Fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpeKursarrangør: SG Safety AS
Sted: Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 20, 4033 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Undervisningstid: kl. 09.00 - 15.00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.200

Vi tilbyr kurs i fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe. Kurset skal gi deltakerne opplæring i sikkerhetsbarrierer og tiltak ved fylling av flasker og bruk av gassboosterpumpe. Kurset tar for seg pressluftflasker , nitrogenflasker og andre typer gassflasker.

Kursinnhold:
• Høytrykksfylleanleggets tekniske oppbygning
• Gassboosterpumpens oppbygning og sikkerhetsbarrierer
• Bestanddeler i sikker pusteluft
• Luftanalyse
• Nitrogen, bruksområder og egenskaper
• Hvordan fylle pressluftflasker og gassflasker på en sikker og forsvarlig måte
• Bruk av gassboosterpumpe
• Service- og kontrollrutiner for pressluftflasker og gassflasker
• Merking av pressluftflasker og gassflasker
• Skadenivåer på flasker- gjenkjenne de ulike nivåene
• Sikkerhetsregler for drift og vedlikehold av fylleanlegg
• Sikkerhetstiltak og barrierer som skal hindre overfylling
• Praktiske øvelser med bruk av fylleanlegg og gassboosterpumpe
• Avsluttende, praktisk prøve

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for alt personell som skal fylle flasker og betjene fylleanlegg og gassboosterpumpe.