Fiskevelferdskurs, brønnbåt - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 1 dag
Pris: 4.500

Vi tilbyr nettbasert fiskevelferdskurs, brønnbåt. VAL FoU og Sikkerhetssenteret Rørvik AS har utviklet e-læringskurs for havbruksnæringa. Kurset er lovpålagt og dekker lov- og forskriftsfestede kompetansekrav for laksefisk.

Kursinnhold:
• Fiskevelferd
• Laksens naturlige behov og adferd
• Regelverk
• Velferdsindikator
• Stress og stressfaktorer
• Forebyggende helsearbeid
• Helseutfordringer og sykdom
• Hvordan ivareta fiskevelferd under ulike arbeidsoperasjoner
• Lus og avlusing
• Rensefisk
• Vannkjemi og fiskevelferd

Kurset er utviklet- og holdes av fiskehelsepersonell som jobber i havbruksnæringen

Målgruppe for kurset:
Personell som jobber med transport og håndtering av levende fisk i brønnbåt

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper