Digitalt gassmålingskursKursarrangør: SG Safety AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 dag
Pris: 4.750

Vi tilbyr digitalt gassmålingskurs. Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Kursinnhold:
• Målebegreper for gassmåling
• Gassmålingsmetoder
• Farer ved for lite og for mye oksygen
• Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
• Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
• Arbeid i lukket rom og entring
• Valg av riktig verneutstyr
• Bruk og daglig vedlikehold av verneutstyr
• Kjennskap til gjeldende regelverk
• Oppgaver og praktiske øvelser

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
• Forskrift 703 Utførelse av arbeid
• Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.

Eksamen/sertifisering:
Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke gassmålingsutstyr i sin arbeidshverdag på en sikker måte.

Vis flere tilsvarende kurs: