Arbeid i høyden - nettkursKursarrangør: Ramirent
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Studie / yrkesutdanning
Undervisningstid: Start når du selv vil
Pris: 890

Vi tilbyr nettkurs om arbeid i høyden. Kurset gir en innføring i regelverk og bruk av utstyr, og det passer godt for arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn med arbeid i høyden. De som skal arbeide i høyden, må også ta de spesifikke kursene innen den type utstyr som skal benyttes i arbeidet.

Innhold:
Hvordan kan man arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? Ifølge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser. Derfor er det viktig at arbeidsgiver kartlegger farer, vurderer risikoer og sørger for at arbeidstakere får tilstrekkelig opplæring, slik at arbeidet kan foregå på en sikker måte. Eksempler på arbeid i høyden kan være arbeid på tak og i stige, stillasarbeid, arbeid i personløfter (lift) og arbeid på spinkle underlag med fare for å falle igjennom.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
• Lover og forskrifter
• Bruk av stige
• Bruk av stillas
• Bruk av lift
• Fallsikringsutstyr
• Arbeid på tak
• Fallforebyggende og fallforhindrende
• Kontroll og vedlikehold; daglig og periodisk

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for arbeidsgivere og ledere som skal føre tilsyn med arbeid i høyden

Kursmateriell:
Kurset kan gjennomføres på PC, smarttelefon og nettbrett så lenge man har tilgang til internett. Det er bygd opp av moduler med film, tekst, bilder, spørsmål og svar

Eksamen / sertifisering:
Etter endt kurs må man bestå en test for å få utstedt kursbevis