Gassmålingskurs

Confined Space - Sikkert arbeid i trange rom

vi holder kurset Confined Space - Sikkert arbeid i trange rom Nye SOLAS-krav: Øvelser innen lukkede rom og redning, samt bærbart gassmålingsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Herøy / Fosnavåg Herøy / Fosnavåg 1 dag 4.990 kr

Operating Ships on LNG - Advanced

Vi tilbyr Operating Ships on LNG - Advanced. Treningen er spesielt og rettet mot maskin-/dekksoffiserer og mannskap som er ansvarlige for operasjoner knyttet til LNG drift av skip, maskineri samt håndtering av gassformige drivstoffer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 19.01.2022 3 dager19.01.2022 12.900 kr

Operating Ships on LNG - Basic

Vi tilbyr kurs i Operating Ships on LNG - Basic, for mannskap på med LNG drift. Kurset er i samsvar med IGF-koden. Treningen går over 1,5 dag, og kjøres i forkant av LNG Advanced-treningen. (LNG Basic må fullføres før man tar Advanced).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 18.01.2022 2 dager18.01.2022 9.100 kr

Gasskontrollør (Sertifikatutsteder)

Vi tilbyr kurs i gasskontrollør (Sertifikatutsteder)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 04.04.2022 (+1) 3 dager04.04.2022 (+1) 13 950 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 31.01.2022 (+2) 3 dager31.01.2022 (+2) 13 950 kr

Repetisjon Gasskontrollør (Gassmåling)

Vi tilby kurs for gasskontrollør (gassmåling). Vår kursholdere har lang erfaring fra fagfeltet og har avholdt kurs siste de siste 25 årene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 04.04.2022 (+1) 2 dager04.04.2022 (+1) 9 950 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 31.01.2022 (+2) 2 dager31.01.2022 (+2) 9 950 kr
Porsgrunn / Brevik 25.04.2022 2 dager 25.04.2022 9 950 kr
Porsgrunn / Brevik 13.06.2022 2 dager 13.06.2022 9 950 kr

Repetisjon sertifikatutsteder (gassmåling)

Vi tilbyr repetisjon av sertifisering for arbeid i tanker iht Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 04.04.2022 (+1) 2 dager04.04.2022 (+1) 9.950 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 31.01.2022 (+2) 2 dager31.01.2022 (+2) 9.950 kr
Porsgrunn / Brevik 25.04.2022 2 dager 25.04.2022 9.950 kr
Porsgrunn / Brevik 13.06.2022 2 dager 13.06.2022 9.950 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 9.950 kr

Sertifikatutsteder (gassmåling)

Vi tilbyr kurs i sertifikatutsteder (gassmåling). Sertifisering for arbeid i tanker iht Forskrift 703 Utførelse av arbeid og Forskrift 704 Tiltaks- og grenseverdier.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 04.04.2022 (+1) 3 dager04.04.2022 (+1) 13.950 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 31.01.2022 (+2) 3 dager31.01.2022 (+2) 13.950 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 13.950 kr

Gasshåndtering

Vi tilbyr gasshåndteringskurs for industrivern som håndterer farlige stoffer. Det må fremvises dokumentert opplæring i pusteluft. Norward tilbyr pusteluftkurs ved behov for dette. Det gjøres oppmerksom på at kurset er fysisk krevende og egenerklæring på tilfredstillende helse signeres ved kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bamble Bamble 2 dager 8.190 kr

Digitalt gassmålingskurs

Vi tilbyr digitalt gassmålingskurs. Nettkurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Gassmåling før entring

Vi tilbyr kurs i gassmåling før entring. Kurset skal gi deltakerne grundig opplæring i gassmåling før entring av lukkede rom. Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

Grunnleggende H2S-opplæring

Vi tilbyr kurs i grunnleggende H2S-opplæring. Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager

 |  1 2   |  Neste side >>