Sikkerhetskurs for sjøfart

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

Additional Basic Safety Training for the Norwegian Sector

Målsettingen er at deltagerne skal etter endt opplæring kunne evakuere fra installasjon ved bruk av Redningstrømpe.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 timer 2.640 kr
Oslo Oslo 2 timer 2.640 kr
Stavanger Stavanger 2 timer 2.640 kr

Basic Safety Training (English)

To train the course participant to be able to protect his / her safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 19.02.2019 (+6) 4 dager19.02.2019 (+6) 11.550 kr
Kristiansand Kristiansand 4 dager 14.190 kr
Oslo Oslo 12.02.2019 (+7) 4 dager12.02.2019 (+7) 14.190 kr
Stavanger Stavanger 10.09.2019 (+4) 4 dager10.09.2019 (+4) 11.550 kr
Trondheim Trondheim 4 dager 14.850 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere 50 t

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs for fiskere. Hovedmålet: STCW-F konvensjonens Kapittel 3, Regel 1 om Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alt personell på fiskefartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.02.2019 (+4) 5 dager12.02.2019 (+4) 16.390 kr
Kristiansand Kristiansand 21.01.2019 (+6) 5 dager21.01.2019 (+6) 16.390 kr
Oslo Oslo 5 dager 16.390 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 16.390 kr
Trondheim Trondheim 04.02.2019 (+8) 5 dager04.02.2019 (+8) 16.390 kr

Medisinsk behandling 40 t

Vi tilbyr kurs i medisinsk behandling 40 t. Målsettingen er å gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.03.2019 (+1) 5 dager18.03.2019 (+1) 11.550 kr
Kristiansand Kristiansand 5 dager 11.550 kr
Trondheim Trondheim 18.02.2019 5 dager18.02.2019 11.550 kr

Medisinsk førstehjelp - 24 t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp - 24 t. Målsettingen er å gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI / 4-1 Medisinsk Førstehjelp. Godkjenning STCW-95 med tillegg Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.02.2019 (+1) 3 dager26.02.2019 (+1) 10.131 kr
Kristiansand Kristiansand 28.01.2019 3 dager28.01.2019 10.131 kr
Trondheim Trondheim 04.02.2019 3 dager04.02.2019 10.131 kr

Medisinsk førstehjelp - 8 t

Vi tilbyr kurs i medisinsk førstehjelp - 8 t for sjøfolk. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW kodens tabell A-VI / 4-1. Deltakerne skal kunne gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord 7 timer.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.630 kr
Trondheim Trondheim 19.02.2019 1 dag19.02.2019 3.630 kr

Oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere

Vi tilbyr oppdatering av sikkerhetskurs for fiskere.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 8.877 kr
Kristiansand Kristiansand 3 dager 8.877 kr
Oslo Oslo 3 dager 8.877 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 8.877 kr
Sund Sund 20.02.2019 (+7) 3 dager20.02.2019 (+7) 8.877 kr
Trondheim Trondheim 06.02.2019 (+8) 3 dager06.02.2019 (+8) 8.877 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2019 (+7) 2 dager31.01.2019 (+7) 4.950 kr
Kristiansand Kristiansand 17.01.2019 (+6) 2 dager17.01.2019 (+6) 4.950 kr
Oslo Oslo 17.01.2019 (+7) 2 dager17.01.2019 (+7) 4.950 kr
Stavanger Stavanger 28.02.2019 (+3) 2 dager28.02.2019 (+3) 4.950 kr
Trondheim Trondheim 31.01.2019 (+6) 2 dager31.01.2019 (+6) 4.950 kr

Påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra Norog til STCW grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI / 1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 8.690 kr
Kristiansand Kristiansand 23.01.2019 (+6) 3 dager23.01.2019 (+6) 8.690 kr
Oslo Oslo 13.02.2019 (+4) 3 dager13.02.2019 (+4) 8.690 kr
Sund Sund 20.02.2019 (+7) 3 dager20.02.2019 (+7) 8.690 kr
Trondheim Trondheim 06.02.2019 (+8) 3 dager06.02.2019 (+8) 8.690 kr

Sikringsbevissthet

Vi tilbyr kurs i sikringsbevissthet. Målsettingen er å sikre at deltagerne får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet om bord på skip. I henhold til STCW A-VI / 6-1. Kurset gir en generell og overordnet innføring i momenter som alle ombord på et ISPS-pliktig fartøy bør kjenne til.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 5 timer 1.970 kr

Sjøfolk med særskilte sikringsplikter

Målsettingen er å sikre at deltagerne med særskilte sikkerhetsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikkerhetsbevissthet ombord, i henhold til sine sikkerhetsplikter. Kurset er i henhold til STCW A-VI / 6-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.630 kr
Kristiansand Kristiansand 1 dag 3.630 kr
Oslo Oslo 1 dag 3.630 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 3.630 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 3.630 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 50t. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 11.02.2019 (+4) 5 dager11.02.2019 (+4) 16.390 kr
Kristiansand Kristiansand 21.01.2019 (+6) 5 dager21.01.2019 (+6) 16.390 kr
Oslo Oslo 04.03.2019 (+3) 5 dager04.03.2019 (+3) 16.390 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 16.390 kr
Trondheim Trondheim 04.02.2019 (+8) 5 dager04.02.2019 (+8) 16.390 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og med behandling

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering offiserer og med behandling. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 13.100 kr

STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering redningsfarkost og HMOB. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 15.600 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32 t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.03.2019 (+3) 4 dager26.03.2019 (+3) 14.520 kr
Kristiansand Kristiansand 12.02.2019 (+2) 4 dager12.02.2019 (+2) 14.520 kr
Oslo Oslo 21.05.2019 4 dager21.05.2019 14.520 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 14.520 kr
Trondheim Trondheim 13.05.2019 (+1) 4 dager13.05.2019 (+1) 14.520 kr

STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t

Vi tilbyr kurs i STCW Mann Over Bord (hurtiggående) 32 t. Målsettingen er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.01.2019 (+4) 4 dager28.01.2019 (+4) 15.950 kr
Kristiansand Kristiansand 29.01.2019 (+1) 4 dager29.01.2019 (+1) 15.950 kr
Trondheim Trondheim 22.01.2019 (+3) 4 dager22.01.2019 (+3) 15.950 kr

STCW Oppdatering for offiserer 24 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering for offiserer 24 t. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2019 (+9) 3 dager25.02.2019 (+9) 10.450 kr
Kristiansand Kristiansand 29.01.2019 (+5) 3 dager29.01.2019 (+5) 10.450 kr
Oslo Oslo 29.01.2019 (+4) 3 dager29.01.2019 (+4) 12.650 kr
Stavanger Stavanger 04.03.2019 (+4) 3 dager04.03.2019 (+4) 10.450 kr
Trondheim Trondheim 22.01.2019 (+7) 3 dager22.01.2019 (+7) 12.650 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t

Vi tilbyr STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16 t. Målsettingen er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.590 kr
Kristiansand Kristiansand 24.01.2019 (+6) 2 dager24.01.2019 (+6) 7.590 kr
Oslo Oslo 14.02.2019 (+4) 2 dager14.02.2019 (+4) 7.590 kr
Stavanger Stavanger 05.02.2019 (+5) 2 dager05.02.2019 (+5) 7.590 kr
Sund Sund 21.02.2019 (+7) 2 dager21.02.2019 (+7) 7.590 kr
Trondheim Trondheim 17.01.2019 (+9) 2 dager17.01.2019 (+9) 7.590 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t - sliskebåt

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t - sliskebåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 18.01.2019 (+15) 1 dag18.01.2019 (+15) 6.600 kr
Oslo Oslo 24.05.2019 (+1) 1 dag24.05.2019 (+1) 6.600 kr
Sund Sund 1 dag 6.600 kr

STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t -konvensjonell

Vi tilbyr STCW oppdatering Livbåtfører redningsfarkoster 8 t - konvensjonell båt. Målsetting: Tabell A-VI / 2 1 Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann over bord båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 7.260 kr
Kristiansand Kristiansand 15.02.2019 (+2) 1 dag15.02.2019 (+2) 7.260 kr
Oslo Oslo 1 dag 7.260 kr
Stavanger, Falck Nutec... Stavanger 1 dag 7.260 kr
Stavanger, Hinna Stavanger 1 dag 7.260 kr
Sund Sund 28.03.2019 (+3) 1 dag28.03.2019 (+3) 7.260 kr
Trondheim Trondheim 01.02.2019 (+6) 1 dag01.02.2019 (+6) 7.260 kr

STCW oppdatering Mann Over Bord (hurtiggående) 16 t

Vi tilbyr STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t. Målsettingen med kurset er oppdatering av forkunnskaper ihht STCW A-VI / 2 og tabell A-VI / 2-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.01.2019 (+7) 2 dager21.01.2019 (+7) 9.790 kr
Kristiansand Kristiansand 2 dager 9.790 kr
Trondheim Trondheim 2 dager 9.790 kr

STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående)16 t m/mørkekjøring

Vi tilbyr STCW oppdatering Mann-Over-Bord (hurtiggående) 16 t m/mørkekjøring. Målsettingen er kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 21.01.2019 (+4) 2 dager21.01.2019 (+4) 12.716 kr

STCW Oppdatering medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW Oppdatering medisinsk behandling. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI / 4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 28.02.2019 (+8) 1 dag28.02.2019 (+8) 3.740 kr
Kristiansand Kristiansand 01.02.2019 (+5) 1 dag01.02.2019 (+5) 3.740 kr
Oslo Oslo 01.02.2019 (+4) 1 dag01.02.2019 (+4) 3.740 kr
Stavanger Stavanger 17.01.2019 (+5) 1 dag17.01.2019 (+5) 3.740 kr
Trondheim Trondheim 25.01.2019 (+6) 1 dag25.01.2019 (+6) 3.740 kr

STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66 t

Vi tilbyr kurs i STCW oppgradering for dekksoffiserer uten fartstid 66 t. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2019 (+1) 8 dager25.02.2019 (+1) 25.850 kr
Kristiansand Kristiansand 28.01.2019 8 dager28.01.2019 25.850 kr
Oslo Oslo 8 dager 25.850 kr
Stavanger Stavanger 8 dager 25.850 kr
Trondheim Trondheim 04.02.2019 8 dager04.02.2019 25.850 kr

STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t

Vi tilbyr STCW oppgradering for maskinoffiserer uten fartstid 66 t. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI / 1, A-VI / 2, A-VI / 3, A-VI / 4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2019 (+1) 8 dager25.02.2019 (+1) 25.850 kr
Kristiansand Kristiansand 28.01.2019 8 dager28.01.2019 25.850 kr
Oslo Oslo 8 dager 25.850 kr
Stavanger Stavanger 8 dager 25.850 kr
Trondheim Trondheim 04.02.2019 8 dager04.02.2019 25.850 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer der hovedmålet er ledelse i ulike nødsituasjoner. Organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakueringsutstyr, og inneha praktiske ferdigheter til betjening av slikt utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2019 (+1) 10 dager25.02.2019 (+1) 25.850 kr
Kristiansand Kristiansand 28.01.2019 10 dager28.01.2019 25.850 kr
Trondheim Trondheim 04.02.2019 10 dager04.02.2019 25.850 kr

Båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon)

Vi tilbyr kurs i båtmannsoppdatering for sjøfolk (Livbåt repetisjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 6.500 kr
Kristiansund Kristiansund 1 dag 6.500 kr

Båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Vi tilbyr kurs i båtmannsopplæring for sjøfolk (Livbåt grunnkurs)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 4 dager 10.500 kr
Kristiansund Kristiansund 4 dager 10.500 kr

Kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET

Vi tilbyr kombikurs: Grunnleggende sikkerhet oppdatering for sjøfolk + HUET.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 3 dager 15.500 kr

Kombikurs: Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisin

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 5 dager 17.800 kr
Haugesund Haugesund 5 dager 17.800 kr
Kristiansund Kristiansund 5 dager 17.800 kr
Stavanger Stavanger 5 dager 17.800 kr

Kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert HUET

Vi tilbyr kombikurs: Oppdatering maskinoffiserer inkludert Helikopterevakuering (HUET).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 17.500 kr
Haugesund Haugesund 4 dager 17.500 kr
Kristiansund Kristiansund 4 dager 17.500 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 17.500 kr

Liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring

Vi tilbyr liten MOB-båt grunnkurs uten mørkekjøring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansund Kristiansund 4 dager 13.900 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i Liten MOB-båt repetisjonskurs m/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2019 (+7) 1 dag31.01.2019 (+7) 10.100 kr
Grimstad Grimstad 1 dag 10.100 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 10.100 kr
Kristiansund Kristiansund 05.02.2019 (+12) 2 dager05.02.2019 (+12) 10.100 kr
Stavanger Stavanger 21.01.2019 (+15) 1 dag21.01.2019 (+15) 10.100 kr

Liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring

Vi tilbyr kurs i liten MOB-båt repetisjonskurs u/ mørkekjøring. Ved fullført kurs skal kursdeltakerne ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 12.06.2019 (+2) 1 dag12.06.2019 (+2) 10.100 kr
Haugesund Haugesund 1 dag 10.100 kr
Kristiansund Kristiansund 11.06.2019 (+3) 1 dag11.06.2019 (+3) 10.100 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 10.100 kr

Livbåtfører FF48 MK1 repetisjon

Vi tilbyr livbåtfører FF48 MK1 livbåt repetisjonskurs. Et representativt utvalg av innholdet i livbåtførerkurset tilpasset elevenes forkunnskaper med stor vekt på praktisk trening og øvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 2 dager 12.200 kr

Oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling

Vi tilbyr kombikurs med oppdatering dekksoffiserer inkl. HUET og medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 4 dager 20.800 kr
Haugesund Haugesund 4 dager 20.800 kr
Kristiansund Kristiansund 4 dager 20.800 kr
Stavanger Stavanger 4 dager 20.800 kr

Påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk

Vi tilbyr påbygging fra GSK Norsk olje og gass til GSK for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 27.02.2019 (+6) 3 dager27.02.2019 (+6) 10.700 kr
Haugesund Haugesund 23.01.2019 (+6) 3 dager23.01.2019 (+6) 10.700 kr
Kristiansund Kristiansund 06.02.2019 (+11) 3 dager06.02.2019 (+11) 10.700 kr
Stavanger Stavanger 12.02.2019 (+9) 3 dager12.02.2019 (+9) 10.700 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdateringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 2 dager 7.900 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 7.900 kr
Kristiansund Kristiansund 2 dager 7.900 kr
Stavanger Stavanger 2 dager 7.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Kurset er obligatorisk minstekrav for sjøfolk som skal tjenestegjøre ombord i fartøy, uavhengig av stilling og funksjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 25.02.2019 (+6) 5 dager25.02.2019 (+6) 14.900 kr
Haugesund Haugesund 18.02.2019 (+7) 5 dager18.02.2019 (+7) 14.900 kr
Kristiansund Kristiansund 28.01.2019 (+15) 5 dager28.01.2019 (+15) 14.900 kr
Stavanger Stavanger 28.01.2019 (+9) 5 dager28.01.2019 (+9) 14.900 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 17.01.2019 (+8) 2 dager17.01.2019 (+8) 6.900 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 6.900 kr
Kristiansund Kristiansund 06.02.2019 (+12) 2 dager06.02.2019 (+12) 6.900 kr
Stavanger Stavanger 12.02.2019 (+8) 2 dager12.02.2019 (+8) 6.900 kr

STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk

Vi tilbyr STCW Hurtiggående MOB båtopplæring oppdatering for sjøfolk.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 31.01.2019 (+11) 2 dager31.01.2019 (+11) 10.100 kr
Grimstad Grimstad 2 dager 10.100 kr
Haugesund Haugesund 2 dager 10.100 kr
Kristiansund Kristiansund 04.02.2019 (+12) 2 dager04.02.2019 (+12) 10.100 kr
Stavanger Stavanger 24.01.2019 (+17) 2 dager24.01.2019 (+17) 10.100 kr