GassmålingskursKursarrangør: SG Safety AS
Sted: Forus Vest
          Rogaland, Stavanger
Kursadresse: Røynebergsletta 20, 4033 Stavanger (kart)
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: kl 09:00 - 15:00
Varighet: 1 dag
Pris: 5.200

Vi tilbyr gassmålingskurs. Kurset skal gi deltakerne praktisk opplæring i gassmåling og kunnskap om farer ved arbeid i utsatte miljøer. Kurset er holdningsskapende og skal gi økt bevissthet rundt viktigheten av gassdeteksjon og riktig bruk av verneutstyr.

Kursinnhold:
• Målebegreper for gassmåling
• Målemetoder
• Sjekkliste for å kontrollere og klargjøre instrumentet før bruk
• Riktig bruk av gassmålingsinstrumentet
• Instrumentets begrensninger
• Farer ved for lite og for mye oksygen
• Farer ved giftig gass, VOC og brennbare gasser
• Krav til sikker pusteluft og gassfri atmosfære
• Arbeid i lukket rom
• Dagens eksponeringsbilde for kjemikalier
• Viktigheten av gassdeteksjon og personlig varsling
• Kjennskap til gjeldende regelverk
• Oppgaver og praktiske øvelser

Kurset bygger på følgende lovverk/regelverk:
• Forskrift 703 Utførelse av arbeid
• Forskrift 706 Tiltaks- og grenseverdier

Målgruppe for kurset:
Kurset passer for alt personell som skal bruke gassmålere i sin jobbsituasjon.

Kursmateriell:
Deltakeravgiften inkluderer kursdeltakelse, dokumentasjon, kursbevis og lunsj.

Eksamen/sertifisering:
Etter kurset skal deltakerne ha tilstrekkelig kunnskap til å bruke gassmålingsutstyr i sin arbeidshverdag på en sikker måte.

Vis flere tilsvarende kurs: