Brann & Førstehjelpsundervisning

Instruktører med lang erfaring fra ambulansetjeneste og Brann & Redning sikrer deg som kunde et faglig oppdatert kurs.

Brann & Førstehjelp
Vi tilbyr kurs innen brannvern og førstehjelp for små, mellomstore og større bedrifter.

Medteam
I dagens samfunn stilles det høyere og høyere forventninger til de som skal ta vare på oss. Vi har personell ed kvalifikasjoner innen akuttmedisin og sykepleie. Våre mannskaper har fagbrev innen ambulansefaget, sykepleiere med ambulanse/legevakts/redning og akuttmedisinsk erfaring


Brannvern - Slokkekurs (Teori + slokkeøvelse)

Vi tilbyr slokkekurs for bedrifter, foreninger og andre grupper. Kurset gir en grunnleggende kunnskap innen generell brannsikkerhet i hverdagen. Kurset tar for deg alt om grunnleggende brannvern og forebygging. Kurset er godkjent for de som har tatt "Varmearbeider" som nettundervisning.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer 2.595 kr  
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer 2.595 kr  
Buskerud Buskerud 3 timer 2.595 kr  
Hedmark Hedmark 3 time 2.595 kr  
Hordaland Hordaland 3 timer 2.595 kr  
Hordaland, Vi kommer t... Hordaland 3 timer 2.595 kr  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 3 timer 2.595 kr  
Nordland Nordland 3 timer 2.595 kr  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 3 timer 2.595 kr  
Oppland Oppland 3 timer 2.595 kr  
Oslo Oslo 3 timer 2.595 kr  
Rogaland Rogaland 3 timer 2.595 kr  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 3 timer 2.595 kr  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 3 timer 2.595 kr  
Telemark Telemark 3 timer 2.595 kr  
Troms Troms 3 dager 2.595 kr  
Vest-Agder Vest-Agder 3 timer 2.595 kr  
Vestfold Vestfold 3 timer 2.595 kr  
Østfold Østfold 3 timer 2.595 kr  

Evakuering - Brannøvelse

Ønsker du å øve bedriften, boligsameiet, institusjonen, skolen, borettslaget i hva som skal gjøres ved en evakuering? Vi tilpasser evakuerings/brannøvelse til dine behov og arrangere øvelse for å kunne finne ut om prosedyrer og rutiner fungerer.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer  
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer  
Buskerud Buskerud 3 timer  
Hedmark Hedmark 3 time  
Hordaland Hordaland 3 timer  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 3 timer  
Nordland Nordland 3 timer  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 3 timer  
Nord-Trøndelag, Vi kom... Nord-Trøndelag  
Oppland Oppland 3 timer  
Oslo Oslo 3 timer  
Rogaland Rogaland 3 timer  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 3 timer  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 3 timer  
Telemark Telemark 3 timer  
Troms Troms 3 dager  
Vest-Agder Vest-Agder 3 timer  
Vestfold Vestfold 3 timer  
Østfold Østfold 3 timer  

FSE – førstehjelp - bedriftsinternt

I Sikkerhetsforskriften stilles det krav til bedrifter om at det må gjennomføres nødvendig opplæring innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) for personer som skal jobbe med både lav- og høyspenningsanlegg.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 2 timer 4.995 kr  
Aust-Agder Aust-Agder 2 timer 4.995 kr  
Buskerud Buskerud 2 timer 4.995 kr  
Hedmark Hedmark 2 timer 4.995 kr  
Hordaland Hordaland 2 timer 4.995 kr  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 2 timer 4.995 kr  
Nordland Nordland 2 timer 4.995 kr  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 2 timer 4.995 kr  
Oppland Oppland 2 timer 4.995 kr  
Oslo Oslo 2 timer 4.995 kr  
Rogaland Rogaland 2 timer 4.995 kr  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 2 timer 4.995 kr  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 2 timer 4.995 kr  
Telemark Telemark 2 timer 4.995 kr  
Troms Troms 2 timer 4.995 kr  
Vest-Agder Vest-Agder 2 timer 4.995 kr  
Vest-Agder Vest-Agder 2 timer 4.995 kr  
Vestfold Vestfold 2 timer 4.995 kr  
Østfold Østfold 2 timer 4.995 kr  

Førstehjelp - tilpasset ditt behov

Har din bedrift eller organisasjon behov for tilpassede kurs innen førstehjelp? I tillegg til grunnleggende kurs i førstehjelp tilbyr vi kurs tilpasset ditt behov. Det kan enten arrangeres som et eget kurs, eller det kan legges som moduler til Førstehjelpskurset på 3 timer.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus  
Aust-Agder Aust-Agder  
Buskerud Buskerud  
Hedmark Hedmark  
Hele landet Hele landet  
Hordaland Hordaland  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal  
Nordland Nordland  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag  
Oppland Oppland  
Oslo Oslo  
Rogaland Rogaland  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag  
Telemark Telemark  
Troms Troms  
Vest-Agder Vest-Agder  
Vestfold Vestfold  
Østfold Østfold  

Grunnleggende førstehjelp - bedriftsinternt

Et grunnleggende førstehjelpskurs som tar for seg de vanligste sykdommer og skader som vi kan forvente å møte i dagens samfunn. Gjennomføres med en blanding av teori og praksis. Kurset følger retningslinjer og anbefalinger fra Norsk Førstehjelpsråd og Norsk Resuscitasjonsråd

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 3 timer 5.995 kr  
Aust-Agder Aust-Agder 3 timer 5.995 kr  
Buskerud Buskerud 3 timer 5.995 kr  
Hedmark Hedmark 3 timer 5.995 kr  
Hele landet Hele landet 3 timer 5.995 kr  
Hordaland Hordaland 3 timer 5.995 kr  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 3 timer 5.995 kr  
Nordland Nordland 3 timer 5.995 kr  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 3 timer 5.995 kr  
Oppland Oppland 3 timer 5.995 kr  
Oslo Oslo 3 timer 5.995 kr  
Rogaland Rogaland 3 timer 5.995 kr  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 3 timer 5.995 kr  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 3 timer 5.995 kr  
Telemark Telemark 3 timer 5.995 kr  
Troms Troms 3 timer 5.995 kr  
Vest-Agder Vest-Agder 3 timer 5.995 kr  
Vestfold Vestfold 3 timer 5.995 kr  
Østfold Østfold 3 timer 5.995 kr  

Hjertestarterkurs - bedriftsinternt

Et grunnleggende kurs i bruk av hjertestarter som forbedrer deg som førstehjelper på hva du skal gjøre dersom en situasjon oppstår hvor det er bruk for hjertestarter sammen med grunnleggende hjerte-lungeredning.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 4 timer 6.995 kr  
Aust-Agder Aust-Agder 4 timer 6.995 kr  
Buskerud Buskerud 4 timer 6.995 kr  
Hedmark Hedmark 4 timer 6.995 kr  
Hele landet Hele landet 4 timer 6.995 kr  
Hordaland Hordaland 4 timer 6.995 kr  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 4 timer 6.995 kr  
Nordland Nordland 4 timer 6.995 kr  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 4 timer 6.995 kr  
Oppland Oppland 4 timer 6.995 kr  
Oslo Oslo 4 timer 6.995 kr  
Rogaland Rogaland 4 timer 6.995 kr  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 4 timer 6.995 kr  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 4 timer 6.995 kr  
Telemark Telemark 4 timer 6.995 kr  
Troms Troms 4 timer 6.995 kr  
Vest-Agder Vest-Agder 4 timer 6.995 kr  
Vestfold Vestfold 4 timer 6.995 kr  
Østfold Østfold 4 timer 6.995 kr  

Kombinert førstehjelp & brannvern

Vi tilby kombinert førstehjelp & slokkekurs for bedrifter og grupper. Har du behov for både kurs i brannvern og førstehjelp?Vi leverer et kombinert kurs som tar for seg grunnleggende brannvernteori + slokkeøvelse samt grunnleggende førstehjelp.

Sted Dato Varighet Pris
Akershus Akershus 13.995 kr  
Aust-Agder Aust-Agder 13.995 kr  
Buskerud Buskerud 13.995 kr  
Hedmark Hedmark 13.995 kr  
Hele landet Hele landet 13.995 kr  
Hordaland Hordaland 13.995 kr  
Møre og Romsdal Møre og Romsdal 13.995 kr  
Nordland Nordland 13.995 kr  
Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag 13.995 kr  
Oppland Oppland 13.995 kr  
Oslo Oslo 13.995 kr  
Rogaland Rogaland 13.995 kr  
Sogn og Fjordane Sogn og Fjordane 13.995 kr  
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 13.995 kr  
Telemark Telemark 13.995 kr  
Troms Troms 13.995 kr  
Vest-Agder Vest-Agder 13.995 kr  
Vestfold Vestfold 13.995 kr  
Østfold Østfold 13.995 kr