Kurs i olje, gass og petroleum

I denne kategorien finner du alle typer offshore kurs som petroleum, olje og gass, borekurs, brønn og brønnteknikk, trykkurs og avfallshåndtering offshore. HMS kurs og sikkerhetskurs finner du under kategorien HMS ? Helse Miljø og Sikkerhet. Hvis du ikke finner kurset du leter etter, oppfordrer vi deg til å ta kontakt med oss, så finner vi det for deg.
Vi gjør oppmerksom på at alle sikkerhetskurs er samlet i kategorien HMS og førstehjelp. Det er også en egen kategori for sikkerhetskurs offshore.

Drift av anleggstype 2

Kurs for de som drifter gassanlegg i industri og næringsbygg. Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 19.09.2018 (+1) 2 dager19.09.2018 (+1) 7.300 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 23.10.2018 (+1) 2 dager23.10.2018 (+1) 7.300 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 7.300 kr

Drift av biogassanlegg

Kurset gir en innføring i regelverk og bransjens egne anbefalinger for bygging av gassanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 7.100 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 2 dager 7.100 kr

Gassansvarlig- biogass

Kurs for de med driftsansvar på biogassanlegg Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo 2 dager 7.700 kr

Gasskunnskap for selgere av gassutstyr - nettkurs

Kurset gir grunnleggende kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter og sikkerhetskrav slik at man kan gi sikre og gode råd til alle som ønsker å kjøpe gassutstyr. Selger må kunne fremstå på en slik måte at kunden føler seg trygg på de råd og anbefalinger som gis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 1.750 kr

Gassmålinger - repetisjonskurs

Har du vedlikeholdt kompetansen som skal sikre at gassmålinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser gjøres på en riktig måte? Dersom du trenger repetisjon både faglig og praktisk er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 06.09.2018 (+2) 1 dag06.09.2018 (+2) 5.600 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 1 dag 5.600 kr

Gassmålinger og utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser

Kurs for personell som skal foreta målinger i forbindelse med entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledninger e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer og stoffblandinger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 12.700 kr

Gasstekniker 1 - installatør av anleggtype 1

Installasjon av anleggstype 1. Både teoretisk og prakstisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat. HMS delen av kurset tas som nettkurs før kurset begynner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 16.10.2018 8 dager16.10.2018 28.000 kr

Gasstekniker 2 - installatør av anleggtype 2

Kurset gir opplæring iht Gassnormens krav til Gasstekniker 2 sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.09.2018 9 dager10.09.2018 30.800 kr

Innføringskurs i gassteknikk som e-læring

Kurset gir grunnleggende kunnskap om ombygging av gassanlegg, regelverk og sikkerhetskrav og er obligatorisk for alle som skal sertifisere seg som gassteknikere eller faglige ledere. Kurset er også åpent for andre som ønsker en gassteknisk grunnopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 15 timer 8.700 kr

Installasjon av Gassfyrte ildsteder

Kurs for de som skal arbeide med installasjon av gassfyrte ildsteder og ønsker å gjøre dette i overenstemmelse med §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Kiwa Teknologisk Institutt har siden 2002, under navnet Norsk Gassenter, drevet med opplæring innenfor gass og sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 2 dager 7.900 kr

Isolering, gassfriing og lekkasjesøking

Vi tilbyr kurs i isolering, gassfriing og lekkasjesøking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 06.09.2018 (+3) 2 dager06.09.2018 (+3) 9.990 kr

Kontroll av anleggstype 1 - nettkurs

Kurset gir kunnskaper til å gjennomføre kontroll i frittliggende eneboliger, frittliggende fritidsboliger og gassanlegg tilknyttet utbyttbare flasker i flaskeskap. Kurset gir en innføring i kontrollmetodikk og er en påbygging av Gasstekniker I- Installatør av anleggstype 1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 7 timer 4.500 kr

Kontroll av bærbar trykkluftflasker - metall

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 4 dager 13.800 kr

Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt

Vi tilbyr kurs i kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt. Kursinnholdet er bygget opp rundt europeiske normer for utførelse og kontroll av komposittbeholdere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 4 dager 13.800 kr

Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 4 dager 13.800 kr

Midlertidige gassanlegg - Del 1

Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke-/varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.09.2018 3 dager04.09.2018 11.500 kr

Midlertidige gassanlegg - Del 2

Kompetansekravene er tatt inn i Norsk Gassnorm og omfatter personell som arbeider med midlertidige gassanlegg i utleiefirma, leverandører av gass og leverandører av tørke- /varmeanlegg som ikke settes opp på permanent basis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 01.08.2018 3 dager01.08.2018 10.500 kr

Prosjektering av gassanlegg

Kurs i prosjektering av gassanlegg.DSB har varslet at de kommer med revidert forskrift og temaveiledning med virkning fra høsten 2015. I oppfølgingen av revisjonen vil også opplæringskravene i Norsk Gassnorm bli tilpasset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Økern Oslo, Økern 06.11.2018 4 dager06.11.2018 19.900 kr

Resertifisering gass

Kurset er for alle som tidligere har bestått installsjon og prosjektering av gassanlegg, og som må re sertifisere seg etter 10 år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Karmøy Karmøy 1 dag 4.400 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 1 dag 4.400 kr

Tilsynskurs for gassanlegg

Kommunen skal føre tilsyn med fyringsanlegg for gass. Kurset er for dem som skal føre tilsyn med slike anlegg. Det retter seg særlig mot feieren, men passer også for andre som trenger å vite mer om hvilket regelverk og krav som stilles til bygging av gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 7.300 kr
Oslo, Økern Oslo, Økern 31.10.2018 2 dager31.10.2018 7.300 kr

Vedlikehold av gassanlegg

Kurs for de som skal vedlikeholde og skifte komponenter i et gassanlegg. Myndighetene har stilt krav om at personell som skal vedlikeholde gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.08.2018 (+1) 2 dager28.08.2018 (+1) 7.900 kr

Arbeid i trange og lukkede rom -gassmåling og redning modul 1-2-3

Vi tilbyr kurs om arbeid i trange og lukkede rom - gassmåling og redning modul 1-2-3. Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. Personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 23 timer 9.690 kr

Arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3

Vi tilbyr kurs om arbeid i trange og lukkede rom, redningslag - modul 3. Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. Personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.790 kr

Arbeid i trange rom inkludert bruk av gassmåler (modul 1 - 2)

Vi tilbyr kurs i arbeid i trange rom inkludert bruk av gassmåler (modul 1 - 2). Arbeidstilsynet har gjort store endringer i forskriftene. Personer som jobber i tanker og lukkede rom, er den største forskjellen at forskriften «Arbeid i tanker» har falt bort.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 6.490 kr
Ålesund Ålesund 2 dager 6.490 kr

G5 Offshorekran - dekksoperatør

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - dekksoperatør. Målsettingen med opplæringen er å verifisere at dekksoperatører har tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av offshorekran og rollen som dekksoperatør.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 22.900 kr

G5 Offshorekran - Kranfører evaluering i simulator

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - kranfører evaluering i simulator. Målsetningen med kurset er og evaluering er og kunne teste kranførere på forskjellige operasjoner. Dette gjøres normalt på en kursdag og med en standard sjekkliste. Har du som kunde egne ønsker, tilrettelegger vi gjerne dette.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 11.900 kr

G5 Offshorekran - Personell løft trening i simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Personell løft trening i simulator. Målsetningen med kurset er og trene på personell løft ved bruk av FROG internt på fartøy og mellom ulike fartøy. Opplæring blir gitt etter standarder fra NORSOK og GOMO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 9.990 kr

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring før en repetisjon av tilegnet kompetanse innen teoretiske og praktisk forståelse for sikre arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 23.490 kr

G5 Offshorekran - Re-trening i simulator (Lattice boom)

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - Re-trening i simulator (Lattice boom). Opplæringen skal også dekke repetisjons krav i NORSOK R-003 rev. 2017. som omfatter: interne styrende dokumenter, nødprosedyrer, korrigering av uønsket adferd, gjeldende regelverk og standarder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 23.490 kr

G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell

Vi tilbyr kurs i G5 Offshorekran - Samtrening mellom involvert personell i løfteoperasjoner. Målsetningen med opplæringen er og få et godt samarbeid i arbeidsoperasjoner / nødoperasjoner med offshorekran slik at uhell og ulykker kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 2 dager 22.900 kr

G5 Offshorekran - Subsea operasjoner

Vi tilbyr krankurs i G5 Offshorekran - Subsea operasjoner. Målsetningen med kurset er og trene på ulike operasjoner / nødsistuasjoner ved løfteoperasjoner subsea. Vi følger en standard kursplan, men tilrettelegger denne gjerne ved ønsker fra kunden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 8.900 kr

G5 Offshorekran grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i G5 Offshorekran. Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene for offshorekraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelsemed løfteoperasjoner unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 5 dager 11.490 kr

G5 Offshorekran praktisk prøve - bedriftsinternt

Vi tilbyr praktisk prøve til G5 Offshorekran i hele landet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Gassmåling - bruk av gassmålere

Vi tilbyr kurs i gassmåling - bruk av gassmålere, for personell som bruker gassmåler i sitt arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.700 kr

Gassmåling - før entring

Vi tilbyr kurs i gassmåling - før entring. Kurset går over 3 dager og skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 3 dager 9.990 kr

Gassmåling - vedlikehold og kalibrering

Vi tilbyr kurs i gassmåling - vedlikehold og kalibrering. Etter kurset skal deltakerne kunne drifte, vedlikeholde og foreta periodisk service på instrumentet de har fått opplæring i.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.700 kr

NORSOK standard R-003

Vi tilbyr kurs i NORSOK standard R-003. Hensikten med kurset er å gi operatører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i NORSOK standard R-003 - N2017.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 3.390 kr

Riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2. Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 40 timer 12.100 kr

Ståltau - Støping av socket

Vi tilbyr kurs i ståltau - støping av socket. Kurset er ment å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av sockets iht EN-13411-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 5.700 kr

Basic Hydraulics - engelsk

This Course will provide a solid introduction into the field of oil hydraulics. It is a natural starting point for operating and maintenance personell working with hydraulic equipment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 days 9.800 kr
Kongsberg Kongsberg 5 days 9.800 kr

Fallsikring og redning - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i fallsikring og redning. Målsetningen med opplæringen er at den som gis opplæring er fullt oppdatert på alle nye momenter som er knyttet til fallredning og samtidig ha gjennomgått tidligere innøvde metoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.400 kr

Flensearbeid - resertifisering

Vi tilbyr resertifisering i flensearbeid. Hovedmålet er å resertifisere personell som har nødvendig kompetanse, både kunnskaper og ferdigheter til utførende ansvarlig person som skal demontere, montere og forspenne boltede forbindelser ihht EN 1591-4 kapittel 8.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.900 kr

Flensearbeid iht NS-EN 1591-4 (Erstatter OLF 118)

Vi tilbyr kurs i flensearbeid. Hovedmål med opplæringstiltaket er å gi personell grunnleggende kunnskaper om forberedelse, planlegging, utførelse og dokumentering av arbeid med flensmontasje med boltetrekking av flenseforbindelser på høytrykks- og hydrokarbonførende prosessystemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

Gjenger, kuplinger / høyt trykk

Målsettingen er at deltagerne vil få god innføring i valg av fittings gjengetyper, forskjellige typer kuplinger og trykklasser i teori og praksis. Riktig valg / identifisering av gjengetyper og kuplinger. Gjengetyper som BSP - JIC - NPT - MM - ORFS og SAE.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.900 kr

Grunnleggende fallsikring - modul A

Opplæringen legger i hovedsak vekt på riktig og sikker bruk av fallsikringsutstyr og praktisk bruk av redningsutstyr. Gjøre seg kjent med vedlikeholdsrutiner og produsentens bruksanvisning slik at fallsikrings- og redningsutstyr brukes på en riktig og sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.08.2018 (+1) 1 dag27.08.2018 (+1) 3.400 kr

High pressure systems - engelsk

Participants will have a good and safe introduction to high pressure testing equipment , theory and practice. After completing the course, participants will be able to use pressure testing equipment in a safe manner, so that accidents and injuries are avoided.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 days 6.800 kr

Hydraulikk 1 - grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i hydraulikk 1. Målsettingen er at etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om hydraulikkens grunnprinsipper, komponentbeskrivelser, symboler, skjemalesning, filtrering og systemforståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.08.2018 (+2) 5 dager20.08.2018 (+2) 9.800 kr

Hydraulikk 2 - videregående

Vi tilbyr kurs i Hydraulikk 2 på videregående nivå. Målsettingen er at personell skal ha kompetanse til å bistå andre med korrigerende vedlikehold og kunne utføre arbeid på hydrauliske anlegg som ikke nødvendigvis er planlagt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.09.2018 (+1) 4 dager10.09.2018 (+1) 10.300 kr

Hydraulikk 3 - feilsøking, drift og vedlikehold

Vi tilbyr kurs i Hydraulikk 3, feilsøking, drift og vedlikehold. Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes kunnskaper om oljerenhet og evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2018 (+1) 4 dager24.09.2018 (+1) 10.800 kr

Kontroll av slanger

Vi tilbyr kurs i kontroll av slanger - inspeksjon og kontroll av hydraulikkslanger. Slangegjenkjenning, kontroll og generell kunnskap om slanger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.400 kr

NOG 113 - Fallsikring og redning - modul A og B

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning - modul A og B, NOG 113.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 7.600 kr

NOG 113 - Fallsikring og redning - modul B

Vi tilbyr kurs i fallsikring og redning - modul B, NOG 113.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 5.100 kr

Rigger training - modul O-2.2 - O-3.2, engelsk

Training Programme are to provide the delegate with knowledge of the rigging principles, general hazards and risks of rigging and lifting operations, an awareness of relevant legislation and regulation, and an opportunity to practice basic rigging operations following a lifting plan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 days 12.000 kr

Riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2. Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av taljer, fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.08.2018 (+8) 5 dager13.08.2018 (+8) 12.000 kr

Riggerkurs - modul O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-3.2. Målsettingen er å gi personell som skal utføre riggeroperasjon tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om flytting av last, vertikalt og horisontalt, ved bruk av løfteinnretninger slik at sikkerheten til involvert personell blir ivaretatt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 7.900 kr

Skjemalesning hydraulikk

Vi tilbyr kurs i skjemalesning hydraulikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.400 kr

Slangepressekurs

Vi tilbyr slangepressekurs over 2 dager. Målsettingen er å gi deltagerne god innføring i bruk av slangepresser i teori og praksis. Kurset tar for seg de mest brukte slangetyper på markedet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.08.2018 (+3) 2 dager09.08.2018 (+3) 7.900 kr

Trykktesting

Vi tilbyr 2-dagers kurs i trykktesting. Målsettingen er at deltakerne vil få en god og sikker innføring i høytrykkstestingsutstyr, teori og praksis. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bruke trykkstestingsutstyr på en sikker måte, slik at ulykker og skader unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.800 kr

Forelesning Norsok standard

Vi tilbyr forelesning i Norsok standard.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

G5 Offshorekran - modul O-2.1

Vi tilbyr kurs i G5 offshorekran - modul O-2.1. Målsettingen med opplæringen er at er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker bruk av Offshorekraner, slik at ulykker ved bruk kan unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.09.2018 5 dager10.09.2018

G5 Offshorekran - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i G5 offshorekran. Hensikten med dette kurset er å vedlikeholde ferdighetene til kranfører og anhuker i ass. ulike løfteoperasjoner offshore. Kurset skal bidra til å øke tryggheten og sikkerheten for personell, materiell og miljø i alle typer løfteoperasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager

Norsok Standard R-003 og R-005

Vi tilbyr kurs i Norsok Standard R-003 og R-005. Målsettingen med opplæringen er å gi en innføring i Norsok standard R-003 og R-005 slik at kursdeltakerne blir familisert med og kan bruke Norsok standard som oppslag i sitt daglige arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

Riggerkurs - modul O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-3.2. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager

Brønnteknikk VG2

Brønnteknikk gir deg god forståelse om hva som foregår på en plattform og de ulike fasene i en boreoperasjon, fra geologi og boreteknologi til oppbygging, produksjon og vedlikehold av en brønn. Kurset er første steg mot en jobb offshore med god lønn og mye fritid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 helgesamlinger samt 80 timer nett... 28.000 kr
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 4 helgesamlinger samt 80 timer nett... 28.000 kr
Stavanger Stavanger 4 helgesamlinger samt 80 timer nett... 28.000 kr
Tromsø Tromsø 4 helgesamlinger samt 80 timer nett... 28.000 kr
Trondheim Trondheim 4 helgesamlinger samt 80 timer nett... 28.000 kr

Brønnteknikk VG2 - nettkurs

Brønnteknikk gir deg god forståelse om hva som foregår på en plattform og de ulike fasene i en boreoperasjon, fra geologi og boreteknologi til oppbygging, produksjon og vedlikehold av en brønn. Kurset er første steg mot en jobb offshore med god lønn og mye fritid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 måneder

Fagskole offshore - arbeidsledelse

Vi tilbyr fagskole i offshore arbeidsledelse over 1 år. Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 2 semester, er du kvalifisert i arbeidsledelse offshore. Utdanningen er tilpasset offshore rotasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 semestre 59.800 kr

Fagskole Petroleumsteknologi

Ta fagskolen mens du er i jobb. Etter 6 semester, fordelt over 3 år, er du kvalifisert for opprykk til ledende stillinger innen bore- og brønntjenester. Undervisningsformen er klasseromsundervisning der det er mulig å stille spørsmål og få klarhet i ting man lurer på underveis i faget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 år

Flensearbeid NS-EN 1591

Vil du jobbe med vedlikeholdsarbeid offshore, er flensearbeid et av kursene det er nyttig å ha. Lær å utføre flensearbeid og forhindre gasslekkasjer på en sikker måte, og få kompetanse du kan få bruk for i mange yrker, både offshore og på land.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 4 dager 12.000 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 12.000 kr

GSK Repetisjon for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK repetisjon for oljearbeidere. Nærmer det seg 4 år siden du tok grunnleggende sikkerhetskurs? Vil du fortsette å jobbe offshore, må du fornye sertifikatet med dette kurset – før fristen går ut.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.07.2018 (+45) 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 25.07.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 30.07.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 06.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 08.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 13.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 15.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 20.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 22.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 23.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 27.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 29.08.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 03.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 05.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 10.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 12.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 17.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 19.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 20.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 24.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 26.09.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 01.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 03.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 08.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 10.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 15.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 17.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 22.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 24.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 29.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 31.10.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 05.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 07.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 12.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 14.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 19.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 21.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 22.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 26.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 28.11.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 03.12.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 05.12.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 10.12.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 12.12.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 17.12.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Bergen 19.12.2018 2 dager18.07.2018 (+45) 7.500 kr
Haugesund Haugesund 06.08.2018 (+18) 2 dager06.08.2018 (+18) 7.500 kr
Horten Horten 06.08.2018 (+19) 2 dager06.08.2018 (+19) 11.900 kr
Kristiansund Kristiansund 06.08.2018 (+39) 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 08.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 13.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 15.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 20.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 22.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 27.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 29.08.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 03.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 05.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 10.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 12.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 17.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 19.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 24.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 26.09.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 01.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 03.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 08.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 10.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 15.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 17.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 22.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 24.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 29.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 31.10.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 05.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 07.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 12.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 14.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 19.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 21.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 26.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 28.11.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 03.12.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 05.12.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 10.12.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 12.12.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 17.12.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Kristiansund 19.12.2018 2 dager06.08.2018 (+39) 7.500 kr
Stavanger Stavanger 19.07.2018 (+49) 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 23.07.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 26.07.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 30.07.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 02.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 06.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 09.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 13.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 16.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 20.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 21.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 23.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 27.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 30.08.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 03.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 04.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 06.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 10.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 13.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 17.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 20.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 24.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 25.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 27.09.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 01.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 04.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 08.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 11.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 15.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 16.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 18.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 22.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 25.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 29.10.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 01.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 05.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 08.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 12.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 13.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 15.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 19.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 22.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 26.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 27.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 29.11.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 03.12.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 06.12.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 10.12.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 13.12.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr
Stavanger 17.12.2018 2 dager19.07.2018 (+49) 7.500 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere

Vi tilbyr GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere. Dette er et grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.07.2018 (+6) 4 dager24.07.2018 (+6) 12.900 kr
Haugesund Haugesund 14.08.2018 (+4) 4 dager14.08.2018 (+4) 15.900 kr
Horten Horten 07.08.2018 (+5) 4 dager07.08.2018 (+5) 17.500 kr
Kristiansund Kristiansund 13.08.2018 (+3) 4 dager13.08.2018 (+3) 15.900 kr
Stavanger Stavanger 06.08.2018 (+6) 4 dager06.08.2018 (+6) 12.900 kr

GSK Sikkerhetskurs for oljearbeidere - engelsk

Vi tilbyr sikkerhetskurs for oljearbeidere på engelsk. Dette er et engelskspråklig grunnleggende og obligatorisk offshorekurs. Uansett hvilken stilling du skal ha, må du ha dette kurset på plass før du kan begynne i jobb på en plattform.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.07.2018 (+3) 4 dager24.07.2018 (+3) 12.900 kr
Stavanger Stavanger 27.08.2018 (+2) 4 dager27.08.2018 (+2) 15.900 kr

IADC Trykkontroll grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i IADC Trykkontroll. IADC er et internasjonalt opplærings- og testings-/ sertifiseringsprogram for ledende bore- og brønnservice personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

IADC Trykkontroll supervisor

Vi tilbyr kurs i IADC Trykkontroll supervisor. IADC er et internasjonalt opplærings- og testings-/ sertifiseringsprogram for ledende bore- og brønnservice personell, og kandidatene må delta på hele opplæringsprogrammet i tillegg til testene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager

IWCF Boring - Driller nivå 3

Vi tilbyr kurs i IWCF Boring - Driller nivå 3. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF / IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Boring - Supervisor nivå 4

Vi tilbyr kurs i IWCF Boring - Supervisor nivå 4. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF / IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Trykkontroll - Brønnservice Coiled tubing operatør nivå 3

Vi tilbyr kurs i IWCF Trykkontroll - Brønnservice Coiled tubing operatør nivå 3. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF / IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Trykkontroll - Brønnservice Coiled tubing supervisor nivå 4

Vi tilbyr kurs i IWCF Trykkontroll - Brønnservice Coiled tubing supervisor nivå 4. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF/IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Trykkontroll - Brønnservice Snubbing operatør nivå 3

Vi tilbyr kurs i IWCF Trykkontroll - Brønnservice Snubbing operatør nivå 3. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF / IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Trykkontroll - Brønnservice Snubbing supervisor nivå 4

Vi tilbyr kurs i IWCF Trykkontroll - Brønnservice Snubbing supervisor nivå 4. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF/IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Trykkontroll - Brønnservice wireline operatør nivå 3

Vi tilbyr kurs i IWCF Trykkontroll - Brønnservice wireline operatør nivå 3. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF / IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager

IWCF Trykkontroll - Brønnservice wireline supervisor nivå 4

Vi tilbyr kurs i IWCF Trykkontroll - Brønnservice wireline supervisor nivå 4. Brønnpersonell som er definert som arbeidsleder eller fagsjef og personell som ellers utgjør første linje barriere, skal ha gyldig og relevant IWCF / IADC brønnkontrollsertifikat eller tilsvarende.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager