Fallsikringskurs i Rogaland

Bruk av fallsikringsutstyr

Vi tilbyr kurs i bruk av fallsikringsutstyr. Målsettingen med opplæringen er at etter kurset skal elevene kjenne til lover, regler, standarder og retningslinjer som regulerer aktiviteten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

DROPS Fallende gjenstander

Vi tilbyr kurs i DROPS fallende gjenstander. Formålet med kurset er å gi en forståelse om hva er en potensiell fare for fallende gjenstander, hvordan identifisere og forebygge, samtidig gi en klar forståelse av roller og ansvar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Enkle løfteinnretninger P-2.4

Vi tilbyr kurs i enkle løfteinnretninger P-2.4. Målsettingen med kurset er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskap om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Fallsikring grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Målsetningen med opplæringen at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2023 (+1) 1 dag24.04.2023 (+1) 4.650 kr

Fallsikring grunnleggende (engelsk)

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring på engelsk. Målsetningen med opplæringen at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 4.650 kr

Fallsikring og redning

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2023 (+1) 3 dager24.04.2023 (+1) 8.950 kr

Fallsikring og redning NOG 113 modul B

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning NOG 113 modul B. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og riktig bruk av redningsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger

Fallsikring og redning repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redning. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 13.04.2023 (+4) 2 dager13.04.2023 (+4) 6.350 kr

Grunnleggende fallsikringskurs

Vi tilbyr kurs i fallsikring. Grunnleggende fallsikring varighet: ca 4 timer teori og ca 4 timer praksis (olje, gass og industri)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 1 dag

BNL - Arbeid i høyden (bygg og anlegg)

Vi tilbyr kurs i BNL - arbeid i høyden (bygg og anlegg). Kursets varighet er 8 timer, og består av teori og praksis. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikkert arbeid i høyden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

Enkle løfteinnretninger modul P-2.4

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggeroperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 20.04.2023 (+2) 2 dager20.04.2023 (+2)

Fallsikring - grunnkurs iht. ON plan for opplæring

Vi tilbyr grunnkurs i fallsikring med nedfiringssystem (modulbasert). Dette kurset dekker krav til opplæring av personell som skal bruke fallsikringsutstyr, både onshore og offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.03.2023 (+10) 1 dag27.03.2023 (+10)

FG-kurs

Vi tilbyr FG-kurs - observasjonsteknikk i forebygging av fallende gjenstander. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, forankrings og evakueringsmuligheter ved arbeid i og på vindmøller. Kurset består av: 30% teori og 70% praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 1/2 time

Grunnkurs i fallredning og redningsløft

Vi tilbyr grunnkurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 03.04.2023 (+4) 3 dager03.04.2023 (+4)

GWO Manual handling (vindmøller) basic and refresher

Vi tilbyr kurs i GWO Manual handling (vindmøller) basic and refresher. Arbeid på vindmøller.BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global WindOrganization) Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 29.03.2023 (+3) 4 timer29.03.2023 (+3)

GWO Offshorepakke alle kurs - arbeid med vindmøller

Vi tilbyr GWO Offshorepakke - alle kurs. BST - Arbeid med vindmøller (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.03.2023 (+3) 5 dager27.03.2023 (+3)

GWO Sea Survival

Vi tilbyr kurs i GWO Sea Survival. Arbeid på vindmøller. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 31.03.2023 (+3) 1 dag31.03.2023 (+3)

GWO Working at Heights (vindmøller) basic

Vi tilbyr kurs i GWO Working at Heights (vindmøller) basic. BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization) Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.03.2023 (+3) 2 dager28.03.2023 (+3)

GWO Working at Heights (vindmøller) refresher

Vi tilbyr kurs i GWO Working at Heights (vindmøller) refresher. Arbeid med vindmøller BST (Basic Safety Training) iht. GWO (Global Wind Organization). Nytt i år er at vi tilbyr hele GWO-kurspakken til vindkraft industrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 29.03.2023 (+3) 1 dag29.03.2023 (+3)

Innføring i fallsikring (4 timer)

Vi tilbyr 4 timers innføringskurs i fallsikring. Målsettingen er at kurset skal gi grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr. Det er krav til bruk av fallsikringssele ved arbeid i høyden over 2 meter. Kurset består av 25% teori og 75% praksis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 timer

Innføring i fallsikring (8 timer)

Vi tilbyr innføringskurs i fallsikring. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i sikker bruk av fallsikringsutstyr, og nedfiring (evakuering) fra lift. Det er krav til bruk av fallsikringssele ved arbeid i høyden over 2 meter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 8 timer

Kontrollørkurs i fallsikring

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring over 2 dager. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne generelle kunnskaper og ferdigheter som «kompetent person» i periodisk kontroll av ass. fallsikringsutstyr. Det er krav til periodisk kontroll av alt fallsikringsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager

Kontrollørkurs i fallsikring - repetisjon

Vi tilbyr kontrollørkurs i fallsikring - repetisjon. Hovedmålet med kurset er å gi deltakerne generelle kunnskaper og ferdigheter som kompetent person i periodisk kontroll av ass. fallsikringsutstyr. Det er krav til periodisk kontroll av alt fallsikringsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom

Vi tilbyr kurs i fallredning på skip, fra høyde og lukkede rom. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktiskopplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12 timer

Skip - Fallredning fra høyde og lukkede rom - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning på skip, fra høyde og lukkede rom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

Taubasert fallredning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallredning og redningsløft. Der det benyttes fallsikring skal det være en plan for fallredning. Fallredningspersonell skal ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring som gir kunnskaper om utstyret og fallredningsmetoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 22.03.2023 (+7) 2 dager22.03.2023 (+7)

Enkle løfteinnretninger modul O-2.2

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Fallsikring og redning (NOG113)

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning (NOG113). Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å tilegne seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager

Fallsikring og redning repetisjon (NOG 113)

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redning (NOG 113). Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring får mulighet til å oppdatere seg på grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikringsutstyr og riktig bruk av redningsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Grunnleggende fallsikring

Vi tilbyr grunnleggende kurs i fallsikring. Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 24.04.2023 (+1) 1 dag24.04.2023 (+1)

Fallsikringskurs

Vi tilbyr fallsikringskurs - dokumentert opplæring. Målsettingen med kurset er å gi kunnskap om riktig valg og sikker bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med de forskjellige systemene, deres bruksområder og begrensninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund, Ramirent Ha... Haugesund 1 dag 2.250 kr
Haugesund, Haugesund 1 dag 2.250 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.250 kr

Fallsikringskurs for bedrifter innen bygg og anlegg, industri

Vi tilbyr fallsikringskurs for bedrifter innen bygg og anlegg, industri og skipsverft. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen. Aluhak Academy er en “one stop shop” innen sikkerhet på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 4 timer

Grunnleggende fallsikring IHHT. OLF`S retningslinjer

Vi tilbyr grunnleggende fallsikringskurs for personell som skal bevege seg over 2 meters høyde for å sikre seg for å unngå fall til lavere nivå. Hele konseptet til Aluhak Academy baserer seg på hvordan vi kan utvikle og utdanne personell for å forebygge ulykker på arbeidsplassen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Klepp Klepp 8 timer

Fallsikringskurs

Vi tilbyr teoretisk og praktisk opplæring slik at du er ferdig kvalifisert med kompetansebevis, og er dermed klar for å bruke og håndtere fallsikringsutstyr etter kurset. Fallsikring er personlig verneutstyr som skal forhindre fall til et lavere nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 - 8 timer fra 1.490 kr
Stavanger Stavanger 4 - 8 timer fra 1.490 kr

Working at height and use of fall protection

VDA Training focus on today’s stringent requirements for certified and documented training – using different types of lifting equipment and -gear. A training program is based on a module chart, which gives you the training needed for all lifting operations and safety systems, with high focus on HSE

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy

 |  1 2 3 4 5 6   |  Neste side >>