Sjøfolk med særlige sikringsplikter - nettkursSted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Åpent kurs / gruppeundervisning
Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: På forespørsel
Varighet: 1 dag
Pris: 3.990

Vi tilbyr kurs for sjøfolk med særlige sikringsplikter som nettkurs. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI/6-2. Kurset er i henhold til: STCW-78, med endringer (inkl. 2010Manila-endringene).

Innhold:
Sikre at deltakerne, som har særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip, i henhold til sine sikkerhetsplikter. Kurset fører fram til ferdighetssertifikat for sikkerhetsbevissthet med særlige sikkerhetsplikter.

Målgruppe for kurset:
Alle som ønsker kurs i sjøfolk med særlige sikringsplikter

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper