Prosjektering av gassanlegg onlineKursarrangør: Kiwa Kompetanse
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 4 dager
Pris: 24075

Vi tilbyr kurs i prosjektering av gassanlegg online. Etter å ha gjennomført kurset skal en ha tilstrekkelig kunnskaper om gassegenskaper, regelverk, komponenter, sikkerhetskrav og dimensjonering for prosjektering av anleggstype 2.

Innhold:
Kurset følger læreplanen i Norsk Gassnorm

A) Fordypning i lover, regelverk og HMS:
Kunne bruke aktuelt lovverk og Norsk Gassnorm og ta hensyn til HMS-kravene.

B) Planlegging, dimensjonering og prosjektledelse:
Kunne planlegge, dimensjonere og lede arbeidet med bygging av gassanlegg i henhold til lover og forskrifter.

C) Oppbygging og bruk av kvalitet-/ internkontrollsystem:
Kunne utarbeide søknader, instrukser, prosedyrer, kontroll-, og sjekklister som skal inngå i kvalitet-/internkontrollsystemet, samt utarbeide kundedokumentasjon i henhold til kravene i Norsk Gassnorm.

D) Overordnet kvalitetskontroll av driftsettelse:
Kontroll av utført arbeid ved tilsyn og gjennomgang av tilhørende dokumentasjon (sjekklister, kontrollister, bruk av prosedyrer etc.)

E) Kontroll av gassanlegg (del av IK-systemet) av gassutstyret

Gjennomføring:
Kurset er på totalt 50 timer + eksamen og gjennomføres i to bolker:
• Første bolk er en kurssamling på to dager
• Andre bolk er en kurssamling på to dager inkludert eksamen siste dag
• Mellom samlingene er det lagt opp til arbeid med caseoppgaver

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i prosjektering av gassanlegg

Krav til forkunnskaper:
• Ingeniørutdanning fra relevant fagområde som rørfag, kuldeteknikk, vvs-fag, prosessfag eller industrirørleggerfag. Alternativt, kan dette være teknisk fagskole eller tekniker med dokumentert praksis på minimum to år på tilsvarende nivå.
• Gjennomført og bestått innføringskurs i gassteknikk

Eksamen / sertifisering:
I forlengelsen av kurset gjennomføres det en teoretisk prøve som består av flervalgsspørsmål der en må ha riktig på 80 prosent av svarene for å få bestått. Ved bestått teoretisk prøve kan man søke om å få utstedt sertifikat som prosjekterende, gassanlegg Anleggstype 2.