Ramirent er i dag Norges største aktør innen utleie av maskiner og utstyr til bygg og anleggsbransjen, industribedrifter, offentlig virksomhet samt privatmarkedet. Som en del av et stort konsern, har vi en stor internasjonal utleiepark med mer enn 200.000 maskiner å ta fra. Bare i Norge har vi til en hver tid mer enn 35.000 maskiner i sirkulasjon. Vi har 40 avdelinger rundt i hele landet og dekker behovene til kundene lokalt - samt at vi også dekker behovene for større kunder som trenger en leverandør som kan levere til prosjekter rundt i hele landet.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Arbeid i høyden - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs om arbeid i høyden. Kurset gir en innføring i regelverk og bruk av utstyr, og det passer godt for arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn med arbeid i høyden. De som skal arbeide i høyden, må også ta de spesifikke kursene innen den type utstyr som skal benyttes i arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 890 kr  

Brannforebyggende brannvernlederkurs - nettkurs

Vi tilbyr brannforebyggende brannvernlederkurs som nettkurs. Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Dette kurset i brannforebygging er tilpasset kravene i den nye forskriften gjeldende fra 01.01.16.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.100 kr  

Branntettingskurs - nettkurs

Vi tilbyr branntettingskurs som nettkurs. Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.600 kr  

Brannvernkurs - nettkurs

Vi tilbyr nettbasert brannvernkurs. Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen krever at alle ansatte i «særskilte brannobjekter» skal ha opplæring i forebyggende brannvern og brannslukking. Det er arbeidsgivers ansvar å kunne dokumentere at de ansatte har den nødvendige kunnskapen.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.600 kr  

Brukerkurs stillas

Vi tilbyr brukerkurs stillas. Målsettingen med kurset er å skape en bevisst holdning til farene som kan oppstå ved arbeid i høyden. Redusere hendelser knyttet til fall og fallende gjenstander.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 3 timer 1.600 kr  
Bodø Bodø 3 timer 1.600 kr  
Fredrikstad Fredrikstad 3 timer 1.600 kr  
Førde Førde 3 timer 1.600 kr  
Gjøvik Gjøvik 3 timer 1.600 kr  
Gol Gol 3 timer 1.600 kr  
Hamar Hamar 3 timer 1.600 kr  
Harstad Harstad 3 timer 1.600 kr  
Haugesund Haugesund 3 timer 1.600 kr  
Kristiansand Kristiansand 3 timer 1.600 kr  
Lillehammer Lillehammer 3 timer 1.600 kr  
Oslo, Alna Oslo, Alna 3 timer 1.600 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 3 timer 1.600 kr  
Sandnes Sandnes 3 timer 1.600 kr  
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 3 timer 1.600 kr  
Sogndal Sogndal 3 timer 1.600 kr  
Tromsø Tromsø 3 timer 1.600 kr  
Trondheim Trondheim 3 timer 1.600 kr  
Tønsberg Tønsberg 3 timer 1.600 kr  
Ullensaker Ullensaker 3 timer 1.600 kr  
Ålesund Ålesund 3 timer 1.600 kr  

Brukerkurs stillas - nettkurs

Vi tilbyr brukerkurs stillas som nettkurs. Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp i moduler med film, tekst og bilder. Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.600 kr  

Byggherreforskriften - nettkurs

Vi tilbyr kurs om byggherreforskriften som nettkurs. Kurset gir en innføring i Byggherreforskriften og reguleringene i denne. Det blir fokusert på aktørenes ansvar og roller i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet i prosjekter.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3.500 kr  

Fall protection teori - online (english)

We provide digital fall protection teori course in english. The course gives insights into fall theory and common fall protection methods and equipment. It raises safety awareness and helps prevent accidents and injuries at the workplace.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1.090 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>