Gantic har tilbudt opplæring til bedrifter siden midt på 90-tallet og vi har tilegnet oss bred kompetanse innen kursvirksomhet.

I tillegg til den generelle opplæringen rundt Arbeidsmiljøloven og HMS-arbeidet, har vi kompetanse på bruk av en rekke arbeidsutstyr, som er definert som sertifisert opplæring, men også dokumentert opplæring for både landbasert industri, bygg- og anleggsbransjen samt offshore.

Den praktiske delen av sertifisert opplæring samt personløfteropplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift eller sammen med instruktør hos Gantic.

Vi har egen opplæringshall med T2 skyvemasttruck, T4 motvektstruck, G4 traverskran, G8 Lastebilkran, G20 vegg- og søylesvingkraner, løfteredskap, M2 gravemaskin. Praksis på øvrig arbeidsutstyr kan tas hos opplæringsbedriften men forutsetter at eleven har tilgang til aktuelt utstyr. Alternativt at det leies inn aktuelt utstyr ved flere deltakere.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Enkle løfteinnretninger - modul P2.4

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger modul P2.4. Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer som skal bruke fallsikringsutstyr samt transportabelt løfteutstyr, manuelle og kraftdrevne vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 2 dager 4.200 kr  

Fadderkurs - ved kjøreopplæring modul 4 i bedrift

Vi tilbyr fadderkurs - ved kjøreopplæring modul 4 i bedrift. Målsettingen med fadderkurset er at fadderen som er ansvarlig for intern kjøreopplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper om hvordan gjennomføre fadderopplæringen, slik at ulykker ved kjøring unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 3 1/2 time 1.500 kr  

G1 Mobilkran praktisk bruk - modul 3.4

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran praktisk bruk - modul 3.4. Målsettingen med opplæringen er at deltagerne tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner / lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden Ta kontakt kr  

G1 Mobilkran teori - modul 2.4

Vi tilbyr krankurs på G1 mobilkran teori - modul 2.4. Målsettingen med opplæringen er at deltagerne tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av mobilkraner / lastebilkraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 5 dager 10500 kr  

G11 Stroppekurs modul 1 og 2.3 - engelsk

Vi tilbyr stroppekurs modul 1 og 2.3 på engelsk. Målsettingen med kurset er at deltagerne som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 3 dager 5.200 kr  

G2 Tårnkran teori - modul 2.5

Vi tilbyr krankurs på G2 tårnkran teori - modul 2.5. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av tårnkraner, portalkraner og traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 5 dager 9.500 kr  

G20 Fastmontert hydraulisk kran - modul P2.1

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av fastmontert hydraulisk kran - modul P2.1. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 02.09.2024 (+1) 2 dager02.09.2024 (+1) 5.800 kr  

G4 Traverskran praksis - modul 4

Vi tilbyr krankurs på G4 traverskran praksis - modul 4. Kurset gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av bro- og traverskran. Målsettingen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske kunnskaper om sikker bruk av traverskraner, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Øygarden Øygarden 2 dager 4.000 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>