Kurs for shipping og maritim industri

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 timer 2.100 kr

CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling

Vi tilbyr kurs i CA-EBS tilleggsmodul engelsk sektor inkl. skuldermåling for personell som skal fly helikopter på britisk sektor. Kurset leveres i henhold til OPITO sine retningslinjer for britisk sektor.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 05.04.2019 (+4) 2 timer05.04.2019 (+4) 2.600 kr

Fritt fall livbåtfører grunnkurs (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører grunnkurs (OSE108).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager

Fritt fall livbåtfører repetisjon (OSE108)

Vi tilbyr fritt fall livbåtfører repetisjonskurs (OSE108). Et representativt utvalg av innholdet i Fritt fall livbåt grunnkurs, tilpasset studentenes kunnskap. Det legges vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 dag

GOC GMDSS Radio grunnkurs

Vi tilbyr GOC GMDSS radiosertifikat grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 01.04.2019 10 dager01.04.2019 27.500 kr

GOC GMDSS Radio repetisjon

Vi tilbyr GOC GMDSS radiosertifikat repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.05.2019 5 dager20.05.2019 16.100 kr

ISPS - Company Security Officer (CSO)

Vi tilbyr kurs i ISPS - Company Security Officer (CSO). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI/5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

Kombikurs - HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon

Vi tilbyr kombikurs i HLO / Søk og redning / Liten MOB-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.04.2019 4 dager08.04.2019 25.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs med mørkekjøring (OSE114) for MOB-båt mannskap.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.04.2019 4 dager08.04.2019 16.900 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring (OSE114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 20.05.2019 (+1) 4 dager20.05.2019 (+1) 14.760 kr

Liten MOB-båt repetisjon med mørkekjøring (OSE 114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs - med mørkekjøring (OSE 114).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 21.03.2019 (+1) 1 dag21.03.2019 (+1) 9.950 kr

Liten MOB-båt repetisjon uten mørkekjøring (OSE114)

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring (OSE114). Et representativt utvalg av innholdet i Liten MOB-båt-grunnkurs tilpasset elevens forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.04.2019 1 dag08.04.2019 7.900 kr

Livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt grunnkurs (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 4 dager

Livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - konvensjonell livbåt repetisjon (OSE135).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.03.2019 (+6) 1 dag25.03.2019 (+6) 7.100 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt grunnkurs (OSE129). Du lærer å håndtere alle saker som er nødvendige for å være livbåtfører ved et havari eller i en ulykke der evakuering blir nødvendig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 26.03.2019 4 dager26.03.2019 18.900 kr

Livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129)

Vi tilbyr kurs i livbåtfører - sliskestup livbåt repetisjon (OSE129). Et representativt utvalg av innholdet i sliskestup livbåt grunnkurset tilpasset forkunnskaper av elevene med stor vekt på praktisk trening og øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.03.2019 (+2) 1 dag22.03.2019 (+2) 10.900 kr

Oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK

Vi tilbyr kurs til oppgradering fra Norsk Olje og Gass GSK til STCW GSK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 22.03.2019 (+4) 3 dager22.03.2019 (+4) 9.900 kr

Oppgradering fra STCW til Norsk Olje og Gass GSK

Vi tilbyr oppgradering fra STCW til Norsk Olje og Gass GSK.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 03.04.2019 (+6) 2 dager03.04.2019 (+6) 10.200 kr

Opplærings- og treningskurs for maritime instruktører

Vi tilbyr opplærings- og treningskurs for maritime instruktører. Kurset skal gi deltakerne forståelse for og innsikt i hvordan opplæringsprogrammer gir kompetanse, kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Kurset tilsvarer IMO-modellkurs nr. 6.09 og gir pedagogisk kompetanse på tilsvarende nivå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 20.900 kr

ROC GMDSS Radio - grunnkurs

Vi tilbyr kurs i ROC GMDSS Radio grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 06.05.2019 5 dager06.05.2019 14.700 kr
Ålesund Ålesund 06.05.2019 (+1) 5 dager06.05.2019 (+1) 14.700 kr

ROC GMDSS Radio repetisjon

Vi tilbyr ROC GMDSS Radio - repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 7.800 kr

Sikkerhetsopplæring for oppdrettsnæringen (gjelder ikke båt)

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for oppdrettsnæringen (gjelder ikke båt). Kurset er basert på teoretisk undervisning, praktiske øvelser og demonstrasjoner. Kurset kan tilpasses kundens behov.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager

SRC / VHF webeksamen - privatist

Vi tilbyr SRC / VHF webeksamen - privatist.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 1 time

SRC/VHF Radiosertifikat

Vi tilbyr SRC / VHF radiosertifikat for personell som bruker SRC / VHF.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 2 dager 3.500 kr

STCW - videregående sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr kurs i STCW - videregående sikkerhetsopplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.05.2019 10 dager06.05.2019 24.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring. Kurset er obligatorisk for sjøfolk som skal tjenestegjøre om bord i fartøy, uavhengig av stilling og posisjon. Undervisningen er basert på forelesning, demonstrasjoner og praktiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 25.03.2019 (+1) 5 dager25.03.2019 (+1) 16.800 kr
Ålesund Ålesund 08.04.2019 (+3) 5 dager08.04.2019 (+3) 16.800 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering. Kurset er basert på praktiske øvelser og demonstrasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 2 dager 7.900 kr
Ålesund Ålesund 01.04.2019 (+4) 2 dager01.04.2019 (+4) 8.050 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt grunnkurs (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr grunnkurs i STCW Hurtiggående MOB-båt (A-VI / 2-2). Ha forståelse av hurtiggående mann-overbord-båters konstruksjon, vedlikehold, reparasjon og utrustning. Ta ansvar for utsettingsutstyr og redskaper slik det normalt er montert under utsetting og berging.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 08.04.2019 (+2) 4 dager08.04.2019 (+2) 14.760 kr

STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2)

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtiggående MOB-båt oppdatering (A-VI / 2-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.04.2019 (+4) 2 dager02.04.2019 (+4) 8.900 kr

STCW Medisinsk behandling (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling (A-VI / 4-2). Kurset er obligatorisk for alle dekksoffiserer og personell som får ansvaret for medisinsk behandling ombord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 5 dager 10.900 kr

STCW Medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2)

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling oppdatering (A-VI / 4-2).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 28.03.2019 (+4) 1 dag28.03.2019 (+4) 4.100 kr

STCW Oppgradering for offiserer uten fartstid (66t)

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for offiserer uten fartstid (66t).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 09.05.2019 7 dager09.05.2019 20.500 kr

STCW Passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2)

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering (A-V / 2). Sjøfolk på passasjerskip skal ha gjennomført og bestått godkjent kurs i passasjer- og krisehåndtering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 27.03.2019 (+5) 2 dager27.03.2019 (+5) 4.800 kr

STCW Redningsfarkoster (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW redningsfarkoster (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.04.2019 (+1) 4 dager02.04.2019 (+1) 13.100 kr

STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI / 2-1)

Vi tilbyr kurs i STCW Redningsfarkoster oppdatering (A-VI / 2-1) for førere av redningsfarkoster og mob-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.03.2019 (+6) 1 dag25.03.2019 (+6) 5.980 kr

STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5)

Vi tilbyr kurs i STCW Ship Security Officer, SSO (A-VI / 5). Kurset er i henhold til STCW-1978, med endringer - kapittel VI / 5.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 02.05.2019 (+1) 2 dager02.05.2019 (+1) 7.800 kr

STCW Sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver

Vi tilbyr kurs i STCW sikringsbevissthet for personell med særskilte oppgaver(A-VI / 6-2)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.03.2019 (+1) 1 dag25.03.2019 (+1) 3.700 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring oppdatering for maskinoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for maskinoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.03.2019 (+5) 3 dager25.03.2019 (+5) 10.200 kr

STCW Videreg. sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer

Vi tilbyr STCW videregående sikkerhetsopplæring, oppdatering for dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 25.03.2019 (+6) 4 dager25.03.2019 (+6) 13.600 kr

STCW Videregående sikkerhetsopplæring (A-VI / 2-1, 3, 4-1)

Vi tilbyr kurs i STCW videregående sikkerhetsopplæring (A-VI / 2-1, 3, 4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ålesund Ålesund 06.05.2019 10 dager06.05.2019 24.900 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr kurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 25.03.2019 (+1) 5 dager25.03.2019 (+1) 16.800 kr
Ålesund Ålesund 08.04.2019 (+3) 5 dager08.04.2019 (+3) 16.800 kr

STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i STCW-F Sikkerhetsopplæring for fiskere. Innholdet i kurset er utvalgte seksjoner fra Sikkerhetsopplæring for fiskere grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 2 dager 7.900 kr
Ålesund Ålesund 01.04.2019 (+4) 2 dager01.04.2019 (+4) 8.050 kr

AIS - Automatic Identification Systems

Vil du jobbe med navigasjon til sjøs? Da er sjansen stor for at du må kunne å mestre identifikasjonssystemet AIS. Lær å forstå hvordan AIS fungerer, både muligheter og begrensninger. Spennende simulatortrening vil du også gå igjennom på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag

BRM (Bridge Resource Management)

Vi tilbyr kurs i BRM (Bridge Resource Management). Hovedmålet med kurset er at du er i stand til å ta vare på din egen og andres sikkerhet dersom det skulle oppstå en uønsket situasjon. Kurset gir deg også innsikt i viktige daglige prosedyrer, planlegging og koordinering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 24.000 kr

Dynamic Positioning 1 - Induction

Legg grunnlaget for en navigatørjobb offshore og lær å samle data som forteller nøyaktig hvordan vær og vind påvirker et fartøys posisjonering og manøvrering. Her får du innføring i posisjoneringssystemet som blir stadig mer vanlig på rigger og fartøy offshore.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 25.03.2019 (+7) 5 dager25.03.2019 (+7) 17.000 kr

Dynamic Positioning 2 - Simulator

Vi tilbyr kurs i Dynamic Positioning 2 - Simulator. Har du fullført DP1-kurs og familiæring på båt? Gjennom spennende simulatorøvelser lærer du posisjoneringssystemet i praksis. Lær å planlegge og gjennomføre DP-operasjoner (dynamisk posisjonering) gjennom spennende øvelser i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 01.04.2019 (+3) 5 dager01.04.2019 (+3) 23.000 kr

ECDIS - Electronic chart display (STCW 2010)

Vil du jobbe med navigasjon til sjøs? Da er sjansen stor for at du må kunne å mestre navigasjonssystemet ECDIS, det lærer du på dette kurset. Få spennende simulatortrening og lær å bruke ECDIS-systemet til å navigere fartøy, bestemme posisjon og til å oppdage skulte farer til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager

ECDIS operator - IMO model course 1.27

Vil du jobbe med navigasjon til sjøs? Da er sjansen stor for at du må kunne å mestre navigasjonssystemet ECDIS, det lærer du på dette kurset. Få spennende simulatortrening og lær å bruke ECDIS-systemet til å navigere fartøy, bestemme posisjon og til å oppdage skulte farer til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 20.05.2019 5 dager20.05.2019 16.500 kr

GOC - Fornying

Med General Operator´s Certificate lærer du om ulike typer radioutstyr som brukes på plattformer og fartøy over hele verden. Få innføring i det maritime nød- og sikkerhetssystemet, og lær å bruke ulike de typene radioutstyr som brukes på både plattformer og fartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 5 dager

GOC - General Operators Certificate

Vi tilbyr kurs i GOC - General Operator´s Certificate hvor lærer du om ulike typer radioutstyr som bruker på plattformer og fartøy over hele verden. Få innføring i det maritime nød- og sikkerhetssystemet, og lær å bruke ulike de typene radioutstyr som brukes på både plattformer og fartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sola Sola 11 dager 25.000 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.04.2019 (+5) 3 dager09.04.2019 (+5) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 24.04.2019 (+4) 3 dager24.04.2019 (+4) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 10.04.2019 (+8) 3 dager10.04.2019 (+8) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 14.05.2019 (+6) 3 dager14.05.2019 (+6) 10.700 kr

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 grunnkurs - OSE108

Vi tilbyr grunnkurs i Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 - OSE108. Kurset kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 (kveld)

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 på kveldstid. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 kveld

Livbåtfører konvensjonell livbåt grunnkurs - OSE135

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 10.500 kr
Horten Horten 21.05.2019 (+4) 4 dager21.05.2019 (+4) 11.300 kr
Kristiansund Kristiansund 08.04.2019 (+8) 4 dager08.04.2019 (+8) 10.500 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt repetisjon - OSE135

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt - OSE135. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som konvensjonell livbåtfører på en rigg eller plattform. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Horten Horten 1 dag 4.700 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

Livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129

Vi tilbyr livbåtfører sliskelivbåt grunnkurs - OSE129. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering. Kurset omhandler alt fra å gå i båtene, utsettning og komme seg bort fra innretningen og oppholde seg på sjøen til en blir tatt opp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.05.2019 (+4) 4 dager13.05.2019 (+4) 18.700 kr

Livbåtfører sliskelivbåt repetisjon - OSE129

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskelivbåt - OSE129. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt siskelivbåt. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag

MOB - Mann over bord, liten båt

Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på plattform? Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.04.2019 (+4) 4 dager09.04.2019 (+4) 13.900 kr
Horten Horten 25.03.2019 (+4) 4 dager25.03.2019 (+4) 14.300 kr
Kristiansund Kristiansund 26.03.2019 (+10) 4 dager26.03.2019 (+10) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 02.04.2019 (+6) 4 dager02.04.2019 (+6) 13.900 kr

MOB - Mann over bord, liten båt repetisjon

Vi tilbyr MOB - Mann over bord, liten båt repetisjonskurs. Repeterer kunnskapene dine på hvordan du skal håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer. Kurset gir deg sertifikat godkjent av Norsk olje og gass.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 21.03.2019 (+4) 1 dag21.03.2019 (+4) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 25.03.2019 (+11) 1 dag25.03.2019 (+11) 9.500 kr
Horten Horten 29.04.2019 (+3) 1 dag29.04.2019 (+3) 8.100 kr
Kristiansund Kristiansund 08.04.2019 (+9) 1 dag08.04.2019 (+9) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 21.03.2019 (+21) 1 dag21.03.2019 (+21) 9.500 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 29.04.2019 (+4) 2 dager29.04.2019 (+4) 7.800 kr

SRC / VHF Radiosertifikat

Vi tilbyr SRC / VHF Radiosertifikat. I de fleste stillinger offshore eller på båt må du vite hvordan du kommuniserer via det maritime radiosystemet (VHF). Da trenger du sertifikatet som dette kurset gir deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag
Drammen Drammen 1 dag
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 1 dag

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 26.03.2019 (+3) 4 dager26.03.2019 (+3) 13.900 kr
Haugesund Haugesund 09.04.2019 (+6) 4 dager09.04.2019 (+6) 13.900 kr
Horten Horten 25.03.2019 (+4) 4 dager25.03.2019 (+4) 14.300 kr
Kristiansund Kristiansund 26.03.2019 (+17) 4 dager26.03.2019 (+17) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 26.03.2019 (+9) 4 dager26.03.2019 (+9) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.03.2019 (+14) 2 dager25.03.2019 (+14) 9.500 kr
Grimstad Grimstad 21.03.2019 (+6) 2 dager21.03.2019 (+6) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 21.03.2019 (+6) 2 dager21.03.2019 (+6) 9.500 kr
Horten Horten 06.05.2019 (+3) 2 dager06.05.2019 (+3) 8.100 kr
Kristiansund Kristiansund 08.04.2019 (+10) 2 dager08.04.2019 (+10) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 21.03.2019 (+14) 2 dager21.03.2019 (+14) 9.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.04.2019 (+3) 2 dager01.04.2019 (+3) 5.100 kr
Haugesund Haugesund 27.03.2019 (+8) 2 dager27.03.2019 (+8) 5.100 kr
Horten Horten 01.04.2019 (+8) 2 dager01.04.2019 (+8) 5.600 kr
Kristiansund Kristiansund 21.03.2019 (+21) 2 dager21.03.2019 (+21) 5.100 kr
Stavanger Stavanger 21.03.2019 (+12) 2 dager21.03.2019 (+12) 5.100 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.04.2019 (+4) 4 dager09.04.2019 (+4) 10.500 kr
Grimstad Grimstad 4 dager 10.500 kr
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+4) 4 dager24.06.2019 (+4) 10.500 kr
Horten Horten 09.04.2019 (+8) 4 dager09.04.2019 (+8) 11.300 kr
Kristiansund Kristiansund 08.04.2019 (+7) 4 dager08.04.2019 (+7) 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 03.05.2019 (+5) 1 dag03.05.2019 (+5) 6.500 kr
Grimstad Grimstad 03.04.2019 (+5) 1 dag03.04.2019 (+5) 6.500 kr
Haugesund Haugesund 22.05.2019 (+5) 1 dag22.05.2019 (+5) 6.500 kr
Horten Horten 23.04.2019 (+10) 1 dag23.04.2019 (+10) 4.800 kr
Kristiansund Kristiansund 26.03.2019 (+13) 1 dag26.03.2019 (+13) 6.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.04.2019 (+6) 3 dager10.04.2019 (+6) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 15.04.2019 (+7) 3 dager15.04.2019 (+7) 7.900 kr
Horten Horten 04.04.2019 (+7) 2 dager04.04.2019 (+7) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 27.03.2019 (+30) 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 03.04.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 10.04.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 24.04.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 08.05.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 22.05.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 27.05.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 05.06.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 19.06.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 26.06.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 03.07.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 10.07.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 14.08.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 21.08.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 28.08.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 04.09.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 11.09.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 18.09.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 25.09.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 02.10.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 09.10.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 16.10.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 23.10.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 30.10.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 06.11.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 13.11.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 20.11.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 27.11.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 04.12.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 11.12.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Kristiansund 18.12.2019 3 dager27.03.2019 (+30) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 09.04.2019 (+7) 3 dager09.04.2019 (+7) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.04.2019 (+5) 5 dager08.04.2019 (+5) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 08.04.2019 (+7) 5 dager08.04.2019 (+7) 14.900 kr
Horten Horten 25.03.2019 (+8) 5 dager25.03.2019 (+8) 17.900 kr
Kristiansund Kristiansund 01.04.2019 (+12) 5 dager01.04.2019 (+12) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 01.04.2019 (+8) 5 dager01.04.2019 (+8) 14.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.04.2019 (+6) 2 dager10.04.2019 (+6) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 15.04.2019 (+7) 2 dager15.04.2019 (+7) 8.000 kr
Horten Horten 04.04.2019 (+9) 2 dager04.04.2019 (+9) 8.800 kr