Riggerkurs Modul P-2.4 & P-4.4Sted: Rosenberg´s lokaler. Mulighet for billig overnatting i brakkeleir (må ordnes av den enkelte kursdeltaker.)
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Bangarvågsgata 12, 4085 Hundvåg (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: kl 08:00 - 16:00
Varighet: 5 dager
Pris: 9.750
Neste kurs: 09.01.2023 | Vis alle kursdatoer

Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av fallsikringsutstyr og ferdigheter i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås.

• Modul O-2.2 Fallsikring & enkle løfteinnretninger
• Modul O-3.2 Rigging

Myndighetskrav:
Arbeidsmiljøloven
Særskilte forholdsregler for å ivareta sikkerheten.
For å ivareta sikkerheten på arbeidsplassen skal arbeidsgiver sørge for:
at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.

Forskrift om utførelse av arbeid. Best.Nr. 703 ( 1357)
§ 10-1. Arbeidsutstyr underlagt dokumentert sikkerhetsopplæring.
For arbeidsutstyr som arbeidsgiver etter risikovurdering finner at krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 10-2.

Kompetansekrav:
NORSOK standard R-003-N offshore og R-005-N Petroleumsanlegg på land.

Dokumentasjon:
Det utstedes kursbevis og riggerbevis ved bestått kurs, modul P-2.4 og P-4.4. Alle bevis registreres i godkjent register.

Opplæringsplanene for Riggerkurset kan lastes ned fra nettet.
• Modul P-2.4
• Modul P-4.4

Målgruppe for kurset:
Personell som i sitt daglige virke vil komme til å benytte eller benytter transportabelt løfteutstyr, vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal eller vertikal forflytning av last.

Forkunnskaper:
Forhåndskrav til deltakelse på dette læretiltaket er gjennomført og bestått:
• Modul O-1.1 G11 Løfteredskap (alternativt modul 1 + 2.3)
• Grunnleggende fallsikring, ref. NS 9610 / NOROG retningslinje 113, 8 timer kurs.
Alle forhåndskrav skal dokumenteres av deltaker i form av kompetansebevis ved oppstart, og skal godkjennes av opplæringsvirksomhet, før læreiltaket starter.


Kurset tilbys også internt for bedrifter. Dette vil ofte bli rimeligere enn å sende en og en ansatt på kurs. Ta kontakt med oss for et tilbud til din bedrift.

Eksamen/sertifisering:
Praksis prøve og teoretisk prøve.