Andre kurs innen olje, gass og petroleum

Støping av socket

Vi tilbyr kurs i støping av socket. Hensikten med kurset er å gi en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av socket ihht EN - 13411-3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.06.2022 (+5) 1 dag06.06.2022 (+5) 7.500 kr

IGF Advanced

Vi tilbyr IGF Advanced. By this course the participants shall gain familiarity with physical and chemical properties of fuels, competence of operate controls, ability to perform all operations, plan and monitor bunkering of a ship subject to the IGF code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.06.2022 2 dager28.06.2022 13.633 kr

IGF Basic

Vi tilbyr IGF Basic.By this course the participants shall gain basic knowledge to be able to contribute to the safe operation of a ship subject to the IGF code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.06.2022 (+1) 1 dag07.06.2022 (+1) 9.406 kr

Ståltau - Støping av socket

Vi tilbyr kurs i ståltau - støping av socket. Kurset er ment å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av sockets iht EN-13411-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 03.06.2022 (+7) 1 dag03.06.2022 (+7) 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 29.06.2022 1 dag 29.06.2022 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 17.08.2022 1 dag 17.08.2022 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 14.09.2022 1 dag 14.09.2022 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 05.10.2022 1 dag 05.10.2022 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 31.10.2022 1 dag 31.10.2022 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 30.11.2022 1 dag 30.11.2022 6.500 kr
Herøy / Fosnavåg 16.12.2022 1 dag 16.12.2022 6.500 kr

Gasskontrollør (Repetisjon)

Vi tilbyr gasskontrollør (Repetisjon). Kurset bygger på Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier..

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 14.06.2022 2 dager14.06.2022 9.950 kr

Gasskontrollør (Sertifikatutsteder)

Vi tilbyr gasskontrollør (Sertifikatutsteder). Kurset bygger på Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 13.06.2022 3 dager13.06.2022 13.950 kr

Støping av sockets

Vi tilbyr kurs i støping av sockets. Målsettingen med kurset er å gi personell en god teoretisk og praktisk grunnopplæring på støping av sockets ihht. EN - 13411-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 17.06.2022 1 dag17.06.2022

Fiskalmåling - kombinerte måleusikkerheter

Vi tilbyr kurs i fiskalmåling - kombinerte måleusikkerheter. Kurset øker forståelsen for de usikkerhetsberegninger som gjøres og hvorledes man kommer frem til total kombinert usikkerhet for målestasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 12.900 kr

Fiskalmåling - regelverk

Vi tilbyr kurs i fiskalmåling - regelverk. Målsettingen er at kurset Forskrift om måling av petroleum for fiskale formål og for beregning av CO2 -avgift gir kursdeltagerne inngående kjennskap til innholdet i forskriften.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 2 dager 12.900 kr

Høyspenningskurs - Tilleggskompetanse (059 Norsk Olje og Gass)

Målsettingen er at etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg tilstrekkelig tilleggskompetanse, slik at de selvstendig kan utføre drift og enkelt vedlikehold av høyspenningsanlegg. Dette innebærer blant annet betjening av anlegg, til- og frakobling av høyspenningskabler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 26.09.2022 (+1) 5 dager26.09.2022 (+1) 30.900 kr

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager 16.500 kr

Pakking, sikring og transport av last NOG 116 modul O-2.6

Norsk olje og gass plan for opplæring NOG 116, Pakking, sikring og transport av last.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2022 (+9) 3 dager30.05.2022 (+9) 14.000 kr

Slangepresse

Kurset gir en grunnleggende innføring i høytrykkslanger og kuplinger og er et naturlig grunnlag for drifts- og vedlikeholdspersonell som skal foreta inspeksjon og vedlikehold på høytrykksutstyr der slanger inngår som kritiske faktorer i systemet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.06.2022 (+3) 2 dager20.06.2022 (+3) 7.900 kr

 |  1 2 3   |  Neste side >>