Sikkerhetskurs offshore

Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA - EBS). Denne opplæringen dekker kravene opplæring i CA-EBS for personer som skal fly offshore på britisk sektor, i henhold til OPITO standard 5902.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 timer 2.800 kr

Førstehjelp grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp grunnkurs (OFA101). Denne opplæringen dekker kravene til medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 09.03.2020 (+4) 5 dager09.03.2020 (+4) 12.100 kr

Førstehjelp repetisjonskurs (OFA101)

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs (OFA101). Opplæringen dekker kravene til oppdatering av medlemmer av førstehjelpslag på permanente og flytende installasjoner samt førstehjelpere og medlemmer av MOB-båtlag på beredskapsfartøyer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 12.03.2020 (+4) 2 dager12.03.2020 (+4) 6.300 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 12.02.2020 (+11) 3 dager12.02.2020 (+11) 14.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - engelsk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore på engelsk. Denne opplæringen dekker kravene til grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 14.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs offshore - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs offshore repetisjon. Denne opplæringen dekker kravene til oppdatering av grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs for sokkelarbeidende personell i henhold til Norsk olje- og gass retningslinje 002.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.01.2020 (+33) 2 dager27.01.2020 (+33) 10.000 kr
Horten 03.02.2020 2 dager 03.02.2020 10.000 kr
Horten 10.02.2020 2 dager 10.02.2020 10.000 kr
Horten 17.02.2020 2 dager 17.02.2020 10.000 kr
Horten 24.02.2020 2 dager 24.02.2020 10.000 kr
Horten 02.03.2020 2 dager 02.03.2020 10.000 kr
Horten 09.03.2020 2 dager 09.03.2020 10.000 kr
Horten 16.03.2020 2 dager 16.03.2020 10.000 kr
Horten 23.03.2020 2 dager 23.03.2020 10.000 kr
Horten 30.03.2020 2 dager 30.03.2020 10.000 kr
Horten 06.04.2020 2 dager 06.04.2020 10.000 kr
Horten 20.04.2020 2 dager 20.04.2020 10.000 kr
Horten 27.04.2020 2 dager 27.04.2020 10.000 kr
Horten 04.05.2020 2 dager 04.05.2020 10.000 kr
Horten 11.05.2020 2 dager 11.05.2020 10.000 kr
Horten 18.05.2020 2 dager 18.05.2020 10.000 kr
Horten 25.05.2020 2 dager 25.05.2020 10.000 kr
Horten 08.06.2020 2 dager 08.06.2020 10.000 kr
Horten 15.06.2020 2 dager 15.06.2020 10.000 kr
Horten 22.06.2020 2 dager 22.06.2020 10.000 kr
Horten 29.06.2020 2 dager 29.06.2020 10.000 kr
Horten 05.10.2020 2 dager 05.10.2020 10.000 kr
Horten 12.10.2020 2 dager 12.10.2020 10.000 kr
Horten 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 10.000 kr
Horten 19.10.2020 2 dager 19.10.2020 10.000 kr
Horten 26.10.2020 2 dager 26.10.2020 10.000 kr
Horten 02.11.2020 2 dager 02.11.2020 10.000 kr
Horten 09.11.2020 2 dager 09.11.2020 10.000 kr
Horten 16.11.2020 2 dager 16.11.2020 10.000 kr
Horten 23.11.2020 2 dager 23.11.2020 10.000 kr
Horten 30.11.2020 2 dager 30.11.2020 10.000 kr
Horten 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 10.000 kr
Horten 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 10.000 kr
Horten 21.12.2020 2 dager 21.12.2020 10.000 kr

Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering (HUET). Målet er at etter endt kurs skal deltakerne ha tilstrekkelige ferdigheter og kunnskaper til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 13.02.2020 (+11) 1 dag13.02.2020 (+11) 8.400 kr

HLO grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 4 dager 24.500 kr

HLO grunnkurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO grunnkurs (OSC1141) på engelsk, for personell som skal inneha stilling som brannvakt, helivakt eller HLO på skip eller offshoreinnretning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 18.02.2020 (+1) 4 dager18.02.2020 (+1) 25.200 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141)

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 13.200 kr

HLO repetisjonskurs (OSC1141) engelsk

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs på engelsk (OSC1141). Målet er at etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts-/ beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 20.02.2020 (+1) 2 dager20.02.2020 (+1) 13.600 kr

IMIST - International Minimum Industry Safety Training

Denne opplæringen dekker kravene i henhold til den internasjonale standarden for HMS i offshoreindustrien, IMIST (International Minimum Industry Safety Training), som inngår i utreisekravene for personell som skal jobbe offshore i en rekke land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 - 4 timer

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.01.2020 (+8) 4 dager27.01.2020 (+8) 15.100 kr

Liten MOB båt grunnkurs (OSE114) mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB båt grunnkurs (OSE114). Mørkekjøring er en del av kurset, og det påføres kursbeviset om mørkekjøring har blitt gjennomført.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 3.500 kr

Liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs (OSE114). Kurset gjennomføres med og uten mørkekjøring, dette påføres kursdokumentasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 11.03.2020 (+5) 1 dag11.03.2020 (+5) 8.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135) for personell som skal tjenestegjøre som livbåtmannskap eller livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 14.04.2020 (+6) 4 dager14.04.2020 (+6) 11.900 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon (OSE 135)

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs (OSE 135). Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 4.900 kr

Påbygging sikkerhetsopplæring offshore til skip

Vi tilbyr påbygging sikkerhetsopplæring offshore til skip. Kursdeltager må ha gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring for offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager

Skadestedslederkurs (OER108)

Vi tilbyr skadestedslederkurs (OER108) for personell som skal tjenestegjøre som skadestedsleder eller i beredskapsledelsen. Sykepleier offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 12.300 kr

Skuldermåling

Vi tilbyr kurs i skuldermåling. Dette er påkrevd av britiske luftfartsmyndigheter for personell som skal fly i britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag 700 kr

Søk og redningslag grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs (OFI100). Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til at personellet selv innenfor respektive roller skal kunne vurdere risikoen i den oppståtte nødsituasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 23.03.2020 (+3) 5 dager23.03.2020 (+3) 20.000 kr

Søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100)

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs (OFI100). Et representativt utvalg av innholdet i søk og redningslag grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 2 dager 10.900 kr

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Målsettingen er at deltagerne skal etter endt opplæring kunne evakuere fra installasjon ved bruk av Redningstrømpe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.640 kr
Oslo Oslo 2 timer 2.640 kr
Stavanger Stavanger 2 timer 2.640 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.494 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.494 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.494 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 10.494 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.494 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 1 dag
Stavanger Stavanger 1 dag
Trondheim Trondheim 1 dag

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The course mainly consists of practical training and drills. HSE culture / behaviour training will be integrated in the entire course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.500 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.350 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.933 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 11.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr
Oslo Oslo 4 dager 14.190 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 11.500 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.592 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 18.590 kr
Oslo Oslo 3 dager 18.590 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 18.590 kr
Sund Sund 3 dager 18.590 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.519 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.040 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.040 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.040 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.392 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment. Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.970 kr
Kristiansand Kristiansand 1,5 timer 2.970 kr
Oslo Oslo 1,5 timer 2.970 kr
Stavanger Stavanger 1,5 timer 2.970 kr
Trondheim Trondheim 1,5 timer 2.970 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 12.430 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 12.430 kr
Oslo Oslo 5 dager 12.100 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 12.430 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 12.705 kr

Førstehjelp repetisjon offshore

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp offshore. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 7.150 kr
Oslo Oslo 2 dager 7.150 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.150 kr
Sund Sund 2 dager
Trondheim Trondheim 2 dager 7.507 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 11.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr
Oslo Oslo 4 dager 14.190 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 11.500 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.592 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.150 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.150 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.150 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.507 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Norsk)

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.500 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 2 dager 9.350 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.933 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.589 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 6.589 kr
Oslo Oslo 1 dag 6.589 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 6.589 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 6.918 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter kurset skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 13.200 kr
Kristiansand Kristiansand 1 eller 2 dager 13.200 kr
Oslo Oslo 1 eller 2 dager 13.200 kr
Stavanger Stavanger 1 eller 2 dager 13.200 kr
Trondheim Trondheim 1 eller 2 dager 13.200 kr

Helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning. Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 15.675 kr
Oslo Oslo 1 dag 12.650 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 14.250 kr

HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 4 dager 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 29.914 kr

HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.981 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skillsrelating to helicopter operations, including both normal and emergency operations on helideck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 23.837 kr
Sund Sund 4 dager 23.837 kr

HLO Grunnkurs

Deltageren skal etter endt opplæring kunne: - Beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - Bruke helidekkmanualen - Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - Gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer - Behandle farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 23.650 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 23.650 kr
Sund Sund 4 dager 23.650 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at deltageren skal etter endt opplæring kunne: - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - behandle farlig gods - beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 11.605 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 11.605 kr
Sund Sund 2 dager 11.605 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 12.185 kr

Høgskolestudie - Beredskap og kriseledelse

Vi tilbyr kurs Høgskolestudie i beredskap og kriseledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og RelyOn Nutec AS og gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet beredskaps- og kriseledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 samlinger (2dg + 2dg + 3dg)

Kombinert FSE Høy- og Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førs

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Høy- og Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp Sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 2.100 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 2.100 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 2.100 kr

Kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til sikkert arbeid på el-anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.600 kr
Oslo Oslo 3 timer 1.600 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.600 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 1.600 kr

Kondisjonstest - HLO og Søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 990 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 990 kr
Oslo Oslo 1 dag 990 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 990 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 990 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 39.600 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator. Målsettingen er å få kompetanse innen beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 20.350 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 18.150 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 repetisjonskurs simulator. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: Mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 9.680 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D. Målsettingen er å få kompetanse innen: - Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 28.787 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall FF48. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 13.420 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne - Klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.577 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 16.577 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 16.577 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 16.577 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.096 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 8.096 kr
Oslo Oslo 1 dag 8.096 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 8.096 kr
Sund Sund 1 dag 8.096 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 8.096 kr

Livbåtfører konvertering til konvensjonell inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til konvensjonell inkl. repetisjon. Målet er å konvertere fra fritt fall- eller sliskelivbåt til den aktuelle livbåt type. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 8.096 kr

Livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon. Målet er oppgradering fra Fritt-Fall eller konvensjonell livbåt til Sliskelivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 11.110 kr

Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.340 kr
Oslo Oslo 1 dag 10.340 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 10.340 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 10.857 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 26.620 kr
Oslo Oslo 4 dager 26.620 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 26.620 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 27.951 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 9.200 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 9.200 kr
Oslo Oslo 1 dag 9.200 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 9.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 9.660 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten m/mørkekjøring, grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.950 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 15.950 kr
Oslo Oslo 4 dager 15.950 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 15.950 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.950 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten u/mørkekjøring, grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - Bruke relevant utstyr - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 14.450 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.450 kr
Oslo Oslo 4 dager 14.450 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 14.450 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.172 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.700 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.700 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.700 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 8.085 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Bemanne, sjøsette og operere Stor MOB båt på en sikker måte - Bruke relevant utstyr ombord - Utføre søk og redning, samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 39.930 kr
Sund Sund 5 dager 39.930 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at deltakeren skal etter endt opplæring kunne: - Være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende mate - Beherske de mest vanlige søkemetoder - Foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre MOB-båt mannskap funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 18.920 kr
Sund Sund 2 dager 18.920 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne - bemanne, sjøsette og operere Stor MOB båt på en sikker måte - Bruke relevant utstyr ombord - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 36.190 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 36.190 kr
Sund Sund 5 dager 36.190 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at deltakeren skal etter endt opplæring skal kunne være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - Beherske de mest vanlige søkemetoder - Foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre MOB-båt mannskap funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 15.180 kr
Sund Sund 2 dager 15.180 kr

Mørkekjøring-modul for Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 2.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 2.500 kr
Sund Sund 4 timer 2.500 kr
Trondheim Trondheim 4 timer 2.500 kr

Observatør søk og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i observatør søk og redning. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og forståelse av muligheter og begrensninger som ligger i søk og redningslaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr

Sliskelivbåt repetisjon, simulator

Vi tilbyr repetisjonskurs i sliskelivbåt, simulator. Alle praktiske øvelser gjennomføres på simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 9.680 kr

STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring. Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 21.175 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 21.175 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t -konvensjonell

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t - konvensjonell båt. Målsetting: Tabell A-VI / 2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann over bord båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.260 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.260 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.260 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 1 dag 7.260 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 1 dag 7.260 kr
Sund Sund 1 dag 7.260 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.260 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 19.030 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 19.030 kr
Oslo Oslo 5 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 19.981 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.340 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.857 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2020 (+5) 1 dag07.02.2020 (+5) 4.200 kr
Haugesund Haugesund 30.01.2020 1 dag30.01.2020 4.200 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 4.200 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.200 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.550 kr
Grimstad Grimstad 2 timer 2.100 kr
Haugesund Haugesund 2 timer 2.100 kr
Kristiansund Kristiansund 2 timer 2.600 kr
Stavanger Stavanger 2 timer 2.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.01.2020 (+45) 1 dag27.01.2020 (+45) 2.690 kr