Sikkerhetskurs offshore

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50). Maritime kurs ihht. STCW. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering (IMO 80)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering (IMO 80) - maritime kurs ihht. STCW. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr liten MOB båt repetisjonskurs - offshore kurs godkjent av Norsk Olje og Gass. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt-kurs

Vi tilbyr liten MOB båt-kurs - offshore kurs godkjent av Norsk Olje og Gass. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr NOG GSK grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 4 dager

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG). Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 2 dager

Redningsfarkost

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost - offshore kurs godkjent av Norsk Olje og Gass. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring - maritime kurs ihht. STCW. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The course mainly consists of practical training and drills. HSE culture / behaviour training will be integrated in the entire course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.500 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.350 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.000 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.200 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 11.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr
Oslo Oslo 4 dager 15.300 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 9.900 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 16.380 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 18.590 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 18.590 kr
Oslo Oslo 3 dager 18.590 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 18.590 kr
Sund Sund 3 dager 18.590 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19.519 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.040 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.040 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.040 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.040 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.392 kr

Compressed Air Emergency Breathing System(CA-EBS)og Skuldermåling

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) og Skuldermåling Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 3.564 kr
Kristiansand Kristiansand 1,5 timer 3.564 kr
Oslo Oslo 1,5 timer 3.564 kr
Stavanger Stavanger 1,5 timer 3.564 kr
Trondheim Trondheim 1,5 timer 3.564 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 12.430 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 12.430 kr
Oslo Oslo 5 dager 12.100 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 12.430 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 12.705 kr

Førstehjelp repetisjon offshore

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp offshore. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 7.150 kr
Oslo Oslo 2 dager 7.150 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.150 kr
Sund Sund 2 dager
Trondheim Trondheim 2 dager 7.507 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 11.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 13.450 kr
Oslo Oslo 4 dager 15.300 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 9.900 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 16.380 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.150 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.150 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.150 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.150 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.507 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (Norsk)

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.500 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 8.990 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.000 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.500 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.200 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.589 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 6.589 kr
Oslo Oslo 1 dag 6.589 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 6.589 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 6.918 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter kurset skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 13.200 kr
Kristiansand Kristiansand 1 eller 2 dager 13.200 kr
Oslo Oslo 1 eller 2 dager 13.200 kr
Stavanger Stavanger 1 eller 2 dager 13.200 kr
Trondheim Trondheim 1 eller 2 dager 13.200 kr

Helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering med HABD, inkl. brannslukning. Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på sjø,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 15.675 kr
Oslo Oslo 1 dag 12.650 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 14.250 kr

HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i HLO / MOB / Søk & Redningslag kombinasjon. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 28.490 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 28.490 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 28.490 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 29.914 kr

HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 19. 030 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 19. 030 kr

HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjon

Vi tilbyr HLO / Søk & Redningslag kombinasjon - repetisjonskurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 19.030 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 19. 981 kr

HLO Grunnkurs

Deltageren skal etter endt opplæring kunne: - Beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - Bruke helidekkmanualen - Gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - Gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer - Behandle farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 23.837 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 23.837 kr
Sund Sund 4 dager 23.837 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at deltageren skal etter endt opplæring kunne: - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - behandle farlig gods - beskrive og utføre tilsyn med drivstoffanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.605 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 11.605 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 11.605 kr
Sund Sund 2 dager 11.605 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 12.185 kr

Høgskolestudie - Beredskap og kriseledelse

Vi tilbyr kurs Høgskolestudie i beredskap og kriseledelse. Studiet er et samarbeid mellom Høgskolen i Bergen og RelyOn Nutec AS og gir deg de grunnleggende teorier innen fagfeltet beredskaps- og kriseledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 samlinger (2dg + 2dg + 3dg)

Kombinert FSE Høy- og Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førs

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Høy- og Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp Sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 2.100 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 2.100 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 2.100 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 2.100 kr

Kombinert FSE Høyspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Høyspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp Sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.600 kr

Kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førs

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp Sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.600 kr
Oslo Oslo 3 timer 1.600 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.600 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 1.600 kr

Kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp

Vi tilbyr kurs i kombinert FSE Lavspenning (e-læring) og Praktisk FSE Førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til sikkert arbeid på el-anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.600 kr
Oslo Oslo 3 timer 1.600 kr
Stavanger Stavanger 3 timer 1.600 kr
Trondheim Trondheim 3 timer 1.600 kr

Kondisjonstest - HLO og Søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 500 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 500 kr
Oslo Oslo 1 dag 500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 500 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 39.600 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator. Målsettingen er å få kompetanse innen beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 20.350 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 18.150 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 repetisjonskurs simulator. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: Mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 9.680 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D. Målsettingen er å få kompetanse innen: - Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 28.787 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall FF48. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 13.420 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne - Klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.577 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 16.577 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 16.577 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 16.577 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.096 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 8.096 kr
Oslo Oslo 1 dag 8.096 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 8.096 kr
Sund Sund 1 dag 8.096 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 8.096 kr

Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.340 kr
Oslo Oslo 1 dag 10.340 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 10.340 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 10.857 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 26.620 kr
Oslo Oslo 4 dager 26.620 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 26.620 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 27.951 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 9.200 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 9.200 kr
Oslo Oslo 1 dag 9.200 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 9.200 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 9.660 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten m/mørkekjøring, grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.950 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 15.950 kr
Oslo Oslo 4 dager 15.950 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 15.950 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.950 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten u/mørkekjøring, grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - Bruke relevant utstyr - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 14.450 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.450 kr
Oslo Oslo 4 dager 14.450 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 14.450 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.172 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggendekurs i Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: • Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. • Bruke relevant utstyr. • Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 14.450 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.172 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.700 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.700 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 7.700 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 8.085 kr

Mørkekjøring-modul for Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer 2.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 2.500 kr
Stavanger Stavanger 4 timer 2.500 kr
Trondheim Trondheim 4 timer 2.500 kr

Observatør søk og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i observatør søk og redning. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og forståelse av muligheter og begrensninger som ligger i søk og redningslaget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.340 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.340 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 10.340 kr

Sliskelivbåt repetisjon, simulator

Vi tilbyr repetisjonskurs i sliskelivbåt, simulator. Alle praktiske øvelser gjennomføres på simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 9.680 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t -konvensjonell

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t - konvensjonell båt. Målsetting: Tabell A-VI / 2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann over bord båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.260 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 7.260 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.260 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 1 dag 7.260 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 1 dag 7.260 kr
Sund Sund 1 dag 7.260 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 7.260 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 19.030 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 19.030 kr
Oslo Oslo 5 dager 19.030 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 19.030 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 19.981 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 10.340 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 10.340 kr
Oslo Oslo 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Stavanger, RelyOn Nute... Stavanger 2 dager 10.340 kr
Sund Sund 2 dager 10.340 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 10.857 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.020 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 4.020 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 4.020 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 4.020 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 2.690 kr
Grimstad Grimstad 18.01.2021 (+48) 1 dag18.01.2021 (+48) 2.690 kr
Grimstad 25.01.2021 1 dag 25.01.2021 2.690 kr
Grimstad 01.02.2021 1 dag 01.02.2021 2.690 kr
Grimstad 08.02.2021 1 dag 08.02.2021 2.690 kr
Grimstad 15.02.2021 1 dag 15.02.2021 2.690 kr
Grimstad 22.02.2021 1 dag 22.02.2021 2.690 kr
Grimstad 01.03.2021 1 dag 01.03.2021 2.690 kr
Grimstad 08.03.2021 1 dag 08.03.2021 2.690 kr
Grimstad 15.03.2021 1 dag 15.03.2021 2.690 kr
Grimstad 22.03.2021 1 dag 22.03.2021 2.690 kr
Grimstad 29.03.2021 1 dag 29.03.2021 2.690 kr
Grimstad 06.04.2021 1 dag 06.04.2021 2.690 kr
Grimstad 12.04.2021 1 dag 12.04.2021 2.690 kr
Grimstad 19.04.2021 1 dag 19.04.2021 2.690 kr
Grimstad 26.04.2021 1 dag 26.04.2021 2.690 kr
Grimstad 03.05.2021 1 dag 03.05.2021 2.690 kr
Grimstad 10.05.2021 1 dag 10.05.2021 2.690 kr
Grimstad 18.05.2021 1 dag 18.05.2021 2.690 kr
Grimstad 25.05.2021 1 dag 25.05.2021 2.690 kr
Grimstad 31.05.2021 1 dag 31.05.2021 2.690 kr
Grimstad 07.06.2021 1 dag 07.06.2021 2.690 kr
Grimstad 14.06.2021 1 dag 14.06.2021 2.690 kr
Grimstad 21.06.2021 1 dag 21.06.2021 2.690 kr
Grimstad 28.06.2021 1 dag 28.06.2021 2.690 kr
Grimstad 05.07.2021 1 dag 05.07.2021 2.690 kr
Grimstad 12.07.2021 1 dag 12.07.2021 2.690 kr
Grimstad 19.07.2021 1 dag 19.07.2021 2.690 kr
Grimstad 26.07.2021 1 dag 26.07.2021 2.690 kr
Grimstad 02.08.2021 1 dag 02.08.2021 2.690 kr
Grimstad 09.08.2021 1 dag 09.08.2021 2.690 kr
Grimstad 16.08.2021 1 dag 16.08.2021 2.690 kr
Grimstad 23.08.2021 1 dag 23.08.2021 2.690 kr
Grimstad 30.08.2021 1 dag 30.08.2021 2.690 kr
Grimstad 06.09.2021 1 dag 06.09.2021 2.690 kr
Grimstad 13.09.2021 1 dag 13.09.2021 2.690 kr
Grimstad 20.09.2021 1 dag 20.09.2021 2.690 kr
Grimstad 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 2.690 kr
Grimstad 04.10.2021 1 dag 04.10.2021 2.690 kr
Grimstad 11.10.2021 1 dag 11.10.2021 2.690 kr
Grimstad 18.10.2021 1 dag 18.10.2021 2.690 kr
Grimstad 25.10.2021 1 dag 25.10.2021 2.690 kr
Grimstad 01.11.2021 1 dag 01.11.2021 2.690 kr
Grimstad 08.11.2021 1 dag 08.11.2021 2.690 kr
Grimstad 15.11.2021 1 dag 15.11.2021 2.690 kr
Grimstad 22.11.2021 1 dag 22.11.2021 2.690 kr
Grimstad 29.11.2021 1 dag 29.11.2021 2.690 kr
Grimstad 06.12.2021 1 dag 06.12.2021 2.690 kr
Grimstad 13.12.2021 1 dag 13.12.2021 2.690 kr
Grimstad 20.12.2021 1 dag 20.12.2021 2.690 kr
Haugesund Haugesund 21.01.2021 (+47) 1 dag21.01.2021 (+47) 2.690 kr
Haugesund 28.01.2021 1 dag 28.01.2021 2.690 kr
Haugesund 04.02.2021 1 dag 04.02.2021 2.690 kr
Haugesund 11.02.2021 1 dag 11.02.2021 2.690 kr
Haugesund 18.02.2021 1 dag 18.02.2021 2.690 kr
Haugesund 25.02.2021 1 dag 25.02.2021 2.690 kr
Haugesund 04.03.2021 1 dag 04.03.2021 2.690 kr
Haugesund 11.03.2021 1 dag 11.03.2021 2.690 kr
Haugesund 18.03.2021 1 dag 18.03.2021 2.690 kr
Haugesund 25.03.2021 1 dag 25.03.2021 2.690 kr
Haugesund 08.04.2021 1 dag 08.04.2021 2.690 kr
Haugesund 15.04.2021 1 dag 15.04.2021 2.690 kr
Haugesund 22.04.2021 1 dag 22.04.2021 2.690 kr
Haugesund 29.04.2021 1 dag 29.04.2021 2.690 kr
Haugesund 06.05.2021 1 dag 06.05.2021 2.690 kr
Haugesund 13.05.2021 1 dag 13.05.2021 2.690 kr
Haugesund 20.05.2021 1 dag 20.05.2021 2.690 kr
Haugesund 27.05.2021 1 dag 27.05.2021 2.690 kr
Haugesund 03.06.2021 1 dag 03.06.2021 2.690 kr
Haugesund 10.06.2021 1 dag 10.06.2021 2.690 kr
Haugesund 17.06.2021 1 dag 17.06.2021 2.690 kr
Haugesund 24.06.2021 1 dag 24.06.2021 2.690 kr
Haugesund 01.07.2021 1 dag 01.07.2021 2.690 kr
Haugesund 08.07.2021 1 dag 08.07.2021 2.690 kr
Haugesund 15.07.2021 1 dag 15.07.2021 2.690 kr
Haugesund 22.07.2021 1 dag 22.07.2021 2.690 kr
Haugesund 29.07.2021 1 dag 29.07.2021 2.690 kr
Haugesund 05.08.2021 1 dag 05.08.2021 2.690 kr
Haugesund 12.08.2021 1 dag 12.08.2021 2.690 kr
Haugesund 19.08.2021 1 dag 19.08.2021 2.690 kr
Haugesund 26.08.2021 1 dag 26.08.2021 2.690 kr
Haugesund 02.09.2021 1 dag 02.09.2021 2.690 kr
Haugesund 09.09.2021 1 dag 09.09.2021 2.690 kr
Haugesund 16.09.2021 1 dag 16.09.2021 2.690 kr
Haugesund 23.09.2021 1 dag 23.09.2021 2.690 kr
Haugesund 30.09.2021 1 dag 30.09.2021 2.690 kr
Haugesund 07.10.2021 1 dag 07.10.2021 2.690 kr
Haugesund 14.10.2021 1 dag 14.10.2021 2.690 kr
Haugesund 21.10.2021 1 dag 21.10.2021 2.690 kr
Haugesund 28.10.2021 1 dag 28.10.2021 2.690 kr
Haugesund 04.11.2021 1 dag 04.11.2021 2.690 kr
Haugesund 11.11.2021 1 dag 11.11.2021 2.690 kr
Haugesund 18.11.2021 1 dag 18.11.2021 2.690 kr
Haugesund 25.11.2021 1 dag 25.11.2021 2.690 kr
Haugesund 02.12.2021 1 dag 02.12.2021 2.690 kr
Haugesund 09.12.2021 1 dag 09.12.2021 2.690 kr
Haugesund 16.12.2021 1 dag 16.12.2021 2.690 kr
Haugesund 20.12.2021 1 dag 20.12.2021 2.690 kr
Kristiansund Kristiansund 18.01.2021 (+40) 1 dag18.01.2021 (+40) 2.690 kr
Kristiansund 25.01.2021 1 dag 25.01.2021 2.690 kr
Kristiansund 01.02.2021 1 dag 01.02.2021 2.690 kr
Kristiansund 08.02.2021 1 dag 08.02.2021 2.690 kr
Kristiansund 15.02.2021 1 dag 15.02.2021 2.690 kr
Kristiansund 22.02.2021 1 dag 22.02.2021 2.690 kr
Kristiansund 01.03.2021 1 dag 01.03.2021 2.690 kr
Kristiansund 08.03.2021 1 dag 08.03.2021 2.690 kr
Kristiansund 15.03.2021 1 dag 15.03.2021 2.690 kr
Kristiansund 22.03.2021 1 dag 22.03.2021 2.690 kr
Kristiansund 29.03.2021 1 dag 29.03.2021 2.690 kr
Kristiansund 12.04.2021 1 dag 12.04.2021 2.690 kr
Kristiansund 19.04.2021 1 dag 19.04.2021 2.690 kr
Kristiansund 26.04.2021 1 dag 26.04.2021 2.690 kr
Kristiansund 03.05.2021 1 dag 03.05.2021 2.690 kr
Kristiansund 10.05.2021 1 dag 10.05.2021 2.690 kr
Kristiansund 18.05.2021 1 dag 18.05.2021 2.690 kr
Kristiansund 25.05.2021 1 dag 25.05.2021 2.690 kr
Kristiansund 31.05.2021 1 dag 31.05.2021 2.690 kr
Kristiansund 05.07.2021 1 dag 05.07.2021 2.690 kr
Kristiansund 12.07.2021 1 dag 12.07.2021 2.690 kr
Kristiansund 09.08.2021 1 dag 09.08.2021 2.690 kr
Kristiansund 16.08.2021 1 dag 16.08.2021 2.690 kr
Kristiansund 23.08.2021 1 dag 23.08.2021 2.690 kr
Kristiansund 30.08.2021 1 dag 30.08.2021 2.690 kr
Kristiansund 06.09.2021 1 dag 06.09.2021 2.690 kr
Kristiansund 13.09.2021 1 dag 13.09.2021 2.690 kr
Kristiansund 20.09.2021 1 dag 20.09.2021 2.690 kr
Kristiansund 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 2.690 kr
Kristiansund 04.10.2021 1 dag 04.10.2021 2.690 kr
Kristiansund 11.10.2021 1 dag 11.10.2021 2.690 kr
Kristiansund 18.10.2021 1 dag 18.10.2021 2.690 kr
Kristiansund 25.10.2021 1 dag 25.10.2021 2.690 kr
Kristiansund 01.11.2021 1 dag 01.11.2021 2.690 kr
Kristiansund 08.11.2021 1 dag 08.11.2021 2.690 kr
Kristiansund 15.11.2021 1 dag 15.11.2021 2.690 kr
Kristiansund 22.11.2021 1 dag 22.11.2021 2.690 kr
Kristiansund 29.11.2021 1 dag 29.11.2021 2.690 kr
Kristiansund 06.12.2021 1 dag 06.12.2021 2.690 kr
Kristiansund 13.12.2021 1 dag 13.12.2021 2.690 kr
Kristiansund 20.12.2021 1 dag 20.12.2021 2.690 kr
Stavanger Stavanger 18.01.2021 (+141) 1 dag18.01.2021 (+141) 2.690 kr
Stavanger 20.01.2021 1 dag 20.01.2021 2.690 kr
Stavanger 25.01.2021 1 dag 25.01.2021 2.690 kr
Stavanger 27.01.2021 1 dag 27.01.2021 2.690 kr
Stavanger 29.01.2021 1 dag 29.01.2021 2.690 kr
Stavanger 01.02.2021 1 dag 01.02.2021 2.690 kr
Stavanger 03.02.2021 1 dag 03.02.2021 2.690 kr
Stavanger 05.02.2021 1 dag 05.02.2021 2.690 kr
Stavanger 08.02.2021 1 dag 08.02.2021 2.690 kr
Stavanger 10.02.2021 1 dag 10.02.2021 2.690 kr
Stavanger 12.02.2021 1 dag 12.02.2021 2.690 kr
Stavanger 15.02.2021 1 dag 15.02.2021 2.690 kr
Stavanger 17.02.2021 1 dag 17.02.2021 2.690 kr
Stavanger 19.02.2021 1 dag 19.02.2021 2.690 kr
Stavanger 22.02.2021 1 dag 22.02.2021 2.690 kr
Stavanger 24.02.2021 1 dag 24.02.2021 2.690 kr
Stavanger 26.02.2021 1 dag 26.02.2021 2.690 kr
Stavanger 01.03.2021 1 dag 01.03.2021 2.690 kr
Stavanger 03.03.2021 1 dag 03.03.2021 2.690 kr
Stavanger 05.03.2021 1 dag 05.03.2021 2.690 kr
Stavanger 08.03.2021 1 dag 08.03.2021 2.690 kr
Stavanger 10.03.2021 1 dag 10.03.2021 2.690 kr
Stavanger 12.03.2021 1 dag 12.03.2021 2.690 kr
Stavanger 15.03.2021 1 dag 15.03.2021 2.690 kr
Stavanger 17.03.2021 1 dag 17.03.2021 2.690 kr
Stavanger 19.03.2021 1 dag 19.03.2021 2.690 kr
Stavanger 22.03.2021 1 dag 22.03.2021 2.690 kr
Stavanger 24.03.2021 1 dag 24.03.2021 2.690 kr
Stavanger 26.03.2021 1 dag 26.03.2021 2.690 kr
Stavanger 29.03.2021 1 dag 29.03.2021 2.690 kr
Stavanger 31.03.2021 1 dag 31.03.2021 2.690 kr
Stavanger 07.04.2021 1 dag 07.04.2021 2.690 kr
Stavanger 09.04.2021 1 dag 09.04.2021 2.690 kr
Stavanger 12.04.2021 1 dag 12.04.2021 2.690 kr
Stavanger 14.04.2021 1 dag 14.04.2021 2.690 kr
Stavanger 16.04.2021 1 dag 16.04.2021 2.690 kr
Stavanger 19.04.2021 1 dag 19.04.2021 2.690 kr
Stavanger 21.04.2021 1 dag 21.04.2021 2.690 kr
Stavanger 23.04.2021 1 dag 23.04.2021 2.690 kr
Stavanger 26.04.2021 1 dag 26.04.2021 2.690 kr
Stavanger 28.04.2021 1 dag 28.04.2021 2.690 kr
Stavanger 30.04.2021 1 dag 30.04.2021 2.690 kr
Stavanger 03.05.2021 1 dag 03.05.2021 2.690 kr
Stavanger 05.05.2021 1 dag 05.05.2021 2.690 kr
Stavanger 07.05.2021 1 dag 07.05.2021 2.690 kr
Stavanger 10.05.2021 1 dag 10.05.2021 2.690 kr
Stavanger 12.05.2021 1 dag 12.05.2021 2.690 kr
Stavanger 19.05.2021 1 dag 19.05.2021 2.690 kr
Stavanger 21.05.2021 1 dag 21.05.2021 2.690 kr
Stavanger 26.05.2021 1 dag 26.05.2021 2.690 kr
Stavanger 28.05.2021 1 dag 28.05.2021 2.690 kr
Stavanger 31.05.2021 1 dag 31.05.2021 2.690 kr
Stavanger 02.06.2021 1 dag 02.06.2021 2.690 kr
Stavanger 04.06.2021 1 dag 04.06.2021 2.690 kr
Stavanger 07.06.2021 1 dag 07.06.2021 2.690 kr
Stavanger 09.06.2021 1 dag 09.06.2021 2.690 kr
Stavanger 11.06.2021 1 dag 11.06.2021 2.690 kr
Stavanger 14.06.2021 1 dag 14.06.2021 2.690 kr
Stavanger 16.06.2021 1 dag 16.06.2021 2.690 kr
Stavanger 18.06.2021 1 dag 18.06.2021 2.690 kr
Stavanger 21.06.2021 1 dag 21.06.2021 2.690 kr
Stavanger 23.06.2021 1 dag 23.06.2021 2.690 kr
Stavanger 25.06.2021 1 dag 25.06.2021 2.690 kr
Stavanger 28.06.2021 1 dag 28.06.2021 2.690 kr
Stavanger 30.06.2021 1 dag 30.06.2021 2.690 kr
Stavanger 02.07.2021 1 dag 02.07.2021 2.690 kr
Stavanger 05.07.2021 1 dag 05.07.2021 2.690 kr
Stavanger 07.07.2021 1 dag 07.07.2021 2.690 kr
Stavanger 09.07.2021 1 dag 09.07.2021 2.690 kr
Stavanger 12.07.2021 1 dag 12.07.2021 2.690 kr
Stavanger 14.07.2021 1 dag 14.07.2021 2.690 kr
Stavanger 16.07.2021 1 dag 16.07.2021 2.690 kr
Stavanger 19.07.2021 1 dag 19.07.2021 2.690 kr
Stavanger 21.07.2021 1 dag 21.07.2021 2.690 kr
Stavanger 23.07.2021 1 dag 23.07.2021 2.690 kr
Stavanger 26.07.2021 1 dag 26.07.2021 2.690 kr
Stavanger 28.07.2021 1 dag 28.07.2021 2.690 kr
Stavanger 30.07.2021 1 dag 30.07.2021 2.690 kr
Stavanger 02.08.2021 1 dag 02.08.2021 2.690 kr
Stavanger 04.08.2021 1 dag 04.08.2021 2.690 kr
Stavanger 06.08.2021 1 dag 06.08.2021 2.690 kr
Stavanger 09.08.2021 1 dag 09.08.2021 2.690 kr
Stavanger 11.08.2021 1 dag 11.08.2021 2.690 kr
Stavanger 13.08.2021 1 dag 13.08.2021 2.690 kr
Stavanger 16.08.2021 1 dag 16.08.2021 2.690 kr
Stavanger 18.08.2021 1 dag 18.08.2021 2.690 kr
Stavanger 20.08.2021 1 dag 20.08.2021 2.690 kr
Stavanger 23.08.2021 1 dag 23.08.2021 2.690 kr
Stavanger 25.08.2021 1 dag 25.08.2021 2.690 kr
Stavanger 27.08.2021 1 dag 27.08.2021 2.690 kr
Stavanger 30.08.2021 1 dag 30.08.2021 2.690 kr
Stavanger 01.09.2021 1 dag 01.09.2021 2.690 kr
Stavanger 03.09.2021 1 dag 03.09.2021 2.690 kr
Stavanger 06.09.2021 1 dag 06.09.2021 2.690 kr
Stavanger 08.09.2021 1 dag 08.09.2021 2.690 kr
Stavanger 10.09.2021 1 dag 10.09.2021 2.690 kr
Stavanger 13.09.2021 1 dag 13.09.2021 2.690 kr
Stavanger 15.09.2021 1 dag 15.09.2021 2.690 kr
Stavanger 17.09.2021 1 dag 17.09.2021 2.690 kr
Stavanger 20.09.2021 1 dag 20.09.2021 2.690 kr
Stavanger 22.09.2021 1 dag 22.09.2021 2.690 kr
Stavanger 24.09.2021 1 dag 24.09.2021 2.690 kr
Stavanger 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 2.690 kr
Stavanger 29.09.2021 1 dag 29.09.2021 2.690 kr
Stavanger 01.10.2021 1 dag 01.10.2021 2.690 kr
Stavanger 04.10.2021 1 dag 04.10.2021 2.690 kr
Stavanger 06.10.2021 1 dag 06.10.2021 2.690 kr
Stavanger 08.10.2021 1 dag 08.10.2021 2.690 kr
Stavanger 11.10.2021 1 dag 11.10.2021 2.690 kr
Stavanger 13.10.2021 1 dag 13.10.2021 2.690 kr
Stavanger 15.10.2021 1 dag 15.10.2021 2.690 kr
Stavanger 18.10.2021 1 dag 18.10.2021 2.690 kr
Stavanger 20.10.2021 1 dag 20.10.2021 2.690 kr
Stavanger 22.10.2021 1 dag 22.10.2021 2.690 kr
Stavanger 25.10.2021 1 dag 25.10.2021 2.690 kr
Stavanger 27.10.2021 1 dag 27.10.2021 2.690 kr
Stavanger 29.10.2021 1 dag 29.10.2021 2.690 kr
Stavanger 01.11.2021 1 dag 01.11.2021 2.690 kr
Stavanger 03.11.2021 1 dag 03.11.2021 2.690 kr
Stavanger 05.11.2021 1 dag 05.11.2021 2.690 kr
Stavanger 08.11.2021 1 dag 08.11.2021 2.690 kr
Stavanger 10.11.2021 1 dag 10.11.2021 2.690 kr
Stavanger 12.11.2021 1 dag 12.11.2021 2.690 kr
Stavanger 15.11.2021 1 dag 15.11.2021 2.690 kr
Stavanger 17.11.2021 1 dag 17.11.2021