Kurs for shipping og maritim industri

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

Akvakultur VG2

Her vil du lære om drift av akvakulturanlegg, røkting og biologisk produksjon. Kurset omhandler tre programfag og vil gi deg utfyllende kunnskap om drift og produksjon, anlegg og teknikk samt oppdrett og miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 15.08.2023 1 semester15.08.2023 32.400 kr

BRM (Bridge Resource Management)

Vi tilbyr kurs i BRM (Bridge Resource Management). Hovedmålet med kurset er at du er i stand til å ta vare på din egen og andres sikkerhet dersom det skulle oppstå en uønsket situasjon. Kurset gir deg også innsikt i viktige daglige prosedyrer, planlegging og koordinering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 28.600 kr

Dynamic Positioning 1 - Induction

Legg grunnlaget for en navigatørjobb offshore og lær å samle data som forteller nøyaktig hvordan vær og vind påvirker et fartøys posisjonering og manøvrering. Her får du innføring i posisjoneringssystemet som blir stadig mer vanlig på rigger og fartøy offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 26.06.2023 5 dager26.06.2023 21.000 kr

Dynamic Positioning 2 - Simulator

Vi tilbyr kurs i Dynamic Positioning 2 - Simulator. Har du fullført DP1-kurs og familiæring på båt? Gjennom spennende simulatorøvelser lærer du posisjoneringssystemet i praksis. Lær å planlegge og gjennomføre DP-operasjoner (dynamisk posisjonering) gjennom spennende øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 05.06.2023 (+2) 5 dager05.06.2023 (+2) 27.000 kr

GOC - General Operators Certificate

Vi tilbyr kurs i GOC - General Operator´s Certificate hvor lærer du om ulike typer radioutstyr som bruker på plattformer og fartøy over hele verden. Få innføring i det maritime nød- og sikkerhetssystemet, og lær å bruke ulike de typene radioutstyr som brukes på både plattformer og fartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.08.2023 (+2) 11 dager28.08.2023 (+2) 30.400 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 11.471 kr
Haugesund Haugesund 3 dager 11.471 kr
Kristiansund Kristiansund 3 dager 11.471 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 11.471 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 20.06.2023 (+6) 4 dager20.06.2023 (+6) 13.700 kr
Haugesund Haugesund 05.06.2023 (+14) 4 dager05.06.2023 (+14) 13.700 kr
Horten Horten 22.08.2023 (+2) 4 dager22.08.2023 (+2) 13.100 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2023 (+6) 4 dager19.06.2023 (+6) 13.700 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Horten Horten 1 dag 4.700 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 30.05.2023 (+14) 4 dager30.05.2023 (+14) 21.800 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt sliskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.06.2023 (+13) 1 dag12.06.2023 (+13) 11.700 kr

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.09.2023 (+7) 4 dager12.09.2023 (+7) 18.600 kr
Grimstad Grimstad 08.08.2023 (+4) 4 dager08.08.2023 (+4) 18.600 kr
Haugesund Haugesund 15.08.2023 (+9) 4 dager15.08.2023 (+9) 18.600 kr
Horten Horten 27.06.2023 (+3) 4 dager27.06.2023 (+3) 16.500 kr
Kristiansund Kristiansund 13.06.2023 (+9) 4 dager13.06.2023 (+9) 18.600 kr
Stavanger Stavanger 22.08.2023 (+8) 4 dager22.08.2023 (+8) 18.600 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 04.09.2023 (+7) 1 dag04.09.2023 (+7) 10.800 kr
Grimstad Grimstad 17.08.2023 (+14) 1 dag17.08.2023 (+14) 10.800 kr
Haugesund Haugesund 21.08.2023 (+18) 1 dag21.08.2023 (+18) 10.800 kr
Horten Horten 05.07.2023 (+3) 1 dag05.07.2023 (+3) 9.300 kr
Kristiansund Kristiansund 06.09.2023 (+5) 1 dag06.09.2023 (+5) 10.800 kr
Stavanger Stavanger 21.08.2023 (+26) 2 dager21.08.2023 (+26) 10.800 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.08.2023 (+1) 2 dager24.08.2023 (+1) 8.700 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.06.2023 (+12) 4 dager06.06.2023 (+12) 16.200 kr
Grimstad Grimstad 13.06.2023 (+6) 4 dager13.06.2023 (+6) 16.200 kr
Haugesund Haugesund 06.06.2023 (+14) 4 dager06.06.2023 (+14) 16.200 kr
Horten Horten 27.06.2023 (+2) 4 dager27.06.2023 (+2) 16.500 kr
Kristiansund Kristiansund 13.06.2023 (+9) 4 dager13.06.2023 (+9) 16.200 kr
Stavanger Stavanger 30.05.2023 (+14) 4 dager30.05.2023 (+14) 16.200 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2023 (+12) 2 dager30.05.2023 (+12) 11.300 kr
Grimstad Grimstad 2 dager 11.300 kr
Haugesund Haugesund 01.06.2023 (+29) 2 dager01.06.2023 (+29) 11.300 kr
Horten Horten 03.07.2023 (+1) 2 dager03.07.2023 (+1) 9.100 kr
Kristiansund Kristiansund 14.06.2023 (+9) 2 dager14.06.2023 (+9) 11.300 kr
Stavanger Stavanger 08.06.2023 (+14) 2 dager08.06.2023 (+14) 11.300 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 5.700 kr
Grimstad Grimstad 08.06.2023 (+7) 2 dager08.06.2023 (+7) 5.700 kr
Haugesund Haugesund 01.06.2023 (+14) 2 dager01.06.2023 (+14) 5.700 kr
Horten Horten 30.05.2023 (+8) 2 dager30.05.2023 (+8) 6.400 kr
Kristiansund Kristiansund 15.06.2023 (+9) 2 dager15.06.2023 (+9) 5.700 kr
Stavanger Stavanger 22.06.2023 (+6) 2 dager22.06.2023 (+6) 5.700 kr

STCW krise og passasjerhåndtering – repetisjon

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndterin – repetisjon. Skal man jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet er det viktig med et gyldig sertifikat. Dette må repeteres hvert 5 år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dager 3.200 kr
Grimstad Grimstad 09.06.2023 (+7) 1 dager09.06.2023 (+7) 3.200 kr
Haugesund Haugesund 02.06.2023 (+14) 1 dager02.06.2023 (+14) 3.200 kr
Kristiansund Kristiansund 16.06.2023 (+9) 1 dager16.06.2023 (+9) 3.200 kr
Stavanger Stavanger 23.06.2023 (+6) 1 dager23.06.2023 (+6) 3.200 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2023 (+10) 4 dager30.05.2023 (+10) 12.300 kr
Grimstad Grimstad 20.06.2023 (+6) 4 dager20.06.2023 (+6) 12.300 kr
Haugesund Haugesund 05.06.2023 (+14) 4 dager05.06.2023 (+14) 12.300 kr
Horten Horten 06.06.2023 (+4) 4 dager06.06.2023 (+4) 13.100 kr
Kristiansund Kristiansund 19.06.2023 (+6) 4 dager19.06.2023 (+6) 12.300 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2023 (+11) 1 dag12.06.2023 (+11) 7.600 kr
Grimstad Grimstad 31.05.2023 (+22) 1 dag31.05.2023 (+22) 7.600 kr
Haugesund Haugesund 31.05.2023 (+14) 1 dag31.05.2023 (+14) 7.600 kr
Horten Horten 05.06.2023 (+6) 1 dag05.06.2023 (+6) 5.300 kr
Kristiansund Kristiansund 05.06.2023 (+28) 1 dag05.06.2023 (+28) 7.600 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2023 (+11) 3 dager31.05.2023 (+11) 8.800 kr
Grimstad Grimstad 30.05.2023 (+14) 2 dager30.05.2023 (+14) 8.800 kr
Haugesund Haugesund 30.05.2023 (+14) 3 dager30.05.2023 (+14) 8.4800 kr
Horten Horten 08.06.2023 (+6) 2 dager08.06.2023 (+6) 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 07.06.2023 (+14) 3 dager07.06.2023 (+14) 8.800 kr
Stavanger Stavanger 04.07.2023 (+5) 3 dager04.07.2023 (+5) 8.800 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.06.2023 (+14) 5 dager05.06.2023 (+14) 16.500 kr
Grimstad Grimstad 5 dager 16.500 kr
Haugesund Haugesund 05.06.2023 (+14) 5 dager05.06.2023 (+14) 16.500 kr
Horten Horten 26.06.2023 (+7) 5 dager26.06.2023 (+7) 19.900 kr
Kristiansund Kristiansund 12.06.2023 (+14) 5 dager12.06.2023 (+14) 16.500 kr
Stavanger Stavanger 29.05.2023 (+13) 5 dager29.05.2023 (+13) 16.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.05.2023 (+12) 2 dager31.05.2023 (+12) 7.700 kr
Grimstad Grimstad 30.05.2023 (+14) 2 dager30.05.2023 (+14) 7.700 kr
Haugesund Haugesund 30.05.2023 (+14) 2 dager30.05.2023 (+14) 7.700 kr
Horten Horten 08.06.2023 (+6) 2 dager08.06.2023 (+6) 9.900 kr
Kristiansund Kristiansund 07.06.2023 (+14) 2 dager07.06.2023 (+14) 7.700 kr
Stavanger Stavanger 06.06.2023 (+12) 2 dager06.06.2023 (+12) 7.700 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon med e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon med e-læring. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen