Sikkerhetskurs offshore i Hordaland

Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 50)

Vi tilbyr Grunnleggende sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt kurs

Vi tilbyr Liten MOB båt kurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Liten MOB båt repetisjonskurs

Vi tilbyr Liten MOB båt repetisjonskurs. Ta kontakt for mer informasjon om kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset tar seg nødvendige sikkerhetstiltak offshore og skal forberede personell på situasjoner som kan oppstå. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, miljø og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 4 dager

NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon

Vi tilbyr NOG GSK Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjon. Kurset er godkjent og iht retningslinjer for Norsk Olje og Gass (NOG)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje 2 dager

Oppdatering Grunnleggende sikkerhetsopplæring (IMO 80)

Vi tilbyr Oppdatering av grunnleggende sikkerhetsopplæring Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs

Vi tilbyr Oppdatering Hurtiggående MOB-båt kurs. Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr Videregående sikkerhetsopplæring.Maritime kurs ihht. STCW

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Riggerkurs

Etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelige kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stord Stord

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.08.2017 (+2) 1 dag10.08.2017 (+2) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.06.2017 (+25) 2 timer28.06.2017 (+25) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.06.2017 (+25) 1 dag28.06.2017 (+25) 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 5 dager14.08.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.08.2017 (+4) 2 dager17.08.2017 (+4) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+49) 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 13.07.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 03.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 09.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 16.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 23.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 30.08.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 06.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 13.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 14.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 27.09.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 04.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 11.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 18.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 26.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 01.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 08.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 22.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 29.11.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 06.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 07.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr
Bergen 20.12.2017 2 dager26.06.2017 (+49) 11.000 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+14) 1 dag26.06.2017 (+14) 7.900 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2017 (+7) 4 dager11.07.2017 (+7) 12.000 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2017 (+4) 4 dager11.07.2017 (+4) 12.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.07.2017 (+6) 1 dag14.07.2017 (+6) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+5) 4 dager26.06.2017 (+5) 19.550 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+8) 2 dager27.06.2017 (+8) 10.550 kr

Kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr kombikurs - Søk- og redning / HLO repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.08.2017 (+4) 3 dager22.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse grunnkurs

Vi tilbyr beredskapsledelse grunnkurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.08.2017 (+4) 3 dager16.08.2017 (+4) 16.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs - utvidet (2 dager)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.900 kr

OER109 Beredskapsledelse repetisjonskurs (1 dag)

Vi tilbyr beredskapsledelse repetisjonskurs i henhold til retningslinjene for kurset OER109 for Norsk olje og gass. Deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.08.2017 (+4) 1 dag17.08.2017 (+4) 6.000 kr

OFI100 Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr OFI100 søk og redningslag grunnkurs. Ved fullført kurs, skal deltakerne inneha nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Gjennom teori og praksis skal deltakerne få en klar forståelse av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+5) 5 dager26.06.2017 (+5) 16.900 kr

OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr OFI100 Søk og redningslag repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+8) 2 dager26.06.2017 (+8) 9.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 (+3) 1 dag29.06.2017 (+3) 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.08.2017 (+2) 5 dager14.08.2017 (+2) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.08.2017 (+2) 2 dager17.08.2017 (+2) 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.07.2017 (+4) 4 dager03.07.2017 (+4) 15.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+51) 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 27.06.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 03.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 04.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 10.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 11.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 17.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 18.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 24.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 25.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 31.07.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 01.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 07.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 08.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 14.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 15.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 21.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 22.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 28.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager26.06.2017 (+51) 9.700 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs. Kurset er i utgangspunktet inkludert i grunnleggende sikkerhetskurs og grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. For deltakerne som kun skal ha huet-delen inneholder denne teoretisk og praktisk undervisning i bruk av nødpustesystem og evakuering fra helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+25) 1 dag27.06.2017 (+25) 5.990 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 (+5) 2 dager29.06.2017 (+5) 11.100 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+4) 4 dager27.06.2017 (+4) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.06.2017 (+5) 3 dager28.06.2017 (+5) 17.300 kr

Livbåtfører FF1200 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF1200. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.08.2017 (+2) 4 dager15.08.2017 (+2) 34.200 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF1200. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+23) 1 dag26.06.2017 (+23) 15.200 kr

Livbåtfører FF48 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF48. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2017 (+2) 4 dager11.07.2017 (+2) 25.990 kr

Livbåtfører FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF48. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.06.2017 (+27) 1 dag29.06.2017 (+27) 10.400 kr

Livbåtfører konvensjonell grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører konvensjonell grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+8) 4 dager27.06.2017 (+8) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs

Vi tilbyr Livbåtfører konvensjonell repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer og inneholder et representativt utvalg av innholdet i Livbåtfører grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+7) 1 dag26.06.2017 (+7) 8.200 kr

Livbåtfører sliske grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører sliske grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører sliske repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliske.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.800 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 6.000 kr

Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp A-VI/4-1 oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.06.2017 (+8) 4 dager27.06.2017 (+8) 13.700 kr

Redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering

Vi tilbyr kurs i redningsfarkost A-VI/2-1 oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.900 kr

Søk- og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.08.2017 (+2) 5 dager21.08.2017 (+2) 17.700 kr

Søk- og redningslag repetisjonskurs

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.06.2017 (+5) 2 dager28.06.2017 (+5) 9.500 kr

Videreg sikkerhetsopplæring oppdatering inkl medisinsk behandling

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring oppdatering inkludert medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 13.000 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.07.2017 (+2) 2 dager26.07.2017 (+2) 8.100 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.07.2017 (+2) 4 dager24.07.2017 (+2) 15.900 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2017 3 dager04.10.2017 16.900 kr
Sund Sund 3 dager 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.08.2017 (+1) 1 dag18.08.2017 (+1) 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+1) 5 dager04.09.2017 (+1) 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.09.2017 (+1) 2 dager07.09.2017 (+1) 6.200 kr
Sund Sund 2 dager 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.06.2017 (+54) 2 dager26.06.2017 (+54) 8.100 kr