Sikkerhetskurs for sjøfart i Sør-Trøndelag

I denne kategorien finner du sikkerhetskurs i alle former for sjøfart. Eksempler på temaer for slike kurs er; livbåtfører, medisinsk førstehjelp på skip, STCW, helikopterevakuering, alarmreaksjonslag, brannvern, mann over bord osv. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du er på jakt etter.

Advanced IGF

Vi tilbyr kurs om advanced IGF. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne kunne bidra til sikker drift på fartøy som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 15.358 kr

Basic IGF + advanced

Vi tilbyr kurs i basic IGF + advanced. Målsettingen med kurset er å bidra til sikker drift av et skip med drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager webinar + 1 dag på kurssent... fra 26.368 kr

Basic safety training (english)

We provide basic safety training course in english. To enable the delegates to protect their safety in an emergency situation and promote safe behaviour. The participant should be motivated to promote a better and safer working environment.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 days Ta kontakt kr

Basic safety training with e-learning (english)

We provide course about basic safety training with e-learning in english. The course aims to create positive attitudes to the term HSE culture, as well as understanding for the social and physical working environments significance for life, health and values in work as well as recreational time.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 days + e-learning fra 13.184 kr

IGF Basic - practical exercises

Vi tilbyr kurs om IGF basic - practical exercises. Målsettingen med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne bidra til sikker drift på skip som bruker drivstoff med flammepunkt under 60 grader C.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 timer Ta kontakt kr

Livbåtfører grunnkurs konvensjonell livbåt med e-læring

Vi tilbyr livbåtfører grunnkurs konvensjonell livbåt med e-læring. Målsettingen er at ved fullført kurs, skal deltakerne kunne klargjøre livbåten for evakuering - organisere og lede ombordstigning og sjøsette båten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim E-læring + 3 dager på kurssenter fra 19.004 kr

Livbåtfører konvensjonell repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i livbåtfører konvensjonell livbåt. Målsettingen er at etter endt kurs skal kursdeltaker ha vedlikeholdt og videreutviklet kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen mønstring, klargjøring og evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag fra 9.281 kr

Medisinsk behandling oppdatering 16t

Vi tilbyr kurs om medisinsk behandling oppdatering 16t. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager Ta kontakt kr

Medisinsk førstehjelp (3 dager)

Vi tilbyr 3-dagers kurs i medisinsk førstehjelp. Målsettingen med kurset er å gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 medisinsk førstehjelp. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 22.04.2024 3 dager22.04.2024 fra 11.619 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs med oppdatering passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 3.791 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 5.964 kr

Passasjer og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 19.04.2024 (+1) 1 dag + e-læring19.04.2024 (+1) fra 5.676 kr

Passasjer og krisehåndtering oppdatering med e-læring

Vi tilbyr oppdateringskurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 19.04.2024 (+1) 1 dag + e-læring19.04.2024 (+1) fra 5.676 kr

Påbygging offshore Norge grunnleggende sikkerhetskurs sjøfolk

Vi tilbyr kurs med påbygging fra offshore Norge til grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Målsettingen med kurset er at deltakerne skal kunne demonstrere kompetanse gitt i STCW tabeller A-VI/1-1, 1-2, 1-3 og 1-4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager fra 9.961 kr

Sjøfolk med særlige sikringsplikter

Vi tilbyr kurs om sjøfolk med særlige sikringsplikter. Målsettingen er i henholdt til STCW A-VI/6-2. Sikre at deltagere med særlige sikringsplikter om bord, får en grunnleggende innføring i sikringsbevissthet ombord, i henhold til sine sikringsplikter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag Ta kontakt kr

STCW Grunnkurs redningsfarkoster

Vi tilbyr grunnkurs i STCW redningsfarkoster. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager + e-læring fra 16.656 kr

STCW Grunnleggende sikkerhet for fiskere oppdatering e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere oppdatering med e-læring. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på fiskefartøy, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag + e-læring fra 10.177 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager + 10 timer e-læring fra 18.788 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere med e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for fiskere med e-læring. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på fiskefartøy, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen og sine kollegers sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager + e-læring fra 18.788 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk. Hovedmålet med kurset er å tilegne deltakerne kunnskap om ulike nødsituasjoner som kan oppstå på skip, og gjøre dem i stand til å ivareta sin egen, sine kollegers og passasjerens sikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager fra 18.788 kr

STCW Grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering med e-læring

Vi tilbyr STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring oppdatering kombinert med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim E-læring + 1 dag på kurssenter fra 8.704 kr

STCW Hurtiggående mann-over-bord båt (HMOB)

Vi tilbyr kurs STCW hurtiggående mann-over-bord båt (HMOB). Målsettingen med kurset er å kvalifisere personell som skal bemanne hurtiggående redningsbåt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager fra 18.293 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling. Målsettingen med kurset er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager Ta kontakt kr

STCW Kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering videregående sikkerhetskurs for offiserer og medisinsk behandling - kombi med e-læring. Målsettingen er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 17.04.2024 (+1) 3 dager + e-læring17.04.2024 (+1) fra 19.540 kr

STCW Livbåtfører redningsfarkoster 32t

Vi tilbyr kurs om STCW livbåtfører redningsfarkoster 32t. Målsettingen er at ved fullført kurs skal deltakerne være i stand til å klargjøre livbåten, organisere ombordstigning, låre og frigjøre båten, manøvrere og lede operasjonen av livbåten på vannet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager fra 16.656 kr

STCW Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling. Målsettingen med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager Ta kontakt kr

STCW Oppdatering for offiserer 24t

Vi tilbyr STCW oppdatering for offiserer 24t. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager Ta kontakt kr

STCW Oppdatering for offiserer 24t - webinar

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering for offiserer 24t med webinar. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager + webinar Ta kontakt kr

STCW Oppdatering for offiserer med e-læring

Vi tilbyr STCW oppdatering for offiserer med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 17.04.2024 (+1) 1 1/2 dag e-læring + 1 1/2 dag på k...17.04.2024 (+1) fra 11.979 kr

STCW Oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16t

Vi tilbyr STCW oppdatering grunnleggende sikkerhetskurs for sjøfolk 16t. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 8.704 kr

STCW Oppdatering medisinsk behandling med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering medisinsk behandling med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 18.04.2024 1 1/2 dag + e-læring18.04.2024 fra 7.571 kr

STCW Oppgradering for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppgraderingkurs for dekksoffiserer uten dokumentert fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A VI71, VI/2, VI/3, VI/4. Kurset omfatter brannledelse, sjøredning førstehjelp og medisinsk førstehjelp samt medisinsk behandling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 8 dager Ta kontakt kr

STCW Oppgradering for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid

Vi tilbyr STCW oppgraderingskurs for maskinoffiserer uten dokumentert fartstid. Målsettingen med kurset er oppgradering av forkunnskaper ihht STCW A-VI/1, A-VI/2, A-VI/3, A-VI/4.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 8 dager Ta kontakt kr

STCW Redningsfarkost oppdatering konvensjonell

Vi tilbyr kurs om STCW redningsfarkost oppdatering konvensjonell. Målsettingen er å møte kravene til kompetanse i Tabell A-VI/2 1: Minstekrav til kompetanse for redningsfarkoster og mann-overbord-båter unntatt hurtiggående mann-overbord-båter. Lede, sjøsette og betjene båt og utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag fra 8.323 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip med elearning

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip med e-learning. Målsettingen er at kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager + e-læring fra 11.351 kr

Videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer

Vi tilbyr videregående sikkerhetsopplæring for skipsoffiserer der hovedmålet er ledelse i ulike nødsituasjoner. Målsettingen med kurset er å organisere og lede evakuering fra skip ved hjelp av tilgjengelig evakueringsutstyr, og inneha praktiske ferdigheter til betjening av slikt utstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 10 dager Ta kontakt kr

Dekksoffiser

Vi tilbyr utdanning til dekksoffiser. Utdanningen tilfredsstiller både STCW A-II/1 (og B-II/1) og STCW A-II/2 (og B-II/2) og vil sammen med nødvendig fartstid, gi grunnlag for kompetansesertifikat for dekksoffiser klasse 4, 3, 2 og 1. Studiet er to-årig på heltid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 år

Maskinoffiser

Trøndelag høyere yrkesfagskole tilbyr utdanning som maskinoffiser ved avdeling Trondheim og avdeling Ytre Namdal i Rørvik. Du kan velge mellom hel- eller deltidsutdanning. Heltidsstudiet går over to år, mens deltidsstudiet er nettbasert med samlinger (halv progresjon).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 år

Maskinoffiserutdanning

Vi tilbyr utdanning som maskinoffiser. Utdanningen tilfredsstiller kravet til STCW og vil sammen med nødvendig fartstid gi grunnlag for kompetansesertifikat for maskinoffiser klasse 4 til 1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 år

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager

Opplæring i bruk av lastekalkulatoren NAPA

Vi tilbyr opplæring i bruk av lastekalkulatoren NAPA. Etter endet kurs skal kursdeltageren kunne bruke og forstå vanlige funksjoner i en lastekalkulator NAPA. Han / hun skal kjenne til koblinger mot stabilitetskrav (KG grensekurver) og skrogbelastninger (laste og losseplaner).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 7.500 kr

Sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dag) med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 1 dag 15.520 kr

Sikkerhetsopplæring for mindre skip, oppdatering med e-læring

Vi tilbyr sikkerhetsopplæring for mindre skip (1 dg) med e-læring Kurset skal sikre at deltakerne får sikkerhetsopplæring som gjør dem i stand til å opprettholde sikkerheten for både skip og mannskap i ulike situasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 1 dag 8.100 kr

Sikkerhetsopplæring for sjøfolk på mindre skip

Vi tilbyr sikkerhetsopplærings kurs kombinert med e-læring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Frøya Frøya 10 timer 10800 kr
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 10 timer 10800 kr

Handling a fire in a lithium-ion battery on board a ship w/ e-lea

This course covers Norwegian Maritime Authorities guidelines to Requirements for training on chemical storage for energy (maritime battery systems) on board Norwegian Ships.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Håndtering av brann i et Litium-ion batteri på skip - nettkurs

Vi tilbyr videregående opplæring i håndtering av brann i et Litium-ion batteri på et skip med e-læring. Kravet om opplæring gitt i ASH-forskriften §2 - 6 krever at de har sitt arbeid om bord skal få nødvendig opplæring for å kunne utføre sitt arbeid på en sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Løfteoperasjoner + Ankerhåndtering og Slep m. E-læring

Vi tilbyr kurs i Løfteoperasjoner + Ankerhåndtering og Slep m. E-læring. Etter gjennomført kurs skal eleven ha kompetanse til å gjennomføre en løfteoperasjon på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Løfteoperasjoner m. E-læring

Vi tilbyr kurs i Løfteoperasjoner m. E-læring. Etter gjennomført kurs skal eleven ha kompetanse til å gjennomføre en løfteoperasjon på en sikker måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Familariseringsprogram passasjerhåndtering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW familariseringsprogram passasjerhåndtering som e-læringskurs. Dette familiariseringsprogrammet skal ivareta den siste gruppens behov for opplæring og trening i å kunne bistå i håndtering av passasjerer på en god måte i nødsituasjoner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 - 4 timer

STCW Grunnleggende sikkerhet for sjøfolk oppdatering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW grunnleggende sikkerhetsopplæring for sjøfolk oppdatering (A-VI/1-1, 1-2, 1-3) som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Medisinsk førstehjelp oppdatering (VI/4-1) - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i STCW medisinsk førstehjelp oppdatering (VI/4-1). Målsettingen er at etter gjennomført e-læringskurs skal deltakerne ha tilegnet seg holdninger, kunnskaper og ferdigheter i å gi førstehjelp omgående i tilfelle av ulykke eller sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Passasjer- og krisehåndtering med e-læring - digitalt

Vi tilbyr digitalt kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering - e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering oppdatering som e-læring. Oppdateringskurset gjennomføres i henhold til Sjøfartsdirektoratets revidert emneplan datert 22.05.2018. Etter endt kurs, er deltagerne kvalifisert for å seile både på «vanlige» passasjerfartøy og på RORO passasjerfartøy.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Passasjer- og krisehåndtering oppdatering e-læring digitalt

Vi tilbyr digitalt kurs i STCW passasjer- og krisehåndtering oppdatering med e-læring. Kurset gjennomføres som en kombinasjon av klasseromsundervisning og e-læring som gjøres i forkant av kursstart. Oppdateringskurset gjennomføres iht Sjøfartsdirektoratets revidert emneplan datert 22.05.2018.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Redningsfarkost livbåtfører oppdatering (A-VI/2-1) e-læring

Vi tilbyr oppdatering i redningsfarkost livbåtfører (A-VI/2-1) som e-læringskurs. Kurset dekker kravene til oppdatering av fører og mannskap i redningsfarkost (livbåt og mann-overbord-båt utenom hurtiggående mann-over-bord-båt) i henhold til STCW A-VI/2-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

STCW Security Awareness (A-VI / 6-1) - nettkurs

Vi tilbyr kurs i STCW security awareness (A-VI / 6-1) som nettkurs. Kurset gjennomføres i sin helhet som E-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Beregnet tidsforbruk på e-læringen er ca. 3,5 timer. Ved fullført e-læring, ta kontakt med oss for å få gjennomført eksamen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 1/2 time

STCW Security Duties (A-VI/6-2) - e-læring

Vi tilbyr e-læringskurs i STCW Security Duties (A-VI/6-2). Kurset gjennomføres i sin helhet som e-læringskurs med en avsluttende on-line eksamen. Heve kompetansenivået og bidra til økt årvåkenhet hos sjøfolk med særskilte plikter innen maritim security.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5 timer 3.900 kr

STCW Sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering - e-læring

Vi tilbyr STCW sikkerhetsopplæring for mindre skip oppdatering som e-læringskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag

Oppdatering Medisinsk Førstehjelp STCW 4 - 1 med e-læring

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr Oppdateringskurs i medisinsk førstehjelp, STCW tabell A-VI / 4-1. Kurset oppdaterer Medisinsk førstehjelp etter krava i STCW A-VI / 4-1. Kurset dekkjer dei krav som er satt i STCW med 2010 Manilla tillegg, tabell A-VI / 4-1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 1 dag 4.200 kr

 |  1 2   |  Neste side >>