NTNU Ocean Training AS

NTNU Ocean Training AS, er et datterselskap av NTNU i Ålesund, som produserer og leverer kurs til den maritime næringen. Kursplaner og faglig innhold blir levert av Institutt for Havromoperasjoner og Byggteknikk, som driver den maritime nautikkutdanningen på bachelornivå og Ledelse av krevende maritime operasjoner på masternivå ved NTNU i Ålesund.


 |  1 2 3 4   |  Neste side >>

Coastal E, Furuno Norge

Typespesifik opplæring Coastal E. Coastal E er en kartløsning for papirløs seiling beregnet for fartøy mellom 8-24 meter. Kurset gir innføring i bruk av Coastal E kartløsning ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.09.2020 (+1) 1 dag29.09.2020 (+1) 6250 kr  

DP Revalidation Training

Vi tilbyr DP Revalidation Training. Treningen er teori-basert med veiledende praktiske simulator-øvelser. Målene for treningen nås med en blanding av Power Point basert klasseromsundervisning sammen med praktiske øvelser på en DP klasse B simulator.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 26.500 kr  

Dynamic Positioning Basic Training

Vi tilbyr Dynamic Positioning Basic Training. DP er et datastyrt system for automatisk å opprettholde skipets posisjon ved å bruke skipets egne propeller og thrustere. Kurset er i samsvar med krav fra Nautisk Institutt (NI) sitt opplæringsløp, fase 1.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.08.2020 (+2) 5 dager31.08.2020 (+2) 18.500 kr  

Dynamic Positioning Simulator Course

Vi tilbyr Dynamic Positioning Simulator Course. Gi deltakeren dypere innsikt, kunnskap og selvtillit til å stå ansvarlig for DP kontrollpulten og planlegge og gjennomføre DP operasjoner. Deltakerne vil få gjennomføre praktiske øvelser på flere ulike typer DP system. I hht. krav fra NI.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.08.2020 (+3) 5 dager17.08.2020 (+3) 22.900 kr  

ECDIS electronic chart display and information systems - STCW 78

Vi tilbyr ECDIS electronic chart display and information systems - STCW 78

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 15.500 kr  

Elkraftsystem for Maskinoffiserer (High Voltage Training)

Vi tilbyr Elkraftsystem for Maskinoffiserer. Treningen blir kjørt på norsk, grunna krav fra Sjøfartsdirektoratet til norske sjøfolk. Denne treningen passer for Maskinoffiser, men også for Skipselektriker. (Er du elektriker som ønsker å fullføre H-01, så må du fullføre denne H-02 treningen først).

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.08.2020 (+1) 5 dager31.08.2020 (+1) 28.350 kr  

Elkraftsystem oppgraderingstrening for skipselektrikere

Vi tilbyr Elkraftsystem oppgraderingstrening for skipselektrikere. Også kjent som H-01 trening. Treningen blir kjørt på norsk, grunna krav fra Sjøfartsdirektoratet til norske sjøfolk.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 07.09.2020 (+1) 35 timer07.09.2020 (+1) 13.900 kr  

Furuno Norge TECDIS

Typespesifik opplæring på Furuno Norge TECDIS. Kurset gir en innføring i bruk av TECDIS kartmaskin for papirløs seiling, ihht. ISM kodens krav 6.3 og 6.5.

Sted Dato Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.10.2020 (+1) 1 dag28.10.2020 (+1) 6.250 kr  
 |  1 2 3 4   |  Neste side >>