Førstehjelpskurs i Grimstad

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse over 1 dag. Her repeterer du kunnskapene du trenger for å fungere som beredskapsledelse i egen organisasjon ved hendelser og ulykker. Du lærer å bruke arbeidsmetoden proaktiv ledelse og hvordan du skal reagere hvis situasjoner oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 07.12.2022 1 dag07.12.2022 6.864 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 5 dager12.12.2022 12.324 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 15.12.2022 2 dager15.12.2022 6.864 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.12.2022 (+2) 1 dag05.12.2022 (+2) 8.039 kr

Skadestedsledelse grunnkurs - OER108

Vi tilbyr skadestedsledelse grunnkurs - OER108. Her vil du lære hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 3 dager 17.462 kr

Skadestedsledelse repetisjon (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse over 1 dag. Repetisjon av hvordan å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 01.12.2022 1 dag01.12.2022 6.864 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager 11.253 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 08.12.2022 1 dag08.12.2022 6.552 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 3 dager12.12.2022 10.182 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 5 dager12.12.2022 18.533 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 01.12.2022 (+1) 2 dager01.12.2022 (+1) 10.078 kr

NOROG førstehjelp - grunnkurs (OFA101)

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - grunnkurs (OFA101). Målsettingen med kurset er at etter fullført kurs skal deltagerne ha kompetanse til å utføre livreddende førstehjelp, og kunne samarbeide med assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon (OFA101)

Vi tilbyr repetisjonskurs i NOROG førstehjelp (OFA101). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs (OFI100)

Vi tilbyr grunnkurs i NOROG søk og redningslag (OFI100). Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltageren ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon (OFI100)

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag (OFI100). Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon. Et representativt utvalg av innholdet i brannlagskurset tilpasset deltagernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 2 dager

STCW Redningsfarkost / livbåtfører grunnkurs (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW redningsfarkost / livbåtfører (A-VI / 2-1). Kurset inneholder obligatoriske minstekrav til kompetanse for rednikngsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter i henhold til STCW kodens tabell A-VI / 2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 4 dager

STCW videregående sikkerhet repetisjon dekksoffiser inkl. medisin

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkludert medisinsk behandling (VI / 2-1, 3, 4-1, 4-2). Husk å ta med håndkle, sokker samt lang underbekledning (varmt tøy) til å ha under kjeledressen / redningsdrakten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 5 dager

FSE - Førstehjelp elektriske anlegg

Vi tilbyr FSE-kurs - førstehjelp elektriske anlegg. Ved fullført kurs skal kursdeltakere som jobber med elektriske anlegg ha kunnskap, ferdigheter og holdninger i førstehjelpsberedskap ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 02.12.2022 (+18) 2 1/2 time02.12.2022 (+18) 1.340 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom. Assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 (+10) 5 dager12.12.2022 (+10) 12.800 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper innen ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 01.12.2022 (+11) 2 dager01.12.2022 (+11) 7.100 kr

GSK Basic safety and emergency preparedness course - english

Vi tilbyr GSK Basic safety and emergency preparedness course på engelsk. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 03.01.2023 (+25) 4 dager03.01.2023 (+25) 13.600 kr

GSK Basic safety and emergency training refresher course, english

We offer GSK Basic safety and emergency training refresher course in english.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.12.2022 (+26) 2 days05.12.2022 (+26) 9.200 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr repetisjonskurs i GSK grunnleggende sikkerhet for beredskapspersonell med e-læring. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.12.2022 (+48) 1 dag05.12.2022 (+48) 9.200 kr
Grimstad 12.12.2022 1 dag 12.12.2022 9.200 kr
Grimstad 19.12.2022 1 dag 19.12.2022 9.200 kr
Grimstad 06.02.2023 1 dag 06.02.2023 9.200 kr
Grimstad 13.02.2023 1 dag 13.02.2023 9.200 kr
Grimstad 20.02.2023 1 dag 20.02.2023 9.200 kr
Grimstad 27.02.2023 1 dag 27.02.2023 9.200 kr
Grimstad 06.03.2023 1 dag 06.03.2023 9.200 kr
Grimstad 13.03.2023 1 dag 13.03.2023 9.200 kr
Grimstad 20.03.2023 1 dag 20.03.2023 9.200 kr
Grimstad 27.03.2023 1 dag 27.03.2023 9.200 kr
Grimstad 03.04.2023 1 dag 03.04.2023 9.200 kr
Grimstad 11.04.2023 1 dag 11.04.2023 9.200 kr
Grimstad 17.04.2023 1 dag 17.04.2023 9.200 kr
Grimstad 24.04.2023 1 dag 24.04.2023 9.200 kr
Grimstad 02.05.2023 1 dag 02.05.2023 9.200 kr
Grimstad 08.05.2023 1 dag 08.05.2023 9.200 kr
Grimstad 15.05.2023 1 dag 15.05.2023 9.200 kr
Grimstad 22.05.2023 1 dag 22.05.2023 9.200 kr
Grimstad 30.05.2023 1 dag 30.05.2023 9.200 kr
Grimstad 05.06.2023 1 dag 05.06.2023 9.200 kr
Grimstad 12.06.2023 1 dag 12.06.2023 9.200 kr
Grimstad 19.06.2023 1 dag 19.06.2023 9.200 kr
Grimstad 26.06.2023 1 dag 26.06.2023 9.200 kr
Grimstad 03.07.2023 1 dag 03.07.2023 9.200 kr
Grimstad 10.07.2023 1 dag 10.07.2023 9.200 kr
Grimstad 17.07.2023 1 dag 17.07.2023 9.200 kr
Grimstad 24.07.2023 1 dag 24.07.2023 9.200 kr
Grimstad 31.07.2023 1 dag 31.07.2023 9.200 kr
Grimstad 07.08.2023 1 dag 07.08.2023 9.200 kr
Grimstad 14.08.2023 1 dag 14.08.2023 9.200 kr
Grimstad 21.08.2023 1 dag 21.08.2023 9.200 kr
Grimstad 28.08.2023 1 dag 28.08.2023 9.200 kr
Grimstad 04.09.2023 1 dag 04.09.2023 9.200 kr
Grimstad 11.09.2023 1 dag 11.09.2023 9.200 kr
Grimstad 18.09.2023 1 dag 18.09.2023 9.200 kr
Grimstad 25.09.2023 1 dag 25.09.2023 9.200 kr
Grimstad 02.10.2023 1 dag 02.10.2023 9.200 kr
Grimstad 09.10.2023 1 dag 09.10.2023 9.200 kr
Grimstad 16.10.2023 1 dag 16.10.2023 9.200 kr
Grimstad 23.10.2023 1 dag 23.10.2023 9.200 kr
Grimstad 30.10.2023 1 dag 30.10.2023 9.200 kr
Grimstad 06.11.2023 1 dag 06.11.2023 9.200 kr
Grimstad 13.11.2023 1 dag 13.11.2023 9.200 kr
Grimstad 20.11.2023 1 dag 20.11.2023 9.200 kr
Grimstad 27.11.2023 1 dag 27.11.2023 9.200 kr
Grimstad 04.12.2023 1 dag 04.12.2023 9.200 kr
Grimstad 11.12.2023 1 dag 11.12.2023 9.200 kr
Grimstad 18.12.2023 1 dag 18.12.2023 9.200 kr

GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.12.2022 (+2) 1 dag05.12.2022 (+2) 8.788 kr
Hele landet Hele landet 1 dag 7.200 kr

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.12.2022 (+26) 4 dager06.12.2022 (+26) 13.600 kr

GSK Grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhetskurs med e-læring. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 07.12.2022 (+26) 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær...07.12.2022 (+26) 13.600 kr
Grimstad 04.01.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 04.01.2023 13.600 kr
Grimstad 18.01.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 18.01.2023 13.600 kr
Grimstad 01.02.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 01.02.2023 13.600 kr
Grimstad 15.02.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 15.02.2023 13.600 kr
Grimstad 01.03.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 01.03.2023 13.600 kr
Grimstad 15.03.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 15.03.2023 13.600 kr
Grimstad 29.03.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 29.03.2023 13.600 kr
Grimstad 12.04.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 12.04.2023 13.600 kr
Grimstad 26.04.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 26.04.2023 13.600 kr
Grimstad 10.05.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 10.05.2023 13.600 kr
Grimstad 24.05.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 24.05.2023 13.600 kr
Grimstad 07.06.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 07.06.2023 13.600 kr
Grimstad 21.06.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 21.06.2023 13.600 kr
Grimstad 05.07.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 05.07.2023 13.600 kr
Grimstad 19.07.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 19.07.2023 13.600 kr
Grimstad 02.08.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 02.08.2023 13.600 kr
Grimstad 16.08.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 16.08.2023 13.600 kr
Grimstad 30.08.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 30.08.2023 13.600 kr
Grimstad 13.09.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 13.09.2023 13.600 kr
Grimstad 27.09.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 27.09.2023 13.600 kr
Grimstad 11.10.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 11.10.2023 13.600 kr
Grimstad 25.10.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 25.10.2023 13.600 kr
Grimstad 08.11.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 08.11.2023 13.600 kr
Grimstad 22.11.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 22.11.2023 13.600 kr
Grimstad 06.12.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 06.12.2023 13.600 kr
Grimstad 20.12.2023 3 dager på kurssenter + 1 dag e-lær... 20.12.2023 13.600 kr

HLO grunnkurs med e-læring

Vi tilbyr HLO grunnkurs med e-læring. Ved fullført kurs, skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.12.2022 (+26) 3 dager + e-læring05.12.2022 (+26) 25.3600 kr
Grimstad 04.01.2023 3 dager + e-læring 04.01.2023 25.3600 kr
Grimstad 16.01.2023 3 dager + e-læring 16.01.2023 25.3600 kr
Grimstad 01.02.2023 3 dager + e-læring 01.02.2023 25.3600 kr
Grimstad 13.02.2023 3 dager + e-læring 13.02.2023 25.3600 kr
Grimstad 01.03.2023 3 dager + e-læring 01.03.2023 25.3600 kr
Grimstad 13.03.2023 3 dager + e-læring 13.03.2023 25.3600 kr
Grimstad 29.03.2023 3 dager + e-læring 29.03.2023 25.3600 kr
Grimstad 11.04.2023 3 dager + e-læring 11.04.2023 25.3600 kr
Grimstad 24.04.2023 3 dager + e-læring 24.04.2023 25.3600 kr
Grimstad 08.05.2023 3 dager + e-læring 08.05.2023 25.3600 kr
Grimstad 24.05.2023 3 dager + e-læring 24.05.2023 25.3600 kr
Grimstad 05.06.2023 3 dager + e-læring 05.06.2023 25.3600 kr
Grimstad 21.06.2023 3 dager + e-læring 21.06.2023 25.3600 kr
Grimstad 03.07.2023 3 dager + e-læring 03.07.2023 25.3600 kr
Grimstad 19.07.2023 3 dager + e-læring 19.07.2023 25.3600 kr
Grimstad 31.07.2023 3 dager + e-læring 31.07.2023 25.3600 kr
Grimstad 16.08.2023 3 dager + e-læring 16.08.2023 25.3600 kr
Grimstad 28.08.2023 3 dager + e-læring 28.08.2023 25.3600 kr
Grimstad 13.09.2023 3 dager + e-læring 13.09.2023 25.3600 kr
Grimstad 25.09.2023 3 dager + e-læring 25.09.2023 25.3600 kr
Grimstad 11.10.2023 3 dager + e-læring 11.10.2023 25.3600 kr
Grimstad 23.10.2023 3 dager + e-læring 23.10.2023 25.3600 kr
Grimstad 08.11.2023 3 dager + e-læring 08.11.2023 25.3600 kr
Grimstad 20.11.2023 3 dager + e-læring 20.11.2023 25.3600 kr
Grimstad 06.12.2023 3 dager + e-læring 06.12.2023 25.3600 kr
Grimstad 18.12.2023 3 dager + e-læring 18.12.2023 25.3600 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.12.2022 (+26) 2 dager06.12.2022 (+26) 14.000 kr

Kombikurs - søk og redning / HLO / Liten MOB - repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i søk- og redning / HLO / Liten MOB repetisjonskurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 05.12.2022 4 dager05.12.2022 25.823 kr

OER108 Skadestedsledelse grunnkurs

Vi tilbyr OER108 skadestedsledelse grunnkurs. Norsk olje og gass: I henhold til retningslinjene for kurset OER108 - Gi kursdeltakerne kunnskaper og ferdigheter til å lede og koordinere tilgjengelige ressurser på et skadested ved en aktuell beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 25.01.2023 (+10) 3 dager25.01.2023 (+10) 18.200 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse i henhold til retningslinjene for kurset OER109. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 07.12.2022 (+13) 1 dag07.12.2022 (+13) 7.300 kr

OFI100 Kombikurs - søk og redningslag / HLO - repetisjon

Vi tilbyr OFI100 kombikurs i søk og redning / HLO - repetisjonskurs. Et representativt utvalg av innholdet i grunnkursene tilpasset elevenes forkunnskapermed stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 06.12.2022 3 dager06.12.2022 18.425 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 5 dager12.12.2022 18.533 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 01.12.2022 (+1) 2 dager01.12.2022 (+1) 10.078 kr

Skadestedsledelse repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i skadestedsledelse. Kurset fokuserer på hovedoppgavene til skadestedslederen. Det legges vekt på samhandling mellom skadestedsleder, de ulike innsatslag og lokal beredskapsledelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 01.12.2022 (+23) 1 dag01.12.2022 (+23) 7.200 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell A-VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad, Grimstad 5 dager 11.700 kr
Grimstad, Grimstad 5 dager 11.700 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling for sjøfolk - oppdatering. Vurderingskriterier ved eksamen er obligatorisk deltakelse i undervisningen. Bestått slutt test i henhold til STCW kodens tabell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 08.12.2022 (+11) 2 dager08.12.2022 (+11) 6.800 kr

STCW Medisinsk førstehjelp for sjøfolk A-VI/4-1

Vi tilbyr STCW medisinsk førstehjelp for sjøfolk A-VI/4-1. Etter endt opplæring skal kursdeltakerne ha kompetanse i blant annet å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 12.12.2022 3 dager12.12.2022 10.182 kr

Førstehjelpskurs barnehage - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs barnehage for bedrifter. Lære grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 4 timer

Førstehjelpskurs elektro - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs elektro for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Førstehjelpskurs for bedrifter - videregående

Vi tilbyr førstehjelpskurs for bedrifter på videregående nivå. Dette er et kurs som spesifikt går mer i dybden på de ulike temaer. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales Avtales kr

Førstehjelpskurs innen idrettskader - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs innen idrettskader for bedrifter. Dette er et kurs som spesifikt går mer i dybden på idrettskader. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp og behandling av idrettsskader på personer over 8 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 4 timer Avtales kr

Grunnkurs i førstehjelp - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 5 timer Avtales kr

Hjertestarter grunnkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr hjertestarter grunnkurs for bedrifter. Deltakerne lærer seg bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Hjertestarter repetisjonskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr hjertestarter repetisjonskurs for bedrifter. Deltakerne repeterer bruk av hjertestarter på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Livreddende førstehjelp - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i livreddende førstehjelp for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Livredning i vann - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs om livredning i vann for bedrifter. Tema på kurset: Gjøre rede for alarmplan - Bruke forlenget arm (rekk ut, kast ut, svøm ut).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer Avtales kr

Førstehjelp på Barn

Vi tilbyr kurs i førstehjelp på barn. For voksne med ansvar for barn. Vi ønsker å gjøre det vi kan, ved å legge til rette for at alle skal få den førstehjelpsopplæringen dem behøver.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr

Førstehjelpskurs for helsepersonell

Vi tilbyr førstehjelpskurs for helsepersonell. Hvert år får 2500 mennesker brå og uventet hjertestans utenfor sykehus. Av disse er det kun 15,6% som lever etter 30 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr

Grunnleggende førstehjelp/BHLR

Passer for arbeidsplassens årlige førstehjelpskurs, familier og skoleelever. Inneholder: Kjeden som redder liv, HLR, fremmedlegeme i luftveiene, akutte sykdommer og skader/traume.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr

Hjertestarterkurs / DHLR

Vi tilbyr hjertestarterkurs / DHLR. Hvert år får 2500 mennesker brå og uventet hjertestans utenfor sykehus. Av disse er det kun 15,6% som lever etter 30 dager. Denne statistikken må vi gjøre noe med.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr

Repetisjonskurs hjertestarter 3 timer

Dette er et 3-timerskurs som gir repetering i hjerte-lungeredning og bruk av hjertestarter. Alle som skal gjennom et resertefiseringskurs må tidligere ha gjennomført et hjertestarterkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer 5.500 kr

Førstehjelp og Hjertestarter - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i førstehjelp og hjertestarter for bedrifter. Med førstehjelpskurs står du bedre rustet når ulykken er ute. Førstehjelp er den første hjelpen alle bør kunne gi ved akutt sykdom eller ulykke med personskader, og det kan redde liv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Aust-Agder Aust-Agder Avtales kr

Brannvernkurs og førstehjelp 5 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i brannvern og førstehjelp for bedrifter. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne forebygge uønskede hendelser. Om ulykken skulle være ute skal man kunne velge riktig slokkeutstyr, identifisere og slokke branntilløp. Kurset tar for seg brannteori, slukkeøvelse og førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer 12.490 kr

Brannvernkurs og førstehjelp 6,5 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i brannvern og førstehjelp for bedrifter. Målet med kurset er at deltagerne skal kunne forebygge uønskede hendelser. Om ulykken skulle være ute skal man kunne velge riktig slokkeutstyr, identifisere og slokke branntilløp. Kurset tar for seg brannteori, slukkeøvelse og førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 6,5 timer 14.900 kr

FSE-kurs inkl. førstehjelp 2 timer - online

Vi tilbyr 4 timers FSE-kurs inkl. førstehjelp online. FSE Nå kan man «livestreame» våre anerkjente førstehjelpskurs. Her avholder en instruktør et direktesendt førstehjelpskurs via en online utdanningsplattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 7.490 kr

FSE-kurs inkl. førstehjelp 5 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 5 timers FSE-kurs inkl. førstehjelp for bedrifter. FSE «Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg» pålegger alle som jobber på eller nær elektriske anlegg å gjennomgå en årlig sikkerhets-opplæring. Kurset består av en teoridel og en førstehjelpsdel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer 16.000 kr

Førstehjelpsdemonstrasjon - bedriftsinternt

Vi tilbyr 2 timers førstehjelpsdemonstrasjon for bedrifter. Instruktøren vi gjennomføre teoretisk undervisning om nevnte emner, deretter demonstrere førstehjelpshandlinger med deltakerne som tilskuere. Deltakerne får en liten innføring i temaene om førstehjelp. Undervisningen foregår i plenum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 timer 8.500 kr

Førstehjelpskurs 3 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 3 timers førstehjelpskurs for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 6.990 kr

Førstehjelpskurs 4 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 4 timers førstehjelpskurs for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 7.990 kr

Førstehjelpskurs 5 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 5 timers førstehjelpskurs for bedrifter. Temaene i førstehjelpskursene er tilrettelagt for den arbeidsrisiko deltagere i de ulike yrkesgruppene kan komme i. Dette ved å tilpasse / bytte ut noen av temaene i de ulike yrkesgruppene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer 8.990 kr

Førstehjelpskurs barn 1,5 timer - online

Vi tilbyr 1,5 timers førstehjelpskurs barn online. Nå kan man «livestreame» våre anerkjente førstehjelpskurs. Her avholder en instruktør et direktesendt førstehjelpskurs via en online utdanningsplattform. Målet er at deltageren skal lære/ få oppfrisket det viktigste innen livreddende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1,5 timer 6.490 kr

Førstehjelpskurs barn 3 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 3 timers førstehjelpskurs barn for bedrifter. Passer for personer som har omsorg for barn: foreldre, familie, barnehager osv. Personer som ønsker å lære seg det meste innenfor grunnleggende førstehjelp. Alle som ønsker å repetere førstehjelpskunnskap. Alle bedrifter uten spesifikk risiko.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 6.990 kr

Førstehjelpskurs barn 4 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 4 timers førstehjelpskurs barn for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på barn under 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 7.990 kr

Førstehjelpskurs elektro 3 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 3 timers førstehjelpskurs elektro for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 6.990 kr

Førstehjelpskurs elektro 4 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 4 timers førstehjelpskurs elektro for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 7.990 kr

Førstehjelpskurs elektro 5 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr førstehjelpskurs elektro for bedrifter. Deltakerne lærer grunnleggende livreddende førstehjelp på personer over 8 år. Kurset er lagt opp slik at man kombinerer teoretisk undervisning med praktiske øvelser. Mye av undervisningen foregår på gulvet, og deltakerne anbefales å kle seg deretter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer 8.990 kr

Førstehjelpskurs ved idrettskader 3 timer

Vi tilbyr 3 timers førstehjelpskurs ved idrettskader. Kurset legger opp til mye praktisk trening i kompresjonsbehandling»

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 7.490 kr

Hjertestarter grunnkurs 4 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 5 timers grunnkurs i bruk av hjertestarter for bedrifter. Innholdet i kurset øker kunnskapen til deltakerne i bruken av en halvautomatisk hjertestarter, innføring i helautomatisk hjertestarter og ulike typer hjertestartere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 8.490 kr

Hjertestarter grunnkurs 5 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 5 timers grunnkurs i bruk av hjertestarter for bedrifter. Innholdet i kurset øker kunnskapen til deltakerne i bruken av en halvautomatisk hjertestarter, innføring i helautomatisk hjertestarter og ulike typer hjertestartere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 timer 22.488 kr

Hjertestarter repetisjonskurs 2 timer - online

Vi tilbyr hjertestarter repetisjonskurs 2 timer - online Nå kan man «livestreame» våre anerkjente førstehjelpskurs. Her avholder en instruktør et direktesendt førstehjelpskurs via en online utdanningsplattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 timer 6.490 kr

Hjertestarterkurs inkl. førstehjelp rep.3 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr 3 timers hjertestarterkurs inkl. førstehjelp for bedrifter. Innholdet i kurset øker kunnskapen til deltakerne i bruken av en halvautomatisk hjertestarter, innføring i helautomatisk hjertestarter og ulike typer hjertestartere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer 7.490 kr

Industrivernkurs 10 timer - bedriftsinternt

Vi tilbyr industrivernkurs for bedrifter. Kurset vil bli levert i henhold til norske anerkjente krav og retninglinjer. Røde Kors Førstehjelp vil gjennomgå eventuell tilpasning i forhold til spesifikk arbeidsrisiko på deres bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 10 timer 15.990 kr

Psykisk Førstehjelp 2 timer (påbygging modul) - bedriftsinternt

Vi tilbyr 2 timers Psykisk Førstehjelp 2 timer (påbygging modul) for bedrifter. Det handler om å «Bry deg». Bry seg om noen som ikke har det så bra, slik at de skal få det bedre. Kurset vil styrke deg på områder du garantert vil bli utfordret på når livets motgang inntrer nær deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 timer 7.490 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>