Sikkerhetskurs industri og offshore i Bergen

Her finner du en oversikt over sikkerhetskurs for industri og offshore. Se valg i venstremenyen for mer detaljerte kategorier.
Her finner du Sikkerhetskurs for kran, truck og anleggsmaskiner.

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 9.540 kr

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag, 1 dag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.580 kr

Basic Safety Training - Refresher Course (English)

Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.09.2017 (+1) 2 dager20.09.2017 (+1) 6.900 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+1) 4 dager18.09.2017 (+1) 10.500 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Hovedmålet er at deltakeren skal etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.10.2017 3 dager04.10.2017 16.900 kr

Beredskapsledelse - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+1) 1 dag28.08.2017 (+1) 6.600 kr

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS)

Compressed Air Emergency Breathing System (CA-EBS) Initial Deployment Lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS) Sikre at deltakere er i stand til å gjernnomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+17) 1,5 timer24.08.2017 (+17) 2.400 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Målsettingen er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+1) 5 dager04.09.2017 (+1) 11.300 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Hovedmålet er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen livreddende førstehjelp. Behandling av skadde i samarbeid med medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.09.2017 (+1) 2 dager07.09.2017 (+1) 6.500 kr

Grunnleggende sikkerhets kurs repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i grunnleggende sikkerhet og beredskap. Hovedmålet med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+38) 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 20.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 25.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 15.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 13.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager28.08.2017 (+38) 6.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (Norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs(Norsk). Hovedmålet er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+3) 4 dager18.09.2017 (+3) 10.500 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell - repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for beredskapspersonell repetisjon for beredskapspersonell. Hovedmålet er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.100 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. Hovedmålet: STCW-F konvensjonens Kapittel 3, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2017 (+2) 50 timer25.09.2017 (+2) 19.040 kr

Helikopterevakuering inkl. brannslukking og førstehjelp - sivile

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann,og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.250 kr

Helikopterevakuering inkl. pustelunge

Hovedmålet er at etter endt kurs skal deltakerne ha kunnskaper om forberedelser til nødlanding på vann, og skal kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et nødlandet helikopter både over og under vann. Kursdeltakerne skal kunne benytte pustelunge som et hjelpemiddel ved evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2017 (+16) 1 dag29.08.2017 (+16) 7.500 kr

Helikopterevakuering med H.A.B.D

Deltakerne skal tilegne seg kunnskaper om forberedelser for nødlanding på vann, og kunne evakuere effektivt og selvstendig ut av et helikopter både over og under vann. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne evakuere et helikopter selvstendig under vann, med og uten bruk av H.A.B.D

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag/2 dager 12.000 kr

Kondisjonstest, brannopplæring

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Innhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Norsk olje og gass pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+5) 1 dag24.08.2017 (+5) 990 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+6) 4 dager28.08.2017 (+6) 36.000 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: • Mønstring • Klargjøring • Evakuering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.09.2017 (+11) 1 dag01.09.2017 (+11) 16.500 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2017 (+4) 4 dager11.09.2017 (+4) 26.170 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall FF48

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.08.2017 (+16) 1 dag25.08.2017 (+16) 12.200 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 1 dag04.09.2017 (+3) 7.360 kr

Livbåtfører sliskelivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.200 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Hovedmålet etter fullført kurs er at deltakerne skal kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.10.2017 (+3) 1 dag26.10.2017 (+3) 11.400 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann over bord (hurtiggående) liten båt uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+1) 4 dager28.08.2017 (+1) 15.400 kr

Mann Over Bord (hurtiggående)liten båt m/mørkekjøring gr.leggende

Vi tilbyr Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.10.2017 (+1) 4 dager16.10.2017 (+1) 18.560 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne låre og bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.09.2017 (+2) 1 dag05.09.2017 (+2) 7.000 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 36.300 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring. Målsettingen er å repetere og vedlikeholde kompetanse på Stor MOB båt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Falck Nutec Be... Bergen 3 dager 15.180 kr
Bergen, Falck Nutec So... Bergen 3 dager 15.180 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - grunnleggende

OSE1141 - Redning av personell fra farlige områder ( sjø/høyde/trange rom osv).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2017 (+1) 5 dager02.10.2017 (+1) 36.300 kr

Medisinsk behandling 40 t

Gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord. Kurset er oppbygd i henhold til tabell A-VI/4-1 minstekrav til kompetanse i medisinsk førstehjelp og tabell A-VI/4-2 minstekrav til kompetanse i medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2017 5 dager11.09.2017 13.010 kr

Mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt

Etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning Kursinnhold Søkstrening i mørke

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.11.2017 (+2) 1 dag09.11.2017 (+2) 4.400 kr

Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere, nasjonal emneplan ihht STCW- F kap. 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+2) 3 dager18.09.2017 (+2) 8.070 kr

Oppgradering -STCW til NOG - Grunnleggende sikkerhet og beredskap

Vi tilbyr oppgraderingskurs fra STCW til Norsk olje og gass - grunnleggende sikkerhet og beredskapskurs. Målsettingen er å gi kursdeltakerne kunnskaper om forebyggende vern & sikkerhetsarbeid offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 8.150 kr

OSE129 Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Hovedmålet er at etter fullført kurs skal deltagerne kunne klargjøre livbåten for evakuering, organisere og lede ombordstigning og sjøsette båten. Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold om bord etter evakuering. Opprettholde kommunikasjon med redningsteamet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2017 (+1) 4 dager12.09.2017 (+1) 24.200 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerene kunne klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.10.2017 4 dager31.10.2017 15.070 kr

OSE135 Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr OSE135 livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjonskurs. Hovedmålet er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.360 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2017 (+1) 2 dager02.10.2017 (+1) 4.500 kr

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjø

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+2) 3 dager18.09.2017 (+2) 7.900 kr

Pårørendehåndtering

Vi tilbyr kurs i pårørendehåndtering. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne ha kunnskaper og ferdigheter til å håndtere henvendelser fra og til pårørende i en beredskapssituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Målsettingen er å sikre at deltagere med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter. I henholdt til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.300 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2017 (+2) 5 dager25.09.2017 (+2) 15.800 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og med.behandling

Oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen: -Brannledelse -Medisinsk førstehjelp -Sjøredning -Medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.09.2017 (+1) 3 dager06.09.2017 (+1) 13.100 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Ved fullført, kurs skal deltakerne ha vedlikeholdt og oppdatert kunnskaper og ferdigheter innen: -Brannledelse -Medisinsk førstehjelp -Sjøredning -Medisinsk behandling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2017 (+1) 2 dager25.09.2017 (+1) 15.600 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Målsettingen er at når kurset er fullført, skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2017 (+2) 4 dager12.09.2017 (+2) 13.200 kr

STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Mann Over Bord (hurtiggående). Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 4 dager28.08.2017 16.200 kr

STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW Mann-Over-Bord (hurtiggående) 32 t m/mørkekjøring.Kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.10.2017 (+1) 4 dager16.10.2017 (+1) 18.600 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering for offiserer. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.09.2017 (+1) 3 dager06.09.2017 (+1) fra 9.500 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.09.2017 (+2) 2 dager19.09.2017 (+2) 7.300 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster – konvensjonell båt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 1 dag04.09.2017 (+3) 6.600 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – sliskebåt

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t – sliskebåt

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2017 (+9) 1 dag11.09.2017 (+9) 6.000 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t

Vi tilbyr STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående). Målsettingen med kurset er oppdatering av forkunnskaper i hht STCW A- VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.09.2017 (+2) 2 dager11.09.2017 (+2) 8.900 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t m/mørkekjørin

Vi tilbyr STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t m/mørkekjøring. Målsettingen med kurset er kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.10.2017 (+3) 2 dager26.10.2017 (+3) 11.560 kr

STCW Oppdatering medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering medisinsk behandling. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI / 4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.10.2017 1 dag31.10.2017 3.400 kr

STCW oppgradering dekksoffiserer uten fartstid 66t

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering dekksoffiserer uten fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+1) 8 dager04.09.2017 (+1) 26.950 kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Vi tilbyr STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+1) 8 dager04.09.2017 (+1) 26.950 kr

Søk og redningslag grunnkurs

Vi tilbyr søk og redningslag grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.10.2017 5 dager23.10.2017 17.300 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer der hovedmålet er ledelse i ulike nødsituasjoner. Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakueringsutstyr, og inneha praktiske ferdigheter til betjening av slikt utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+1) 10 dager04.09.2017 (+1) 23.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1)

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling kurs 1 (Arbeid på vei 1). Kurset gir deg grunnleggende teoretisk kunnskap og forståelse for egen og andres sikkerhet ved arbeid på eller ved vei, og de hensyn som skal tas.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 6 timer fra 2.450 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 (Arbeid på vei 2)

Vårt kurs i Arbeidsvarsling 2 gir deg som ansvarshavende den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle din rolle som ansvarshavende på en betryggende måte. Kurset gir deg kompetanse og sertifikat i Arbeid på vei 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12 timer fra 3.200 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 (Arbeid på vei 3)

Vårt kurs i Arbeidsvarsling 3 gir deg nødvendig teoretisk og praktisk opplæring og grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3,5 timer Fra 2.200 kr

Fallsikringskurs

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring slik at du er ferdig kvalifisert med kompetansebevis, og er dermed klar for å bruke og håndtere fallsikringsutstyr etter kurset. Fallsikring er personlig verneutstyr som skal forhindre fall til et lavere nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 - 8 timer fra 1.490 kr

Kurs i bruk av farlig håndverktøy

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring slik at du er ferdig kvalifisert med kompetansebevis, og er dermed klar for å håndtere å bruke farlig håndverktøy etter kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer fra 1.500 kr

Kurs i bruk av motorsag / ryddesag

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring slik at du er ferdig kvalifisert med kompetansebevis, og er dermed klar for å håndtere å bruke motorsag / ryddesag etter kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer fra 1.500 kr

Alarmreaksjonslag

Vi tilbyr kurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen er å gi deg nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne vurdere gass- og branntilløp, alarmere samt tilrettelegge for innsatslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+2) 1 dag24.08.2017 (+2) 4.500 kr

Førstehjelp grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp. Førstehjelp grunnkurs gir deg grunnlag for å kunne utføre livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom, samt assistere sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter. Lær hvordan du skal opptre når en ulykke eller nødsituasjon oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.10.2017 (+1) 5 dager23.10.2017 (+1) 11.500 kr

Førstehjelp repetisjonskurs

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Førstehjelp repetisjonskurs er tilpasset kursdeltakernes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse. Kurset er i hovedsak basert på repetisjon av de praktiske øvelsene fra grunnkurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.10.2017 (+1) 2 dager26.10.2017 (+1) 6.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass og inneholder teoretisk og praktisk undervisning innen HMS-kultur/forebyggende, førstehjelp, evakueringsmuligheter, brannvern, sjøredning og helikopterevakuering med bruk av pustelunge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2017 (+2) 4 dager18.09.2017 (+2) 15.200 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+33) 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 29.08.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 04.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 05.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 11.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 12.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 18.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 19.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 25.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 26.09.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 02.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 03.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 09.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 10.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 16.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 17.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 23.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 24.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 30.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 31.10.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 06.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 07.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 13.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 14.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 20.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 21.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 27.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 28.11.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 04.12.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 05.12.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 11.12.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 12.12.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 18.12.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr
Bergen 19.12.2017 2 dager28.08.2017 (+33) 9.700 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 5 dager04.09.2017 (+3) 17.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2017 (+2) 2 dager02.10.2017 (+2) 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2017 (+3) 5 dager04.09.2017 (+3) 15.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2 og 1-3 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2017 (+1) 2 dager02.10.2017 (+1) 6.500 kr

Helikopterevakueringskurs

Vi tilbyr Helikopterevakueringskurs. Kurset er i utgangspunktet inkludert i grunnleggende sikkerhetskurs og grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. For deltakerne som kun skal ha huet-delen inneholder denne teoretisk og praktisk undervisning i bruk av nødpustesystem og evakuering fra helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2017 (+16) 1 dag29.08.2017 (+16) 5.990 kr

HLO grunnkurs

Vi tilbyr HLO grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.08.2017 (+2) 4 dager29.08.2017 (+2) 20.500 kr

HLO repetisjonskurs

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer, og inneholder et representativt utvalg av innholdet i HLO grunnkurs tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.08.2017 (+4) 2 dager24.08.2017 (+4) 11.100 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.09.2017 (+2) 4 dager05.09.2017 (+2) 27.600 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.08.2017 (+4) 3 dager23.08.2017 (+4) 17.300 kr

Livbåtfører FF1200 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF1200. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.10.2017 (+1) 4 dager10.10.2017 (+1) 34.200 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF1200. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.08.2017 (+15) 1 dag28.08.2017 (+15) 15.200 kr

Livbåtfører FF48 grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i livbåtfører FF48. Grunnkurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2017 (+1) 4 dager12.09.2017 (+1) 25.990 kr

Livbåtfører FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører FF48. Kurset holdes i henhold til Norsk Olje og Gass sine retningslinjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.09.2017 (+17) 1 dag07.09.2017 (+17) 10.400 kr