Sikkerhetskurs for sjøfart

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

Ferje A-kurs grunnleggjande

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr manøvertrening for pendelferjer. Kurset er utvikla i samarbeid med Fjord1 og gjennomførast bare ved Sikkerheitssenteret i Måløy, og gjev manøvertrening for pendelferje i simulator.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager Ta kontakt kr

Ferje B-kurs vidaregåande

Vi tilbyr ferje B-kurs vidaregåande. Kurset er under utvikling i samarbeid med Fjord1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy Ta kontakt kr

GSK - Grunnleggende sikkerhetskurs STCW 1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i grunnleggende sikkerhetskurs. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tjenestegjere om bord i fartøy, uavhengig av stilling. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 17.06.2019 5 dager17.06.2019 Ta kontakt kr

H-MOB grunnkurs STCW 2 - 2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI / 2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 4 dager Ta kontakt kr

Medisinsk behandling STCW 4 - 2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i medisinsk behandling etter konvensjonskrav STCW A-VI / 4-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 17.06.2019 5 dager17.06.2019 Ta kontakt kr

Medisinsk Førstehjelp STCW 4 - 1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i medisinsk førsthehjelp,STCW tabell A-VI / 4-1. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset gjev grundig basisopplæring innan relevante førstehjelpsemne med vekt på å trene opp praktiske ferdigheiter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 03.06.2019 24 timer03.06.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering GSK for fiskere

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset gjennomførast med forelesing, gruppearbeid, praktiske øvingar og avsluttande eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 17.06.2019 2 1/2 dag17.06.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering GSK STCW 1-1, 1-2, 1-3, 1-4

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 17.06.2019 2 dager17.06.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering HMOB

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs for mannskap som skal føre hurtiggåande MOB-båtar etter konvensjonskrav STCW A-VI / 2-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager Ta kontakt kr

Oppdatering medisinsk behandling STCW 4 - 2

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr oppdateringskurs i Medisinsk behandling etter STCW konvensjonen A-VI / 4-2. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI / 4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 20.05.2019 1 dag20.05.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering Medisinsk Førstehjelp STCW 4 - 1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr Oppdateringskurs i medisinsk førstehjelp, STCW tabell A-VI / 4-1. Kurset oppdaterer Medisinsk førstehjelp etter krava i STCW A-VI / 4-1. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI / 4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 20.05.2019 1 dag20.05.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering redningsfarkost STCW 2-1

Kurset omfatter de krav som stilles i STCW konvensjonens regel VI / 2, STCW kodens avsnitt A-VI / 2 og tabell A-VI / 2-1, Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 20.05.2019 1 dag20.05.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering VSK (3 dager) STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr Oppdateringskurs for maskinoffiserar med dokumentert fartstid. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI / 2-1, A-VI / 3, og A-VI / 4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 20.05.2019 3 dager20.05.2019 Ta kontakt kr

Oppdatering VSK inkl. Medisinsk behandling (4 dager) STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr Oppdateringskurs for dekksoffiserar med dokumentert fartstid. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI/2-1, A-VI/3, A-VI/4-1 og A-VI/4-2 (dekksoffiserar).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 20.05.2019 4 dager20.05.2019 Ta kontakt kr

Oppdrett sikkerheitskurs

Vi tilbyr sikkerheitskurs for oppdrettsnæringa. Kurset er utvikla i samarbeid med Marine Harvest. Kurset vert gjennomført ved Sikkerheitssenteret i Måløy og på eige brannfelt i Vedvik. Kurset gjev grundig basisopplæring innan sikkerheit og er ein del av HMS for havbruksnæringa.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 3 dager Ta kontakt kr

Oppgraderingskurs for offiserar 66 timer - STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i oppgradering av vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 7 dager Ta kontakt kr

Passasjer- og krisehandtering STCW

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i Passasjer- og Krisehåndtering iht. STCW-konvensjonen. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, kodens avsnitt A-V / 2 og tabell A-V / 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 2 dager Ta kontakt kr

Redningsfarkost STCW 2 - 1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs Redningsfarkoster, STCW tabell A-VI / 2-1 Redningsfarkoster og mann-over-bord-båter, unntatt hurtiggående mann-over-bord-båter. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 4 dager Ta kontakt kr

Retrening oppdrett sikkerheitskurs

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr repetisjon oppdrett sikkerheitskurs for oppdrettsnæringa. Kurset er utvikla i samarbeid med Marine Harvest. Kurset gjev repetisjon av basisopplæring innan sikkerheit og er ein del av HMS for havbruksnæringa.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 1/2 dag Ta kontakt kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste plikter STCW 6 - 2

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med anviste plikter STCW 6 - 2. Kurset dekker dei krav som stillast i STCW konvensjonens regel VI / 6, STCW kodens avsnitt A-VI / 6 og tabell A-VI / 6 - 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 9 timer Ta kontakt kr

Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk uten anviste plikter STCW 6 - 1

Vi tilbyr kurs i sikkerhetsbevissthet for sjøfolk uten anviste plikter STCW 6 - 1. Kurset dekker dei krav som stillast i STCW konvensjonens regel VI / 6, STCW kodens avsnitt A-VI / 6 og tabell A-VI / 6 - 1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 5 timer Ta kontakt kr

STCW - Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tenestegjere om bord i fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 17.06.2019 5 dager17.06.2019 Ta kontakt kr

Videregående sikkerhetsopplæring STCW 2-1, 3 og 4-1

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i vidaregåande sikkerheitsopplæring for skipsoffiserar etter konvensjonskrav STCW. Kurset er obligatorisk for alle skipsoffiserar. Kurset er godkjent og i henhold til STCW med 2010 Manilla tillegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 03.06.2019 10 dager03.06.2019 Ta kontakt kr

Begrenset Sikkerhetsopplæring for skip

Vi tilbyr begrenset Sikkerhetsopplæring for skip. Med temaer som redningsteknikker, brannvern og brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 5 dager

BRM (Bridge Resource Management)

Vi tilbyr kurs i BRM (Bridge Resource Management). Hovedmålet med kurset er at du er i stand til å ta vare på din egen og andres sikkerhet dersom det skulle oppstå en uønsket situasjon. Kurset gir deg også innsikt i viktige daglige prosedyrer, planlegging og koordinering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager 24.000 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.05.2019 (+4) 3 dager21.05.2019 (+4) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 11.06.2019 (+3) 3 dager11.06.2019 (+3) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 22.05.2019 (+7) 3 dager22.05.2019 (+7) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 11.06.2019 (+5) 3 dager11.06.2019 (+5) 10.700 kr

Matfag VG2 - opplæring i sjømatproduksjon

Vi tilbyr kurs i matfag VG2 - opplæring i sjømatproduksjon. Faget gir deg grunnlag for en karriere innen bearbeiding av råvarer og produksjon av mat. Opplæring i matfag gir deg forståelse av sammenhengen mellom råvarer, produksjon, kosthold og ernæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 helgesamlinger samt selvstudium 24.000 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 24.06.2019 (+3) 2 dager24.06.2019 (+3) 7.800 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Grimstad Grimstad 21.05.2019 (+1) 4 dager21.05.2019 (+1) 13.900 kr
Haugesund Haugesund 03.06.2019 (+5) 4 dager03.06.2019 (+5) 13.900 kr
Horten Horten 26.08.2019 (+2) 4 dager26.08.2019 (+2) 14.300 kr
Kristiansund Kristiansund 21.05.2019 (+13) 4 dager21.05.2019 (+13) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 21.05.2019 (+6) 4 dager21.05.2019 (+6) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2019 (+10) 2 dager12.06.2019 (+10) 9.500 kr
Grimstad Grimstad 28.05.2019 (+2) 2 dager28.05.2019 (+2) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 23.05.2019 (+5) 2 dager23.05.2019 (+5) 9.500 kr
Horten Horten 09.09.2019 (+2) 2 dager09.09.2019 (+2) 8.100 kr
Kristiansund Kristiansund 20.05.2019 (+9) 2 dager20.05.2019 (+9) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 28.05.2019 (+10) 2 dager28.05.2019 (+10) 9.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.05.2019 (+1) 2 dager27.05.2019 (+1) 5.100 kr
Haugesund Haugesund 23.05.2019 (+6) 2 dager23.05.2019 (+6) 5.100 kr
Horten Horten 11.06.2019 (+6) 2 dager11.06.2019 (+6) 5.600 kr
Kristiansund Kristiansund 28.05.2019 (+15) 2 dager28.05.2019 (+15) 5.100 kr
Stavanger Stavanger 23.05.2019 (+9) 2 dager23.05.2019 (+9) 5.100 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.05.2019 (+3) 4 dager20.05.2019 (+3) 10.500 kr
Grimstad Grimstad 4 dager 10.500 kr
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+4) 4 dager24.06.2019 (+4) 10.500 kr
Horten Horten 21.05.2019 (+7) 4 dager21.05.2019 (+7) 11.300 kr
Kristiansund Kristiansund 17.06.2019 (+5) 4 dager17.06.2019 (+5) 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.06.2019 (+4) 1 dag11.06.2019 (+4) 6.500 kr
Grimstad Grimstad 27.05.2019 (+2) 1 dag27.05.2019 (+2) 6.500 kr
Haugesund Haugesund 22.05.2019 (+5) 1 dag22.05.2019 (+5) 6.500 kr
Horten Horten 18.06.2019 (+8) 1 dag18.06.2019 (+8) 4.800 kr
Kristiansund Kristiansund 21.05.2019 (+9) 1 dag21.05.2019 (+9) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.07.2019 (+1) 5 dager01.07.2019 (+1) 10.500 kr
Haugesund Haugesund 08.07.2019 (+1) 5 dager08.07.2019 (+1) 9.300 kr
Horten Horten 01.07.2019 (+3) 5 dager01.07.2019 (+3) 11.700 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.06.2019 (+6) 1 dag eller 2 kvelder07.06.2019 (+6) 3.300 kr
Horten Horten 21.06.2019 (+5) 1 dag21.06.2019 (+5) 4.300 kr
Kristiansund Kristiansund 24.05.2019 (+11) 1 dag24.05.2019 (+11) 3.300 kr
Stavanger Stavanger 23.05.2019 (+10) 1 eller 2 dager23.05.2019 (+10) 3.300 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.06.2019 (+1) 3 dager19.06.2019 (+1) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 11.06.2019 (+4) 3 dager11.06.2019 (+4) 9.500 kr
Horten Horten 17.06.2019 (+2) 3 dager17.06.2019 (+2) 7.100 kr
Kristiansund Kristiansund 20.05.2019 (+15) 3 dager20.05.2019 (+15) 9.500 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.08.2019 (+3) 1 dag12.08.2019 (+3) 3.500 kr
Horten Horten 13.06.2019 (+6) 1 dag13.06.2019 (+6) 3.900 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 3.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.05.2019 (+5) 3 dager22.05.2019 (+5) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 20.05.2019 (+6) 3 dager20.05.2019 (+6) 7.900 kr
Horten Horten 13.06.2019 (+4) 2 dager13.06.2019 (+4) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 22.05.2019 (+25) 3 dager22.05.2019 (+25) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 11.06.2019 (+5) 3 dager11.06.2019 (+5) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 20.05.2019 (+4) 5 dager20.05.2019 (+4) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 03.06.2019 (+5) 5 dager03.06.2019 (+5) 14.900 kr
Horten Horten 03.06.2019 (+6) 5 dager03.06.2019 (+6) 17.900 kr
Kristiansund Kristiansund 20.05.2019 (+10) 5 dager20.05.2019 (+10) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 03.06.2019 (+6) 5 dager03.06.2019 (+6) 14.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 22.05.2019 (+5) 2 dager22.05.2019 (+5) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 20.05.2019 (+6) 2 dager20.05.2019 (+6) 8.000 kr
Horten Horten 13.06.2019 (+6) 2 dager13.06.2019 (+6) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 22.05.2019 (+25) 2 dager22.05.2019 (+25) 8.000 kr
Stavanger Stavanger 11.06.2019 (+5) 2 dager11.06.2019 (+5) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.06.2019 (+1) 10 dager17.06.2019 (+1) 23.000 kr
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+1) 10 dager24.06.2019 (+1) 23.000 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 10 dager30.09.2019 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 4 dager05.08.2019 (+2) 13.300 kr
Grimstad Grimstad 04.06.2019 4 dager04.06.2019 13.300 kr
Haugesund Haugesund 04.06.2019 (+5) 4 dager04.06.2019 (+5) 13.300 kr
Kristiansund Kristiansund 21.05.2019 (+10) 4 dager21.05.2019 (+10) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 20.05.2019 (+10) 4 dager20.05.2019 (+10) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+2) 8 dager24.06.2019 (+2) 20.000 kr
Horten Horten 17.06.2019 (+2) 8 dager17.06.2019 (+2) 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.08.2019 (+2) 3 dager05.08.2019 (+2) 10.000 kr
Haugesund Haugesund 04.06.2019 (+6) 3 dager04.06.2019 (+6) 10.000 kr
Horten Horten 18.06.2019 (+5) 3 dager18.06.2019 (+5) 12.700 kr
Kristiansund Kristiansund 21.05.2019 (+10) 3 dager21.05.2019 (+10) 10.000 kr
Stavanger Stavanger 20.05.2019 (+10) 3 dager20.05.2019 (+10) 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 24.06.2019 (+2) 8 dager24.06.2019 (+2) 20.000 kr
Horten Horten 17.06.2019 (+2) 8 dager17.06.2019 (+2) 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.000 kr

STCW Sikringsbevissthet for sjøfolk uten særlige plikter (6 - 1)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikringsbevissthet for sjøfolk uten særlige plikter (6 - 1). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk uten særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris