Sikkerhetskurs offshore i Aust-Agder

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Et representativt utvalg av innholdet i førstehjelpskurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon (OSE135). Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG Livbåtfører sliskelivbåt (OSE129). Du vil få utdelt alle klær du trenger på kurs senteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100). Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag (OFI100). Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon. Ta med håndkle, sokker og langt ullundertøy eller lignende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+11) 1 dag30.11.2020 (+11) 2.690 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 18.01.2021 (+1) 5 dager18.01.2021 (+1) 11.850 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 26.11.2020 (+2) 2 dager26.11.2020 (+2) 6.600 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+11) 2 dager30.11.2020 (+11) 8.450 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell . Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+11) 1 dag30.11.2020 (+11) 7.730 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon med E-læring

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell med E-læring. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+11) 2 dager30.11.2020 (+11) 8.450 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2020 (+2) 4 dager15.12.2020 (+2) 12.980 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+11) 1 dag30.11.2020 (+11) 6.700 kr

Kondisjonstest

ResQ tilbyr kondisjonstest og styrketest i forbindelse med søk og redningslags kurs. Krav til helseundersøkelse og fysiske tester for innsatspersonell

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+3) 1 dag30.11.2020 (+3) 980 kr

Liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt grunnkurs m/ mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2020 (+1) 4 dager15.12.2020 (+1) 14.940 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs

Kurset omhandler de forhold som er nødvendige for å kunne ha kommando over en livbåt ved et havari eller ulykkestilfelle hvor evakuering er påkrevd. Dvs. hele den redningsmessige fase er å gå i båtene, utsetting, komme seg bort fra innretningen og opphold på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 08.12.2020 (+2) 4 dager08.12.2020 (+2) 11.230 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 13.01.2021 (+1) 1 dag13.01.2021 (+1) 7.110 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+2) 5 dager30.11.2020 (+2) 17.820 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 03.12.2020 (+3) 2 dager03.12.2020 (+3) 9.690 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 11.850 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 26.11.2020 2 dager26.11.2020 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+54) 1 dag30.11.2020 (+54) 6.900 kr
Grimstad 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 6.900 kr
Grimstad 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 6.900 kr
Grimstad 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 6.900 kr
Grimstad 04.01.2021 1 dag 04.01.2021 6.900 kr
Grimstad 11.01.2021 1 dag 11.01.2021 6.900 kr
Grimstad 18.01.2021 1 dag 18.01.2021 6.900 kr
Grimstad 25.01.2021 1 dag 25.01.2021 6.900 kr
Grimstad 01.02.2021 1 dag 01.02.2021 6.900 kr
Grimstad 08.02.2021 1 dag 08.02.2021 6.900 kr
Grimstad 15.02.2021 1 dag 15.02.2021 6.900 kr
Grimstad 22.02.2021 1 dag 22.02.2021 6.900 kr
Grimstad 01.03.2021 1 dag 01.03.2021 6.900 kr
Grimstad 08.03.2021 1 dag 08.03.2021 6.900 kr
Grimstad 15.03.2021 1 dag 15.03.2021 6.900 kr
Grimstad 22.03.2021 1 dag 22.03.2021 6.900 kr
Grimstad 29.03.2021 1 dag 29.03.2021 6.900 kr
Grimstad 06.04.2021 1 dag 06.04.2021 6.900 kr
Grimstad 12.04.2021 1 dag 12.04.2021 6.900 kr
Grimstad 19.04.2021 1 dag 19.04.2021 6.900 kr
Grimstad 26.04.2021 1 dag 26.04.2021 6.900 kr
Grimstad 03.05.2021 1 dag 03.05.2021 6.900 kr
Grimstad 10.05.2021 1 dag 10.05.2021 6.900 kr
Grimstad 18.05.2021 1 dag 18.05.2021 6.900 kr
Grimstad 25.05.2021 1 dag 25.05.2021 6.900 kr
Grimstad 31.05.2021 1 dag 31.05.2021 6.900 kr
Grimstad 07.06.2021 1 dag 07.06.2021 6.900 kr
Grimstad 14.06.2021 1 dag 14.06.2021 6.900 kr
Grimstad 21.06.2021 1 dag 21.06.2021 6.900 kr
Grimstad 28.06.2021 1 dag 28.06.2021 6.900 kr
Grimstad 05.07.2021 1 dag 05.07.2021 6.900 kr
Grimstad 12.07.2021 1 dag 12.07.2021 6.900 kr
Grimstad 19.07.2021 1 dag 19.07.2021 6.900 kr
Grimstad 26.07.2021 1 dag 26.07.2021 6.900 kr
Grimstad 02.08.2021 1 dag 02.08.2021 6.900 kr
Grimstad 09.08.2021 1 dag 09.08.2021 6.900 kr
Grimstad 16.08.2021 1 dag 16.08.2021 6.900 kr
Grimstad 23.08.2021 1 dag 23.08.2021 6.900 kr
Grimstad 30.08.2021 1 dag 30.08.2021 6.900 kr
Grimstad 06.09.2021 1 dag 06.09.2021 6.900 kr
Grimstad 13.09.2021 1 dag 13.09.2021 6.900 kr
Grimstad 20.09.2021 1 dag 20.09.2021 6.900 kr
Grimstad 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 6.900 kr
Grimstad 04.10.2021 1 dag 04.10.2021 6.900 kr
Grimstad 11.10.2021 1 dag 11.10.2021 6.900 kr
Grimstad 18.10.2021 1 dag 18.10.2021 6.900 kr
Grimstad 25.10.2021 1 dag 25.10.2021 6.900 kr
Grimstad 01.11.2021 1 dag 01.11.2021 6.900 kr
Grimstad 08.11.2021 1 dag 08.11.2021 6.900 kr
Grimstad 15.11.2021 1 dag 15.11.2021 6.900 kr
Grimstad 22.11.2021 1 dag 22.11.2021 6.900 kr
Grimstad 29.11.2021 1 dag 29.11.2021 6.900 kr
Grimstad 06.12.2021 1 dag 06.12.2021 6.900 kr
Grimstad 13.12.2021 1 dag 13.12.2021 6.900 kr
Grimstad 20.12.2021 1 dag 20.12.2021 6.900 kr

GSK Repetisjon for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+57) 2 dager30.11.2020 (+57) 8.200 kr
Grimstad 07.12.2020 2 dager 07.12.2020 8.200 kr
Grimstad 14.12.2020 2 dager 14.12.2020 8.200 kr
Grimstad 21.12.2020 2 dager 21.12.2020 8.200 kr
Grimstad 04.01.2021 2 dager 04.01.2021 8.200 kr
Grimstad 11.01.2021 2 dager 11.01.2021 8.200 kr
Grimstad 18.01.2021 2 dager 18.01.2021 8.200 kr
Grimstad 25.01.2021 2 dager 25.01.2021 8.200 kr
Grimstad 01.02.2021 2 dager 01.02.2021 8.200 kr
Grimstad 08.02.2021 2 dager 08.02.2021 8.200 kr
Grimstad 15.02.2021 2 dager 15.02.2021 8.200 kr
Grimstad 22.02.2021 2 dager 22.02.2021 8.200 kr
Grimstad 01.03.2021 2 dager 01.03.2021 8.200 kr
Grimstad 08.03.2021 2 dager 08.03.2021 8.200 kr
Grimstad 15.03.2021 2 dager 15.03.2021 8.200 kr
Grimstad 15.03.2021 2 dager 15.03.2021 8.200 kr
Grimstad 22.03.2021 2 dager 22.03.2021 8.200 kr
Grimstad 29.03.2021 2 dager 29.03.2021 8.200 kr
Grimstad 06.04.2021 2 dager 06.04.2021 8.200 kr
Grimstad 12.04.2021 2 dager 12.04.2021 8.200 kr
Grimstad 19.04.2021 2 dager 19.04.2021 8.200 kr
Grimstad 26.04.2021 2 dager 26.04.2021 8.200 kr
Grimstad 03.05.2021 2 dager 03.05.2021 8.200 kr
Grimstad 10.05.2021 2 dager 10.05.2021 8.200 kr
Grimstad 18.05.2021 2 dager 18.05.2021 8.200 kr
Grimstad 25.05.2021 2 dager 25.05.2021 8.200 kr
Grimstad 31.05.2021 2 dager 31.05.2021 8.200 kr
Grimstad 07.06.2021 2 dager 07.06.2021 8.200 kr
Grimstad 14.06.2021 2 dager 14.06.2021 8.200 kr
Grimstad 21.06.2021 2 dager 21.06.2021 8.200 kr
Grimstad 28.06.2021 2 dager 28.06.2021 8.200 kr
Grimstad 05.07.2021 2 dager 05.07.2021 8.200 kr
Grimstad 05.07.2021 2 dager 05.07.2021 8.200 kr
Grimstad 12.07.2021 2 dager 12.07.2021 8.200 kr
Grimstad 19.07.2021 2 dager 19.07.2021 8.200 kr
Grimstad 26.07.2021 2 dager 26.07.2021 8.200 kr
Grimstad 02.08.2021 2 dager 02.08.2021 8.200 kr
Grimstad 09.08.2021 2 dager 09.08.2021 8.200 kr
Grimstad 16.08.2021 2 dager 16.08.2021 8.200 kr
Grimstad 23.08.2021 2 dager 23.08.2021 8.200 kr
Grimstad 23.08.2021 2 dager 23.08.2021 8.200 kr
Grimstad 30.08.2021 2 dager 30.08.2021 8.200 kr
Grimstad 06.09.2021 2 dager 06.09.2021 8.200 kr
Grimstad 13.09.2021 2 dager 13.09.2021 8.200 kr
Grimstad 20.09.2021 2 dager 20.09.2021 8.200 kr
Grimstad 27.09.2021 2 dager 27.09.2021 8.200 kr
Grimstad 04.10.2021 2 dager 04.10.2021 8.200 kr
Grimstad 11.10.2021 2 dager 11.10.2021 8.200 kr
Grimstad 18.10.2021 2 dager 18.10.2021 8.200 kr
Grimstad 25.10.2021 2 dager 25.10.2021 8.200 kr
Grimstad 01.11.2021 2 dager 01.11.2021 8.200 kr
Grimstad 08.11.2021 2 dager 08.11.2021 8.200 kr
Grimstad 15.11.2021 2 dager 15.11.2021 8.200 kr
Grimstad 22.11.2021 2 dager 22.11.2021 8.200 kr
Grimstad 29.11.2021 2 dager 29.11.2021 8.200 kr
Grimstad 06.12.2021 2 dager 06.12.2021 8.200 kr
Grimstad 13.12.2021 2 dager 13.12.2021 8.200 kr
Grimstad 20.12.2021 2 dager 20.12.2021 8.200 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2020 4 dager15.12.2020 fra 12.980 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 (+54) 1 dag30.11.2020 (+54) 8.000 kr
Grimstad 07.12.2020 1 dag 07.12.2020 8.000 kr
Grimstad 14.12.2020 1 dag 14.12.2020 8.000 kr
Grimstad 21.12.2020 1 dag 21.12.2020 8.000 kr
Grimstad 04.01.2021 1 dag 04.01.2021 8.000 kr
Grimstad 11.01.2021 1 dag 11.01.2021 8.000 kr
Grimstad 18.01.2021 1 dag 18.01.2021 8.000 kr
Grimstad 25.01.2021 1 dag 25.01.2021 8.000 kr
Grimstad 01.02.2021 1 dag 01.02.2021 8.000 kr
Grimstad 08.02.2021 1 dag 08.02.2021 8.000 kr
Grimstad 15.02.2021 1 dag 15.02.2021 8.000 kr
Grimstad 22.02.2021 1 dag 22.02.2021 8.000 kr
Grimstad 01.03.2021 1 dag 01.03.2021 8.000 kr
Grimstad 08.03.2021 1 dag 08.03.2021 8.000 kr
Grimstad 15.03.2021 1 dag 15.03.2021 8.000 kr
Grimstad 22.03.2021 1 dag 22.03.2021 8.000 kr
Grimstad 29.03.2021 1 dag 29.03.2021 8.000 kr
Grimstad 06.04.2021 1 dag 06.04.2021 8.000 kr
Grimstad 12.04.2021 1 dag 12.04.2021 8.000 kr
Grimstad 19.04.2021 1 dag 19.04.2021 8.000 kr
Grimstad 26.04.2021 1 dag 26.04.2021 8.000 kr
Grimstad 03.05.2021 1 dag 03.05.2021 8.000 kr
Grimstad 10.05.2021 1 dag 10.05.2021 8.000 kr
Grimstad 18.05.2021 1 dag 18.05.2021 8.000 kr
Grimstad 25.05.2021 1 dag 25.05.2021 8.000 kr
Grimstad 31.05.2021 1 dag 31.05.2021 8.000 kr
Grimstad 07.06.2021 1 dag 07.06.2021 8.000 kr
Grimstad 14.06.2021 1 dag 14.06.2021 8.000 kr
Grimstad 21.06.2021 1 dag 21.06.2021 8.000 kr
Grimstad 28.06.2021 1 dag 28.06.2021 8.000 kr
Grimstad 05.07.2021 1 dag 05.07.2021 8.000 kr
Grimstad 12.07.2021 1 dag 12.07.2021 8.000 kr
Grimstad 19.07.2021 1 dag 19.07.2021 8.000 kr
Grimstad 26.07.2021 1 dag 26.07.2021 8.000 kr
Grimstad 02.08.2021 1 dag 02.08.2021 8.000 kr
Grimstad 09.08.2021 1 dag 09.08.2021 8.000 kr
Grimstad 16.08.2021 1 dag 16.08.2021 8.000 kr
Grimstad 23.08.2021 1 dag 23.08.2021 8.000 kr
Grimstad 30.08.2021 1 dag 30.08.2021 8.000 kr
Grimstad 06.09.2021 1 dag 06.09.2021 8.000 kr
Grimstad 13.09.2021 1 dag 13.09.2021 8.000 kr
Grimstad 20.09.2021 1 dag 20.09.2021 8.000 kr
Grimstad 27.09.2021 1 dag 27.09.2021 8.000 kr
Grimstad 04.10.2021 1 dag 04.10.2021 8.000 kr
Grimstad 11.10.2021 1 dag 11.10.2021 8.000 kr
Grimstad 18.10.2021 1 dag 18.10.2021 8.000 kr
Grimstad 25.10.2021 1 dag 25.10.2021 8.000 kr
Grimstad 01.11.2021 1 dag 01.11.2021 8.000 kr
Grimstad 08.11.2021 1 dag 08.11.2021 8.000 kr
Grimstad 15.11.2021 1 dag 15.11.2021 8.000 kr
Grimstad 22.11.2021 1 dag 22.11.2021 8.000 kr
Grimstad 29.11.2021 1 dag 29.11.2021 8.000 kr
Grimstad 06.12.2021 1 dag 06.12.2021 8.000 kr
Grimstad 13.12.2021 1 dag 13.12.2021 8.000 kr
Grimstad 20.12.2021 1 dag 20.12.2021 8.000 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.11.2020 5 dager30.11.2020 18.200 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 03.12.2020 2 dager03.12.2020 9.400 kr

Exi installation and maintenance, e-learning course

This course-series consists of 5 e-learning modules, that aims to give the candidate a fundamental understanding for the principles of intrinsically safe systems in different environments. The concept intrinsic safety is unlike the other Ex protection concepts, it is a system concept.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 hours 6.200 eks mva kr

FSE høy og lavspenning (high and low) offshore 2019 Quick Qualify

FSE høy- og lavspenning (high and low voltage) offshore 2019 Quick Qualify. FSE high and low voltage offshore Quick Qualify cover all topics detailed in the FSE-regulation concerning work in and close by high and low voltage installations offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.050 eks mva kr

FSE høy- og lavspenning (high and low) offshore 2019, e-learning

FSE high and low voltage offshore covers all topics detailed in the FSE-regulation concerning work in and close by high and low voltage installations offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.050 eks mva kr

FSE lavspenning (low Voltage) Offshore 2019, e-learning course

FSE low voltage offshore covers all topics detailed in the FSE-regulation concerning work in and by high voltage installations offshore. In addition we´ll go through safety philosophy, various injuries caused by electricity and correct treatment, and personal protective equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 hours 600 eks mva kr

FSE low voltage offshore 2019 (Quick Qualify), e-learning course

FSE low voltage offshore covers all topics detailed in the FSE-regulation concerning work in and by high voltage installations offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1,5 - 4 hours 600 eks mva kr

HAZMAT - IMDG code basic, e-learning course

This is Seagull’s basic level module on the International Maritime Dangerous Goods Code for seafarers assigned specific duties and responsibilities related to cargo or cargo equipment involving packaged dangerous, hazardous and harmful goods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 90 minutes 690 eks mva kr

Wärtsilä SAM Electronics CHARTPILOT ECDIS, e-learning course

An effective way to get a course diploma for the CHARTPILOT ECDIS system! One of the challenges the industry faces is the multiple number of ECDIS system and types available in the market.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 day 2.6220 eks mva kr

Ptil / IEC 61892-serien (Offshore) - Webinar

Vi tilbyr kurs iPtil / IEC 61892-serien (Offshore) som webinar. Kurs for elektrikere, automatikere, ingeniører og annet personell som arbeider med eller prosjekterer elektriske anlegg offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 07.12.2020 (+3) 3 dager07.12.2020 (+3) 11.900 kr
Nettkurs / nettstudie 19.01.2021 3 dager 19.01.2021 11.900 kr
Nettkurs / nettstudie 01.06.2021 3 dager 01.06.2021 11.900 kr
Nettkurs / nettstudie 09.11.2021 3 dager 09.11.2021 11.900 kr

FSE høyspenning offshore - resertifisering (Polsk) - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i FSE høyspenning offshore - resertifisering på Polsk. Kurset består av ulike temaer som inneholder informasjon om både forebygging av el-ulykker og rutiner ved ulykker, samt teoretisk førstehjelp. Det skal bidra til å unngå skader på mennesker, utstyr og anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 815 kr

FSE lavspenning offshore - resertifisering (Polsk) - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i FSE lavspenning offshore - resertifisering på Polsk. Kurset består av ulike temaer som inneholder informasjon om både forebygging av el-ulykker og rutiner ved ulykker, samt teoretisk førstehjelp. Det skal bidra til å unngå skader på mennesker, utstyr og anlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 6 timer 815 kr

Drikkevann på offshoreinnretninger - nettkurs

Vi tilbyr kurs om drikkevann på offshoreinnretninger som nettkurs. Målet med kurset er å gi personer som har ansvar for, eller oppgaver i forbindelser med drikkevann offshore, kompetanse og forståelse for de vanligste prinsippene innenfor vannproduksjon og vannbehandling i Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.12.2020 8 - 10 timer01.12.2020

FSE Lavspenning Offshore 2016 - nettkurs

Vi tilbyr kurs i FSE Lavspenning Offshore 2016 som nettkurs. Kurset konsentrerer seg om sikkerhet ved arbeid i offshore lavspenningsanlegg. Dette e-læringskurset dekker emne. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg FSE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 600 kr

 |  1 2   |  Neste side >>