Sikkerhetskurs for sjøfart

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

Begrenset Sikkerhetsopplæring for skip

Vi tilbyr begrenset Sikkerhetsopplæring for skip. Med temaer som redningsteknikker, brannvern og brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 07.10.2019 (+2) 5 dager07.10.2019 (+2)

BRM (Bridge Resource Management)

Vi tilbyr kurs i BRM (Bridge Resource Management). Hovedmålet med kurset er at du er i stand til å ta vare på din egen og andres sikkerhet dersom det skulle oppstå en uønsket situasjon. Kurset gir deg også innsikt i viktige daglige prosedyrer, planlegging og koordinering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 11.11.2019 3 dager11.11.2019 24.700 kr

ERM (Engine-room Resource Management)

Dette kurset dekker kravene til opplæring i ledelse, kommunikasjon og samhandling for maskin- og elektrooffiserer i henhold til STCW A-II/1 og A-III/1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 11.11.2019 3 dager11.11.2019 24.700 kr

GSK oljearbeider til sikkerhetskurs for sjøfolk

Dette oppgraderer ditt GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere til sikkerhetskurs for sjøfolk. Etter fullført oppgraderingskurs får du et godkjent sertifikat for sikkerhetskurs for sjøfolk. Gjennom øvelser lærer du personlige redningsteknikker, forebyggende brannvern og grunnleggende førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2019 (+9) 3 dager24.09.2019 (+9) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 16.10.2019 (+1) 3 dager16.10.2019 (+1) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 02.10.2019 (+3) 3 dager02.10.2019 (+3) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 15.10.2019 (+1) 3 dager15.10.2019 (+1) 10.700 kr

Rederiets sikringsoffiser

Dette kurset dekker kravene til opplæring av personer som skal tjenestegjøre som Company Security Officer i henhold til ISPS-koden.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.10.2019 (+1) 2 dager28.10.2019 (+1) 7.800 kr

Ship Security Officer

Vi tilbyr kurs i Ship Security Officer. Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk som skal tjenestegjøre som Ship Security Officer om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI/5. Opplæringen dekker også kravene til CSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 28.10.2019 (+1) 2 dager28.10.2019 (+1) 7.800 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Hurtigående MOB for sjøfolk. Skal du ha arbeidsoppgaver knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Da er det dette riktig kurs for deg. Lær hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 01.10.2019 (+2) 4 dager01.10.2019 (+2) 14.500 kr
Grimstad Grimstad 01.10.2019 (+15) 4 dager01.10.2019 (+15) 14.500 kr
Haugesund Haugesund 05.11.2019 (+1) 4 dager05.11.2019 (+1) 14.500 kr
Horten Horten 04.11.2019 4 dager04.11.2019 14.500 kr
Kristiansund Kristiansund 24.09.2019 (+6) 4 dager24.09.2019 (+6) 14.500 kr
Stavanger Stavanger 08.10.2019 (+2) 4 dager08.10.2019 (+2) 14.500 kr

STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW Hurtigående MOB for sjøfolk repetisjonskurs. Repetisjon på dine kunnskaper knyttet til mann over bord-redningsbåter på båt skip eller ferje. Her repeteres hvordan du håndterer de hurtiggående redningsbåtene (MOB), om hvordan utføre søk, redning og førstehjelp med mer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.10.2019 (+5) 2 dager17.10.2019 (+5) 9.500 kr
Grimstad Grimstad 26.09.2019 (+6) 2 dager26.09.2019 (+6) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 19.09.2019 (+2) 2 dager19.09.2019 (+2) 9.500 kr
Horten Horten 14.10.2019 (+1) 2 dager14.10.2019 (+1) 8.100 kr
Kristiansund Kristiansund 23.09.2019 (+4) 2 dager23.09.2019 (+4) 9.500 kr
Stavanger Stavanger 19.09.2019 (+5) 2 dager19.09.2019 (+5) 9.500 kr

STCW krise og passasjerhåndtering

Vi tilbyr kurs i STCW krise og passasjerhåndtering. Vil du jobbe på passasjerskip og ha ansvar for passasjersikkerhet? Da må du vite hvordan håndtere krisesituasjoner om bord, som er det du lærer her. Lær hva som skjer når alarmen går og krisesituasjonen oppstår.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.02.2020 (+5) 2 dager24.02.2020 (+5) 5.100 kr
Grimstad Grimstad 30.01.2020 (+11) 2 dager30.01.2020 (+11) 5.100 kr
Haugesund Haugesund 25.09.2019 (+2) 2 dager25.09.2019 (+2) 5.100 kr
Horten Horten 23.09.2019 (+3) 2 dager23.09.2019 (+3) 5.600 kr
Kristiansund Kristiansund 19.09.2019 (+7) 2 dager19.09.2019 (+7) 5.100 kr
Stavanger Stavanger 26.09.2019 (+3) 2 dager26.09.2019 (+3) 5.100 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap, må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 24.09.2019 (+15) 4 dager24.09.2019 (+15) 10.900 kr
Grimstad Grimstad 15.10.2019 (+2) 4 dager15.10.2019 (+2) 10.900 kr
Haugesund Haugesund 01.10.2019 (+2) 4 dager01.10.2019 (+2) 10.900 kr
Horten Horten 24.09.2019 (+2) 4 dager24.09.2019 (+2) 10.600 kr
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 (+2) 4 dager21.10.2019 (+2) 10.900 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjon

Vi tilbyr STCW Livbåtfører redningsfarkoster repetisjonskurs. Skal du ha oppgaver som maritimt livbåtmannskap må du være mentalt og fysisk forberedt på utfordringer du kan møte. Det blir du på dette kurset.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 30.09.2019 (+11) 1 dag30.09.2019 (+11) 6.500 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 6.500 kr
Haugesund Haugesund 18.09.2019 (+2) 1 dag18.09.2019 (+2) 6.500 kr
Horten Horten 22.10.2019 (+3) 1 dag22.10.2019 (+3) 4.800 kr
Kristiansund Kristiansund 15.10.2019 (+4) 1 dag15.10.2019 (+4) 6.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk behandling for sjøfolk. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er obligatorisk i utdannelsen til dekksoffiserer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.10.2019 (+2) 5 dager21.10.2019 (+2) 10.500 kr
Haugesund Haugesund 23.09.2019 5 dager23.09.2019 9.300 kr
Horten Horten 14.10.2019 (+1) 5 dager14.10.2019 (+1) 11.700 kr
Kristiansund Kristiansund 21.10.2019 5 dager21.10.2019 10.500 kr

STCW Medisinsk behandling for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW medisinsk behandling for sjøfolk repetisjonskurs. Her vil du lære livreddende medisinsk behandling i henhold til STCW emneplan A-VI / 4-2, kurset er nødvendig i utdannelsen til dekksoffiser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 05.12.2019 1 dag05.12.2019 3.300 kr
Grimstad Grimstad 27.09.2019 (+3) 1 dag27.09.2019 (+3) 3.300 kr
Haugesund Haugesund 04.10.2019 (+2) 1 dag eller 2 kvelder04.10.2019 (+2) 3.300 kr
Horten Horten 20.09.2019 (+3) 1 dag20.09.2019 (+3) 4.300 kr
Kristiansund Kristiansund 04.10.2019 (+3) 1 dag04.10.2019 (+3) 3.300 kr
Stavanger Stavanger 03.10.2019 (+4) 1 eller 2 dager03.10.2019 (+4) 3.300 kr

STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1

Vi tilbyr kurs i STCW Medisinsk førstehjelp A-VI/4-1. Du vil etter endt kurs kunne gi omgående førstehjelp i tilfelle av ulykke eller sykdom ombord

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 09.10.2019 (+2) 3 dager09.10.2019 (+2) 9.500 kr
Grimstad Grimstad 30.09.2019 (+2) 3 dager30.09.2019 (+2) 9.500 kr
Haugesund Haugesund 18.09.2019 (+2) 3 dager18.09.2019 (+2) 9.500 kr
Horten Horten 04.11.2019 3 dager04.11.2019 7.100 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 (+4) 3 dager30.09.2019 (+4) 9.500 kr

STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2)

Vi tilbyr kurs i STCW Sikkerhetsbevissthet for sjøfolk med særlige plikter (6 - 2). Denne opplæringen dekker kravene til av opplæring av sjøfolk med særskilte sikringsplikter om bord på skip eller flyttbar innretning i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 23.09.2019 (+3) 1 dag23.09.2019 (+3) 3.500 kr
Horten Horten 25.09.2019 (+3) 1 dag25.09.2019 (+3) 3.900 kr
Kristiansund Kristiansund 03.10.2019 (+5) 1 dag03.10.2019 (+5) 3.500 kr

STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjon

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for fiskere repetisjonskurs. Med temaer som redningsteknikker,brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2019 (+10) 3 dager25.09.2019 (+10) 7.900 kr
Haugesund Haugesund 21.10.2019 (+3) 3 dager21.10.2019 (+3) 7.900 kr
Horten Horten 26.09.2019 (+3) 2 dager26.09.2019 (+3) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2019 (+13) 3 dager18.09.2019 (+13) 7.900 kr
Stavanger Stavanger 15.10.2019 (+1) 3 dager15.10.2019 (+1) 7.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk. Med temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning, er du sikret en korrekt og spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2019 (+9) 5 dager23.09.2019 (+9) 14.900 kr
Grimstad Grimstad 21.10.2019 (+1) 5 dager21.10.2019 (+1) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 07.10.2019 (+2) 5 dager07.10.2019 (+2) 14.900 kr
Horten Horten 07.10.2019 (+3) 5 dager07.10.2019 (+3) 17.900 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 (+3) 5 dager30.09.2019 (+3) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 23.09.2019 (+2) 5 dager23.09.2019 (+2) 14.900 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon

Vi tilbyr STCW sikkerhetskurs for sjøfolk repetisjon. Her får du en ny gjennomgang av temaer som brannslukking, røykdykking og sjøredning. På 2 dager får du repetert og oppdatert sikkerhetskunnskapen din, og du får fornyet sertifikatet med 5 nye år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.09.2019 (+17) 2 dager25.09.2019 (+17) 8.000 kr
Grimstad Grimstad 03.10.2019 (+3) 2 dager03.10.2019 (+3) 8.000 kr
Haugesund Haugesund 21.10.2019 (+3) 2 dager21.10.2019 (+3) 8.000 kr
Horten Horten 26.09.2019 (+3) 2 dager26.09.2019 (+3) 8.800 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2019 (+13) 2 dager18.09.2019 (+13) 8.000 kr
Stavanger Stavanger 15.10.2019 (+1) 2 dager15.10.2019 (+1) 8.000 kr

STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80)

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs for sjøfolk, videregående (IMO80). Skal du jobbe som skipsoffiser så er dette videregående sikkerhetskurset for sjøfolk nødvendig. Skipsoffiserer er en samlebetegnelse og kan bety kaptein, styrmann eller skipslege.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 07.10.2019 (+2) 10 dager07.10.2019 (+2) 23.000 kr
Haugesund Haugesund 10 dager 23.000 kr
Horten Horten 04.11.2019 10 dager04.11.2019 31.300 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 10 dager30.09.2019 23.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering Er du ekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.10.2019 (+8) 4 dager14.10.2019 (+8) 13.300 kr
Grimstad Grimstad 24.09.2019 (+3) 4 dager24.09.2019 (+3) 13.300 kr
Haugesund Haugesund 30.09.2019 (+2) 4 dager30.09.2019 (+2) 13.300 kr
Kristiansund Kristiansund 01.10.2019 (+5) 4 dager01.10.2019 (+5) 13.300 kr
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+4) 4 dager30.09.2019 (+4) 13.300 kr

STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering u/dokumentert farts

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, dekksoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du dekksoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.12.2019 8 dager02.12.2019 20.900 kr
Horten Horten 04.11.2019 8 dager04.11.2019 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.900 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert femte år.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 14.10.2019 (+8) 3 dager14.10.2019 (+8) 10.000 kr
Grimstad Grimstad 24.09.2019 (+3) 3 dager24.09.2019 (+3) 10.000 kr
Haugesund Haugesund 30.09.2019 (+3) 3 dager30.09.2019 (+3) 10.000 kr
Horten Horten 22.10.2019 (+2) 3 dager22.10.2019 (+2) 12.700 kr
Kristiansund Kristiansund 01.10.2019 (+3) 3 dager01.10.2019 (+3) 10.000 kr
Stavanger Stavanger 30.09.2019 (+4) 3 dager30.09.2019 (+4) 10.000 kr

STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten fartstid

Vi tilbyr STCW Sikkerhetskurs, maskinoffiser oppdatering uten dokumentert fartstid. Er du maskinoffiser skal du repetere videregående sikkerhetsopplæring for sjøfolk (IMO80) hvert 5. år

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 02.12.2019 8 dager02.12.2019 20.000 kr
Horten Horten 04.11.2019 8 dager04.11.2019 28.700 kr
Kristiansund Kristiansund 30.09.2019 8 dager30.09.2019 20.000 kr

STCW til GSK sikkerhetskurs

Vi tilbyr STCW til GSK sikkerhetskurs. Er det mer enn et år siden du tok IMO60 / IMO50 sikkerhetskurs for sjøfolk? Om du vil oppgradere til GSK sikkerhetskurs for oljearbeidere, er dette kurset for deg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.09.2019 (+39) 2 dager18.09.2019 (+39) 11.000 kr
Bergen 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 11.000 kr
Bergen 24.09.2019 2 dager 24.09.2019 11.000 kr
Bergen 25.09.2019 2 dager 25.09.2019 11.000 kr
Bergen 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 11.000 kr
Bergen 01.10.2019 2 dager 01.10.2019 11.000 kr
Bergen 02.10.2019 2 dager 02.10.2019 11.000 kr
Bergen 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 11.000 kr
Bergen 08.10.2019 2 dager 08.10.2019 11.000 kr
Bergen 09.10.2019 2 dager 09.10.2019 11.000 kr
Bergen 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 11.000 kr
Bergen 15.10.2019 2 dager 15.10.2019 11.000 kr
Bergen 16.10.2019 2 dager 16.10.2019 11.000 kr
Bergen 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 11.000 kr
Bergen 22.10.2019 2 dager 22.10.2019 11.000 kr
Bergen 23.10.2019 2 dager 23.10.2019 11.000 kr
Bergen 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 11.000 kr
Bergen 29.10.2019 2 dager 29.10.2019 11.000 kr
Bergen 30.10.2019 2 dager 30.10.2019 11.000 kr
Bergen 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 11.000 kr
Bergen 05.11.2019 2 dager 05.11.2019 11.000 kr
Bergen 06.11.2019 2 dager 06.11.2019 11.000 kr
Bergen 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 11.000 kr
Bergen 12.11.2019 2 dager 12.11.2019 11.000 kr
Bergen 13.11.2019 2 dager 13.11.2019 11.000 kr
Bergen 18.11.2019 2 dager 18.11.2019 11.000 kr
Bergen 19.11.2019 2 dager 19.11.2019 11.000 kr
Bergen 20.11.2019 2 dager 20.11.2019 11.000 kr
Bergen 25.11.2019 2 dager 25.11.2019 11.000 kr
Bergen 26.11.2019 2 dager 26.11.2019 11.000 kr
Bergen 27.11.2019 2 dager 27.11.2019 11.000 kr
Bergen 02.12.2019 2 dager 02.12.2019 11.000 kr
Bergen 03.12.2019 2 dager 03.12.2019 11.000 kr
Bergen 04.12.2019 2 dager 04.12.2019 11.000 kr
Bergen 09.12.2019 2 dager 09.12.2019 11.000 kr
Bergen 10.12.2019 2 dager 10.12.2019 11.000 kr
Bergen 11.12.2019 2 dager 11.12.2019 11.000 kr
Bergen 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 11.000 kr
Bergen 17.12.2019 2 dager 17.12.2019 11.000 kr
Bergen 18.12.2019 2 dager 18.12.2019 11.000 kr
Haugesund Haugesund 19.09.2019 (+25) 2 dager19.09.2019 (+25) 8.500 kr
Kristiansund Kristiansund 18.09.2019 (+26) 2 dager18.09.2019 (+26) 8.500 kr
Stavanger Stavanger 18.09.2019 (+41) 2 dager18.09.2019 (+41) 11.000 kr
Stavanger 19.09.2019 2 dager 19.09.2019 11.000 kr
Stavanger 23.09.2019 2 dager 23.09.2019 11.000 kr
Stavanger 25.09.2019 2 dager 25.09.2019 11.000 kr
Stavanger 26.09.2019 2 dager 26.09.2019 11.000 kr
Stavanger 30.09.2019 2 dager 30.09.2019 11.000 kr
Stavanger 02.10.2019 2 dager 02.10.2019 11.000 kr
Stavanger 03.10.2019 2 dager 03.10.2019 11.000 kr
Stavanger 07.10.2019 2 dager 07.10.2019 11.000 kr
Stavanger 08.10.2019 2 dager 08.10.2019 11.000 kr
Stavanger 09.10.2019 2 dager 09.10.2019 11.000 kr
Stavanger 10.10.2019 2 dager 10.10.2019 11.000 kr
Stavanger 14.10.2019 2 dager 14.10.2019 11.000 kr
Stavanger 16.10.2019 2 dager 16.10.2019 11.000 kr
Stavanger 17.10.2019 2 dager 17.10.2019 11.000 kr
Stavanger 21.10.2019 2 dager 21.10.2019 11.000 kr
Stavanger 23.10.2019 2 dager 23.10.2019 11.000 kr
Stavanger 24.10.2019 2 dager 24.10.2019 11.000 kr
Stavanger 28.10.2019 2 dager 28.10.2019 11.000 kr
Stavanger 30.10.2019 2 dager 30.10.2019 11.000 kr
Stavanger 04.11.2019 2 dager 04.11.2019 11.000 kr
Stavanger 05.11.2019 2 dager 05.11.2019 11.000 kr
Stavanger 07.11.2019 2 dager 07.11.2019 11.000 kr
Stavanger 11.11.2019 2 dager 11.11.2019 11.000 kr
Stavanger 13.11.2019 2 dager 13.11.2019 11.000 kr
Stavanger 14.11.2019 2 dager 14.11.2019 11.000 kr
Stavanger 18.11.2019 2 dager 18.11.2019 11.000 kr
Stavanger 20.11.2019 2 dager 20.11.2019 11.000 kr
Stavanger 21.11.2019 2 dager 21.11.2019 11.000 kr
Stavanger 25.11.2019 2 dager 25.11.2019 11.000 kr
Stavanger 27.11.2019 2 dager 27.11.2019 11.000 kr
Stavanger 28.11.2019 2 dager 28.11.2019 11.000 kr
Stavanger 02.12.2019 2 dager 02.12.2019 11.000 kr
Stavanger 04.12.2019 2 dager 04.12.2019 11.000 kr
Stavanger 05.12.2019 2 dager 05.12.2019 11.000 kr
Stavanger 09.12.2019 2 dager 09.12.2019 11.000 kr
Stavanger 11.12.2019 2 dager 11.12.2019 11.000 kr
Stavanger 12.12.2019 2 dager 12.12.2019 11.000 kr
Stavanger 16.12.2019 2 dager 16.12.2019 11.000 kr
Stavanger 17.12.2019 2 dager 17.12.2019 11.000 kr
Stavanger 18.12.2019 2 dager 18.12.2019 11.000 kr
Stavanger 19.12.2019 2 dager 19.12.2019 11.000 kr

STCW-F Sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr STCW-F Sikkerhetskurs for fiskere. Med temaer som redningsteknikker, brannslokking, førstehjelp og personlig sikkerhet, er du sikret en spennende opplæring. Her vil dyktige instruktører forberede deg på å takle situasjoner som kan oppstå når du jobber til sjøs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 23.09.2019 (+9) 5 dager23.09.2019 (+9) 14.900 kr
Grimstad Grimstad 21.10.2019 (+1) 5 dager21.10.2019 (+1) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 07.10.2019 (+2) 5 dager07.10.2019 (+2) 14.900 kr
Horten Horten 07.10.2019 (+2) 5 dager07.10.2019 (+2) 17.900 kr