Kurs for shipping og maritim industri

Her finner du alt av kurs og opplæring innen industriell shipping og maritimt miljø. Her finner du både nødvendig sertifisering for å manøvrere båter og skip av forskjellige art, samt nødvendige sikkerhetskurs for arbeid på sjøen.

Endringene i ISO 9001 og ISO 14001

Vi tilbyr kurs i endringene i ISO 9001 og ISO 14001. Målsettingen med kurset er å hjelpe deg og din bedrift med å forberede dere for neste generasjon ISO standarder innen ledelsessystemer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 8.800 kr

Energiledelse - ISO 50001

Vi tilbyr kurs i energiledelse - ISO 50001. Formålet med kurset er å gi en helhetlig forståelse for hvordan et system for styring av energibruk gir bidrag til energieffektivisering. Kurset gjennomføres i stor grad som forelesning med diskusjon og med bruk av eksempler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.990 kr

Energiledelse - ISO 50001, påbygning

Vi tilbyr kurs i energiledelse - ISO 50001, påbygning. Kurset for deg som allerede jobber med energiledelse og trenger inspirasjon og praktiske tips om hvordan man opprettholder fokus og jobber videre med kontinuerlig forbedring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 19.09.2018 1 dag19.09.2018 4.990 kr

HMS-ledelse basert på ISO 45001

Vi tilbyr kurs i HMS-ledelse basert på ISO 45001. Formålet med kurset er å gi en grunnleggende forståelse for hensikten med et ledelsessystem for HMS. Kurset er basert på ISO 45001 som er en standard for ledelse av arbeidsmiljø og sikkerhet. Kravene i denne standarden vil bli gjennomgått.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 16.10.2018 (+1) 1 dag16.10.2018 (+1) 4.990 kr

Interessent - og leverandørarbeid i ISO standardene

ISO-standardenes overordnede struktur stiller krav til hvordan du jobber med interessentene dine, deriblant leverandørene. Lær hvordan du kartlegger og følger opp dine interessenter, slik at du sikrer en bærekraftig forretningsdrift, i henhold til ISO-standardenes krav.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag

Introduksjonskurs ISO27001 - informasjonssikkerhet

Vi tilbyr introduksjonskurs ISO27001 - informasjonssikkerhet. Kurset vil gi et solid fundament for videre praktisk arbeid med forberedelsene til sertifisering, eller innføring av et styringssystem for informasjonssikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 20.09.2018 (+1) 1 dag20.09.2018 (+1) 4.990 kr

ISO 37001 Antikorrupsjon

Vi tilbyr kurs i ISO 37001 Antikorrupsjon. Standarden fokuserer på design og etterlevelse av et godt antikorrupsjonsprogram. Dette kurset vil gi deg et solid fundament for videre praktisk arbeid med antikorrupsjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag 4.990 kr

Kompetanseledelse med ISO 10667

Vi tilbyr kurs i Kompetanseledelse med ISO 10667 lærer du hvordan gode prosesser og metoder sikrer at du har riktig person på rett plass, kan bidra til å oppnå selskapets mål og bidra til vekst.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 1 dag

Risiko og risikostyring i ISO standarder

Vi tilbyr kurs i risiko og risikostyring i ISO standarder. I dette kurset får du innføring i og praktisk erfaring med risikostyring som verktøy for å kunne prioritere ressurser og aktiviteter for å oppnå mål, og reduserer risiko i større og mindre organisasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 18.12.2018 1 dag18.12.2018 4.990 kr

Rømming av fisk fra akvakulturanlegg - bedriftsinternt

Fisk som rømmer fra akvakulturanlegg utgjør en risiko som NYTEK standarden krever at oppdretter håndterer. Bli kjent med kravene i standarden og få praktisk erfaring med ulike verktøy for å identifisere og håndtere risiko, samt begrense rømming på oppdrettsanlegget.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Sikkert arbeidsmiljø i havbruksnæringen

Vi tilbyr kurs i sikkert arbeidsmiljø i havbruksnæringen. Arbeidsmiljøloven setter flere krav til havbruksnæringens risikostyring. Risiko skal kartlegges, håndteres og det skal gjøres kontinuerlig vurdering av arbeidstakerens arbeidsmiljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 4.900 kr

Fallsikring og enkle løfteinnretninger

Vi tilbyr kurs i fallsikring og enkle løfteinnretninger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 2 dager 3.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.10.2018 (+2) 5 dager08.10.2018 (+2) 17.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 15.10.2018 (+2) 5 dager15.10.2018 (+2) 17.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering STCW- F kapittel 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.11.2018 (+1) 2 dager12.11.2018 (+1) 7.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.09.2018 (+3) 2 dager20.09.2018 (+3) 7.500 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.10.2018 (+2) 5 dager08.10.2018 (+2) 15.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 15.10.2018 (+1) 5 dager15.10.2018 (+1) 15.000 kr

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, avsnitt A-VI / 1 og tabeller A-VI / 1-1, 1-2 og 1-3 .

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.11.2018 (+1) 2 dager12.11.2018 (+1) 6.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.09.2018 (+3) 2 dager20.09.2018 (+3) 6.500 kr

Hurtiggående Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Hurtiggående Mann-Over-Bord-båt grunnkurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2018 (+6) 4 dager25.09.2018 (+6) 13.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 29.10.2018 (+1) 4 dager29.10.2018 (+1) 13.500 kr

Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering

Vi tilbyr kurs i Hurtiggående Mann-over-bord-båt oppdatering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2018 (+6) 2 dager24.09.2018 (+6) 8.200 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.10.2018 (+5) 2 dager01.10.2018 (+5) 8.200 kr

Kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjon

Vi tilbyr kombinertkurs - HLO / Søk- og redningslag og MOB repetisjonskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2018 (+5) 5 dager02.10.2018 (+5) 27.600 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.10.2018 (+5) 5 dager01.10.2018 (+5) 27.600 kr

Liten Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Vi tilbyr Liten Mann-Over-Bord-båt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2018 (+6) 4 dager25.09.2018 (+6) 16.875 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.10.2018 (+2) 4 dager01.10.2018 (+2) 16.875 kr

Liten Mann-over-bord-båt repetisjon

Vi tilbyr liten Mann-over-bord-båt repetisjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 02.10.2018 (+2) 1 dag02.10.2018 (+2) 10.300 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 01.10.2018 (+5) 1 dag01.10.2018 (+5) 10.300 kr

Medisinsk behandling oppdatering

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.09.2018 (+3) 1 dag27.09.2018 (+3) 3.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 21.09.2018 (+2) 1 dag21.09.2018 (+2) 3.500 kr

Oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering dekksoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.11.2018 8 dager21.11.2018 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

Oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t

Vi tilbyr oppgradering maskinoffiserer uten dokumentert fartstid 66t.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager 20.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 8 dager 20.000 kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste sikkerhetsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.09.2018 (+2) 1 dag28.09.2018 (+2) 3.900 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.900 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 05.10.2018 (+2) 1 dag05.10.2018 (+2) 3.900 kr

SRC / VHF Sertifikat for maritimt og Offshore personell

Vi tilbyr kurs i SRC / VHF Sertifikat for maritimt og Offshore personell. På kurset blir det teori og VHF simulator (e-læring) i NOSEFO sine lokaler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 3.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 21.09.2018 (+3) 1 dag21.09.2018 (+3) 3.000 kr

STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW repetisjon for sjøfolk - IMO60 / IMO50. Repetisjon av sikkerhetskurset må tas innen 5 år for å fornye sertifikatet og unngå nytt grunnkurs

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.11.2018 (+1) 2 dager12.11.2018 (+1) 6.500 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 6.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 20.09.2018 (+3) 2 dager20.09.2018 (+3) 6.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk - IMO60 / IMO50.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.10.2018 (+2) 5 dager08.10.2018 (+2) 15.000 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 15.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 15.10.2018 (+1) 5 dager15.10.2018 (+1) 15.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset gjennomføres i henhold til STCW-konvensjonens regel VI, del A kapittel VI, tabell A-VI 2-1, 3-1 og 4-1 og omfatter teoretisk og praktisk opplæring innen redningsfarkoster, brannslokkingsledelse og medisinsk førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.11.2018 10 dager19.11.2018 25.000 kr
Stavanger Stavanger 10 dager 25.000 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 29.10.2018 (+1) 10 dager29.10.2018 (+1) 25.000 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2018 (+3) 3 dager24.09.2018 (+3) 9.500 kr
Strand / Jørpeland Strand / Jørpeland 16.10.2018 (+1) 3 dager16.10.2018 (+1) 9.500 kr

ADR - klasse 1 og 7

Vi tilbyr kurs i ADR - klasse 1 og 7. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 helg 3.800 kr

ADR - klasse 1, sprengstoff

Vi tilbyr kurs i ADR - klasse 1, sprengstoff. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 1.900 kr

ADR - Kurs i håndtering av farlig gods

Opplæringen tilfredsstiller forskriftens krav, og gir deltakerne grunnleggende innføring i bruken av ADR-boka. Etter kurset skal deltakerne ha innsikt i og forståelse for regler og prinsipper ved merking, lasting, samlasting, emballering, dokumentasjon og farer ved håndtering av farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.100 kr

ADR brann og førstehjelp

Vi tilbyr kurs i ADR - brann og førstehjelp. Målsettingen med kurset er å gi deltakeren en god innsikt i livreddende førstehjelp, opptreden på skadestedet og brannvern med bruken av håndslokkemateriell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 4 timer 900 kr

ADR grunnkurs

Vi tilbyr ADR grunnkurs. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. ADR-bok kan kjøpes ved kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 20 timer 4.000 kr

ADR grunnkurs m/tank

Vi tilbyr ADR grunnkurs m/tank. Målsettingen er at etter avsluttet kurs skal deltakerne ha fått tilstrekkelig kunnskap om ADR-bestemmelsene til å bestå eksamen. Kursene inneholder krav beskrevet i ADR-forskriftene. Nødvendige bøker (ADR / RID og arbeidsbok) kan kjøpes på kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 helg 4.500 kr

GOC sertifikat grunnleggende (GMDSS)

Vi tilbyr GOC sertifikat grunnleggende (GMDSS). Målsettingen er sertifisere brukere av GMDSS radio utstyr. Kurset fører fram til generelt operatør sertifikat (GOC) i henhold til det internasjonale radioreglement (ITU) og IMO / STCW 95.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.11.2018 10 dager05.11.2018 30.250 kr

GOC sertifikat repetisjon (GMDSS)

Vi tilbyr GOC sertifikat repetisjonskurs (GMDSS). Målsettingen er å resertifisere brukere av GMDSS radio utstyr ihht. det internasjonale radioreglement (ITU) og IMO / STCW 95.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 17.424 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2018 (+1) 5 dager24.09.2018 (+1) 16.390 kr
Kristiansand Kristiansand 12.11.2018 5 dager12.11.2018 16.390 kr
Oslo Oslo 08.10.2018 (+1) 5 dager08.10.2018 (+1) 16.390 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 16.390 kr
Trondheim Trondheim 15.10.2018 (+2) 5 dager15.10.2018 (+2) 16.390 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 29.10.2018 (+1) 4 dager29.10.2018 (+1) 36.600 kr

Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 grunnkurs simulator. Målsettingen er å få kompetanse innen: Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 4 dager 18.500 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF1200 repetisjonskurs. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.09.2018 (+3) 1 dag21.09.2018 (+3) 18.150 kr

Livbåtfører FF1200 repetisjon simulator

Vi tilbyr Livbåtfører FF1200 repetisjonskurs simulator. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen: Mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Stavanger Stavanger 1 dag 9.680 kr

Livbåtfører frittfall FF48 og FF1000D grunnkurs

Vi tilbyr grunnkurs i livbåtfører frittfall FF48 og FF1000D. Målsettingen er å få kompetanse innen: - Beredskapsorganisasjonen, kommandoforhold og krisereaksjoner - Grunnleggende innføring livbåt - Mønstring, klargjøring og evakuering - Alternative evakueringsmidler.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2018 (+3) 4 dager24.09.2018 (+3) 28.787 kr

Livbåtfører frittfall livbåt FF48 repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører frittfall livbåt FF48. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.09.2018 (+13) 1 dag19.09.2018 (+13) 13.420 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - grunnleggende

Når kurset er fullført, skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.577 kr
Kristiansand Kristiansand 06.11.2018 4 dager06.11.2018 16.577 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 16.577 kr
Trondheim Trondheim 27.11.2018 4 dager27.11.2018 16.577 kr

Livbåtfører konvensjonell livbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.09.2018 (+1) 1 dag20.09.2018 (+1) 8.096 kr
Kristiansand Kristiansand 08.11.2018 1 dag08.11.2018 8.096 kr
Oslo Oslo 1 dag 8.096 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 8.096 kr
Sund Sund 1 dag 8.096 kr
Trondheim Trondheim 30.11.2018 1 dag30.11.2018 8.096 kr

Livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon

Vi tilbyr kurs i livbåtfører konvertering til sliskelivbåt inkl. repetisjon. Målet er oppgradering fra Fritt-Fall eller konvensjonell livbåt til Sliskelivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.200 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - grunnleggende

Målet er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - klargjøre livbåten for evakuering - Organisere og lede ombordstigning - Sjøsette båten - Ivareta passasjerer og tilrettelegge for opphold ombord etter evakuering - Opprettholde kommunikasjon med redningsenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.11.2018 4 dager05.11.2018 26.620 kr
Oslo Oslo 06.11.2018 4 dager06.11.2018 26.620 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 26.620 kr
Trondheim Trondheim 20.11.2018 4 dager20.11.2018 26.620 kr

Livbåtfører sliskestuplivbåt - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører sliskestuplivbåt. Etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.09.2018 (+6) 1 dag21.09.2018 (+6) 10.340 kr
Oslo Oslo 19.09.2018 (+2) 1 dag19.09.2018 (+2) 10.340 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 10.340 kr
Trondheim Trondheim 28.09.2018 (+2) 1 dag28.09.2018 (+2) 10.340 kr

Mann Over Bord (hurtiggående) liten, grunnleggende u/mørkekjøring

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte - Bruke relevant utstyr - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 16.940 kr
Kristiansand Kristiansand 01.10.2018 (+1) 4 dager01.10.2018 (+1) 16.940 kr
Oslo Oslo 4 dager 16.940 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 16.940 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 16.940 kr

Mann Over Bord liten båt (MOB) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.10.2018 (+5) 1 dag11.10.2018 (+5) 7.700 kr
Kristiansand Kristiansand 03.10.2018 (+5) 1 dag03.10.2018 (+5) 7.700 kr
Trondheim Trondheim 08.10.2018 (+4) 1 dag08.10.2018 (+4) 7.700 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - bemanne, sjøsette og operere Stor MOB båt på en sikker måte - Bruke relevant utstyr ombord - Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 36.300 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 36.300 kr
Sund Sund 5 dager 36.300 kr

Mann Over Bord stor båt (DC) u/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at deltakeren skal etter endt opplæring kunne: - Være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende måte - Beherske de mest vanlige søkemetoder - Foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre MOB-båt mannskap funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen, Falck Nutec Be... Bergen 2 dager 13.800 kr
Bergen, Falck Nutec So... Bergen 2 dager 13.800 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - grunnleggende

Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne: - Bemanne, sjøsette og operere Stor MOB båt på en sikker måte - Bruke relevant utstyr ombord - Utføre søk og redning, samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 22.10.2018 5 dager22.10.2018 36.300 kr

Mann-Over-Bord stor båt (DC) m/mørkekjøring - repetisjon

Målsettingen er at deltakeren skal etter endt opplæring kunne: - Være i stand til å sjøsette, huke inn, operere båt og utstyr på en tilfredsstillende mate - Beherske de mest vanlige søkemetoder - Foreta opp-plukking av person i sjøen og kunne utføre MOB-båt mannskap funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sund Sund 24.10.2018 2 dager24.10.2018 17.200 kr

MOB (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Etter fullført kurs skal deltakerne kunne: Bemanne, sjøsette og operere MOB-båten på en sikker måte. Bruke relevant utstyr. Utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 16.10.2018 4 dager16.10.2018 14.500 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.500 kr
Oslo Oslo 4 dager 14.500 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 14.500 kr
Trondheim Trondheim 30.10.2018 4 dager30.10.2018 14.500 kr

MOB (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring - repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i Mann Over Bord (hurtiggående) liten båt m/mørkekjøring. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne bemanne MOB-båten, gjøre bruk av relevant sikkerhetsutstyr, utføre søk og redning samt gi førstehjelp til skadet personell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.10.2018 (+1) 1 dag25.10.2018 (+1) 9.500 kr
Kristiansand Kristiansand 31.10.2018 1 dag31.10.2018 9.500 kr
Oslo Oslo 1 dag 9.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 9.500 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 9.500 kr

Mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt

Vi tilbyr mørkekjøring-modul for Mann-Over-Bord (hurtiggående) liten båt. Målsettingen er at etter fullført kurs skal deltakerne kunne, utføre søk og redning i mørke.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.10.2018 (+3) 4 timer25.10.2018 (+3) 4.400 kr
Kristiansand Kristiansand 4 timer 4.400 kr
Sund Sund 4 timer 4.400 kr

Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere, nasjonal emneplan ihht STCW- F kap. 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2018 (+1) 3 dager25.09.2018 (+1) 8.877 kr
Kristiansand Kristiansand 17.10.2018 (+1) 3 dager17.10.2018 (+1) 8.877 kr
Oslo Oslo 3 dager 8.877 kr