SG Safety AS

SG Safety er ledende i Norge innen teknisk beskyttelse av mennesker og verdier. Våre kjerneområder er gassdeteksjon, pusteluft og brannvern. Innenfor disse områdene er vi totalleverandør av produkter, opplæring og vedlikehold. I 2021 samlet vi selskapene Vestteknikk, Tenotec og Stavanger Brannsikring i et felles konsern: SG Safety. Vårt hovedmål er å skape vekst gjennom kompetanse og trygghet for fremtiden.


Førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinterne kurs i førstehjelp for ansatte. Vi går gjennom livreddende førstehjelp de farene som er nest relevante for selskapet. Kurset skal gi deltakerne opplæring livreddende førstehjelp, hjerte- og lungeredning og bruk av hjertestarter.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland Varighet 2,5 time Avtales kr  

Grunnleggende H2S opplæring

Vi tilbyr grunnleggende H2S opplæring. Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr  

Grunnleggende H2S opplæring - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnleggende H2S opplæring for bedrifter. Kurset gir kunnskap om farer ved hydrogensulfid og svoveldioksid, symptomer ved forgiftning og kunnskap om livreddende førstehjelp. Kursdeltakerne skal lære å ta vare på egen og andres sikkerhet ved riktig bruk av verneutstyr.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 1 dag Avtales kr  

Pusteluft for HMS-rådgivere

Vi tilbyr kurs i pusteluft for HMS-rådgivere. Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte arbeidsmiljøer. Hovedmålet med kurset er å skap gode holdninger og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Dato Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 5.200 kr  

Pusteluft for HMS-rådgivere - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i pusteluft for HMS-rådgivere - bedriftsinternt. Kurset fokuserer på hvordan HMS-rådgivere kan legge et godt grunnlag for å beskytte personell i utsatte arbeidsmiljøer. Hovedmålet med kurset er å skap gode holdninger og hindre at liv og helse går tapt.

Sted Dato Varighet Pris
Rogaland Rogaland 1 dag Avtales kr