Kurs i hydraulikk og pneumatikk

Fittings og small bore tubing systemer

Kurset bygger på Offshore Norges retningslinje 143 - anbefalte retningslinje for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende systemer, håndbok i "Fittings og small bore tubing systemer", tidligere OLF-120.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 22.04.2024 2 dager22.04.2024 8100 kr

Fittings og small bore tubing systemer - Bedriftsinternt

Kurset bygger på Offshore Norges retningslinje 143 - anbefalte retningslinje for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende systemer, håndbok i "Fittings og small bore tubing systemer", tidligere OLF-120. Kurset kan gjerne arrangeres som et bedriftsinternt kurs, ute i bedriften eller på vårt kontor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 22.04.2024 2 dager22.04.2024 Fra 8100 kr

Fittings og small bore tubing systemer - repitisjon - e-læring

Kurset kan gjerne arrangeres som et bedriftsinternt kurs, ute i bedriften eller på vårt kurssenter på Geilo. Passer ikke kursdatoene eller du ønsker tilbud om kurs i bedrift/kurssenter. "DROP-IN" etter avtale over GoogleMeet eller ved oppmøte på kontor på Fjellhamar eller på vårt kurssenter på Geilo

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 2 dager 3500 kr

Hydraulikk - Slanger, rør og fittings

Vi tilbyr kurs i Hydraulikk - Slanger, rør og fittings. Kurset er for deg som installerer og vedlikeholder slanger, rør og fittings i hydraulikksystemer i alle typer anlegg både off-shore og on-shore. kurset består av to selvstendige kurs: Slangepressing og Fittings and small bore tubing systemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 22.04.2024 5 dager22.04.2024 16.800 kr

Hydraulikk I grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i hydraulikk I. Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt hydraulikklaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system - veiledet av flere svært dyktige instruktører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 05.02.2024 (+5) 5 dager05.02.2024 (+5) 12.200 kr

Hydraulikk II videregående

Vi tilbyr videregåendekurs i hydraulikk II. Hydraulikk II er en videreføring av Hydraulikk I. Deltagerne vil etter kurset ha bedre forståelse for mer komplekse hydraulikkskjemaer, mer omfattende systemforståelse, og en innføring i flere sammensatte komponenter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 12.02.2024 (+4) 5 dager12.02.2024 (+4) 13.800 kr

Hydraulikk III - Proporsjonalhydraulikk

Vi tilbyr videregåendekurs Hydraulikk III - Proporsjonalhydraulikk. Med grunnleggende hydraulikkompetanse fra Hydraulikk I og II eller tilsvarende, vil dette kurset gi deg en god innføring av komponenter og systemer med proporsjonalt hydraulisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 11.03.2024 (+2) 5 dager11.03.2024 (+2) 15.800 kr

Hydraulikk III - Vannkraftverk

Vi tilbyr kurs i Hydraulikk III - Vannkraftverk. Kurs i systemforståelse, feilsøking og drift av turbinregulatorer og damluker. Dette kurset tar for seg hydraulikken i et vannkraftverk med hovedvekt på turbinregulatorer og damluker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 11.03.2024 (+1) 5 dager11.03.2024 (+1) 15.800 kr

Hydraulikk IV - Feilsøking, drift og vedlikehold

Vi tilbyr kurs i Hydraulikk IV. Feilsøking, drift og vedlikehold av hydrauliske anlegg. Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 18.03.2024 (+2) 5 dager18.03.2024 (+2) 15.300 kr

Kule- og rullelager I

Vi tilbyr kurs i Kule- og rullelager I. 2/3 av alle lagerhavarier skyldes at disse behandles feil enten ved montering eller drift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 04.03.2024 (+2) 5 dager04.03.2024 (+2) 14.800 kr

Oppretting av roterende utstyr

Vi tilbyr kurs i Oppretting av roterende utstyr. Kurset gir en grundig gjennomgang av prinsipper, forutsetninger, toleranser og metoder for et godt opprettingsresultat. En stor del av kurset er lagt opp med praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 12.02.2024 (+3) 3 dager12.02.2024 (+3) 12.400 kr

PLS I grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i PLS I. Dette kurset er for deg som skal lære om PLS og hvordan du kan drifte og overvåke styresystemer med PLS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 05.02.2024 (+2) 5 dager05.02.2024 (+2) 16.400 kr

PLS II videregående

Vi tilbyr videregåendekurs i PLS II. Dette er et videregående kurs i PLS-programmering med fokus på avansert bruk av signaler og behandling av disse. På kurset lærer du om reguleringsteknikk og alarmhåndtering, datafangst og logging, samt feilsøking med PLS.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 15.04.2024 (+1) 5 dager15.04.2024 (+1) 16.400 kr

Pumper og tetninger I

Vi tilbyr kurset Pumper og tetninger I. Feilsøking, drift, vedlikehold og operasjonsforståelse for operatører, prosessteknikere og mekanikere. Kurset går over 5 dager, og har ca 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt pumpelaboratorium.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 18.03.2024 (+3) 5 dager18.03.2024 (+3) 14.800 kr

Pumper og tetninger II

På kurset lærer du om pumpesystemets terminologi, komponenter og fysikk samt begreper og prinsipper for om hvordan de enkelte elementene i pumpesystemet fungerer så vel som systemet i sin helhet. Det blir lagt vekt på å forstå forholdet og samspillet mellom komponentene som utgjør hele pumpesystemet

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 5 dager 15300 kr

Slangepressing - Vil du lære å presse hydraulikkslanger riktig?

Vi tilbyr kurs i Slangepressing. På kurset vil du lære å velge riktige slanger, slangetyper, koblinger og presse dette sammen til en komplett hydraulikkslange. Kurset kombinerer teori og praksis og avsluttes med en skriftlig prøve.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 24.04.2024 3 dager24.04.2024 10.900 kr

Ventilteknikk kurs NOG-143

Vi tilbyr kurset Ventilteknikk kurs NOG-143. Dette kurset en grunnleggende kompetanse basert på aktuelle ventiltyper og aktuatorer som er installert og nyttet i prosessanlegg både on- og offshore, og opplæringen følger NOG´s læreplan for kurs i ventilteknikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 12.02.2024 (+1) 5 dager12.02.2024 (+1) 19.000 kr

Vibrasjonsanalyse av roterende maskiner

Vibrasjonsanalyse av roterende maskiner, hvordan lære seg maskinens språk? Kurset går over 5 dager med en blanding av teori og praktiske øvelser. Gjennom vibrasjonsanalysen kan man kontinuerlig observere et objekts aktuelle tilstand over tid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hol Hol 15.04.2024 (+1) 5 dager15.04.2024 (+1) 15.800 kr

Hydraulikk 1 grunnkurs

Vi tilbyr hydraulikk 1 grunnkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om hydraulikkens grunnprinsipper, komponentbeskrivelser, skjemalesing, systemforståelse og symboler iht. ISO 1219.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

Hydraulikk 2 videregående

Vi tilbyr kurs i hydraulikk 2 videregående. Kurset gir en god forståelse for vedlikehold og utskiftning av hydraulikkslanger, kuplinger og rør. Grundig innføring i sikker bruk av hydraulikk, med fokus på HMS. Gjennomgang av tekniske spesifikasjoner, gjenge systemer, rør og rørdeler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager

Hydraulikk 3 - feilsøking, drift og vedlikehold

Vi tilbyr kurs i hydraulikk 3 - feilsøking, drift og vedlikehold. Kurset gir en god innføring i elektrohydraulisk proporsjonalteknikk, generell innføring i elektronikk og proporsjonalforsterkere, proporsjonalventilenes virkemåte og samspillet mellom hydraulikk og elektronikk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2023 4 dager11.12.2023

Slangepressekurs

Vi tilbyr slangepressekurs. Deltagerne vil få god innføring i bruk av slangepresse, teori og praksis. Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å kunne presse egne slanger på en sikker og forskriftsmessig måte, slik at uhell og ulykker unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager

Hydraulikk 1 grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i hydraulikk 1. Målsettingen er at etter kurset skal deltagerne ha tilegnet seg kunnskap om hydraulikkens grunnprinsipper, komponentbeskrivelser, symboler, skjemalesning, filtrering og systemforståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 11.200 kr

Hydraulikk 2 videregående

Vi tilbyr kurs i hydraulikk 2 på videregående nivå. Målsettingen er at personell skal ha kompetanse til å bistå andre med korrigerende vedlikehold og kunne utføre arbeid på hydrauliske anlegg som ikke nødvendigvis er planlagt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 12.800 kr

Hydraulikk 3 - feilsøking, drift og vedlikehold

Vi tilbyr kurs i hydraulikk 3 - feilsøking, drift og vedlikehold. Dette kurset tar sikte på å øke deltagernes kunnskaper om oljerenhet og evne til logisk feilsøking gjennom teoretisk kunnskap og praktiske øvelser på hydraulisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2023 4 dager11.12.2023 14.800 kr

Slanger, kontroll og vedlikehold

Vi tilbyr kurs om slanger, kontroll og vedlikehold. Målsettingen er at vedlikeholdspersonell skal kunne utføre forebyggende inspeksjoner og vedlikehold på hydraulikkslanger i henhold til etablerte prosedyrer og leverandørens bruksanvisninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 5.200 kr

Trykktesting

Vi tilbyr 2-dagers kurs i trykktesting. Målsettingen er at deltakerne vil få en god og sikker innføring i høytrykkstestingsutstyr, teori og praksis. Etter endt kurs skal deltakerne kunne bruke trykkstestingsutstyr på en sikker måte, slik at ulykker og skader unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 8.400 kr

Tube Fittings NOG 143

Vi tilbyr kurs i Tube Fittings NOG 143. Alle som skal lede eller gjøre selvstendig arbeid (utførende fagperson) på tubing-systemer med tilhørende fittings skal ha gjennomgått godkjent opplæring og bestått interaktiv test via Trainingportal.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Molde Molde 2 dager 8.900 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 8.900 kr
Sandnes Sandnes 2 dager 8.900 kr
Stavanger Stavanger 05.12.2023 2 dager05.12.2023 8.900 kr

Tube Fittings NOG 143 - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i Tube Fittings NOG 143 for bedrifter. Alle som skal lede eller gjøre selvstendig arbeid (utførende fagperson) på tubing-systemer med tilhørende fittings skal ha gjennomgått godkjent opplæring og bestått interaktiv test via Trainingportal.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Ventilteknikk ihht. NOG 143

Vi tilbyr kurs i ventilteknikk ihht. NOG 143. Målsettingen med kurset er å gi personell grunnleggende kunnskaper om oppbygging, virkemåte, sikker operasjon og vedlikehold av ulike typer ventiler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2023 (+4) 4 dager11.12.2023 (+4) 18.900 kr

Grunnleggende kurs flensearbeid iht. NS-EN 1591-4

Vi tilbyr grunnleggende kurs i flensearbeid iht. NS-EN 1591-4. Kurset går over 4 dager med teoretisk og praktisk opplæring. For begge deler gjennomføres det eksamen og ved bestått gir dette en godkjenning som er gyldig i 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.12.2023 4 dager11.12.2023 14.000 kr
Stavanger Stavanger 11.12.2023 (+9) 4 dager11.12.2023 (+9) 15.000 kr

Mobilt kurs i flensearbeid iht. NS-EN 1591-4 - hele landet

Mobile kurs holdes på forespørsel. Vi tilbyr kurs i flensearbeid på deres lokasjon. Disse kursene må avtales i god tid før de settes opp. Kurssted og lokaler må godkjennes av Hytorc Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr