Kurs for shipping og maritim industri

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 1/2 time 2.400 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.05.2024 (+3) 1 1/2 time23.05.2024 (+3) 3.520 kr

GOC GMDSS Radio grunnkurs

Vi tilbyr GOC GMDSS radiosertifikat grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10 dager 31.100 kr

GOC GMDSS Radio repetisjon

Vi tilbyr GOC GMDSS radiosertifikat repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 22.110 kr

ISPS - Company Security Officer (CSO)

Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI/5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 8.400 kr

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.05.2024 (+1) 3 dager27.05.2024 (+1) 33.640 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 20.860 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.06.2024 4 dager04.06.2024 18.490 kr

Liten MOB-båt repetisjon med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 12.430 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonsurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag 9.450 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 15.015 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.05.2024 (+3) 1 dag21.05.2024 (+3) 8.470 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129). Et representativt utvalg av innholdet i sliskestup livbåt grunnkurset tilpasset forkunnskaper av elevene med stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 31.05.2024 (+2) 1 dag31.05.2024 (+2) 13.090 kr

Mørkekjøring Liten MOB-båt

Vi tilbyr mørkekjøring Liten MOB-båt for de som tidligere har utført MOB kurs uten mørkekjøring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 timer 4.000 kr

Oppgradering fra Offshore Norge til Grunnl. sikkerhet + e-læring

Vi tilbyr kurs til oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK + e-læring. E-læring og 2 dager praktiske øvelser ved treningssenter E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.06.2024 2 dager06.06.2024 11,110 kr

Oppgradering fra STCW til Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr oppgradering fra STCW til Grunnleggende sikkerhetsopplæring iht. Offshore Norge.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 23.05.2024 (+1) 2 dager23.05.2024 (+1) 12.470 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/

Vi tilbyr kurs i Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/2-1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager 15.540 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB oppdatering STCW

Vi tilbyr kurs i Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB oppdatering STCW A-VI/2-1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.05.2024 (+3) 1 dag21.05.2024 (+3) 7.480 kr

Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB STCW A-VI/ e-læring

Vi tilbyr kurs i Redningsfarkoster og MOB-båter, unntatt HMOB grunnkurs STCW A-VI/2-1 e-læring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 27.05.2024 (+1) 27.05.2024 (+1) 16.290 kr
Nettkurs / nettstudie 25.06.2024 25.06.2024 16.290 kr

ROC GMDSS Radio - grunnkurs

Vi tilbyr kurs i ROC GMDSS Radio grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 17.720 kr

ROC GMDSS Radio repetisjon

Vi tilbyr ROC GMDSS Radio - repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 16.905 kr

Sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dag) med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 1 dag 15.520 kr

Sikkerhetsopplæring for mindre skip, oppdatering med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 1 dag 8.100 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring (A-VI/1). Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.06.2024 5 dager17.06.2024 20.860 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering . Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.06.2024 2 dager03.06.2024 10.010 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering + e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering + e-læring. Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner. E-læring må gjennomføres før man deltar på praksisdelen ved kurssenteret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.05.2024 (+3) 1 dag27.05.2024 (+3) 10.010 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Hurtiggående MOB-båt (A-VI / 2-2). Ha forståelse av hurtiggående mann-overbord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning. Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert under utsetting og berging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 04.06.2024 (+1) 4 dager04.06.2024 (+1) 18.490 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.05.2024 (+3) 2 dager22.05.2024 (+3) 12.100 kr

STCW Medisinsk behandling A-VI/4-2, med e-læring

Vi tilbyr kurs i Medisinsk behandling STCW A-VI/4-2, med e-læring). Kurset er obligatorisk for alle dekksoffiserer og personell som får ansvaret for medisinsk behandling ombord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.06.2024 03.06.2024 13.530 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 8.000 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2) (30 mnd)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2) som e-læring. Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Medisinsk behandling oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4.000 kr

STCW Medisinsk førstehjelp førstehjelp A-VI/4-1, med e-læring

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp STCW A-VI/4-1, med e-læring. Kurset er obligatorisk for alle sjøfolk som skal gi medisinsk førstehjelp om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 29.05.2024 29.05.2024 11.880 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2). Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 5.565 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2) med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2) med e-læring. Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.07.2024 1 dag05.07.2024 5.830 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2) oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)oppdatering. Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 3.570 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2) oppdatering e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2) oppdatering med e-læring. Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.07.2024 1 dag05.07.2024 5.830 kr

STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5) , med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5) , med e-læring. Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI / 5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 eller 2 dager 8.820 kr

STCW Videreg. sikkerhet oppdatering for maskinoffiserer e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer med e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.05.2024 (+2) 1 dag30.05.2024 (+2) 12.540 kr

STCW Videreg. sikkerhet, oppdatering for dekksoffiserer e-læring

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer med e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.05.2024 (+2) E-læring (estimert tid ca 12 timer)...30.05.2024 (+2) 20.140 kr

STCW Videreg. sikkerhetsoppl. A-VI/2-1,3, 4-1, 4-2 m/ e-læring

Vi tilbyr kurs i videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for dekksoffiserer inkl. medisinsk behandling med e-læring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1, 4-2

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 30.05.2024 (+2) 2 dager30.05.2024 (+2) 20.140 kr

STCW Videreg. sikkerhetsoppl. A-VI/2-11, 3, 4-1, 4-2 -m/ e-læring

Vi tilbyr kurs i videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiser med e-læring STCW A-VI/2-1, 3, 4-1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.05.2024 1 dag27.05.2024 30.260 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 11.400 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 18.300 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring A-VI/2-1, 3, 4-1

Vi holder kurset videregående sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer STCW A-VI/2-1, 3, 4-1

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 3 dager 11.970 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr kurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 17.06.2024 5 dager17.06.2024 20.860 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere (2 dager) + e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere (2 dager) + e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.05.2024 (+2) 2 dager21.05.2024 (+2) 20.800 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere Oppdatering

Vi tilbyr Oppdateringskurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere . Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.06.2024 2 dager03.06.2024 10.010 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere Oppdatering (1 dag) + e-læ

Vi tilbyr Oppdateringskurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere (1 dag) + e-læring . Dette e-læringskurset er teoridelen til STCW Grunnleggende Sikkerhetsopplæring oppdatering for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.05.2024 (+3) 1 dag + e-læring. Estimert tid på e...27.05.2024 (+3) 10.010 kr

Videregående sikkerhetsopplæring STCW

Vi tilbyr kurs i STCW - videregående sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 10 dager 27.500 kr

Advanced IGF

Vi tilbyr kurs om advanced IGF. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne kunne bidra til sikker drift på fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager fra 15.358 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager fra 15.358 kr
Oslo Oslo 29.05.2024 2 dager29.05.2024 fra 15.358 kr
Stavanger Stavanger 2 dager fra 15.358 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 15.358 kr

Basic safety training - refresher course (english) + e-learning

We provide basic safety training - refresher course in english with e-learning. Update the course participants knowledge and ability to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Oslo Oslo 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 1 day + e-learning Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + e-learning Ta kontakt kr

Fallsikring

Vi tilbyr fallsikringskurs for industripersonell offshore og på land. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne en grundig innføring i: riktig og sikker bruk av enkelt fallsikringsutstyr - gode holdninger ved arbeid i høyden - begrensningene som ligger i utstyret.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 3.987 kr

GOC sertifikat grunnleggende (GMDSS)

Vi tilbyr GOC sertifikat grunnleggende (GMDSS). Målsettingen med kurset er å sertifisere brukere av GMDSS radio utstyr. Kurset fører fram til generelt operatør sertifikat (GOC) i henhold til det internasjonale radioreglement (ITU) og IMO/STCW 78 med Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager fra 38.320 kr

GOC sertifikat repetisjon (GMDSS)

Vi tilbyr repetisjonskurs i GOC sertifikat (GMDSS). Målsettingen med kurset er å re-sertifisere brukere av GMDSS radio utstyr i.h.t. det internasjonale radioreglement (ITU) og IMO/STCW 78 med Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager fra 23.189 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs (norsk) med e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs på norsk med e-læring. Målsettingen er å gjøre kursdeltageren i stand til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd. Kursdeltageren skal motiveres til aktivt å fremme et bedre og tryggere arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 3 dager + e-læring21.05.2024 fra 13.184 kr
Kristiansand Kristiansand 27.05.2024 3 dager + e-læring27.05.2024 fra 13.184 kr
Oslo Oslo 3 dager + e-læring fra 13.184 kr
Stavanger Stavanger 21.05.2024 (+1) 3 dager + e-læring21.05.2024 (+1) fra 13.184 kr
Trondheim Trondheim 3 dager + e-læring fra 13.184 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t. Målsettingen med kurset er at deltakerne skal oppfylle kravene til sikkerhetsopplæring satt i STCW-F konvensjonens kapittel III, regel 1 om grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager fra 18.788 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon (norsk)

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs repetisjon. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager fra 8.601 kr
Kristiansand Kristiansand 28.05.2024 2 dager28.05.2024 fra 8.601 kr
Oslo Oslo 2 dager fra 8.601 kr
Stavanger Stavanger 22.05.2024 (+1) 2 dager22.05.2024 (+1) fra 8.601 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 8.601 kr

GWO Basic safety training - sea survival (e-learning + practical)

We provide course about GWO Basic safety training (BST) - sea survival (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of GWO sea survival training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing sea survival knowledge and skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 24.05.2024 1/2 day + online24.05.2024 fra 9.157 kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online fra 9.157 kr

GWO Basic Safety Training (BST) offshore (e-learning + practical)

We provide GWO: Basic Safety Training (BST) - offshore (blended with adaptive e-learning + practical). The e-learning can be started up to 4 weeks (maximum) prior and must be completed no later than 48 hours prior to initial classroom attendance date.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 22.05.2024 3 days + online22.05.2024 fra 30.313 kr
Trondheim Trondheim 3 days + online fra 30.313 kr

GWO Basic safety training refresher offshore (online + practical)

We provide course about GWO Basic safety training (BST) refresher - offshore (blended with adaptive e-learning + practical). The objective of GWO basic safety training refresher is to review and build on previously gained knowledge and skills from BST through theoretical and practical training.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 22.05.2024 3 days + online22.05.2024 fra 25.792 kr
Trondheim Trondheim 04.06.2024 3 days + online04.06.2024 fra 25.792 kr

GWO Basic safety training, working at height (online + practical)

We provide course about GWO basic safety training (BST) - working at height (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of this course is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing working at height knowledge and skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 23.05.2024 1 day + online23.05.2024 fra 9.981 kr
Trondheim Trondheim 1 day + online fra 9.981 kr

GWO: Basic stafety training - first aid (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Fire awareness (blended: e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of fire awareness training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing fire awareness knowledge and skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Fire awareness refresher (blended: e-learning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST First aid - refresher (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Manual handling (blended: e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - manual handling (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Refresher - sea survival (blended: e-learning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - sea survival (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Refresher manual handling (blended: elearning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - manual handling (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1/2 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Refresher working at height blended e-learning practical

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - working at height (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 day + online Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 4 dager28.05.2024 fra 53.540 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: mønstring, klargjøring og vakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.05.2024 (+1) 1 dag24.05.2024 (+1) fra 24.545 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs simulator. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 23.05.2024 (+2) 1 dag23.05.2024 (+2) fra 11.094 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører fritt fall FF48 og FF1000D. Målsettingen er å få kompetanse innen: beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 4 dager21.05.2024 fra 38.924 kr

Livbåtfører fritt fall FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører fritt fall FF48. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: mønstring, klargjøring og vakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2024 1 dag31.05.2024 fra 18.139 kr

Livbåtfører grunnkurs FF1200 med e-læring

Vi tilbyr livbåtfører grunnkurs FF1200 med e-læring. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2024 3 dager + e-læring29.05.2024 fra 53.540 kr

Livbåtfører grunnkurs konvensjonell livbåt med e-læring

Vi tilbyr livbåtfører grunnkurs konvensjonell livbåt med e-læring. Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne kunne klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning og sjøsette båten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 E-læring + 3 dager på kurssenter21.05.2024 fra 19.004 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring + 3 dager på kurssenter fra 19.004 kr
Stavanger Stavanger E-læring + 3 dager på kurssenter fra 19.004 kr
Trondheim Trondheim E-læring + 3 dager på kurssenter fra 19.004 kr

Livbåtfører grunnkurs med e-læring FF 1200 simulator

Vi tilbyr livbåtfører grunnkurs med e-læring FF 1200 simulator. Etter endt kurs skal deltakere ha fått kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.05.2024 (+1) 3 dager + e-læring22.05.2024 (+1) fra 23.330 kr

Livbåtfører grunnkurs med e-læring FF48 og FF1000D

Vi tilbyr livbåtfører grunnkurs med e-læring FF48 og FF1000D. Målsettingen er å bygge kunnskap og kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.05.2024 3 dager + e-læring22.05.2024 fra 38.924 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2024 1 dag30.05.2024 fra 9.281 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 9.281 kr
Oslo Oslo 1 dag fra 9.281 kr
Stavanger Stavanger 21.05.2024 1 dag21.05.2024 fra 9.281 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 9.281 kr

Livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkludert repetisjon. Kursmål er oppgradering fra fritt-fall eller konvensjonell livbåt til sliskelivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag Ta kontakt kr
Oslo Oslo 1 dag Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 1 dag Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 dag Ta kontakt kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs med e-læring

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører sliskelivbåt med e-læring. Kurset har som mål å bygge kunnskap og kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.05.2024 3 dager + e-læring29.05.2024 fra 30.519 kr
Oslo Oslo 3 dager + e-læring fra 30.519 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon

Vi tilbyr kurs om livbåtfører sliskelivbåt repetisjon. Kurset fokuserer på utvalgte deler av grunnkurset, hvor deltakerne bygger videre på grunnleggende kunnskaper og holdninger til sin posisjon i beredskapen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.05.2024 (+1) 1 dag24.05.2024 (+1) fra 12.443 kr
Oslo Oslo 1 dag fra 12.443 kr
Stavanger Stavanger 1 dag fra 12.443 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 12.443 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: Klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning - sjøsette båten - ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 4 dager28.05.2024 fra 30.519 kr
Oslo Oslo 4 dager fra 30.519 kr
Stavanger Stavanger 4 dager fra 30.519 kr
Trondheim Trondheim 4 dager fra 30.519 kr

Mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 1/2 dag fra 10.548 kr
Kristiansand Kristiansand 1 1/2 dag fra 10.548 kr
Oslo Oslo 1 1/2 dag fra 10.548 kr
Stavanger Stavanger 1 1/2 dag fra 10.548 kr
Trondheim Trondheim 1 1/2 dag fra 10.548 kr

Mann-over-bord (hurtiggående) liten m/mørkekjøring, grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs om mann-over-bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - bruke relevant utstyr - utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 1/2 dag fra 18.293 kr
Kristiansand Kristiansand 3 1/2 dag fra 18.293 kr
Oslo Oslo 3 1/2 dag fra 18.293 kr
Stavanger Stavanger 3 1/2 dag fra 18.293 kr
Trondheim Trondheim 3 1/2 dag fra 18.293 kr

Mann-over-bord (hurtiggående) liten u/mørkekjøring grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i mann-over-bord (hurtiggående) liten båt u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - bruke relevant utstyr - utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 (+1) 4 dager21.05.2024 (+1) fra 16.563 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager fra 16.563 kr
Oslo Oslo 4 dager fra 16.563 kr
Stavanger Stavanger 4 dager fra 16.563 kr
Trondheim Trondheim 4 dager fra 16.563 kr

Mann-over-bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann-over-bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning, samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 1 dag28.05.2024 fra 8.838 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag fra 8.838 kr
Stavanger Stavanger 28.05.2024 1 dag28.05.2024 fra 8.838 kr
Trondheim Trondheim 1 dag fra 8.838 kr

Mann-over-bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs om mann-over-bord stor båt (DC) m/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: bemanne, sjøsette og operere Stor MOB båt på en sikker måte - bruke relevant utstyr ombord - utføre søk og redning, samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager fra 45.784 kr

Mann-over-bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at deltakerne etter fullført kurs skal kunne: være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende mate - beherske de mest vanlige søkemetoder - foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre MOB-båt mannskap funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager fra 21.692 kr

Mann-over-bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i mann-over-bord stor båt (DC) uten mørkekjøring. Opplæringen skal gi kompetanse innen: MOB-båt teknisk - manøvrering - navigasjon - kommunikasjon - søk og redning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager Ta kontakt kr

Mørkekjøring - modul for mann-over-bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring - modul for mann-over-bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen med kurset er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 timer fra 3.441 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer fra 3.441 kr
Stavanger Stavanger 4 timer fra 3.441 kr
Trondheim Trondheim 4 timer fra 3.441 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager fra 5.964 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 5.964 kr

Passasjer og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.05.2024 1 dag + e-læring23.05.2024 fra 5.676 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag + e-læring fra 5.676 kr
Oslo Oslo 1 dag + e-læring fra 5.676 kr
Trondheim Trondheim 21.05.2024 1 dag + e-læring21.05.2024 fra 5.676 kr

Passasjer og krisehåndtering oppdatering med e-læring

Vi tilbyr oppdateringskurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.05.2024 1 dag + e-læring23.05.2024 fra 5.676 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag + e-læring fra 5.676 kr
Oslo Oslo 1 dag + e-læring fra 5.676 kr
Trondheim Trondheim 21.05.2024 1 dag + e-læring21.05.2024 fra 5.676 kr

Påbygging offshore Norge grunnleggende sikkerhetskurs sjøfolk

Vi tilbyr kurs med påbygging fra offshore Norge til grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Målsettingen med kurset er at deltakerne skal kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.06.2024 3 dager03.06.2024 fra 9.961 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager fra 9.961 kr
Oslo Oslo 3 dager fra 9.961 kr
Trondheim Trondheim 3 dager fra 9.961 kr

ROC sertifikat grunnleggende (GMDSS)

Vi tilbyr ROC sertifikat grunnleggende kurs (GMDSS). Målsettingen med kurset er å sertifisere brukere av GMDSS radio utstyr. Kurset fører fram til begrenset operatør sertifikat (ROC) i henhold til Det internasjonale radioreglement og STCW 78.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2024 5 dager27.05.2024 fra 17.971 kr

ROC sertifikat repetisjon (GMDSS)

Vi tilbyr ROC sertifikat repetisjonskurs (GMDSS). Målsettingen med kurset er å re-sertifisere brukere av GMDSS radioutstyr i henhold til det internasjonale radioreglement (ITU) og IMO STCW 78.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2024 3 dager27.05.2024 fra 13.730 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs om sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er i henholdt til STCW A-VI/6-2. Sikre at deltagere med særlige sikringsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet ombord, i henhold til sine sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag Ta kontakt kr
Oslo Oslo 1 dag Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 1 dag Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 1 dag Ta kontakt kr

Sliskelivbåt grunnkurs med e-læring simulator

Vi tilbyr sliskelivbåt grunnkurs med e-læring simulator. Etter endt kurs skal deltakere ha fått kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - grunnleggende innføring livbåt - mønstring, klargjøring og evakuering - alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 22.05.2024 (+1) 3 dager + e-læring22.05.2024 (+1) fra 23.330 kr

Sliskelivbåt repetisjon simulator

Vi tilbyr repetisjonskurs i sliskelivbåt simulator. Alle praktiske øvelser gjennomføres på simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 23.05.2024 (+2) 1 dag23.05.2024 (+2) fra 11.094 kr

STCW Grunnkurs redningsfarkoster

Vi tilbyr grunnkurs i STCW redningsfarkoster. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 (+1) 3 dager + e-læring21.05.2024 (+1) fra 16.656 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager + e-læring fra 16.656 kr
Stavanger Stavanger 3 dager + e-læring fra 16.656 kr
Trondheim Trondheim 3 dager + e-læring fra 16.656 kr

STCW Grunnleggende sikkerhet for fiskere oppdatering e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering med e-læring. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på fiskefartøy, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag + e-læring fra 10.177 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag + e-læring fra 10.177 kr
Oslo Oslo 1 dag + e-læring fra 10.177 kr
Stavanger Stavanger 1 dag + e-læring fra 10.177 kr
Trondheim Trondheim 1 dag + e-læring fra 10.177 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.06.2024 3 dager + 10 timer e-læring03.06.2024 fra 18.788 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager + 10 timer e-læring fra 18.788 kr
Oslo Oslo 3 dager + 10 timer e-læring fra 18.788 kr
Trondheim Trondheim 3 dager + 10 timer e-læring fra 18.788 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager fra 18.788 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager fra 18.788 kr
Oslo Oslo 5 dager fra 18.788 kr
Trondheim Trondheim 5 dager fra 18.788 kr

STCW Hurtiggående mann over bord båt (HMOB) oppdatering

Vi tilbyr kurs i STCW hurtiggående mann over bord båt (HMOB) oppdatering. Målsettingen med kurset er oppdatering av forkunnskaper ihht STCW A- VI/2 og tabell A-VI/2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 2 dager28.05.2024 fra 11.227 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager fra 11.227 kr
Stavanger Stavanger 2 dager fra 11.227 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 11.227 kr

STCW Hurtiggående mann-over-bord båt (HMOB)

Vi tilbyr kurs STCW hurtiggående mann-over-bord båt (HMOB). Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 (+1) 4 dager21.05.2024 (+1) fra 18.293 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager fra 18.293 kr
Stavanger Stavanger 4 dager fra 18.293 kr
Trondheim Trondheim 4 dager fra 18.293 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling. Målsettingen med kurset er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 4 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 4 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 4 dager Ta kontakt kr

STCW Kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering videregående sikkerhetskurs for offiserer og medisinsk behandling - kombi med e-læring. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 3 dager + e-læring28.05.2024 fra 19.540 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager + e-læring fra 19.540 kr
Oslo Oslo 3 dager + e-læring fra 19.540 kr
Stavanger Stavanger 3 dager + e-læring fra 19.540 kr
Trondheim Trondheim 3 dager + e-læring fra 19.540 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t

Vi tilbyr kurs om STCW livbåtfører redningsfarkoster 32t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager fra 16.656 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager fra 16.656 kr
Oslo Oslo 4 dager fra 16.656 kr
Stavanger Stavanger 4 dager fra 16.656 kr
Trondheim Trondheim 4 dager fra 16.656 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24t

Vi tilbyr STCW oppdatering for offiserer 24t. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 3 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 3 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 3 dager Ta kontakt kr

STCW Oppdatering for offiserer 24t - webinar

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering for offiserer 24t med webinar. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager + webinar Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager + webinar Ta kontakt kr
Oslo Oslo 2 dager + webinar Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 2 dager + webinar Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 2 dager + webinar Ta kontakt kr

STCW Oppdatering for offiserer med e-læring

Vi tilbyr STCW oppdatering for offiserer med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.05.2024 1 1/2 dag e-læring + 1 1/2 dag på k...28.05.2024 fra 11.979 kr
Kristiansand Kristiansand 1 1/2 dag e-læring + 1 1/2 dag på k... fra 11.979 kr
Oslo Oslo 1 1/2 dag e-læring + 1 1/2 dag på k... fra 11.979 kr
Trondheim Trondheim 1 1/2 dag e-læring + 1 1/2 dag på k... fra 11.979 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16t

Vi tilbyr STCW oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16t. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2024 2 dager21.05.2024 fra 8.704 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager fra 8.704 kr
Oslo Oslo 2 dager fra 8.704 kr
Trondheim Trondheim 2 dager fra 8.704 kr

STCW Oppgradering for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppgraderingkurs for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4. Kurset omfatter brannledelse, sjøredning førstehjelp og medisinsk førstehjelp samt medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 8 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 8 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 8 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 8 dager Ta kontakt kr

STCW Oppgradering for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 8 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 8 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 8 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim