TS Group er et konsern som leverer industrielle tjenester innen Bemanning, Kurs og Opplæring, Mekanisk Vedlikehold og Modifikasjoner. Vi jobber hver dag for å kunne tilby våre medarbeidere de mest attraktive posisjonene innen olje og gass-sektoren, fornybar energi, prosess- og annen industriell aktivitet. TS Group har langsiktige- og forutsigbare kontrakter rettet mot de viktigste aktørene innen både offshore- og landbasert industri. Våre kunder, enten de er onshore eller offshore, skal generere store verdier gjennom hele livsløpet, fra planlegging og utbygging til oppstart og drift. TS Group er etablert som en ledende leverandør av kurs rettet mot olje & gass og landbasert industri. Vi har våre kurssentre på Herøya og Molde men tilbyr også bedriftsinterne kurs på kundens lokasjon. Våre kurs er tilpasset kravene fra Norsk Olje og Gass, men er like relevant inn mot landbasert industri og andre bransjer. Vi tilbyr også et bredt utvalg av e-læring innen elektro, brannvern og HMS.


 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>

Arbeidsvarsling 1

Vi holder tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Med arbeid på vei menes her alt arbeid som medfører opphold på vei, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring m.v. Den som har bestått prøve for kurs l kan ha stedlig ansvar for å føre tilsyn med varsling og sikring på enkle arbeidssteder.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 6 timer 3.900 kr  

Beredskapskurs (brann, entring, sikkerhetsvakter) bedriftsinternt

Vi tilbyr beredskapskurs (brann - entring - sikkerhetsvakter) for bedrifter. Kurset inneholder blant annet teori, caseøvelser og en praktisk slukkeøvelse. Dette er et kurs med en fin blanding av teori og praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

BES-vaktkurs (Brann, Entring, Sikring)

Vi tilbyr BES-vaktkurs (Brann, Entring, Sikring). BES-Vakt er et kurs som tar for seg oppfølging og beredskap ved varme arbeider, og arbeid i trange rom der kan det oppstå farlige situasjoner. Dette er et kurs med en fin blanding av teori og praksis.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 7.700 kr  

Ex/Atex grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Ex/Atex. Målsettingen er at etter gjennomført opplæring skal deltakerne ha tilegnet seg nødvendig kunnskap om elektriske installasjoner i eksplosjonsfarlige områder, slik at de skal kunne foreta installasjoner og utføre vedlikehold på en sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 6.950 kr  

Fallsikring teori

Vi tilbyr kurs i fallsikring med teori. Målet er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av fallsikringsutstyr, en innføring i lover og regler og anbefalt sikker praksis. Videre gjennomgås utstyrets oppbygging, egenskaper, bruksområder og krav til vedlikehold og kontroll.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 4 timer 2.100 kr  

Fallsikring teori og praksis

Vi tilbyr kurs i fallsikring med teori og praksis. Målet er å gi deltakeren en god grunnopplæring i sikker bruk av fallsikringsutstyr, en innføring i lover og regler og anbefalt sikker praksis. Videre gjennomgås utstyrets oppbygging, egenskaper, bruksområder og krav til vedlikehold og kontroll.

Sted Dato Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 21.08.2024 (+4) 1 dag21.08.2024 (+4) 3.400 kr  

Flensearbeid iht NS-EN 1591-4

Vi tilbyr kurs i flensearbeid iht NS-EN 1591-4. Målet med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskap om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2024 (+3) 4 dager23.09.2024 (+3) 15.100 kr  
Kristiansand Kristiansand 02.09.2024 (+2) 4 dager02.09.2024 (+2) 15.100 kr  
Molde Molde 14.10.2024 4 dager14.10.2024 15.100 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 19.08.2024 (+7) 4 dager19.08.2024 (+7) 15.100 kr  
Stavanger Stavanger 4 dager 15.100 kr  

Flensearbeid iht NS-EN 1591-4 - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i flensearbeid iht NS-EN 1591-4 for bedrifter. Målsettingen er å gi personell grunnleggende kunnskap om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 dager Avtales kr  
 |  1 2 3 4 5   |  Neste side >>