Gassmåling før entring - bedriftsinterntKursarrangør: SG Safety AS
Sted: Vi kommer til din bedrift
          Rogaland
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 2 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr kurs i gassmåling før entring for bedrifter. Hovedmålet med kurset er å skape gode holdninger, gi deltakerne god kjennskap til sikkerhetsrutiner og hindre at liv og helse går tapt.

Kursinnhold:
• Forskrifter og retningslinjer for arbeids- og entringstillatelser i lukkede rom
• Virkemåter og begrensninger for bærbare gassmålere/detektorer
• Gassmålingsteori. Måling av brennbare gasser, oksygen og giftige gasser
• Måling før entring og kontinuerlig overvåking av brennbare/helsefarlige gasser og oksygen i arbeidsatmosfæren med bærbare gassmålingsinstrument
• Klargjøring, betjening, kalibrering og vedlikehold av gassmålingsinstrumenter
• Brann- og eksplosjonsteori, statisk elektrisitet
• Isolering, rengjørings og gassfriingsteori
• LRA og kvikksølv
• Grenseverdier for eksponering
• Risikovurdering av arbeidsatmosfæren før entring
• Utstedelse av arbeidssertifikat
• Riktig bruk av luft forsynt åndedrettsvern og daglig rengjøring/vedlikehold
• Oppgaver og praktiske øvelser

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Passer for personell som skal foreta nødvendige målinger og kontroller før entring, samt signere på arbeidssertifikater.

Vis flere tilsvarende kurs: