FSE – førstehjelp - bedriftsinterntSted: Sør-Trøndelag
Sør-Trøndelag
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Varighet: 2 timer
Pris: 4.995

I Sikkerhetsforskriften stilles det krav til bedrifter om at det må gjennomføres nødvendig opplæring innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) for personer som skal jobbe med både lav- og høyspenningsanlegg.

Opplæringen skal gjentas årlig, men noen ganger oftere om forholdene gjør dette nødvendig. Det kan ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Eier/driver av elektriske anlegg er hovedansvarlig for oppfyllelse av kravene i forskriften.

Vi tilbyr et 3 timers kurs som dekker dette kravet og gir kursdeltageren godkjent kursbevis.

Innhold 2t kurs:
• Varsling
• Opptreden på skadested
• Brannskader
• Strømskader
• Hjerte-lunge-redning

Minste antall deltagere; 10 pers
Maks antall deltagere: 18 pers

Kjøregodtgjørelse etter statens satser tilkommer + evt. overnatting