SG Safety AS

SG Safety er ledende i Norge innen teknisk beskyttelse av mennesker og verdier. Våre kjerneområder er gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. Innenfor disse områdene er vi totalleverandør av produkter, opplæring og vedlikehold. I 2021 samlet vi selskapene Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring i et felles konsern: SG Safety. Vårt hovedmål er å skape vekst gjennom kompetanse og trygghet for fremtiden.


 |  1 2 3   |  Neste side >>

Digitalt gassmålingskurs

Vi tilbyr digitalt gassmålingskurs. Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4.750 kr  

Fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe

Vi tilbyr kurs i fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe. Kurset skal gi deltakerne opplæring i sikkerhetsbarrierer og tiltak ved fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe. Kurset tar for seg pressluftflasker , nitrogenflasker og andre typer gassflasker.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr  

Førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs i førstehjelp for ansatte. Vi går gjennom livreddende førstehjelp de farene som er nest relevante for selskapet. Kurset skal gi deltakerne opplæring livreddende førstehjelp, hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland Varighet 2,5 time Avtales kr  

Gassmåling for kommuner

Vi tilbyr gassmåling for kommuner. Gjennom et 2-dagers kurs ønsker vi å sette fokus på eksponering og beskyttelse for ansatte i vann/avløp og renovasjon. Erfaring viser at kunnskap om farer i arbeidsatmosfæren er nøkkelen til bevissthet og økt bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr  

Gassmåling for kommuner - bedriftsinternt

Vi tilbyr gassmåling for kommuner for bedrifter. Gjennom et 2-dagers kurs ønsker vi å sette fokus på eksponering og beskyttelse for ansatte i vann/avløp og renovasjon. Erfaring viser at kunnskap om farer i arbeidsatmosfæren er nøkkelen til bevissthet og økt bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 1 dag Avtales kr  

Gassmåling før entring

Vi tilbyr kurs i gassmåling før entring. Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 2 dager 11.450 kr  

Gassmåling før entring - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i gassmåling før entring for bedrifter. Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 2 dager Avtales kr  

Gassmålingskurs

Vi tilbyr gassmålingskurs. Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr  
 |  1 2 3   |  Neste side >>