Førstehjelpskurs i Sør-Trøndelag

Her finner du forskjellige former og typer for kurs innen førstehjelp. En ulykker kan skje når som helst og hvor som helst, derfor er det viktig at de første som ankommer ulykkesstedet vet hva de skal gjøre. Her finnes det opplæring rettet både mot mennesker og dyr, samt bedrifter og private. De fleste fokuserer på hjerte og lungeredning, men førstehjelp omhandler også mange andre områder. Ta kontakt med oss hvis du ikke finner det du søker etter.

Alarmreaksjonslag, 1 dag

Vi tilbyr dagskurs i alarmreaksjonslag. Målsettingen med kurset er å gi kursdeltakeren kunnskaper og ferdigheter som kvalifiserer til innsats på et skadested, med spesiell vekt på startfasen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 4.500 kr

Beredskapsledelse

Vi tilbyr kurs i beredskapsledelse. Målsettingen med kurset er at deltakerne etter endt kurs kunne delta i beredskapsledelsen i egen organisasjon, samt ha forståelse for beredskap i petroleumsindustrien.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager fra 21.311 kr

Beredskapsledelse repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i beredskapsledelse. Arrangør vil avholde foredrag som omhandler ulike aspekter innen beredskapsetablering. Hoveddelen av kurset vil bestå i å gjennomgå flere øvelser hvor en får trening i kommunikasjon og beslutningstaking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag fra 8.065 kr

Compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial dep.

Vi tilbyr kurs om compressed air emergency breathing system (CA-EBS) initial deployment. Målet er å lære deltakerne om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 1/2 time fra 3.173 kr

Compressed air emergency breathing system(CA-EBS)og skuldermåling

Vi tilbyr kurs i compressed air emergency breathing system (CA-EBS) og skuldermåling. Målet er å lære deltakere om egenskapene til et pustesystem med komprimert luft (CA-EBS). Sikre at deltakere er i stand til å gjennomføre de nødvendige grep for å kunne bruke pustesystemet i en nødsituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 1/2 time fra 4.079 kr

FSE Førstehjelpsøvelser

Vi tilbyr kurs i FSE førstehjelpsøvelser. Målsettingen er å sette deltakere i stand til sikkert arbeid på el-anlegg. Kurset oppfyller forskriften om sikkerhet ved arbeid i og vedlikehold av elektriske anlegg (FSE) $7 Førstehjelpsberedskap: Livreddende førstehjelp inkl. elektriske skader.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 timer fra 2.287 kr

Førstehjelp grunnkurs offshore

Vi tilbyr grunnkurs i førstehjelp offshore. Målsettingen med kurset er å sette deltakerne i stand til å selvstendig utføre livreddende førstehjelp, samt å kunne samarbeide med, og assistere medisinsk fagpersonell.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager fra 14.245 kr

Førstehjelp repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i førstehjelp. Målsettingen med kurset er å repetere kunnskaper og ferdigheter innen grunnleggende livreddende førstehjelp ved alvorlig skade og sykdom. Kunne bistå sykepleier ved undersøkelse og behandling av pasienter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 7.375 kr

Grunnleggende sikkerhetskurs rep for beredskapspersonell e-læring

Vi tilbyr grunnleggende sikkerhetskurs - repetisjon for beredskapspersonell med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere kursdeltagerens forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 dag + e-læring fra 8.199 kr

GWO: Basic stafety training - first aid (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST First aid - refresher (e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - first aid (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 day + online Ta kontakt kr

HLO Grunnkurs med e-læring

Vi tilbyr HLO grunnkurs med e-læring. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltageren kunne: - beskrive organiseringen av og hensikten med beredskapen på innretninger offshore - bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager + e-læring fra 27.975 kr

HLO Repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr HLO repetisjonskurs med e-læring. Målsettingen er at etter endt opplæring skal deltagerne kunne bruke helidekkmanualen - gjennomføre kommunikasjon og værrapportering med helikopter og behandle farlig gods.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag + online fra 13.308 kr

Kombi - Søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr kombikurs med søk og redningslag og HLO repetisjon med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen deltakers beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag og HLO. Erfaringsoverføring helivakt og HLO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager + online fra 21.816 kr

Kombi MOB, søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring

Vi tilbyr kurs i kombi MOB, søk og redningslag og HLO repetisjonskurs med e-læring. Målsettingen med kurset er å oppdatere og vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag, HLO og MOB.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager + online fra 32.651 kr

Kondisjonstest - HLO og søk og redningslag

Vi tilbyr kondisjonstest for deltakere på HLO og søk og redningslag. Kursinnhold: Kondisjonstest alt 1. ihht Offshore Norge pkt 7.1.3.1.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 30 minutter fra 1.535 kr

Medisinsk behandling oppdatering 16t

Vi tilbyr kurs om medisinsk behandling oppdatering 16t. Målsettingen med kurset er at etter endt opplæring skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager Ta kontakt kr

Medisinsk førstehjelp (3 dager)

Vi tilbyr 3-dagers kurs i medisinsk førstehjelp. Målsettingen med kurset er å gi kunnskaper og ferdigheter som kreves for å yte optimalt ved ulykker ombord. Kurset er oppbygd etter tabell A-VI/4-1 medisinsk førstehjelp. Godkjenning STCW-78 med tillegg Manila 2010.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager fra 11.619 kr

Oppdatering passasjer- og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs med oppdatering passasjer- og krisehåndtering. Målsettingen med kurset er å gi deltakerne kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 3.791 kr

Passasjer og krisehåndtering

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 5.964 kr

Passasjer og krisehåndtering med e-læring

Vi tilbyr kurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag + e-læring fra 5.676 kr

Passasjer og krisehåndtering oppdatering med e-læring

Vi tilbyr oppdateringskurs i passasjer og krisehåndtering med e-læring. Målsettingen er å gi deltakerne grunnleggende kunnskaper og ferdigheter om prinsippene i ledelse og organisering av store ansamlinger av personell ved en krisesituasjon.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag + e-læring fra 5.676 kr

STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW kombi oppdatering offiserer og medisinsk behandling. Målsettingen med kurset er å oppdatere forståelse og ferdigheter til å ivareta egen og andres sikkerhet i en krisesituasjon og bidra til sikker adferd.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager Ta kontakt kr

STCW Medisinsk behandling

Vi tilbyr kurs i STCW medisinsk behandling. Målsettingen med kurset er å gi kunnskap og ferdigheter som kreves for å kunne organisere og samarbeide optimalt ved ulykker og sykdom om bord.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 5 dager Ta kontakt kr

STCW Oppdatering medisinsk behandling med e-læring

Vi tilbyr kurs i STCW oppdatering medisinsk behandling med e-læring. Målsettingen er at etter kurset skal deltakerne kunne gjennomføre medisinsk behandling i henhold til tabell A VI/4-2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 1/2 dag + e-læring fra 7.571 kr

Søk og redningslag grunnkurs med e-læring

Vi tilbyr grunnkurs i søk og redningslag med e-læring. Etter endt kurs skal deltagerne kunne: utføre søk- og redningsoperasjoner - planlegge og iverksette brannbekjempelsestiltak - iverksette tiltak for å begrense spredning av brann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager + e-læring fra 21.816 kr

Søk og redningslag repetisjon

Vi tilbyr søk og redningslag repetisjonskurs. Målsettingen med kurset er å oppdatere, vedlikeholde kunnskaper, ferdigheter og holdninger innen sin beredskapsfunksjon i eller relatert til søk og redningslag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager fra 11.856 kr

Sårbehandling

Vi tilbyr kurs om sårbehandling. God kunnskap innen sårbehandling er avgjørende for å gi god behandling og pleie. Her møter du en erfaren fagperson som har mye kunnskap å dele med deg! Formålet er å gi deltakerne grunnleggende kunnskap i sårbehandling og motivasjon til å benytte nye metoder.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.500 kr

Førstehjelpskurs for bygg og anlegg

Vi tilbyr kurs om førstehjelp som gir deg kompetanse i førstehjelp for bygg- og anleggsbransjen. Dette er et utvidet førstehjelpskurs, der du i tillegg til generell førstehjelp får opplæring i viktige tema som er aktuelle når man arbeider eller oppholder seg i et bygg- og anleggs miljø.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag fra 2.450 kr

Førstehjelpskurs - barn og spedbarn

Vi tilbyr førstehjelpskurs - barn og spedbarn. Kurset gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med barn og spedbarn. Vi underviser på Engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Førstehjelpskurs - voksen

Vi tilbyr førstehjelpskurs voksen, som gir deg grunnleggende kunnskaper og ferdigheter for å håndtere livstruende nødsituasjoner med voksne personer (fra pubertetsalder og oppover). Vi underviser på engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Førstehjelpskurs HLR & Hjertestarter

Vi tilbyr førstehjelpskurs i bruk av hjertestarter DHLR. Det er et tidseffektivt kurs som gir deg minimum av nødvendige førstehjelpskunnskaper for å håndtere livstruende nødsituasjoner. Vi underviser også på engelsk ved forespørsel.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Forsterket førstehjelp - Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i forsterket førstehjelp for bedrifter. Alt innsatspersonell i industrivern som som organiserer tilleggstjenesten forsterket førstehjelp skal ha denne opplæringen. Også dette kurset må tilpasses bedriften og de spesifikke forhold og risiko som finnes der.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 12 timer

Førstehjelp

Vi tilbyr tilrettelagte førstehjelpskurs på alle nivå for bedrifter. Alt fra tre timer kurs i grunnleggende førstehjelp og hjerte-lungeredning til avanserte kurs innen forsterket førstehjelp/akuttmedisin. Kursene legges opp i henhold til risiko ved virksomheten.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 timer

Grunnkurs for mannskap i industrivern

Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan være en fordel beredskapsmessig da opplæringen i større grad kan tilrettelegges i henhold til eksisterende forhold på og ved de spesifikke virksomhetene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 time

Kurs i bruk av hjertestarter

Minso gjennomfører jevnlig sertifiseringskurs i bruk av hjertestartere. Etter gjennomført kurs kan deltagerne betjene halvautomatisk hjertestarter ved hjertestans. Deltagerne får etter endt kurs delegeringsbevis.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 - 4 timer

Førstehjelpskurs

Vi tilbyr kurs i førstehjelp. Målsettingen er at kurset skal bidra til å gjøre deltakerne i stand til å kunne starte den første livreddende hjelpen på stedet. Førstehjelp er den første hjelpen vi kan gi til en som er akutt syk eller skadet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 timer

Førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter

Vi tilbyr førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter. Målsettingen med kurset er at det skal bidra til å gjøre deltakerne i stand til å kunne starte den første livreddende hjelpen på stedet, og å lære bruken av hjertestarter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 timer

Trafikalt grunnkurs - førstehjelp

Vi tilbyr trafikalt grunnkurs med førstehjelp.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim ca 3 timer 900 kr

Trafikalt grunnkurs - førstehjelp (kveld)

Vi tilbyr trafikalt grunnkurs med førstehjelp som kveldskurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 1 kveld 800 kr
Trondheim, Wright avd ... Trondheim 1 kveld 900 kr
Trondheim, Wright avd ... Trondheim 1 kveld 900 kr

FSE – førstehjelp - bedriftsinternt

I Sikkerhetsforskriften stilles det krav til bedrifter om at det må gjennomføres nødvendig opplæring innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg) for personer som skal jobbe med både lav- og høyspenningsanlegg.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sør-Trøndelag Sør-Trøndelag 2 timer 4.995 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   |  Neste side >>