Førstehjelpskurs i Aust-Agder

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

FSE - Førstehjelp elektriske anlegg

Vi tilbyr FSE-kurs - førstehjelp elektriske anlegg. Ved fullført kurs skal kursdeltakere som jobber med elektriske anlegg ha kunnskap, ferdigheter og holdninger i førstehjelpsberedskap ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 24.05.2024 (+14) 2 1/2 time24.05.2024 (+14) 1.390 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom. Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+7) 5 dager27.05.2024 (+7) 12.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper innen ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.05.2024 (+7) 2 dager30.05.2024 (+7) 7,500 kr

GSK Basic safety and emergency preparedness course - english

Vi tilbyr GSK Basic safety and emergency preparedness course på engelsk. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager 13.600 kr

GSK Basic safety and emergency training refresher course, english

We offer GSK Basic safety and emergency training refresher course in english.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+15) 2 days27.05.2024 (+15) fra 9.200 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr repetisjonskurs i GSK grunnleggende sikkerhet for beredskapspersonell med e-læring. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+31) 1 dag27.05.2024 (+31) fra 9.700 kr
Grimstad 03.06.2024 1 dag 03.06.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 10.06.2024 1 dag 10.06.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 17.06.2024 1 dag 17.06.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 24.06.2024 1 dag 24.06.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 01.07.2024 1 dag 01.07.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 08.07.2024 1 dag 08.07.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 15.07.2024 1 dag 15.07.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 22.07.2024 1 dag 22.07.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 29.07.2024 1 dag 29.07.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 05.08.2024 1 dag 05.08.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 12.08.2024 1 dag 12.08.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 19.08.2024 1 dag 19.08.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 26.08.2024 1 dag 26.08.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 02.09.2024 1 dag 02.09.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 09.09.2024 1 dag 09.09.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 16.09.2024 1 dag 16.09.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 23.09.2024 1 dag 23.09.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 30.09.2024 1 dag 30.09.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 07.10.2024 1 dag 07.10.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 14.10.2024 1 dag 14.10.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 21.10.2024 1 dag 21.10.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 28.10.2024 1 dag 28.10.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 04.11.2024 1 dag 04.11.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 08.11.2024 1 dag 08.11.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 11.11.2024 1 dag 11.11.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 25.11.2024 1 dag 25.11.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 02.12.2024 1 dag 02.12.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 09.12.2024 1 dag 09.12.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 16.12.2024 1 dag 16.12.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 23.12.2024 1 dag 23.12.2024 fra 9.700 kr
Grimstad 30.12.2024 1 dag 30.12.2024 fra 9.700 kr

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+31) 1 dag27.05.2024 (+31) 8.000 kr

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 04.06.2024 (+14) 4 dager04.06.2024 (+14) fra 134,500 kr

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.06.2024 (+14) 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær...05.06.2024 (+14) 14,500 kr

HLO grunnkurs med e-læring

Vi tilbyr HLO grunnkurs med e-læring. Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 03.06.2024 (+14) 3 dager + e-læring03.06.2024 (+14) 21,000 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 04.06.2024 (+14) 2 dager04.06.2024 (+14) 14.000 kr

Kombikurs - søk og redning / HLO / Liten MOB - repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i søk- og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 10.06.2024 (+9) 4 dager10.06.2024 (+9) fra 29.000 kr

OER108 Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse grunnkurs. Norsk olje og gass: I henhold til retningslinjene for kurset OER108 - Gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.06.2024 (+6) 3 dager12.06.2024 (+6) 19,900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse i henhold til retningslinjene for kurset OER109. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.06.2024 (+7) 1 dag05.06.2024 (+7) fra 7.300 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+7) 5 dager27.05.2024 (+7) 19,500 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.05.2024 (+14) 2 dager30.05.2024 (+14) 10.500 kr

Skadestedsledelse repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse. Kurset fokuserer på hovedoppgavene til skadestedslederen. Det legges vekt på samhandling mellom skadestedsleder, de ulike innsatslag og lokal beredskapsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 30.05.2024 (+13) 1 dag30.05.2024 (+13) 7.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell A-VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad, Grimstad 5 dager 13,900 kr
Grimstad, Grimstad 5 dager 13,900 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 13.06.2024 (+6) 2 dager13.06.2024 (+6) fra 6.800 kr

STCW Medisinsk førstehjelp for sjøfolk A-VI/4-1

Vi tilbyr STCW medisinsk førstehjelp for sjøfolk A-VI/4-1. Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+7) 3 dager27.05.2024 (+7) 10.600 kr

FSE-kurs med førstehjelp

Vi tilbyr FSE-kurs med førstehjelp. Alle som jobber med, eller i nærheten av, elektriske anlegg er pålagt årlig sikkerhetsopplæring. Kurset går gjennom myndighetenes krav til opplæring og inneholder:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 4 timer Avtales kr
Grimstad Grimstad 4 timer Avtales kr
Lillesand Lillesand 4 timer Avtales kr
Risør Risør 4 timer Avtales kr

Førstehjelp for deg med omsorg for barn

Vi tilbyr førstehjelpskurs for deg med omsorg for barn. Grunnleggende kunnskap om førstehjelp er avgjørende for å redde liv. Vårt førstehjelpskurs for deg med omsorg for barn gir deg trygghet og selvtillit i å håndtere alvorlig sykdom og ulykke hos barn i barneskolealder og barnehage..

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal Avtales kr
Grimstad Grimstad Avtales kr
Lillesand Lillesand Avtales kr
Risør Risør Avtales kr

Førstehjelpskurs for bedrifter

Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter. Grunnleggende kunnskap om førstehjelp er avgjørende for å redde liv. Våre førstehjelpskurs gir deg trygghet og selvtillit i å håndtere situasjoner der andre er avhengige av din hjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 3 timer Avtales kr
Grimstad Grimstad 3 timer Avtales kr
Lillesand Lillesand 3 timer Avtales kr
Risør Risør 3 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs for frivillige organisasjoner

Vi tilbyr førstehjelpskurs for frivillige organisasjoner. Det å være ledere av en frivillig organisasjon er et stort ansvar. Det er ofte mange medlemmer som skal ivaretas, og aldersspennet er ofte bredt. Grunnleggende kunnskap om førstehjelp er avgjørende for å redde liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 3 timer Avtales kr
Grimstad Grimstad 3 timer Avtales kr
Lillesand Lillesand 3 timer Avtales kr
Risør Risør 3 timer Avtales kr

Hjertestarterkurs for bedrifter

Vi tilbyr hjertestarterkurs. Brå og plutselig hjertestans kan skje når som helst, og uten forvarsel. Da er det avgjørende å handle raskt. Våre hjertestarterkurs inneholder opplæring i hjerte- lungeredning og bruk av hjertestarter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 4 timer Avtales kr
Grimstad Grimstad 4 timer Avtales kr
Lillesand Lillesand 4 timer Avtales kr
Risør Risør 4 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs barnehage - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs barnehage for bedrifter. Lære grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 4 timer

Førstehjelpskurs elektro - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs elektro for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs for bedrifter - videregående

Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter på videregående nivå. Dette er et kurs som spesifikt går mer i dybden på de ulike temaer. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales Avtales kr

Førstehjelpskurs innen idrettskader - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs innen idrettskader for bedrifter. Dette er et kurs som spesifikt går mer i dybden på idrettskader. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp og behandling av idrettsskader på personer over 8 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 4 timer Avtales kr

Grunnkurs i førstehjelp - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 5 timer Avtales kr

Hjertestarter grunnkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr hjertestarter grunnkurs for bedrifter. Deltakerne lærer seg bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Hjertestarter repetisjonskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr hjertestarter repetisjonskurs for bedrifter. Deltakerne repeterer bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Livreddende førstehjelp - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i livreddende førstehjelp for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Livredning i vann - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om livredning i vann for bedrifter. Tema på kurset: Gjøre rede for alarmplan - Bruke forlenget arm (rekk ut, kast ut, svøm ut).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 2 timer Avtales kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.06.2024 (+7) 1 dag05.06.2024 (+7) 7.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 7.100 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 8.360 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 3 dager 18.200 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 1 dag 7.200 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 28.10.2024 5 dager28.10.2024 11.700 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 6.800 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 27.05.2024 (+7) 3 dager27.05.2024 (+7) 10.900 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 19.300 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager 10.500 kr

NOROG førstehjelp - grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - grunnkurs (OFA101). Målsettingen med kurset er at etter fullført kurs skal deltagerne ha kompetanse til å utføre livreddende førstehjelp, og kunne samarbeide med assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG førstehjelp (OFA101). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG søk og redningslag (OFI100). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltageren ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag (OFI100). Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon. Et representativt utvalg av innholdet i brannlagskurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1). Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse for rednikngsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter i henhold til STCW kodens tabell A-VI / 2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW videregående sikkerhet oppdaterin dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2). Husk å ta med håndkle, sokker samt lang underbekledning (varmt tøy) til å ha under kjeledressen / redningsdrakten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

Repetisjonskurs hjertestarter 3 timer

Dette er et 3-timerskurs som gir repetering i hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Alle som skal gjennom et resertefiseringskurs må tidligere ha gjennomført et hjertestarterkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer 5.500 kr

Trafikalt grunnkurs - førstehjelp (kveld)

Vi tilbyr trafikalt grunnkurs med førstehjelp som kveldskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Arendal Arendal 15.08.2024 (+1) 1 kveld15.08.2024 (+1) 600 kr
Grimstad Grimstad 1 kveld 500 kr

Førstehjelp og Hjertestarter - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i førstehjelp og hjertestarter for bedrifter. Med førstehjelpskurs står du bedre rustet når ulykken er ute. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og det kan redde liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>