MTK Skolen AS

MTK Skolen tilbyr kurs i både dokumentert opplæring og sertifisert sikkerhets opplæring . Vi har eget kurssenter i Holmestrand ,samt trengings lokaler .Vi tilbyr også bedrifts internt opplæring for bedrifter som ønsker at instruktøren kommer til dem.Kurset tilpasses etter behov og lærehastighet. Vi er fleksible etter deres ønsker.

Vårt brede kursspekter spenner seg fra sertifisert opplæring for kran, masseforflytningsmaskiner og truck, til dokumentert opplæring som personløfter, fallsikring, varme arbeider, farlig småverktøy m.m.

Vi har stor fokus på at opplæringen skal være av samme kvaliteter enten det er sertifisert eller dokumentert opplæring. Krav til denne type opplæring finner vi i forskrift om utførelse av arbeid §10.2:
«En som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i §10-1 og §10-3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i henhold til forskrifter.»


 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>

Arbeid i høyden

Vi tilbyr kurs i arbeid i høyden. Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 1.900 kr  
Holmestrand Holmestrand 1 dag 1.900 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 dag 1.900 kr  
Tønsberg Tønsberg 1 dag 1.900 kr  

Arbeid i høyden - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i arbeid i høyden for bedrifter. Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Arbeid i høyden - engelsk

Vi tilbyr kurs i arbeid i høyden på engelsk. Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 1.900 kr  
Holmestrand Holmestrand 1 dag 1.900 kr  

Arbeid i høyden - nettkurs

Vi tilbyr kurs i arbeid i høyden som nettkurs. Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag Avtales kr  

Arbeid i høyden - polsk

Vi tilbyr kurs i arbeid i høyden på polsk. Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 1.900 kr  
Holmestrand Holmestrand 1 dag 1.900 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 dag 1.900 kr  
Tønsberg Tønsberg 1 dag 1.900 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter. Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene og muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 1 dag 2.400 kr  
Holmestrand Holmestrand 1 dag 2.400 kr  
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 dag 2.400 kr  

Arbeidsvarsling kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 for bedrifter. Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter. Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene og muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Arbeidsvarsling kurs 1 - nettkurs

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 som nettkurs. Formålet med arbeidsvarsling er å sikre arbeidere og trafikanter. Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene og muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 2.400 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7   |  Neste side >>