Sikkerhetssenteret Rørvik AS

Sikkerhetssenteret Rørvik AS skal være et ledende kurssenter i Norge innenfor simulatorbaserte kurs og andre opplæringstilbud innenfor marin og maritim sektor. Tilbudene skal være preget av innovative løsninger med høy teknologisk og pedagogisk standard.


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>

6.10 Train the simulator trainer and assessor

Vi tilbyr kurs i 6.10 Train the simulator trainer and assessor som er basert på IMO Model kurs 6.10. Dette kurset er ment å gi en forståelse av viktigheten av maritim utdanning og simulatortrening med sikte på det menneskelige elementet i skipsfart og det spesielle arbeidsmiljøet om bord på et skip.

Sted Dato Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager + e-læringsmodul 22.990 kr  

ASH - Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse - nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i ASH - Arbeidsmiljø, sikkerhet og helse. Kurset gjennomgår emner som møter Sjøfartsdirektoratet sine krav til 40 timers systematisk opplæring i arbeid, sikkerhet og helse for arbeidstakere på norske fartøy.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4.990 kr  

Begrenset sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr kurs i begrenset sikkerhetsopplæring for passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i fartsområde 1, i perioden 1.mai til 30 september. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt I STCW tabeller A-VI/1.2 og tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Dato Varighet Pris
Vikna Vikna 3 dager  

Brannvernleder - brannforebyggende

Vi tilbyr brannforebyggende brannvernlederkurs. Gjennom dette kurset skal deltakerne på generell basis tilegne seg nødvendig kompetanse for å kunne utføre arbeidsoppgavene som tilligger en brannforebyggende ansvarlig, eller brannvernleder som er den mer benyttede tittelen.

Sted Dato Varighet Pris
Vikna Vikna 1 dag 4.500 kr  

BRM / ERM (Bridge Resource Management/Engine Resource Management)

Vi tilbyr kurs i BRM / ERM (Bridge Resource Management / Engine Resource Management). Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre sikkert vakthold og god ledelse på bro eller i maskin. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010 Manila-endringene).

Sted Dato Varighet Pris
Vikna Vikna 2 dager 17.490 kr  

D6 Ankerhåndtering og slep (tilleggsemne)

Vi tilbyr kurs i D6 Ankerhåndtering og slep (tilleggsemne). Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i emneplanen gjennom avsluttende prøve på nett. Hvert enkelt emne i avsluttende prøve skal være bestått.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 9 timer 4.990 kr  

D6 Kran og løfteoperasjoner (tilleggsemne)

Vi tilbyr kurs i D6 Kran og løfteoperasjoner (tilleggsemne). Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner. Kurset utgjør til sammen 19 timer opplæring. Alt gjennomføres på e-læringsplattform.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 19 timer 4.990 kr  

D6 praktisk prøve

Vi tilbyr kurs i D6 praktisk prøve. Om man har opptjent 5 års arbeidserfaring (fartstid) etter 01.01.2015 trenger man bare å gjennomføre en praktiske prøve for å kunne søke ut D6 begrenset. D6 begrenset gir førerrettighet på fartøy opp til 15 meter.

Sted Dato Varighet Pris
Vikna Vikna 7.900 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>