Gassmåling før entringKursarrangør: SG Safety AS
Sted: Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 20, 4033 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 2 dager
Pris: 11.450

Vi tilbyr kurs i gassmåling før entring. Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kursinnhold:
• Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
• Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
• Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser
• Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument
• Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter
• Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet
• Isolering, rengjørings og gassfriingsteori
• LRA og kvikksølv
• Grenseverdier for eksponering
• Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
• Utstedelse av arbeidssertifikat
• Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold
• Oppgaver og praktiske øvelser

Målgruppe for kurset:
Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Vis flere tilsvarende kurs: