs. Føler du at du har vedlikeholdt kompetansen som skal sikre ditt bidrag til sikker drikkevannsproduksjon på installasjonen. Dette e-læringskurset hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8.400 kr

Vannforsyning ved krisesituasjoner

Vi tilbyr kurs om vannforsyning ved krisesituasjoner. Hvordan håndterer du en kritisk situasjon der vannforsyningssystemet er satt ut av drift? På dette praktiske ett-dagskurset lærer du å håndtere prosessen fra etablering av sikkerhet og beredskap til effektiv levering av nødvann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo, Økern Oslo, Økern 1 dag
Tromsø Tromsø 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag
Ålesund Ålesund 1 dag

Drikkevann på offshoreinnretninger - nettkurs

Vi tilbyr kurs om drikkevann på offshoreinnretninger som nettkurs. Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.10.2019 (+2) 8 - 10 timer01.10.2019 (+2)
Nettkurs / nettstudie 01.11.2019 8 - 10 timer 01.11.2019
Nettkurs / nettstudie 01.12.2019 8 - 10 timer 01.12.2019

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Livbåtfører Frittfall-livbåt FF-1000 grunnkurs (OSE 108)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000. Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.10.2019 (+1) 4 dager07.10.2019 (+1)
Kristiansund Kristiansund 4 dager

NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjon

Vi tilbyr NOROG - Livbåtfører frittfall-livbåt FF-1000 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 2 dager

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2019 (+1) 5 dager07.10.2019 (+1)
Grimstad Grimstad 30.09.2019 (+2) 5 dager30.09.2019 (+2)
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+2) 5 dager23.09.2019 (+2)
Horten Horten 07.10.2019 (+1) 5 dager07.10.2019 (+1)
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 (+2) 5 dager30.09.2019 (+2)
Stavanger, Stavanger 5 dager
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 18.11.2019 5 dager18.11.2019

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2019 (+1) 2 dager10.10.2019 (+1)
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 10.10.2019 (+1) 2 dager10.10.2019 (+1)
Kristiansund Kristiansund 2 dager
Stavanger Stavanger 03.10.2019 (+4) 2 dager03.10.2019 (+4)
Tromsø Tromsø 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.10.2019 (+8) 4 dager01.10.2019 (+8)
Bodø Bodø 25.11.2019 4 dager25.11.2019
Grimstad Grimstad 23.09.2019 (+4) 4 dager23.09.2019 (+4)
Haugesund Haugesund 24.09.2019 (+6) 4 dager24.09.2019 (+6)
Horten Horten 18.09.2019 (+4) 3 dager18.09.2019 (+4)
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 (+3) 4 dager30.09.2019 (+3)
Stavanger, Stavanger 23.09.2019 (+13) 4 dager23.09.2019 (+13)
Stavanger, Buøy Stavanger 4 dager
Tromsø Tromsø 15.10.2019 (+3) 4 dager15.10.2019 (+3)

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2019 (+12) 2 dager23.09.2019 (+12)
Bodø Bodø 07.10.2019 (+2) 2 dager07.10.2019 (+2)
Grimstad Grimstad 23.09.2019 (+9) 2 dager23.09.2019 (+9)
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+15) 2 dager23.09.2019 (+15)
Horten Horten 23.09.2019 (+12) 2 dager23.09.2019 (+12)
Kristiansund Kristiansund 23.09.2019 (+16) 2 dager23.09.2019 (+16)
Stavanger, Stavanger 23.09.2019 (+14) 2 dager23.09.2019 (+14)
Stavanger, Buøy Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 19.09.2019 (+6) 2 dager19.09.2019 (+6)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2019 (+5) 1 dag02.10.2019 (+5)
Bodø Bodø 07.10.2019 (+3) 1 dag07.10.2019 (+3)
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+18) 1 dag23.09.2019 (+18)
Horten Horten 19.09.2019 (+4) 1 dag19.09.2019 (+4)
Kristiansund Kristiansund 23.09.2019 (+16) 1 dag23.09.2019 (+16)
Stavanger Stavanger 19.09.2019 (+13) 1 dag19.09.2019 (+13)
Tromsø Tromsø 18.10.2019 (+3) 1 dag18.10.2019 (+3)

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141) for helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 30.09.2019 (+2) 3 dager30.09.2019 (+2)
Bergen, Oppmøte Adm. b... Bergen 3 dager
Haugesund Haugesund 28.10.2019 (+2) 3 dager28.10.2019 (+2)
Horten Horten 3 dager
Kristiansund Kristiansund 24.09.2019 (+4) 3 dager24.09.2019 (+4)
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+4) 3 dager30.09.2019 (+4)

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2019 (+5) 2 dager02.10.2019 (+5)
Haugesund Haugesund 30.09.2019 (+3) 2 dager30.09.2019 (+3)
Horten Horten 2 dager
Kristiansund Kristiansund 25.09.2019 (+4) 2 dager25.09.2019 (+4)
Stavanger Stavanger 01.10.2019 (+8) 2 dager01.10.2019 (+8)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bodø Bodø 4 dager
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 4 dager
Horten Horten 24.09.2019 (+1) 4 dager24.09.2019 (+1)
Kristiansund Kristiansund 4 dager
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager
Tromsø Tromsø 23.09.2019 4 dager23.09.2019

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 24.09.2019 (+3) 1 dag24.09.2019 (+3)
Horten Horten 1 dag
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs (OSE129). Du vil få utdelt alle klær du trenger på kurs senteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager
Haugesund Haugesund 07.10.2019 (+1) 4 dager07.10.2019 (+1)
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag
Haugesund Haugesund 01.10.2019 (+3) 1 dag01.10.2019 (+3)
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.10.2019 (+2) 5 dager21.10.2019 (+2)
Grimstad Grimstad 5 dager
Haugesund Haugesund 04.11.2019 (+1) 5 dager04.11.2019 (+1)
Horten Horten 30.09.2019 5 dager30.09.2019
Kristiansund Kristiansund 14.10.2019 (+3) 5 dager14.10.2019 (+3)
Stavanger, Stavanger 23.09.2019 (+6) 5 dager23.09.2019 (+6)
Stavanger, Buøy Stavanger 5 dager
Tromsø Tromsø 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2019 (+2) 2 dager10.10.2019 (+2)
Grimstad Grimstad 2 dager
Haugesund Haugesund 2 dager
Horten Horten 24.10.2019 2 dager24.10.2019
Stavanger Stavanger 2 dager
Tromsø Tromsø 2 dager

Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS). Denne opplæringen dekker kravene opplæring i CA-EBS for personer som skal fly offshore på britisk sektor, i henhold til OPITO standard 5902.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.09.2019 (+17) 2 timer19.09.2019 (+17) 2.800 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 07.10.2019 (+1) 5 dager07.10.2019 (+1) 11.700 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10.10.2019 (+1) 2 dager10.10.2019 (+1) 6.100 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 18.09.2019 (+4) 3 dager18.09.2019 (+4) 14.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - engelsk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore på engelsk. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 14.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore repetisjon. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 23.09.2019 (+12) 2 dager23.09.2019 (+12) 9.700 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.09.2019 (+4) 1 dag19.09.2019 (+4) 8.200 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 4 dager 24.500 kr

HLO grunnkurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) på engelsk, for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 4 dager 24.500 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 13.200 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs på engelsk (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 13.200 kr

IMIST - International Minimum Industry Safety Training

Denne opplæringen dekker kravene i henhold til den internasjonale standarden for HMS i offshoreindustrien, IMIST (International Minimum Industry Safety Training), som inngår i utreisekravene for personell som skal jobbe offshore i en rekke land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 - 4 timer

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.09.2019 (+1) 4 dager30.09.2019 (+1) 14.700 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114) mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 3.500 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Kurset gjennomføres med og uten mørkekjøring, dette påføres kursdokumentasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 07.10.2019 (+1) 1 dag07.10.2019 (+1) 8.300 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135) for personell som skal tjenestegjøre som livbåtmannskap eller livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.09.2019 (+1) 4 dager24.09.2019 (+1) 11.600 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135). Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 26.11.2019 1 dag26.11.2019 4.800 kr

Påbygging sikkerhetsopplæring offshore til skip

Vi tilbyr påbygging sikkerhetsopplæring offshore til skip. Kursdeltager må ha gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring for offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager

Skadestedslederkurs (OER108)

Vi tilbyr skadestedslederkurs (OER108) for personell som skal tjenestegjøre som skadestedsleder eller i beredskapsledelsen. Sykepleier offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 12.300 kr

Skuldermåling

Vi tilbyr kurs i skuldermåling. Dette er påkrevd av britiske luftfartsmyndigheter for personell som skal fly i britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 19.09.2019 (+18) 1 dag19.09.2019 (+18) 700 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 30.09.2019 5 dager30.09.2019 19.400 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Et representativt utvalg av innholdet i søk og redningslag grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.10.2019 2 dager24.10.2019 10.900 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2019 (+6) 1 dag21.11.2019 (+6) 3.900 kr
Haugesund Haugesund 19.09.2019 1 dag19.09.2019 3.900 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.900 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.09.2019 (+12) 2 timer20.09.2019 (+12) 2.550 kr
Grimstad Grimstad 2 timer 2.100 kr
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+12) 2 timer23.09.2019 (+12) 2.100 kr
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.600 kr
Stavanger Stavanger 19.09.2019 (+13) 2 timer19.09.2019 (+13) 2.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.09.2019 (+16) 1 dag20.09.2019 (+16) 2.600 kr
Grimstad Grimstad 23.09.2019 (+12) 1 dag23.09.2019 (+12) 2.600 kr
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+11) 1 dag23.09.2019 (+11) 2.600 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2019 (+27) 1 dag18.09.2019 (+27) 2.600 kr