Branncompaniet AS

Branncompaniet AS tilbyr tjenester innen brannsikkerhet i Agder og Rogaland. Vi i Branncompaniet AS har mange års erfaring innen brann og sikkerhetsbransjen. Vi er lokalisert med kontor i Kristiansand og Sandnes.


Evakueringsøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr evakueringsøvelse for bedrifter. Sammen med ansvarlig i bedriften planlegges øvelsen slik at vi avdekker spesielle ting som skal ha fokus. Etter øvelse gjennomføres det en debrifing hvor det skrives rapport med de avvik som eventuelt er avdekket.

Sted Dato Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr  
Rogaland Rogaland Avtales kr  
Vest-Agder Vest-Agder Avtales kr  

Førstehjelp og Hjertestarter - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i førstehjelp og hjertestarter for bedrifter. Med førstehjelpskurs står du bedre rustet når ulykken er ute. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og det kan redde liv.

Sted Dato Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr  
Rogaland Rogaland Avtales kr  
Vest-Agder Vest-Agder Avtales kr  

Grunnkurs brannvern - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnkurs i brannvern for bedrifter. Kurset består av 1 time teori hvor det vektlegges grunnleggende forståelse for brannteorien, rømningsveier og forebygging. Kurset avsluttes med 1 time praksis hvor ansatte skal prøve ulike slokkemiddel mot bål.

Sted Dato Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 2 timer Avtales kr  
Rogaland Rogaland 2 timer Avtales kr  
Vest-Agder Vest-Agder 2 timer Avtales kr  

Praktisk slokkeøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr praktisk slokkeøvelse for bedrifter. Kurset består av kun siste del av grunnkurs brannvern. Dette kurset passer for deltakere som skal gjennomføre praksisdel på kurs i varme arbeider, i tillegg til andre bedrifter som ikke er klassifisert som særskilte brannobjekter.

Sted Dato Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr  
Rogaland Rogaland Avtales kr  
Vest-Agder Vest-Agder Avtales kr  

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Kurset som tilbys av Branncompaniet AS følger gjeldende opplæringsplan, slokkeøvelse og av sluttes med eksamen. Kurset har en varighet på 7,5 timer og gir et gyldig sertifikat som varer i 5 år.

Sted Dato Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 1.990 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 1.990 kr  

Varme arbeider kurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i varme arbeider for bedrifter. Kurset som tilbys av Branncompaniet AS følger gjeldende opplæringsplan, og avsluttes med praktisk trening. Kurset har en varighet på 8 timer, og gir et gyldig sertifikat som varer i 5 år.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  
Rogaland Rogaland 1 dag Avtales kr  
Vest-Agder Vest-Agder 1 dag Avtales kr