Sikkerhetskurs for sjøfart

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

Ny i maritim bransje

Målsettingen med kurset er å gi deltakerne generell kunnskap om maritim næring, næringens verdiskapning både til sjøs og til lands, nasjonalt og internasjonalt, og dens mange særegne uttrykk, forkortelser og betegnelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ullensaker Ullensaker 20.11.2017 2 dager20.11.2017 5.000 kr

STCW - Assessorkurs

Vi tilbyr kurs i STCW - Assessorkurs. Målsettingen er å gi grunnleggende kunnskap og innsikt i opplæring og bedømming av kadetter og BRM / ERM-kompetanse, samt introdusere nødvendige hjelperedskaper for å sikre best mulig opplæring, trening og bedømmelse om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 16.11.2017 (+1) 2 dager16.11.2017 (+1) 5.000 kr

STCW - for sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i STCW - for sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er at deltakerne skal gjennom kurset få en innføring i grunnleggende kunnskaper om sikringsrelaterte plikter om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 13.11.2017 1 dag13.11.2017 2.750 kr

STCW - passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW - passasjer og krisehåndtering. Opplæringen skjer gjennom en kombinasjon av teoretisk klasseromsundervisning og praktiske øvelser, hvor deltakerne introduseres for lærestoffet via en kombinasjon av forelesning og dialog i plenum.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tønsberg Tønsberg 14.11.2017 2 dager14.11.2017 3.300 kr

Begrenset Sikkerhetsopplæring for skip

Vi tilbyr begrenset Sikkerhetsopplæring for skip. Med temaer som redningsteknikker, brannvern og brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 09.10.2017 (+2) 5 dager09.10.2017 (+2) 11.100 kr

BRM (Bridge Resource Management)

Vi tilbyr kurs i BRM (Bridge Resource Management). Hovedmålet med kurset er at du er i stand til å ta vare på din egen og andres sikkerhet dersom det skulle oppstå en uønsket situasjon. Kurset gir deg også innsikt i viktige daglige prosedyrer, planlegging og koordinering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 16.10.2017 (+2) 3 dager16.10.2017 (+2) 23.300 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.10.2017 (+11) 2 - 3 dager11.10.2017 (+11) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 11.10.2017 (+8) 3 dager11.10.2017 (+8) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 27.09.2017 (+3) 3 dager27.09.2017 (+3) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 06.12.2017 (+1) 3 dager06.12.2017 (+1) 10.700 kr

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 grunnkurs - OSE108

Vi tilbyr grunnkurs i Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 - OSE108. Kurset kvalifiserer deg til beredskapsoppgaven som livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Lær å ta kommando over en livbåt ved en ulykke som krever evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 16.10.2017 (+1) 4 dager16.10.2017 (+1) 23.900 kr

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12.10.2017 (+3) 2 dager12.10.2017 (+3) 12.200 kr

Livbåtfører Frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 (kveld)

Vi tilbyr livbåtfører frittfall-livbåt FF1000 repetisjon - OSE108 på kveldstid. Repeterer og vedlikeholder kunnskapen din soim livbåtfører på en rigg eller plattform, her med båt modellen FF1000. Hver 24. måned skal man vedlikeholde og videreutvikle kunnskapene sine som livbåtfører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 kvelder 12.200 kr

Rederiets sikringsoffiser

Kurset dekker kravene til opplæring av personer som skal tjenestegjøre som Company Security Officer i henhold til ISPS-koden. Kurset tar for seg dagsaktuelle ting som identifisering av trusler, gjenkjennelse av personer som kan utgjøre en risiko og styring av folkemengder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10.10.2017 (+1) 2 dager10.10.2017 (+1) 7.400 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 10.10.2017 (+1) 2 dager10.10.2017 (+1) 7.400 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.10.2017 (+9) 4 dager02.10.2017 (+9) 13.900 kr
Horten Horten 30.10.2017 (+1) 4 dager30.10.2017 (+1) 13.900 kr
Kristiansund Kristiansund 26.09.2017 (+4) 4 dager26.09.2017 (+4) 13.900 kr
Stavanger Stavanger 31.10.2017 (+9) 4 dager31.10.2017 (+9) 13.900 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene(MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 19.10.2017 (+12) 2 dager19.10.2017 (+12) 9.500 kr
Horten Horten 03.10.2017 (+3) 2 dager03.10.2017 (+3) 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2017 (+5) 2 dager03.10.2017 (+5) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 19.10.2017 (+14) 2 dager19.10.2017 (+14) 9.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.03.2018 (+3) 2 dager05.03.2018 (+3) 4.900 kr
Haugesund Haugesund 18.10.2017 2 dager18.10.2017 4.900 kr
Horten Horten 16.10.2017 (+2) 2 dager16.10.2017 (+2) 5.200 kr
Kristiansund Kristiansund 28.09.2017 (+4) 2 dager28.09.2017 (+4) 4.900 kr
Stavanger Stavanger 05.10.2017 (+6) 2 dager05.10.2017 (+6) 4.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 30.10.2017 (+1) 4 dager30.10.2017 (+1) 10.500 kr
Horten Horten 24.10.2017 (+1) 4 dager24.10.2017 (+1) 11.000 kr
Kristiansund Kristiansund 17.10.2017 (+3) 4 dager17.10.2017 (+3) 10.500 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 10.10.2017 (+3) 1 dag10.10.2017 (+3) 6.500 kr
Horten Horten 03.10.2017 (+4) 1 dag03.10.2017 (+4) 4.600 kr
Kristiansund Kristiansund 02.10.2017 (+5) 1 dag02.10.2017 (+5) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager
Horten Horten 16.10.2017 (+1) 5 dager16.10.2017 (+1) 11.100 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag
Horten Horten 06.10.2017 (+1) 1 dag06.10.2017 (+1) 4.000 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag
Stavanger Stavanger 27.09.2017 (+1) 2 kvelder27.09.2017 (+1) 3.300 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 04.10.2017 (+1) 1 dag04.10.2017 (+1) 3.500 kr
Horten Horten 27.09.2017 (+3) 1 dag27.09.2017 (+3) 3.700 kr
Kristiansund Kristiansund 10.10.2017 (+2) 1 dag10.10.2017 (+2) 3.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.10.2017 (+11) 5 dager09.10.2017 (+11) 16.400 kr
Haugesund Haugesund 09.10.2017 (+10) 5 dager09.10.2017 (+10) 16.400 kr
Horten Horten 09.10.2017 (+2) 5 dager09.10.2017 (+2) 20.000 kr
Kristiansund Kristiansund 16.10.2017 (+2) 5 dager16.10.2017 (+2) 16.400 kr
Stavanger Stavanger 29.01.2018 (+6) 5 dager29.01.2018 (+6) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.09.2017 (+1) 2 dager28.09.2017 (+1) 7.900 kr
Horten Horten 28.09.2017 (+3) 2 dager28.09.2017 (+3) fra 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 02.10.2017 (+11) 2 dager02.10.2017 (+11) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 24.10.2017 (+7) 2 dager24.10.2017 (+7) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.10.2017 (+11) 5 dager09.10.2017 (+11) 16.400 kr
Haugesund Haugesund 09.10.2017 (+10) 5 dager09.10.2017 (+10) 16.400 kr
Horten Horten 09.10.2017 (+2) 5 dager09.10.2017 (+2) 20.000 kr
Kristiansund Kristiansund 16.10.2017 (+3) 5 dager16.10.2017 (+3) 16.400 kr
Stavanger Stavanger 29.01.2018 (+6) 5 dager29.01.2018 (+6) 16.400 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.10.2017 (+14) 2 dager12.10.2017 (+14) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 28.09.2017 (+1) 2 dager28.09.2017 (+1) 8.000 kr
Horten Horten 28.09.2017 (+3) 2 dager28.09.2017 (+3) 8.300 kr
Kristiansund Kristiansund 02.10.2017 (+11) 2 dager02.10.2017 (+11) 8.000 kr
Stavanger Stavanger 06.12.2017 (+6) 2 dager06.12.2017 (+6) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.11.2017 10 dager27.11.2017 23.000 kr
Kristiansund Kristiansund 30.10.2017 10 dager30.10.2017 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for dekksoffiserer oppdatering. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år. Kurset inneholder medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.10.2017 (+10) 3 dager09.10.2017 (+10) 13.300 kr
Haugesund Haugesund 17.10.2017 3 dager17.10.2017 13.300 kr
Kristiansund Kristiansund 17.10.2017 (+3) 3 dager17.10.2017 (+3) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 27.09.2017 (+7) 3 dager27.09.2017 (+7) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 8 dager
Horten Horten 30.10.2017 8 dager30.10.2017 27.100 kr
Kristiansund Kristiansund 30.10.2017 8 dager30.10.2017 20.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.10.2017 (+10) 3 dager09.10.2017 (+10) 10.000 kr
Haugesund Haugesund 17.10.2018 3 dager17.10.2018 10.000 kr
Kristiansund Kristiansund 17.10.2017 (+2) 3 dager17.10.2017 (+2) 10.000 kr
Stavanger Stavanger 27.09.2017 (+7) 3 dager27.09.2017 (+7) 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 27.11.2017 8 dager27.11.2017 20.000 kr
Horten Horten 30.10.2017 8 dager30.10.2017 27.100 kr
Kristiansund Kristiansund 30.10.2017 8 dager30.10.2017 20.000 kr

STCW Sikringsbevissthet for sjøfolk uten særlige plikter (6 - 1)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikringsbevissthet for sjøfolk uten særlige plikter (6 - 1). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk uten særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/6-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 27.09.2017 (+3) 1 dag27.09.2017 (+3) 3.700 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 13.11.2017 4 dager13.11.2017 10.500 kr
Kristiansand Kristiansand 02.10.2017 (+3) 4 dager02.10.2017 (+3) 12.900 kr
Oslo Oslo 10.10.2017 (+1) 4 dager10.10.2017 (+1) 12.900 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 02.10.2017 (+5) 4 dager02.10.2017 (+5) 10.500 kr
Stavanger, Falck Nutec... 16.10.2017 4 dager02.10.2017 (+5) 10.500 kr
Stavanger, Falck Nutec... 30.10.2017 4 dager02.10.2017 (+5) 10.500 kr
Stavanger, Falck Nutec... 13.11.2017 4 dager02.10.2017 (+5) 10.500 kr
Stavanger, Falck Nutec... 27.11.2017 4 dager02.10.2017 (+5) 10.500 kr
Stavanger, Falck Nutec... 11.12.2017 4 dager02.10.2017 (+5) 10.500 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 4 dager 15.900 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 15.900 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. Hovedmålet: STCW-F konvensjonens Kapittel 3, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 06.11.2017 (+1) 50 timer06.11.2017 (+1) 19.040 kr
Kristiansand Kristiansand 13.11.2017 50 timer13.11.2017 19.040 kr
Oslo Oslo 50 timer 19.040 kr
Stavanger Stavanger 50 timer 19.040 kr
Trondheim Trondheim