Sikkerhetskurs offshore i Hordaland

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 5 dager04.12.2017

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2017 2 dager07.12.2017

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 (+9) 2 dager20.11.2017 (+9)

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.12.2017 1 dag06.12.2017

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141) for helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Oppmøte Adm. b... Bergen 27.11.2017 (+1) 4 dager27.11.2017 (+1)
Bergen, Oppmøte Adm. b... 11.12.2017 4 dager27.11.2017 (+1)
Bergen, Bergen 27.11.2017 4 dager27.11.2017

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 (+1) 2 dager27.11.2017 (+1)

NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon. Etter fullført kurs skal deltakeren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon (ihht OLFs retningslinjer).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - grunnkurs. Du må ta med håndkle, sokker og annet varmt tøy til å ha under kjeledressen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 4 dager

NOROG Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr NOROG Livbåtfører sliskelivbåt- repetisjon. Etter fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kvinnherad Kvinnherad 1 dag

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 5 dager20.11.2017

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2017 2 dager11.12.2017

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.900 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 10.500 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2017 (+4) 1,5 timer23.11.2017 (+4) 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.500 kr
Sund Sund 2 dager 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs(Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2017 4 dager11.12.2017 10.500 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell repetisjon for beredskapspersonell. Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.100 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 (+10) 2 dager20.11.2017 (+10) 6.900 kr

Helikopterevakuering inkl. brannslukking og førstehjelp - sivile

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.250 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2017 (+4) 1 dag21.11.2017 (+4) 7.500 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag/2 dager 12.000 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skills relating to helicopter operations

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 4 dager 21.670 kr

HLO Grunnkurs

Etter fullført kurs skal deltakerne ha grunnleggende kunnskaper om og ferdigheter i helikopteroperasjoner og nødoperasjoner på helidekket, innbefattet sikkerhetsrutiner, fore-bygging av ulykker og relevant verne-, brann- og redningsutstyr som skal finnes på et helidekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 4 dager 21.670 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Målsettingen er at endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drifts / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 07.12.2017 2 dager07.12.2017 10.900 kr

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Innhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.12.2017 1 dag14.12.2017 990 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2017 (+1) 4 dager28.11.2017 (+1) 36.000 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: • Mønstring • Klargjøring • Evakuering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 (+2) 1 dag27.11.2017 (+2) 16.500 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2017 (+1) 4 dager21.11.2017 (+1) 26.170 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall FF48

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 (+4) 1 dag20.11.2017 (+4) 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 1 dag04.12.2017 7.360 kr

Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.200 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann over bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.400 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne låre og bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.000 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring. Målsettingen er å repetere og vedlikeholde kompetanse på Stor MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Falck Nutec Be... Bergen 3 dager 15.180 kr
Bergen, Falck Nutec So... Bergen 3 dager 15.180 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - grunnleggende

OSE1141 - Redning av personell fra farlige områder ( sjø/høyde/trange rom osv).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 5 dager04.12.2017 36.300 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - repetisjon

OSE1242 - Redning av personell fra farlige områder ( sjø/høyde/trange rom osv). Etter fullført kurs skal deltakerne kunne låre og bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 05.12.2017 3 dager05.12.2017 22.500 kr

Mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning Kursinnhold Søkstrening i mørke

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.11.2017 (+1) 1 dag23.11.2017 (+1) 4.400 kr

Oppgradering -STCW til NOG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern & sikkerhetsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.150 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltagerne kunne klargjøre livbåten for evakuering, organisere og lede ombordstigning og sjøsette båten. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering. Opprettholde kommunikasjon med redningsteamet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 24.200 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerene kunne klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 15.070 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjonskurs. Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.360 kr

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjø

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 3 dager27.11.2017 7.900 kr

Pårørendehåndtering

Vi tilbyr kurs i pårørendehåndtering. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Målsettingen er at når kurset er fullført, skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.200 kr

STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Mann Over Bord (hurtiggående). Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.200 kr

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring.Kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 4 dager04.12.2017 18.600 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster – konvensjonell båt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 1 dag04.12.2017 6.600 kr
Sund Sund 1 dag 6.600 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – sliskebåt

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – sliskebåt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 (+1) 1 dag27.11.2017 (+1) 6.000 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.300 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonkurs. Målsettingen er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til brannlag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 04.12.2017 2 dager04.12.2017 9.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp, brann, brudd, blødninger og skader. I mange offshorestillinger er det et krav om at søkere har den kunnskapen og vet hva de skal gjøre når hjelpen trengs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 (+6) 5 dager04.12.2017 (+6) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Har du gått førstehjelpskurset, må du repetere dette jevnlig for at det fortsatt skal være gyldig hvert år om du jobber offshore, hvert 2. år om du jobber på båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2017 (+6) 2 dager07.12.2017 (+6) 7.900 kr

GSK Repetisjon for beredskapspersonell

Vi tilbyr GSK repetisjonskurs for beredskapspersonell. Frisk opp og oppdater sikkerhetskunnskapen din med en gjennomgang av temaene fra hovedkurset, og få sertifikat som er gyldig for 4 nye år med arbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.11.2017 (+17) 1 dag29.11.2017 (+17) 7.900 kr

GSK Repetisjon for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 (+102) 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 02.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 04.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 08.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 10.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 15.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 17.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 22.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 24.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 29.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 31.01.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 07.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 12.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 14.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 19.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 21.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 26.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 28.02.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 07.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 12.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 14.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 19.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 21.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 26.03.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 03.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 09.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 11.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 16.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 18.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 23.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 25.04.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 02.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 07.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 14.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 22.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 24.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 28.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 30.05.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 04.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 06.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 11.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 13.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 18.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 21.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 25.06.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.07.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 09.07.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 16.07.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 18.07.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 25.07.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 30.07.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 06.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 08.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 13.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 15.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 20.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 22.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 27.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 29.08.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 03.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 10.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 12.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 17.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 19.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 24.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 26.09.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 01.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 03.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 08.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 10.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 15.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 17.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 22.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 24.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 29.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 31.10.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 07.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 12.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 14.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 19.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 21.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 26.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 28.11.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 03.12.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 05.12.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 10.12.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 12.12.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 17.12.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr
Bergen 19.12.2018 2 dager20.11.2017 (+102) fra 6.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.01.2018 (+9) 4 dager02.01.2018 (+9) 12.000 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr engelsk sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2017 (+8) 4 dager05.12.2017 (+8) 12.900 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering. Helikopterevakuering er vanligvis en del av GSK - sikkerhetskurs for oljearbeidere, men tilbyes som et eget kurs for de som bare mangler denne delen av kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.12.2017 (+16) 1 dag06.12.2017 (+16) 7.500 kr

HLO - Helidekk grunnkurs

Vi tilbyr HLO - Helidekk grunnkurs. Lær dagligdagse operasjoner som å hjelpe folk trygt til og fra helikopter, og om sikkerhet og hvordan takle vanskeligheter og nødssituasjoner. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 (+11) 4 dager27.11.2017 (+11) 19.550 kr

HLO - Helidekk repetisjon

Vi tilbyr HLO - Helidekk repetisjonskurs. Kurset fornyer sertifikatet ditt. Frisk opp det du lærte på grunnkurset og lær av de andre kursdeltakernes erfaringer og få fornyet sertifiseringen din. Kurset er godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 (+23) 2 dager27.11.2017 (+23) 10.500 kr

Søk og redning

Vi tilbyr kurs i søk og redning. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 (+11) 5 dager20.11.2017 (+11) 16.900 kr

Søk og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redning av kunnskapene du lærte i søk og redningslag. Her lærer ikke-profesjonelle brannmenn å bekjempe brann, og blir gjennom praktiske øvelser rustet til å utføre beredskapsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 (+12) 2 dager27.11.2017 (+12) 9.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.12.2017 5 dager04.12.2017 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.12.2017 2 dager07.12.2017 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2017 4 dager27.11.2017 11.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.11.2017 (+8) 2 dager20.11.2017 (+8) 6.990 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs. Kurset er i utgangspunktet inkludert i grunnleggende sikkerhetskurs og grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. For deltakerne som kun skal ha huet-delen inneholder denne teoretisk og praktisk undervisning i bruk av nødpustesystem og evakuering fra helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2017 (+4) 1 dag21.11.2017 (+4) 5.990 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.11.2017 (+1) 2 dager30.11.2017 (+1) 11.100 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.11.2017 (+1) 4 dager28.11.2017 (+1) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.11.2017 (+1) 3 dager29.11.2017 (+1) 17.300 kr

Livbåtfører FF1200 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF1200. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2017 4 dager05.12.2017 18.500 kr