Fallsikringskurs

Riggerkurs

Vi holder riggerkurs i Molde

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 08.02.2021 48 timer08.02.2021 11.200 kr

Fallsikringskurs

Opplæring i bruk av fallsikringsutstyr ved arbeid i høyden. Kurset kan og omfatte fallredning

Sted Neste kurs Varighet Pris
Flora / Florø Flora / Florø 5 timer 1900 kr
Førde Førde 4 timer 1.500 kr
Hele landet Hele landet 5 timer 1500 kr
Sogndal Sogndal 5 timer 1900 kr

Arbeid i høyden - nettkurs

Vi tilbyr nettkurset arbeid i høyden. Hvordan arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? I følge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 990 kr

Brukerkurs stillas og stiger på nett

Vi tilbyr brukerkurs stillas og stiger på nett. Norske myndigheter innførte med virkning fra 1. januar 2016 nye regler om arbeid i høyden. Det er kapittel 17 i forskrift om utførelse av arbeid som nå er revidert.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 1.600 kr

Fall protection - Online

Norwegian authorities demand that employees who need to use fall protection equipment in their line of work have been given sufficient training in the use of this equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 990 kr

Fallsikringskurs

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette. (Se «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 4 timer 1.890 kr

Fallsikringskurs - Bedriftsinternt

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette. (Se «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 1.890 kr

Fallsikringskurs på nett

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeide har fått opplæring i bruken av dette. (Se «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 10-1 Krav om dokumentert sikkerhetsopplæring for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 990 kr

Mastekurs

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i mast kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 4.000 kr

Mastekurs - Bedriftsinternt

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i mast kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 4.000 kr

Scaffolding user course - Online

According to section 17 of “Regulations concerning the Performance of Work” all workers using scaffolding are to be given documented general training in the use scaffolding and ladders

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 1.600 kr

Stolpekurs - arbeid sikkert i stolpe

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 4.000 kr

Stolpekurs - arbeid sikkert i stolpe - bedriftinternt

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe kan dokumentere praktisk og teoretisk opplæring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring. («Forskrift om utførelse av arbeid» kap. 17).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag 4.000 kr

Årlig nedfiring

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Asker Asker 4 timer 3.000 kr

Årlig nedfiring - Bedriftsinternt

Norske myndigheter stiller krav til at arbeidstakere som skal jobbe i stolpe eller mast kan dokumentere årlig repetisjon og øvelse i nedfiring. Arbeidsgiver er ansvarlig for at arbeidstakerne har den nødvendige opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 4 timer 3.000 kr

BNL - Arbeid i høyden (bygg og anlegg)

Vi tilbyr kurs i BNL - arbeid i høyden (bygg og anlegg).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 1 dag
Haugesund Haugesund 08.02.2021 (+3) 1 dag08.02.2021 (+3)

Fallredning og redningsløft

Vi tilbyr grunnkurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 3 dager
Haugesund Haugesund 02.02.2021 (+6) 3 dager02.02.2021 (+6)

Fallredning og redningsløft repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 2 dager
Haugesund Haugesund 20.01.2021 (+12) 2 dager20.01.2021 (+12)

Fallsikring med nedfiringssystem (modulbasert)

Vi tilbyr kurs i fallsikring med nedfiringssystem (modulbasert). Dette kurset dekker krav til opplæring av personell som skal bruke fallsikringsutstyr, både onshore og offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 1 dag
Haugesund Haugesund 22.01.2021 (+20) 1 dag22.01.2021 (+20)

Fallsikring og enkle løfteinnretninger - modul O-2.2

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 11.02.2021 (+4) 2 dager11.02.2021 (+4)

FG-kurs

Vi tilbyr FG-kurs - observasjonsteknikk i forebygging av fallende gjenstander. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, forankrings og evakueringsmuligheter ved arbeid i og på vindmøller. Kurset består av: 30% teori og 70% praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 1/2 time

GWO - Arbeid på vindmøller

Vi tilbyr kurs i GWO - arbeid på vindmøller. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Alle som skal arbeide i og på vindmøller skal ha spesifikt GWO kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eigersund / Egersund Eigersund / Egersund 2 dager

Innføring i fallsikring (4 timer)

Vi tilbyr 4 timers innføringskurs i fallsikring. Målsettingen er at kurset skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr. Det er krav til bruk av fallsikringssele ved arbeid i høyden over 2 meter. Kurset består av 25% teori og 75% praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 timer

Innføring i fallsikring (8 timer)

Vi tilbyr 8 timers innføringskurs i fallsikring. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, og nedfiring (evakuering) fra lift. Det er krav til bruk av fallsikringssele ved arbeid i høyden over 2 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 8 timer

Kontrollørkurs i fallsikring

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring over 2 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.02.2021 (+2) 2 dager02.02.2021 (+2)

Kontrollørkurs i fallsikring - repitisjon

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring - repitisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.02.2021 (+3) 1 dag04.02.2021 (+3)

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom

Vi tilbyr kurs i fallredning fra høyde og lukkede rom - skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.02.2021 (+6) 12 timer02.02.2021 (+6)

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning fra høyde og lukkede rom - skip.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.02.2021 (+4) 1 dag12.02.2021 (+4)

Fallsikringskurs

Grunnleggende fallsikringskurs er for alle som skal benytte fallsikring i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Leirfjord Leirfjord 4,5 timer undervisning 1.900 kr

Liftkurs /Arbeid i høyden – Personløfter

DOK 06-AX-01/Opplæringsplan fra PLF Liftkurs/arbeid i høyden – personløfter er for alle som skal bli operatør / fører av lift i klasse A og B

Sted Neste kurs Varighet Pris
Leirfjord Leirfjord 1 dag 3.200 kr

Riggerkurs Modul O-2.2 & O-3.2

Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 08.02.2021 (+3) 5 dager08.02.2021 (+3) 9750 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>