Sikkerhetskurs offshore i Bergen

MTO - Ulykkesgranskning

Målsettingen er å forstå hvorfor en gransker og hvorfor en benytter seg av MTO metodikken. Etter kurset skal deltagerne inneha kompetanse til å bruke MTO modellen som verktøy for å foreta / delta i egen gransking og undersøkelse ved en hendelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse grunnkurs (OER109)

Vi tilbyr NOROG - beredskapsledelse grunnkurs (OER109). Deltakerne skal etter gjennomført opplæring være i stand til å bidra som ressursperson i beredskapsledelsen i egen organisasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG - Beredskapsledelse repetisjon (OER109)

Deltakerne skal etter gjennomført repetisjon ha styrket sine forutsetninger for å bidra effektivt i beredskapsledelse i egen organisasjon. De skal også ha økt egen trygghet for at de kan mestre sine oppgaver i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonel

Vi tilbyr kurs i NOROG grunnleggende sikkerhet repetisjon for beredskapspersonell. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG - Skadestedsleder (OER108)

Kurset fokuserer på hovedoppgaven til skadestedsleder som vil være å koordinere innsatsen til de representerte faglederne (helse, brann / redning og teknisk). Skadestedsleder skal legge forholdene til rette for at disse kan utføre sine oppgaver på en forsvarlig og effektiv måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

NOROG førstehjelp - grunnkurs

Deltakerne skal etter endt kurs kunne starte omgående livreddende førstehjelp, inntil annen kvalifisert hjelp kommer tilstede. Dette ved å gi frie luftveier, stanse blødninger, behandle og eventuelt starte gjenoppliving. Deltakerne vil også få grunnleggende kunnskap om brann / elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

NOROG førstehjelp - repetisjon

Vi tilbyr NOROG førstehjelp - repetisjonskurs. Etter fullført kurs skal deltageren ha vedlikeholdt og videreutviklet kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Grunnleggende sikkerhet grunnkurs. Kurset skal gi grunnleggende kompetanse i sikkerhetsrutiner, sjøredning, forebygging av arbeidsulykker og aktuell verne, brann og redningsutstyr på innretningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

NOROG Grunnleggende sikkerhet - repetisjon

Vi tilbyr NOROG grunnleggende sikkerhet - repetisjonskurs. Kurset skal gi deltagerne vedlikeholdt og oppdatert kompetanse innen personlig redning og førstelinje brannbekjempelse, med førstehjelp og forebyggende sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

NOROG Helikopterevakuering (HUET)

Vi tilbyr kurs i NOROG helikopterevakuering (HUET). Etter fullført kurs skal deltakerne ha tilstrekkelig kompetanse til å kunne evakuere fra et nødlandet helikopter som ligger over eller under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - grunnkurs (OSC1141) for helidekkmannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Oppmøte Adm. b... Bergen 4 dager
Bergen, Bergen 4 dager

NOROG HLO - repetisjon (OSC1141)

Vi tilbyr NOROG HLO - repetisjonskurs (OSC1141). Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin drift- / beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

NOROG Søk og redningslag - grunnkurs

Vi tilbyr NOROG Søk og redningslag - grunnkurs. Målsettingen er å ha obligatorisk kompetanse til å bekjempe branner med tilgjengelig utstyr på plattform og fartøy. Oppnå en klar innsikt av utstyrets og egne begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager

NOROG Søk og redningslag - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i søk og redningslag. Målsettingen med kurset er å vedlikeholde og videreutvikle kompetanse innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.03.2018 (+3) 2 dager07.03.2018 (+3) 6.900 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.03.2018 (+3) 4 dager05.03.2018 (+3) 10.500 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen er at deltakeren etter endt kurs skal kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2018 (+3) 3 dager31.01.2018 (+3) 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.02.2018 (+3) 1 dag02.02.2018 (+3) 6.400 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Vi tilbyr kurs i Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment. Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1,5 timer 2.100 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2018 (+2) 5 dager28.05.2018 (+2) 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon offshore

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp offshore. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 15.03.2018 (+4) 2 dager15.03.2018 (+4) 6.500 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.100 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.01.2018 (+43) 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 23.01.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 29.01.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 30.01.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 05.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 06.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 07.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 12.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 13.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 19.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 20.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 26.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 27.02.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 05.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 06.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 07.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 12.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 13.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 19.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 20.03.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 03.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 04.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 09.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 10.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 11.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 16.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 17.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 23.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 24.04.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 02.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 03.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 07.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 08.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 14.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 15.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 22.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 23.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 24.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 28.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 29.05.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 04.06.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 05.06.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 11.06.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr
Bergen 12.06.2018 2 dager22.01.2018 (+43) 6.900 kr

GSK - Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.02.2018 (+3) 4 dager05.02.2018 (+3) 10.500 kr

Helikopterevakuering -H.A.B.D, inkl. brannslukking og førstehjelp

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering med H.A.B.D, inkl. brannslukking og førstehjelp-sivile mannskaper. Målet er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2018 1 dag25.01.2018 14.250 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2018 (+23) 1 dag23.01.2018 (+23) 7.500 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Målsettingen er at deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter kurset skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.11.2018 2 dager27.11.2018 12.000 kr

HLO Basic

After completing the course, the participants will have acquired basic knowledge and skillsrelating to helicopter operations, including both normal and emergency operations on helideck.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2018 (+1) 4 dager23.01.2018 (+1) 21.670 kr

HLO Grunnkurs

Deltageren skal etter endt opplæring kunne: - beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter - gjengi helidekk bestemmelser og retningslinjer - behandle farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2018 (+1) 4 dager23.01.2018 (+1) 21.500 kr

Kondisjonstest - HLO og Søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 990 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.02.2018 (+2) 4 dager19.02.2018 (+2) 36.000 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.02.2018 (+5) 1 dag23.02.2018 (+5) 16.500 kr

Livbåtfører frittfall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører frittfall FF48 og FF1000D. Målsettingen er å få kompetanse innen: - Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.02.2018 (+4) 4 dager05.02.2018 (+4) 26.170 kr

Livbåtfører frittfall livbåt FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører frittfall livbåt FF48. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.01.2018 (+16) 1 dag26.01.2018 (+16) 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2018 (+1) 4 dager13.02.2018 (+1) 15.070 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.360 kr

Livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon. Målet er oppgradering fra Fritt-Fall eller konvensjonell livbåt til Sliskelivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.02.2018 1 dag09.02.2018 10.200 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.02.2018 (+1) 4 dager26.02.2018 (+1) 24.200 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskestuplivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.01.2018 (+9) 1 dag26.01.2018 (+9) 9.400 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - Bruke relevant utstyr - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.04.2018 (+3) 4 dager17.04.2018 (+3) 15.400 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2018 (+13) 1 dag25.01.2018 (+13) 7.000 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - bemanne, sjøsette og operere Stor MOB båt på en sikker måte - Bruke relevant utstyr ombord - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 36.300 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at deltakeren skal etter endt opplæring kunne: - Være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - Beherske de mest vanlige søkemetoder - Foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre MOB-båt mannskap funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Falck Nutec Be... Bergen 2 dager 13.800 kr
Bergen, Falck Nutec So... Bergen 30.05.2018 2 dager30.05.2018 13.800 kr

MOB (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.03.2018 4 dager06.03.2018 14.500 kr

MOB (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2018 (+4) 1 dag25.01.2018 (+4) 9.500 kr

Mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.01.2018 (+8) 4 timer25.01.2018 (+8) 4.400 kr

Pårørendehåndtering

Vi tilbyr kurs i pårørendehåndtering. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.02.2018 (+8) 4 dager13.02.2018 (+8) 13.200 kr

STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t. Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.04.2018 (+3) 4 dager17.04.2018 (+3) 14.500 kr

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring. Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.03.2018 (+3) 4 dager06.03.2018 (+3) 18.600 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t -konvensjonell

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t - konvensjonell båt. Målsetting: Tabell A-VI / 2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann over bord båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 6.600 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag for innsatspersonell på faste og flyttbare innretninger på norsk sokkel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.02.2018 (+2) 5 dager12.02.2018 (+2) 17.300 kr

ARL Alarm-/Reaksjonslag kurs

Vi tilbyr kurs i - ARL Alarm-/Reaksjonslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.02.2018 (+3) 1 dag08.02.2018 (+3) 3.600 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.04.2018 (+2) 2 timer25.04.2018 (+2) 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2018 (+16) 1 dag31.01.2018 (+16) 2.550 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skadde og sykdom og assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.03.2018 (+4) 5 dager05.03.2018 (+4) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr førstehjelp repetisjonskurs. Ved fullført kurs, skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.03.2018 (+4) 2 dager08.03.2018 (+4) 7.900 kr

GSK 2 dagers rep. Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjon

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.01.2018 (+88) 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 24.01.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 29.01.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 31.01.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 07.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 12.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 14.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 19.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 21.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 26.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 28.02.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 07.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 12.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 14.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 19.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 21.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 26.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 28.03.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 09.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 11.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 16.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 23.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 25.04.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 02.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 07.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 14.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 22.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 24.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 28.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 30.05.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 04.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 06.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 11.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 13.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 18.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 21.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 25.06.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 09.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 16.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 18.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 25.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 30.07.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 06.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 08.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 13.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 15.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 20.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 22.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 27.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 29.08.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 10.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 12.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 17.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 19.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 24.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 26.09.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 01.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 08.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 10.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 15.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 17.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 22.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 24.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 29.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 31.10.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 07.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 12.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 14.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 19.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 21.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 26.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 28.11.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.12.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 03.12.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 05.12.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 12.12.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 17.12.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr
Bergen 19.12.2018 2 dager22.01.2018 (+88) 6.900 kr

GSK for beredskapspersonell repetisjon

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs for beredskapspersonell. Alle som skal arbeide offshore må ha gjennomgått et grunnleggende sikkerhetskurs i henhold til Norsk olje og gass sin retningslinje 002. Kurset repeteres hvert fjerde år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.01.2018 (+14) 1 dag29.01.2018 (+14) 6.500 kr

GSK GK Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs

Vi tilbyr GSK Grunnleggende sikkerhets-og beredskapskurs. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.01.2018 (+14) 4 dager22.01.2018 (+14) 10.500 kr

GSK tilpasset repetisjonskurs

Vi tilbyr GSK grunnleggende sikkerhet og beredskap repetisjonskurs tilpasset. Kurset er spesielt tilrettelagt for personell som på forhånd vet de har problemer med vannøvelser. Kurset gjennomføres med færre kursdeltakere enn normalt og starter med repetisjon av helikopterevakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 11.000 kr

GSK-Basic Safety and Emergency Course

Vi tilbyr GSK-Basic Safety and Emergency Course. Kurset skal motivere den enkelte til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø. Det legges vekt på forebyggende tiltak som kan hindre skader på mennesker, utstyr og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 12.000 kr

Helikopterevakuering

Vi tilbyr kurs i helikopterevakuering for helikopterpassasjerer som skal bruke redningsdrakt med integrert pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2018 (+15) 1 dag31.01.2018 (+15) 7.500 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs. Ved fullført kurs skal deltakerne kunne bruke brannslukkingsutstyr på helikopterdekket på en riktig måte, ha kunnskap om foreskrevne nød- og sikkerhetsprosedyrer samt operasjoner på helikopterdekk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.01.2018 (+10) 4 dager22.01.2018 (+10) 21.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Etter endt kurs skal elevene ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.01.2018 (+19) 2 dager23.01.2018 (+19) 10.900 kr