ExTek AS er et kurs- og kompetansesenter, etablert i januar 2014, med hovedkontor på Bryne. Hva driver vi med: ExTek AS tilbyr kurs, opplæring, konsulent- og inspeksjonstjenester. All opplæring er i henhold til internasjonal standard. Vårt mål: Vi har som mål å være det beste kurs- og kompetansesenteret innen Elektro og Ex. Våre erfarne instruktører holder et høyt faglig nivå, og har fokus på at vi til en hver tid er faglig oppdatert, holder god kontakt med standardsettere, utførende personell og olje- og gassbransjen.


 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>

ATEX - forskrift og normer knyttet til det nye ATEX-direktivet

Vi tilbyr kurs i ATEX. Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav. Det vil bli gjennomgått hvilke krav som stilles til utstyrets konstruksjon, samsvarsvurdering og eventuell sertifisering.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 16.05.2023 (+2) 1 dag16.05.2023 (+2) 4.900 kr  

ATEX, forskrift og normer knyttet til Atex-direktivet - bedrifter

Vi tilbyr kurs i ATEX for bedrifter. Med dette kurset vil deltageren få en forståelse av forskriftene som gjennomfører det nye ATEX-direktivene 2014/34/EU og de tilhørende krav.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

CompEx Ex 01-04 Sertifisering

Denne sertifiseringen omhandler grunnleggende ferdigheter innen Ex / Exi installasjon og inspeksjon i potensielt eksplosjonsfarlige områder.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 08.05.2023 (+6) 5 dager08.05.2023 (+6) 21400 kr  

EKOM NEK 700 serien - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i EKOM NEK 700 serien for bedrifter. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) henviser til relevante standarder: NEK 700 serien i sine forskrifter. Standard-serien brukes også av utbyggere og rådgivende ingeniører som henvisningsdokument for all type infrastruktur i alle typer bygg.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Eksamensforberedende kurs i NEK 405-3-2 El-kontroll vegtrafikk

NEK 405-3-2 er en ny delstandard i NEK 405 – serien, som beskriver metodikk og kompetanse for tredjepartsvurdering av leveransen til veieierne. Standarden danner også grunnlag for tredjepartsvurdering som periodisk tilstandsanalyse.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 13.06.2023 3 dager13.06.2023 17400 kr  

El-kontroll i praksis

Vi tilbyr kurs i el-kontroll i praksis. Målsettingen er at du skal kunne skrive en rapport som tilfredsstiller kravene i NEK405-3 el-kontroll næring - du skal bli litt sikrere på hva som er et elektroavvik, og hvordan avvik kan hjemles.

Sted Dato Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 23.03.2023 (+1) 1 dag23.03.2023 (+1) 4.300 kr  

Ex grunnleggende

Vi tilbyr kurs i Ex grunnleggende om elektriske installasjoner i potensielt eksplosjonsfarlige områder. Vårt mål er å sørge for at de ansatte er motivert for å jobbe trygt og sikkert. Etter endt kurs vil de ha tilstrekkelig kunnskap for å kunne delta i installasjon av Ex-utstyr på en sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Time / Bryne Time / Bryne 3 dager 11.200 kr  

Ex grunnleggende - e-læring (norsk og engelsk)

Vi tilbyr kurs i EX grunnleggende som e-læringskurs på norsk og engelsk. Ex grunnleggende er et kurs innen elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder. Målet med kurset er at de som skal arbeide i eksplosjonsfarlige områder kan utføre arbeidet på en sikker og god måte.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 8 timer 4.700 kr  
 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>