D6 Kran og løfteoperasjoner (tilleggsemne)Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 19 timer
Pris: 4.990

Vi tilbyr kurs i D6 Kran og løfteoperasjoner (tilleggsemne). Kurset skal sikre at deltakerne får tilstrekkelig kunnskap til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap ved løfteoperasjoner. Kurset utgjør til sammen 19 timer opplæring. Alt gjennomføres på e-læringsplattform.

Opplæringen skal dekke følgende punkter:
• Beskrivelse av praktisk opplæring, herunder bruk av kran og løst løfteutstyr
• Teknisk dokumentasjon om kranen (inkl. brukerveiledning)
• Operasjonelle begrensninger og sikkerhetsrutiner (herunder sikkerhetssoner, SWL, nødstopp m.v.)
• Vedlikeholdsrutiner (løpende og periodisk ettersyn)

Skipsfører på et skip som skal utføre løfteoperasjoner skal som et minimum ha kunnskap om:
• Kunne utarbeide, bruke og forbedre prosedyrer
• Kunne identifisere risikoer og utarbeide risikoanalyser (se verktøy for risikovurdering på sdir.no)
• Vedlikehold
• Opplæring
• Skipsførers plikter

Målgruppe for kurset:
Dekksoffiserer klasse 6 (D6)

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i emneplanen gjennom avsluttende prøve på nett. Hvert enkelt emne i avsluttende prøve skal være bestått.