Riggerkurs

Modul O-2.2 & O-3.2 Riggerkurs m/ Fallsikring

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2. Målsettingen er at etter kurset skal eleven ha tilegnet seg tilstrekkelig kunnskap om riktig bruk av taljer, fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.02.2022 (+9) 5 dager07.02.2022 (+9) 12.000 kr

Modul O-3.2 Riggerkurs

Vi tilbyr Riggerkurs - modul O-3.2. Dette kurset er bare praksisdel av riggerkurs, forkunnskap må kunne dokumenteres. Stroppekurs 24 timer og Modul O-2.2 16 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.01.2022 (+10) 3 dager26.01.2022 (+10) 7.900 kr

Riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2 - bedriftsinternt

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2 for bedrifter. Målsettingen med opplæringen ved riggerkurs er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 5 dager Avtales kr

Riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2 m / Fallsikring

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2. Målsettingen med opplæringen ved riggerkurs er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.03.2022 5 dager21.03.2022 10.700 kr
Øygarden Øygarden 21.03.2022 5 dager21.03.2022 10.200 kr

Riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2 på engelsk m/fallsikring

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2 på engelsk. Målsettingen med opplæringen ved riggerkurs er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 10.575 kr
Øygarden Øygarden 5 dager Fra 10.200 kr

Riggerkurs til oljeindustrien (OLF)

Vi tilbyr riggerkurs til oljeindustrien (OLF). I løpet av kurset får du både teoretisk og praktisk opplæring i bruken av taljer og vinsjer, fallsikringsutstyr, riggekonstruksjoner, innfestningsanordninger med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 48 timer 9.900 kr

Rigger course module O-2.2 & O-3.2

The objective of the training is that the person being trained acquires adequate knowledge of safe rigging so that accidents are avoided by use.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 5 dager 11.950 kr

Riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2 m/ Fallsikring

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 07.02.2022 (+7) 5 dager07.02.2022 (+7) 11.950 kr

Riggerkurs - modul O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-3.2. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 8.575 kr

Riggerkurs - modul O-3.2, engelsk

Vi tilbyr riggerkurs - modul O-3.2 på engelsk. Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 3 dager 8.575 kr

Riggerkurs repetisjon - modul O-3.2

Det er kun personell som innehar dokumentert riggeropplæring som kan foreta riggeoperasjoner. Dette kurset gir en grunnleggende repetisjon i og oppdatering av kunnskap om riggeoperasjoner i henhold til gjeldende standarder og forskrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag

Riggerkurs - modul O-2.2

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2. Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 2 dager 5.750 kr
Hele landet Hele landet 2 dager 5.750 kr

Riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2. Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 07.02.2022 (+4) 5 dager07.02.2022 (+4) 15.850 kr

Riggerkurs - modul O-2.2 og O-3.2 (engelsk)

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2 på engelsk. Opplæringen skal gi riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngåes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Drammen Drammen 5 dager 15.850 kr

Riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 og O-3.2. Etter fullført kurs skal deltageren ha tilegnet seg kompetanse i riggutstyrets konstruksjon, virkemåte, riktig bruk og vedlikehold, slik at man i forbindelse med riggoperasjoner unngår uhell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Bergen 5 dager
Bergen, Bergen 5 dager
Bergen, Ågotnes Bergen 5 dager
Bergen, Bergen 5 dager
Drammen, Drammen 5 dager
Drammen, KIS Kompetans... Drammen 5 dager
Stavanger, Stavanger 5 dager
Stavanger, PNI opplæri... Stavanger 5 dager
Stavanger, Stavanger o... Stavanger 5 dager

Riggerkurs modul O-3.2 - praktisk rigging

Vi tilbyr riggerkurs modul O-3.2 - praktisk rigging. Kurset gir personell som skal utføre riggeroperasjoner tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter om flytting av last, vertikalt og horisontalt, ved bruk av løfteinnretninger slik at sikkerheten til involvert personell blir ivaretatt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager

Kurs i rigging, fallsikring og enkle løfteinnretninger

Vi arrangerer kurs i rigging, bruk av fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger. Kurs i rigging, bruk av fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger. På et riggerkurs, O-1.1, O-2.2 og O-3.2, arbeider vi med å flytte last til steder vanlige kraner og trucker ikke kommer til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen

Riggerkurs modul O-2.2 - O-3.2

Vi tilbyr riggerkurs modul O-2.2 - O-3.2. Hensikten med opplæringen er å gi riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og løfteredskap slik at ulykker i forbindelse med oppstilling av midlertidige løfte innretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 07.03.2022 (+4) 5 dager07.03.2022 (+4) 12.000 kr

 |  1 2 3 4   |  Neste side >>