Sikkerhetskurs offshore

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Målsettingen er at deltagerne skal etter endt opplæring kunne evakuere fra installasjon ved bruk av Redningstrømpe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.640 kr
Oslo Oslo 2 timer 2.640 kr
Stavanger Stavanger 2 timer 2.640 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.540 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.540 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.540 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The course mainly consists of practical training and drills. HSE culture / behaviour training will be integrated in the entire course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.04.2019 (+5) 2 dager11.04.2019 (+5) 7.590 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 28.03.2019 (+6) 2 dager28.03.2019 (+6) 9.350 kr
Stavanger Stavanger 04.04.2019 (+14) 2 dager04.04.2019 (+14) 7.590 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.460 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.04.2019 (+5) 4 dager09.04.2019 (+5) 11.550 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr
Oslo Oslo 26.03.2019 (+6) 4 dager26.03.2019 (+6) 14.190 kr
Stavanger Stavanger 10.09.2019 (+4) 4 dager10.09.2019 (+4) 11.550 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 14.850 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.06.2019 (+1) 3 dager05.06.2019 (+1) 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 03.04.2019 (+1) 3 dager03.04.2019 (+1) 18.590 kr
Oslo Oslo 14.05.2019 (+1) 3 dager14.05.2019 (+1) 18.590 kr
Stavanger Stavanger 17.06.2019 (+1) 3 dager17.06.2019 (+1) 18.590 kr
Sund Sund 3 dager 18.590 kr
Trondheim Trondheim 04.09.2019 3 dager04.09.2019 18.590 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2019 (+1) 1 dag07.06.2019 (+1) 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 05.04.2019 (+1) 1 dag05.04.2019 (+1) 7.040 kr
Oslo Oslo 16.05.2019 (+1) 1 dag16.05.2019 (+1) 7.040 kr
Stavanger Stavanger 02.05.2019 (+4) 1 dag02.05.2019 (+4) 7.040 kr
Trondheim Trondheim 07.05.2019 (+1) 1 dag07.05.2019 (+1) 7.040 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment. Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.310 kr
Kristiansand Kristiansand 1,5 timer 2.310 kr
Oslo Oslo 25.03.2019 (+29) 1,5 timer25.03.2019 (+29) 2.310 kr
Stavanger Stavanger 26.03.2019 (+31) 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 02.04.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 09.04.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 24.04.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 30.04.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 07.05.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 14.05.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 21.05.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 04.06.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 12.06.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 18.06.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 25.06.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 02.07.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 09.07.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 16.07.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 23.07.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 30.07.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 06.08.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 13.08.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 20.08.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 27.08.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 03.09.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 10.09.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 17.09.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 24.09.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 01.10.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 08.10.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 15.10.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 22.10.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 29.10.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 05.11.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Stavanger 12.11.2019 1,5 timer26.03.2019 (+31) 2.310 kr
Trondheim Trondheim 25.03.2019 (+26) 1,5 timer25.03.2019 (+26) 2.310 kr

FSE Førstehjelpsøvelser

Vi tilbyr FSE Førstehjelpsøvelser. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE) $7 Førstehjelpsberedskap: Livreddende førstehjelp inkl. elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 990 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 990 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 990 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.03.2019 (+2) 5 dager25.03.2019 (+2) 12.430 kr
Haugesund Haugesund 25.03.2019 (+15) 5 dager25.03.2019 (+15) 9.390 kr
Kristiansand Kristiansand 06.05.2019 (+1) 5 dager06.05.2019 (+1) 12.430 kr
Oslo Oslo 03.06.2019 (+2) 5 dager03.06.2019 (+2) 12.100 kr
Stavanger Stavanger 06.05.2019 (+2) 5 dager06.05.2019 (+2) 12.430 kr
Trondheim Trondheim 20.05.2019 (+2) 5 dager20.05.2019 (+2) 12.100 kr

Førstehjelp repetisjon offshore

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp offshore. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.03.2019 (+5) 2 dager28.03.2019 (+5) 7.150 kr
Haugesund Haugesund 27.03.2019 (+15) 2 dager27.03.2019 (+15) 6.490 kr
Kristiansand Kristiansand 09.05.2019 (+1) 2 dager09.05.2019 (+1) 7.150 kr
Oslo Oslo 06.06.2019 (+2) 2 dager06.06.2019 (+2) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 08.05.2019 (+4) 2 dager08.05.2019 (+4) 7.150 kr
Sund Sund 2 dager
Trondheim Trondheim 24.05.2019 (+1) 2 dager24.05.2019 (+1) 7.150 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.04.2019 (+10) 4 dager01.04.2019 (+10) 11.550 kr
Haugesund Haugesund 01.04.2019 (+18) 4 dager01.04.2019 (+18) 9.990 kr
Kristiansand Kristiansand 25.03.2019 (+9) 4 dager25.03.2019 (+9) 14.190 kr
Oslo Oslo 09.04.2019 (+12) 4 dager09.04.2019 (+12) 14.190 kr
Stavanger Stavanger 25.03.2019 (+30) 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 01.04.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 08.04.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 23.04.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 06.05.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 13.05.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 20.05.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 03.06.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 11.06.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 17.06.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 24.06.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 01.07.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 08.07.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 15.07.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 22.07.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 29.07.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 05.08.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 12.08.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 19.08.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 26.08.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 02.09.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 09.09.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 16.09.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 23.09.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 30.09.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 07.10.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 14.10.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 21.10.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 28.10.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 04.11.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Stavanger 11.11.2019 4 dager25.03.2019 (+30) 11.550 kr
Trondheim Trondheim 02.04.2019 (+10) 4 dager02.04.2019 (+10) 14.850 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.04.2019 (+8) 1 dag26.04.2019 (+8) 7.150 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 6.100 kr
Kristiansand Kristiansand 26.03.2019 (+31) 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 02.04.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 09.04.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 16.04.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 24.04.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 30.04.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 07.05.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 14.05.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 21.05.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 28.05.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 04.06.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 12.06.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 18.06.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 25.06.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 02.07.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 09.07.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 30.07.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 06.08.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 13.08.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 20.08.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 27.08.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 03.09.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 10.09.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 17.09.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 24.09.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 01.10.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 08.10.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 15.10.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 22.10.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 29.10.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 05.11.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Kristiansand 12.11.2019 1 dag26.03.2019 (+31) 7.150 kr
Oslo Oslo 01.04.2019 (+7) 1 dag01.04.2019 (+7) 7.150 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.150 kr
Trondheim Trondheim 25.03.2019 (+30) 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 01.04.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 08.04.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 23.04.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 29.04.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 06.05.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 13.05.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 20.05.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 27.05.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 03.06.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 11.06.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 17.06.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 24.06.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 01.07.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 08.07.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 05.08.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 12.08.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 19.08.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 26.08.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 02.09.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 09.09.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 16.09.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 23.09.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 30.09.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 07.10.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 14.10.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 21.10.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 28.10.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 04.11.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 11.11.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr
Trondheim 11.11.2019 1 dag25.03.2019 (+30) 7.150 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Norsk)

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.03.2019 (+74) 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 26.03.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 01.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 02.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 03.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 08.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 09.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 23.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 24.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 25.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 29.04.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 06.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 07.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 13.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 14.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 15.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 20.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 21.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 27.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 28.05.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 03.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 04.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 05.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 11.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 12.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 17.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 18.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 24.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 25.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 26.06.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 01.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 02.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 08.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 09.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 15.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 16.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 22.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 23.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 29.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 30.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 31.07.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 05.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 06.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 12.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 13.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 19.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 20.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 21.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 26.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 27.08.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 02.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 03.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 09.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 10.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 11.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 16.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 17.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 23.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 24.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 30.09.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 01.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 02.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 07.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 08.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 14.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 15.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 21.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 22.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 23.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 28.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 29.10.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 04.11.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 05.11.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 11.11.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Bergen 12.11.2019 2 dager25.03.2019 (+74) 7.590 kr
Haugesund Haugesund 25.03.2019 (+33) 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 01.04.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 08.04.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 15.04.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 22.04.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 29.04.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 06.05.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 13.05.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 20.05.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 27.05.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 03.06.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 10.06.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 17.06.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 24.06.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 01.07.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 08.07.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 15.07.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 22.07.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 29.07.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 05.08.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 12.08.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 19.08.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 26.08.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 02.09.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 09.09.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 16.09.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 23.09.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 30.09.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 07.10.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 14.10.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 21.10.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 28.10.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 04.11.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Haugesund 11.11.2019 2 dager25.03.2019 (+33) 6.100 kr
Kristiansand Kristiansand 25.03.2019 (+11) 2 dager25.03.2019 (+11) 9.350 kr
Oslo Oslo 25.03.2019 (+35) 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 01.04.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 08.04.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 23.04.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 29.04.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 02.05.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 06.05.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 13.05.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 20.05.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 27.05.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 03.06.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 11.06.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 17.06.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 20.06.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 24.06.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 01.07.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 08.07.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 11.07.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 29.07.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 05.08.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 08.08.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 12.08.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 19.08.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 22.08.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 26.08.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 02.09.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 16.09.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 23.09.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 30.09.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 03.10.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 07.10.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 14.10.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 21.10.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 28.10.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 04.11.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Oslo 11.11.2019 2 dager25.03.2019 (+35) 9.350 kr
Stavanger Stavanger 25.03.2019 (+75) 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 26.03.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 28.03.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 01.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 04.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 08.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 09.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 11.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 23.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 25.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 29.04.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 02.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 06.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 09.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 13.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 14.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 20.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 23.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 27.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 28.05.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 03.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 06.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 11.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 13.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 17.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 20.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 24.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 25.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 27.06.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 01.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 04.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 08.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 11.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 15.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 18.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 22.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 25.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 29.07.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 01.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 05.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 06.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 08.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 12.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 15.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 19.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 20.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 22.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 26.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 29.08.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 02.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 03.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 05.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 09.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 12.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 16.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 17.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 19.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 23.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 26.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 30.09.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 01.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 03.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 07.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 10.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 14.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 15.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 17.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 21.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 24.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 28.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 29.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 31.10.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 04.11.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 07.11.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 11.11.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Stavanger 12.11.2019 2 dager25.03.2019 (+75) 7.590 kr
Trondheim Trondheim 25.03.2019 (+30) 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 01.04.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 08.04.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 23.04.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 29.04.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 06.05.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 13.05.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 20.05.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 27.05.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 03.06.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 11.06.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 17.06.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 24.06.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 01.07.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 08.07.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 29.07.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 05.08.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 12.08.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 19.08.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 26.08.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 02.09.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 09.09.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 16.09.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 23.09.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 30.09.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 07.10.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 14.10.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 21.10.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 28.10.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 04.11.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr
Trondheim 11.11.2019 2 dager25.03.2019 (+30) 9.460 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.03.2019 (+39) 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 09.04.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 24.04.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 26.04.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 30.04.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 07.05.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 16.05.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 21.05.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 28.05.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 04.06.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 06.06.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 12.06.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 18.06.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 25.06.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 27.06.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 02.07.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 09.07.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 16.07.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 23.07.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 30.07.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 01.08.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 06.08.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 13.08.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 20.08.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 22.08.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 27.08.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 03.09.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 10.09.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 12.09.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 17.09.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 24.09.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 01.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 03.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 08.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 15.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 22.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 24.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 29.10.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 05.11.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Bergen 12.11.2019 1 dag26.03.2019 (+39) 6.589 kr
Haugesund Haugesund 25.03.2019 (+33) 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 01.04.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 08.04.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 15.04.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 23.04.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 29.04.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 06.05.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 13.05.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 20.05.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 27.05.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 03.06.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 11.06.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 17.06.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 25.06.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 01.07.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 08.07.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 15.07.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 22.07.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 29.07.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 05.08.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 12.08.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 19.08.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 26.08.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 02.09.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 09.09.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 16.09.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 23.09.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 30.09.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 07.10.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 14.10.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 21.10.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 28.10.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 04.11.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Haugesund 11.11.2019 1 dag25.03.2019 (+33) 5.100 kr
Kristiansand Kristiansand 26.03.2019 (+30) 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 02.04.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 09.04.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 24.04.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 30.04.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 07.05.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 14.05.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 21.05.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 28.05.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 04.06.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 12.06.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 18.06.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 25.06.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 02.07.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 23.07.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 30.07.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 06.08.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 13.08.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 20.08.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 27.08.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 03.09.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 10.09.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 17.09.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 24.09.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 01.10.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 08.10.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 15.10.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 22.10.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 29.10.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 05.11.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Kristiansand 12.11.2019 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr
Oslo Oslo 25.03.2019 (+28) 1 dag25.03.2019 (+28) 6.589 kr
Stavanger Stavanger 26.03.2019 (+30) 1 dag26.03.2019 (+30) 6.589 kr