Sikkerhetskurs for sjøfart

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

Advanced IGF

Vi tilbyr kurs i advanced IGF. Målsettingen med kurset er å bidra til sikker drift på fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 14.070 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 14.070 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 14.070 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 14.070 kr

Advanced IGF Webinar

Vi tilbyr kurs i advanced IGF Webinar. Målsettingen med kurset er å bidra til sikker drift på fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 01.06.2022 (+1) 2 dager01.06.2022 (+1) 14.070 kr
Nettkurs / nettstudie 22.06.2022 2 dager 22.06.2022 14.070 kr

Basic IGF + advanced

Vi tilbyr kurs i basic IGF + advanced. Målsettingen med kurset er å bidra til sikker drift av et skip med drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.06.2022 4 dager21.06.2022 24.150 kr
Kristiansand Kristiansand 31.05.2022 4 dager31.05.2022 24.150 kr
Stavanger Stavanger 31.05.2022 (+1) 4 dager31.05.2022 (+1) 24.150 kr
Trondheim Trondheim 31.05.2022 4 dager31.05.2022 24.150 kr

Basic safety training (english)

We offer basic safety training course in english. To enable the delegates to protect their safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 days Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 4 days Ta kontakt kr
Oslo Oslo 4 days Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 4 days Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 4 days Ta kontakt kr

Basic safety training (english) - with e-learning

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.06.2022 E-learning + 3 days at the center08.06.2022 12.080 kr
Kristiansand Kristiansand E-learning + 3 days at the center
Oslo Oslo 08.06.2022 E-learning + 3 days at the center08.06.2022 16.590 kr
Stavanger Stavanger 08.06.2022 (+1) E-learning + 3 days at the center08.06.2022 (+1) 12.080 kr
Trondheim Trondheim E-learning + 3 days at the center

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t. Målsettingen er at deltakerne skal oppfylle kravene til sikkerhetsopplæring satt i STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 dager 16.390 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t med webinar

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50t med webinar. Deltakerne skal oppfylle kravene til sikkerhetsopplæring satt i STCW-F konvensjonens Kapittel III, Regel 1 om grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2022 (+2) 5 dager30.05.2022 (+2) 17.210 kr
Kristiansand Kristiansand 13.06.2022 (+1) 5 dager13.06.2022 (+1) 17.120 kr
Stavanger Stavanger 30.05.2022 (+2) 5 dager30.05.2022 (+2) 17.120 kr
Trondheim Trondheim 30.05.2022 (+2) 5 dager30.05.2022 (+2) 18.070 kr

IGF Basic - webinar exercises

Vi tilbyr kurs i IGF Basic som webinar exercises. Målsettingen med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne bidra til sikker drift på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.080 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 10.080 kr
Oslo Oslo 1 dag 10.080 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 10.080 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 10.080 kr

Medisinsk behandling 40t

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling 40t. Målsettingen med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 12.130 kr
Kristiansand Kristiansand 13.06.2022 5 dager13.06.2022 12.130 kr
Trondheim Trondheim 5 dager 12.130 kr

Medisinsk behandling oppdatering 16t

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling oppdatering 16t. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 6.600 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 6.600 kr
Oslo Oslo 2 dager 6.600 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 6.600 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 6.600 kr

Medisinsk behandling Oppdatering med e-læring

Vi tilbyr kurs i Medisinsk behandling Oppdatering med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 08.06.2022 (+2) 1,5 days and 2 hours elearning08.06.2022 (+2) 6.930 kr
Kristiansand Kristiansand 1,5 days and 2 hours elearning 6.930 kr
Oslo Oslo 1,5 days and 2 hours elearning 6.930 kr
Stavanger Stavanger 08.06.2022 (+2) 1,5 days and 2 hours elearning08.06.2022 (+2) 6.930 kr
Trondheim Trondheim 1,5 days and 2 hours elearning 6.930 kr

Medisinsk førstehjelp - 24t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp - 24t. Målsettingen er å gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 Medisinsk Førstehjelp. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 3 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 3 dager Ta kontakt kr

Medisinsk førstehjelp oppdatering 8t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp oppdatering 8t for sjøfolk. Etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI / 4-1. Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.630 kr
Oslo Oslo 1 dag 4.400 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.811 kr

Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere, nasjonal emneplan ihht STCW- F kap. III. Målsettingen med kurset er å oppdatere grunnleggende kompetanse for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.06.2022 (+2) 3 dager01.06.2022 (+2) 9.320 kr
Kristiansand Kristiansand 15.06.2022 (+1) 3 dager15.06.2022 (+1) 9.320 kr
Oslo Oslo 3 dager 8.877 kr
Stavanger Stavanger 01.06.2022 (+2) 3 dager01.06.2022 (+2) 9.320 kr
Sund Sund 3 dager 8.877 kr
Trondheim Trondheim 01.06.2022 (+2) 3 dager01.06.2022 (+2) 9.790 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i oppdatering passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter10.06.2022 (+1) 3.470 kr
Kristiansand Kristiansand 24.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter24.06.2022 (+1) 3.470 kr
Oslo Oslo 24.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter24.06.2022 (+1) 3.470 kr
Stavanger Stavanger 10.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter10.06.2022 (+1) 3.470 kr
Trondheim Trondheim 10.06.2022 (+2) E-læring og 1 dag på senter10.06.2022 (+2) 3.470 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i oppdatering passasjer- og krisehåndtering med webinar. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 5.200 kr
Oslo Oslo 2 dager 5.800 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 4.950 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 5.350 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 2 dager Ta kontakt kr

Passasjer og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter10.06.2022 (+1) 5.460 kr
Kristiansand Kristiansand 09.06.2022 (+2) E-læring og 1 dag på senter09.06.2022 (+2) 5.460 kr
Oslo, Majorstua Oslo, Majorstua 24.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter24.06.2022 (+1) 5.460 kr
Stavanger Stavanger 10.06.2022 E-læring og 1 dag på senter10.06.2022 5.460 kr
Trondheim Trondheim 10.06.2022 (+2) E-læring og 1 dag på senter10.06.2022 (+2) 5.620 kr

Passasjer og krisehåndtering med webinar

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med webinar. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10.06.2022 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...10.06.2022 (+1) 5.200 kr
Kristiansand Kristiansand 09.06.2022 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...09.06.2022 (+1) 5.460 kr
Oslo Oslo 24.06.2022 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...24.06.2022 6.090 kr
Stavanger Stavanger 10.06.2022 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...10.06.2022 (+1) 5.200 kr
Trondheim Trondheim 10.06.2022 (+1) 1 dag webinar + 1 dag på kurssenter...10.06.2022 (+1) 5.620 kr

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.06.2022 (+2) 3 dager01.06.2022 (+2) 9.120 kr
Kristiansand Kristiansand 15.06.2022 (+1) 3 dager15.06.2022 (+1) 11.550 kr
Oslo Oslo 01.06.2022 (+1) 3 dager01.06.2022 (+1) 11.550 kr
Stavanger Stavanger 01.06.2022 (+2) 3 dager01.06.2022 (+2) 9.120 kr
Trondheim Trondheim 01.06.2022 (+2) 3 dager01.06.2022 (+2) 11.550 kr

Redningsdraktkurs

MBS110 - Deltaker skal etter endt kurs være i stand til å foreta en korrekt påkledning og bruk av redningsdrakt med og uten redningsvest, samt kjenne til draktens beskaffenhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen Inntil 4 timer 2.940 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs i sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er å sikre at deltagere med særlige sikringsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet ombord, i henhold til sine sikringsplikter. Kurset er i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.810 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.810 kr
Oslo Oslo 1 dag 3.810 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.810 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.810 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager Ta kontakt kr

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t med webinar

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t med webinar. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2022 (+2) 2 dager webinar + 3 dager på kursse...30.05.2022 (+2) 17.210 kr
Kristiansand Kristiansand 30.05.2022 (+2) 2 dager webinar + 3 dager på kursse...30.05.2022 (+2) 17.210 kr
Oslo Oslo 30.05.2022 (+1) 2 dager webinar + 3 dager på kursse...30.05.2022 (+1) 19.320 kr
Stavanger Stavanger 30.05.2022 (+2) 2 dager webinar + 3 dager på kursse...30.05.2022 (+2) 17.210 kr
Trondheim Trondheim 30.05.2022 (+2) 2 dager webinar + 3 dager på kursse...30.05.2022 (+2) 18.070 kr

STCW Kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW Kombi Oppdatering skipsoffiserer og Medisinsk behandling med e-læring. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 5 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 5 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 5 dager Ta kontakt kr

STCW Kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling med e-læring. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2022 (+2) 3 dager + online07.06.2022 (+2) 17.900 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager + online 17.900 kr
Oslo Oslo 3 dager + online 20.100 kr
Stavanger Stavanger 06.06.2022 (+2) 3 dager + online06.06.2022 (+2) 17.900 kr
Trondheim Trondheim 22.06.2022 3 dager + online22.06.2022 20.210 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.07.2022 4 dager11.07.2022 15.250 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 15.250 kr
Oslo Oslo 4 dager 15.250 kr
Stavanger Stavanger 28.06.2022 4 dager28.06.2022 15.250 kr
Trondheim Trondheim 21.06.2022 4 dager21.06.2022 15.250 kr

STCW mann over bord (hurtiggående) 32t

Vi tilbyr kurs i STCW mann over bord (hurtiggående) 32t. Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2022 4 dager07.06.2022 16.750 kr
Kristiansand Kristiansand 13.06.2022 4 dager13.06.2022 16.750 kr
Stavanger Stavanger 07.06.2022 4 dager07.06.2022 16.750 kr
Trondheim Trondheim 31.05.2022 4 dager31.05.2022 16.750 kr

STCW mann over bord (hurtiggående) 32t m/mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i STCW mann over bord (hurtiggående) 32t m/mørkekjøring. Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager Ring for pris kr
Stavanger Stavanger 4 dager Ring for pris kr

STCW Oppdatering for offiserer - kun webinar

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering for offiserer - kun webinar.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo Oslo be om tilbud kr

STCW Oppdatering for offiserer 24t

Vi tilbyr STCW Oppdatering for offiserer 24t. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 10.450 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 10.450 kr
Oslo Oslo 3 dager 13.500 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 10.450 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 12.650 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24t - webinar

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering for offiserer 24t med webinar. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag webinar + 2 dager på kurssent... 10.450 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag webinar + 2 dager på kurssent... 10.450 kr
Oslo Oslo 1 dag webinar + 2 dager på kurssent... 13.500 kr
Stavanger Stavanger 1 dag webinar + 2 dager på kurssent... 10.450 kr
Trondheim Trondheim 1 dag webinar + 2 dager på kurssent... 12.650 kr

STCW Oppdatering for offiserer med e-læring

Vi tilbyr STCW Oppdatering for offiserer med e-læring. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.06.2022 (+1) 1,5 days and 1 day e-learning07.06.2022 (+1) 10.970 kr
Kristiansand Kristiansand 1,5 days and 1 day e-learning 10.970 kr
Oslo Oslo 1,5 days and 1 day e-learning 10.970 kr
Stavanger Stavanger 07.06.2022 (+2) 1,5 days and 1 day e-learning07.06.2022 (+2) 10.970 kr
Trondheim Trondheim 22.06.2022 1,5 days and 1 day e-learning22.06.2022 13.280 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhet for sjøfolk 16t e-læring

Vi tilbyr STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t - e-læring. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.06.2022 (+1) E-læring + 1 dag på senter01.06.2022 (+1) 7.970 kr
Kristiansand Kristiansand 08.06.2022 (+2) E-læring + 1 dag på senter08.06.2022 (+2) 7.970 kr
Oslo Oslo E-læring + 1 dag på senter 9.400 kr
Stavanger Stavanger 21.06.2022 (+1) E-læring + 1 dag på senter21.06.2022 (+1) 7.970 kr
Trondheim Trondheim 28.06.2022 E-læring + 1 dag på senter28.06.2022 8.370 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhet for sjøfolk16 t E-læring

Vi tilbyr STCW oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t - E-læring. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter01.06.2022 (+1) 7.970 kr
Kristiansand Kristiansand 08.06.2022 (+2) E-læring og 1 dag på senter08.06.2022 (+2) 7.970 kr
Oslo Oslo E-læring og 1 dag på senter 9.870 kr
Stavanger Stavanger 21.06.2022 (+1) E-læring og 1 dag på senter21.06.2022 (+1) 7.970 kr
Sund Sund E-læring og 1 dag på senter 7.590 kr
Trondheim Trondheim 28.06.2022 E-læring og 1 dag på senter28.06.2022 8.370 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t

Vi tilbyr STCW oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.590 kr
Kristiansand Kristiansand 30.06.2022 2 dager30.06.2022 7.970 kr
Oslo Oslo 02.06.2022 (+1) 2 dager02.06.2022 (+1) 9.870 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.590 kr
Sund Sund 2 dager 7.590 kr
Trondheim Trondheim 02.06.2022 (+2) 2 dager02.06.2022 (+2) 8.370 kr

STCW oppdatering kombi redningsfarkost og mann over bord - hurtig

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering kombi redningsfarkost og mann over bord (hurtiggående). Formål: Møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann overbord båter unntatt hurtiggående mann overbord båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2022 (+3) 3 dager30.05.2022 (+3) 17.900 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 17.900 kr
Stavanger Stavanger 20.06.2022 3 dager20.06.2022 17.900 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 17.900 kr

STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - konvensjonell

Vi tilbyr STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - konvensjonell båt. Målsettingen er å møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2022 (+4) 1 dag30.05.2022 (+4) 7.620 kr
Kristiansand Kristiansand 30.06.2022 1 dag30.06.2022 7.620 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.620 kr
Stavanger Stavanger 22.06.2022 1 dag22.06.2022 7.620 kr
Sund Sund 1 dag 7.620 kr
Trondheim Trondheim 31.05.2022 (+1) 1 dag31.05.2022 (+1) 7.620 kr

STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - sliskebåt

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering livbåtfører redningsfarkoster 8t - sliskebåt. Målet er å møte kravene til kompetanse i tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann- overbord båter unntatt hurtiggående mann overbord båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.05.2022 (+3) 1 dag30.05.2022 (+3) 7.620 kr
Stavanger Stavanger 30.05.2022 (+2) 1 dag30.05.2022 (+2) 7.620 kr

STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66t

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66t. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4. Kurset omfatter brannledelse, sjøredning førstehjelp og medisinsk førstehjelp samt medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 8 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 8 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 8 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 8 dager Ta kontakt kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66t

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66t. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 8 dager Ta kontakt kr
Kristiansand Kristiansand 8 dager Ta kontakt kr
Oslo Oslo 8 dager Ta kontakt kr
Stavanger Stavanger 8 dager Ta kontakt kr
Trondheim Trondheim 8 dager Ta kontakt kr

STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med elearning

Vi tilbyr STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med e-learning. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.06.2022 (+2) E-læring + 2 dager på senter01.06.2022 (+2) 10.400 kr
Kristiansand Kristiansand E-læring + 2 dager på senter 10.400 kr
Oslo Oslo E-læring + 2 dager på senter 10.400 kr
Stavanger Stavanger 01.06.2022 (+2) E-læring + 2 dager på senter01.06.2022 (+2) 10.400 kr
Trondheim Trondheim E-læring + 2 dager på senter 10.400 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med Webinar

Vi tilbyr STCW Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip med Webinar. Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dg Webinar 2 dg på senter 10.400 kr
Kristiansand Kristiansand 13.06.2022 (+1) 2 dg Webinar 2 dg på senter13.06.2022 (+1) 10.400 kr
Oslo Oslo 30.05.2022 (+1) 2 dg Webinar 2 dg på senter30.05.2022 (+1) 10.400 kr
Stavanger Stavanger 2 dg Webinar 2 dg på senter 10.400 kr
Trondheim Trondheim 30.05.2022 (+2) 2 dg Webinar 2 dg på senter30.05.2022 (+2) 10.400 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer der hovedmålet er ledelse i ulike nødsituasjoner. Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakueringsutstyr, og inneha praktiske ferdigheter til betjening av slikt utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 10 dager 27.140 kr
Kristiansand Kristiansand 30.05.2022 10 dager30.05.2022 27.140 kr
Trondheim Trondheim 10 dager 27.140 kr

ERM (Engine Room Resource Management)

The objective of the course is to give the participants an increased understanding of human factors that affect behaviour, interaction and communication, also, to improve team-working skills as well as develop skills for avoiding misunderstandings and the prevention of incidents and close-calls.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.06.2022 (+1) 2 dager09.06.2022 (+1) 21.454 kr

Forkurs for sertifikatprøve for Dekksoffiser

Vi tilbyr forkurs for sertifikatprøve for Dekksoffiser. Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 11.044 kr

Forkurs for sertifikatprøve for Maskinoffiser

Vi tilbyr forkurs for sertifikatprøve for maskinoffiser. Kurset dekker de emnene som er på sertifikatprøven og gir deltakerne en oppfriskning og oppdatering av kunnskap. Kurset gir mulighet til god forberedelse og utveksling med andre kursdeltakere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 3 dager 11.044 kr

Hurtigbåt grunnkurs - inkludert BRM og ERM

Vi tilbyr hurtigbåt grunnkurs - inkludert BRM og ERM. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.06.2022 (+1) 4 dager07.06.2022 (+1) 22.088 kr

Hurtigbåt opplæring for fritidsbåter - E-læring

Vi tilbyr hurtigbåt opplæring for fritidsbåter - E-læring Innholdet av modulen er basert på sjøfartsdirektoratets hurtigbåt og BRM/ERM anbefalinger, som er i samsvar med STCW A-II/1, A-II/2, A-V/2, A-VIII/2 og IMO Hurtigbåt kode,kapittel 18.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag fra 990 kr

Hurtigbåt repetisjon - inkludert BRM og ERM

Vi tilbyr hurtigbåt repetisjonskurs - inkludert BRM og ERM. Kurset er et scenariobasert kurs, som skal gi deltagerne en økt forståelse og erfaring av å operere hurtigbåt under forskjellige situasjoner. Kurset er i henhold til Sjøfartsdirektoratets emneplan pr 18.11.2014.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 09.06.2022 (+1) 2 dager09.06.2022 (+1) 17.966 kr

Hurtigbåtopplæring i simulator for fritidsbåter

Vi tilbyr hurtigbåtopplæring i simulator for fritidsbåter. Formålet med kurset er å tilby Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine medlemmer og andre simulatortrening i bruk av hurtiggående fritidsbåter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 7.500 kr

Høyspentkurs for ingeniører(3 dager)

Vi tilbyr høyspentkurs for ingeniører. Målet med kurset er å gi deltakerne økt kunnskap i drift av elektriske og elektroniske installasjoner og kontrollsystemer samt vedlikehold og reparasjon av elektronisk og elektrisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.06.2022 3 dager13.06.2022 29.591 kr

Høyspentkurs for skipselektrikere (6 dager)

Vi tilbyr 6-dagers høyspentkurs for skipselektrikere. Kurset skal gi kursdeltakerne kompetanse på betjening av elektriske og elektroniske anlegg og kontrollsystemer samt vedlikehold og reparasjon av elektrisk og elektronisk utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 13.06.2022 6 dager13.06.2022 40.160 kr

IGF Advanced

Vi tilbyr IGF Advanced. By this course the participants shall gain familiarity with physical and chemical properties of fuels, competence of operate controls, ability to perform all operations, plan and monitor bunkering of a ship subject to the IGF code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 28.06.2022 2 dager28.06.2022 13.633 kr

IGF Basic

Vi tilbyr IGF Basic.By this course the participants shall gain basic knowledge to be able to contribute to the safe operation of a ship subject to the IGF code.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 07.06.2022 (+1) 1 dag07.06.2022 (+1) 9.406 kr

Instrumentnavigasjon med BRM

Vi tilbyr instrumentnavigasjon med BRM. «Instrumentnavigasjon med BRM» inneholder foreskrevne emner innen radar, ARPA, ECDIS og BRM i henhold til STCW A-II/1, A-II/2 og AII/3. Det er spesielt utviklet for D51 privatister og utgjør en obligatorisk del av deres utdanning.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 5 dager 39.800 kr

Polar Operations - Combined courses

This is the combined course of the two Polar courses (Basic and Advanced) required for deck officers operating in polar waters as defined in the Polar Code. The content of the courses is in accordance with STCW Section V/4, table A-V/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 26.421 kr

Polar Water Operations Advanced course

This is the second of two courses required for deck officers operating in polar waters as defined in the Polar Code. The content of the course is in accordance with the Polar Code, STCW Section V/4, table A-V/4-2 and reflects the relevant draft IMO model course.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 15.747 kr

Polar Waters Operations Basic Training

This is the first of two courses required for deck officers operating in polar waters as defined in the Polar Code. The content of the course is in accordance with STCW Section V/4, table A-V/4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 14.690 kr

Sertifikatprøve for dekksoffiser

Vi tilbyr sertifikatprøve for dekksoffiser. Prøven er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi tidligere seilende, eller andre som ikke oppfyller kravet til seilingstid mulighet til dokumentere kompetanse for fornying av sertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 22.035 kr

Sertifikatprøve for maskinoffiser

Vi tilbyr sertifikatprøve for maskinoffiser. Prøven er godkjent av Sjøfartsdirektoratet for å gi tidligere seilende, eller andre som ikke oppfyller kravet til seilingstid mulighet til dokumentere kompetanse for fornying av sertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 22.035 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr grunnkurs liten MOB-båt uten mørkekjøring

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 07.06.2022 (+2) 4 dager07.06.2022 (+2) 15.538 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 15.538 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs m/mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 10.826 kr
Grimstad Grimstad 09.06.2022 (+19) 1 dag09.06.2022 (+19) 10.826 kr
Haugesund Haugesund 15.08.2022 (+8) 1 dag15.08.2022 (+8) 10.826 kr
Kristiansund Kristiansund 28.09.2022 (+5) 1 dag28.09.2022 (+5) 10.826 kr
Stavanger Stavanger 30.05.2022 (+42) 1 dag30.05.2022 (+42) 10.826 kr
Stavanger 09.06.2022 1 dag 09.06.2022 10.826 kr
Stavanger 13.06.2022 1 dag 13.06.2022 10.826 kr
Stavanger 20.06.2022 1 dag 20.06.2022 10.826 kr
Stavanger 23.06.2022 1 dag 23.06.2022 10.826 kr
Stavanger 27.06.2022 1 dag 27.06.2022 10.826 kr
Stavanger 04.07.2022 1 dag 04.07.2022 10.826 kr
Stavanger 07.07.2022 1 dag 07.07.2022 10.826 kr
Stavanger 11.07.2022 1 dag 11.07.2022 10.826 kr
Stavanger 18.07.2022 1 dag 18.07.2022 10.826 kr
Stavanger 21.07.2022 1 dag 21.07.2022 10.826 kr
Stavanger 25.07.2022 1 dag 25.07.2022 10.826 kr
Stavanger 01.08.2022 1 dag 01.08.2022 10.826 kr
Stavanger 04.08.2022 1 dag 04.08.2022 10.826 kr
Stavanger 08.08.2022 1 dag 08.08.2022 10.826 kr
Stavanger 15.08.2022 1 dag 15.08.2022 10.826 kr
Stavanger 18.08.2022 1 dag 18.08.2022 10.826 kr
Stavanger 22.08.2022 1 dag 22.08.2022 10.826 kr
Stavanger 29.08.2022 1 dag 29.08.2022 10.826 kr
Stavanger 01.09.2022 1 dag 01.09.2022 10.826 kr
Stavanger 05.09.2022 1 dag 05.09.2022 10.826 kr
Stavanger 12.09.2022 1 dag 12.09.2022 10.826 kr
Stavanger 15.09.2022 1 dag 15.09.2022 10.826 kr
Stavanger 19.09.2022 1 dag 19.09.2022 10.826 kr
Stavanger 26.09.2022 1 dag 26.09.2022 10.826 kr
Stavanger 29.09.2022 1 dag 29.09.2022 10.826 kr
Stavanger 03.10.2022 1 dag 03.10.2022 10.826 kr
Stavanger 10.10.2022 1 dag 10.10.2022 10.826 kr
Stavanger 13.10.2022 1 dag 13.10.2022 10.826 kr
Stavanger 17.10.2022 1 dag 17.10.2022 10.826 kr
Stavanger 24.10.2022 1 dag 24.10.2022 10.826 kr
Stavanger 27.10.2022 1 dag 27.10.2022 10.826 kr
Stavanger 31.10.2022 1 dag 31.10.2022 10.826 kr
Stavanger 07.11.2022 1 dag 07.11.2022 10.826 kr
Stavanger 10.11.2022 1 dag 10.11.2022 10.826 kr
Stavanger 14.11.2022 1 dag 14.11.2022 10.826 kr
Stavanger 21.11.2022 1 dag 21.11.2022 10.826 kr
Stavanger 24.11.2022 1 dag 24.11.2022 10.826 kr
Stavanger 28.11.2022 1 dag 28.11.2022 10.826 kr
Stavanger 05.12.2022 1 dag 05.12.2022 10.826 kr
Stavanger 08.12.2022 1 dag 08.12.2022 10.826 kr
Stavanger 12.12.2022 1 dag 12.12.2022 10.826 kr
Stavanger 19.12.2022 1 dag 19.12.2022 10.826 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt repetisjonskurs uten mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.186 kr
Grimstad Grimstad 09.06.2022 (+18) 1 dag09.06.2022 (+18) 7.186 kr