Kurs i brannsikkerhet og brannvern i Sør-Trøndelag

Her finner du kurs for brannsikkerhet og brannvern, hvorav flere er lovpålagte HMS-kurs. Du finner kurs både for nybegynnere og viderekomne. Du finner spesialiserte kurs for brannslukking, brannvernleder, varmearbeider og nøkkelpersonell med mer. Finner du ikke kurset du leter etter kan du ringe 417 65 300, så finner vi det for deg.

Brannvernkurs

Vi tilbyr brannvernkurs for bedrifter, organisasjoner, lag og foreninger. Kurset gir deltagerne de nødvendige forutsetninger for selv å kunne slokke et branntilløp ved å bruke tilgjengelige slukkemidler. Vi er også opptatt av å påvirke deltagernes holdning til forebyggende tiltak.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim Avtales kr

Brannøvelseskurs / Evakueringskurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr brannvern / evakueringskurs for bedrifter. Kurset bevisstgjør og oppdaterer personale med tanke på instrukser, riktig adferdsmønster under brann / evakueringssituasjon og viktigheten av at alle er forberedt på sin oppgave under brann / evakuering.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim Avtales kr

Varme arbeider (med/uten slokkeøvelse)

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen, og gjennomføres av godkjente instruktører som til daglig arbeider i brannvesenet. Med varme arbeider forstås arbeider hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 7 timer

Brannvernleder kurs 1

Vi tilbyr brannvernleder kurs 1 som går over 2 dager. Du lærer deg hvilke krav som stilles til tekniske og organisatoriske tiltak i bygget. I tillegg belyses hvilke roller eier, bruker og brannansvarlig har i forbindelse med brannsikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 26.09.2023 2 dager26.09.2023 5.300 kr

Montør og kontrollørkurs nivå 3

Norsk Varme tilbyr nå alle med nivå-2-sertifikat et kurs i søknadspliktige arbeider, med hovedvekt på rehabilitering av skorstein. Kurset har en en teoretisk del dag 1 og en praktisk del dag 2. Kurset avsluttes med eksamen dag 2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24.05.2023 2 dager24.05.2023 fra 4.500 kr

Montørkurs og fagansvarlig i butikk nivå 2

Vi tilbyr montørkurs og fagansvarlig i butikk nivå 2 - ikke søknadspliktig arbeid. Kurset gir kandidatene en innføring i hvordan de på en trygg og sikker måte kan utføre arbeid på ildsted og skorstein som ikke krever søknad.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 22.03.2023 2 dager22.03.2023 fra 5.000 kr

Rehabilitering av skorsteiner

Vårt dagskurs om rehabiliteringer av skorsteiner som passer for deg med noen års erfaring. Kurset tar spesielt for seg rehabiliteringsmetodene for ulike skorsteiner og regelverket for montering og tilsyn.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag Ta kontakt kr

Risikoanalyse brann - grunnleggende

Vi tilbyr grunnleggende kurs i risikoanalyse brann. Å kunne kjenne til hva som utgjør risiko og hvordan den skal identifiseres og bedømmes, er viktig kunnskap for deg som har ansvar for eller oppgaver knyttet til brannsikkerhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 28.09.2023 1 dag28.09.2023 4.100 kr

Forsterket brannvern Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i forsterket brannvern for bedrifter. Deltagerne skal ha gjennomgått grunnopplæring for industrivernpersonell før kurset. Plan for gjennomføring, emneinnhold, målnivå osv.utarbeides av bedriften i samarbeid med Minso. Avtales ved bestilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 12 timer

Grunnkurs for mannskap i industrivern

Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan være en fordel beredskapsmessig da opplæringen i større grad kan tilrettelegges i henhold til eksisterende forhold på og ved de spesifikke virksomhetene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 time

Grunnleggende brannvern

Vi tilbyr kurs i grunnleggende brannvern for bedrifter. I kurset inngår praktisk øvelse i å slokke brann. Det benyttes da primært de slokkemidler som er aktuell for for deltakerne. I tillegg blir andre slokkemidler demonstrert og eventuelt prøvd hvis dette ønskes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 timer

Grunnopplæring i røykdykking

Opplæringsprogrammet bygger på « Veiledning om røyk og kjemikaliedykking». Varighet på 3 dager fordelt på grunnleggende teori, utstyrskjennskap, praktiske øvelser i kalde og varme omgivelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 timer

Kurs for brannvernledere, etasjeansvarlige m.m.

Vi tilbyr brannvernlederkurs for bedrifter. Undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad i forhold til blant annet hvilken type virksomhet deltagerne kommer fra, læreforutsetninger, deltagerens funksjon i HMS-organisasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 8 timer

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Forsikringsselskapene stiller strenge krav ved utførelse av varme arbeider. Minso er en av de store leverandørene av sertifiseringskurs i varme arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 7,5 timer

Praktisk slukkeøvelse - varme arbeider

Vi tilbyr kurs i praktisk slukkeøvelse - varme arbeider. Etter kurset får du sertifikat utstedes av Norsk Brannvernforening. Sertifikatet har en varighet på 5 år, må fornyes ved å delta på nytt kurs.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 23.03.2023 (+3) 2 timer23.03.2023 (+3) 1.575 kr

Varme arbeider

Vi tilbyr sertifisert opplæring i varme arbeider. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved utførelse av varme arbeider. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, Varmlufts-,sveise-, skjære- og / eller slipeutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 23.03.2023 (+3) 1 dag23.03.2023 (+3) 2.400 kr
Tydal Tydal 1 dag 2.400 kr

Varme arbeider - engelsk

Vi tilbyr sertifisert opplæring i varme arbeider på engelsk. Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved utførelse av varme arbeider. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, Varmlufts-,sveise-, skjære- og / eller slipeutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.400 kr

Grunnkurs røykdykking industrivern

Vi tilbyr grunnkurs røykdykking industrivern. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne kunne: Foreta redning og slokkearbeide i røyk og varme - samarbeide med brannvesenets røykdykkere under en brann i egen bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 11.140 kr

GWO: BST - Fire awareness (blended: e-learning + practical)

GWO: BST - Fire awareness (blended: e-learning + practical). The online component of the course will provide you with the prerequisite knowledge and awareness required ahead of participation in the onsite practical sessions.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 day + online 2.630 kr

GWO: BST Refresher fire awareness (blended: e-learning+practical)

The aim of GWO fire awareness refresher training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing fire awareness knowledge and skills. The e-learning can be started up to 4 weeks (maximum) prior to the classroom start date.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 day + online 2.630 kr

Styrketest

Vi tilbyr styrketest iht Norsk olje og gass 002 brannlag grunnkurs og rep pkt 6.1.3.2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 dag 560 kr

Varme arbeider - slukkeøvelser

Vi tilbyr kurs i varme arbeider med slukkeøvelser. Den som skal utføre varme arbeider på en sikker måte må ha en viss kompetanse. Det viktigste er å lære hvilke tiltak som må settes i verk, for å hindre at brann oppstår, men også lære hvordan man slukker en brann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 1/2 time Be om pris kr

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Gjennom sikkerhetsforskriften for varme arbeider stiller forsikringsselskapene krav til sertifikat for utførelse av varme arbeider. Sertifiseringsordningen administreres av Norsk brannvernforening.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Røros Røros 1 dag 2.550 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.550 kr
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 1 dag 2.550 kr

Brannvern ved utførelse av varme arbeider

Vi tilbyr kurs i brannvern ved utførelse av varme arbeider. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.100 kr
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 1 dag 2.100 kr

Slokkeøvelse

Vi tilbyr kurs med slokkeøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 23.03.2023 2 1/2 time23.03.2023 1.200 kr

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Brannvern ved utførelse av varme arbeider. Kravet til sertifikat finnes i sikkerhetsforskriften for varme arbeider, som er en del av skadeforsikringsavtalen mellom en forsikringstaker og forsikringsselskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2.250 kr

Varme arbeider - resertifisering

Vi tilbyr resertifisering i varme arbeider. Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad

Varme arbeider på engelsk (HOT WORKS)

Vi tilbyr kurs i varme arbeider på engelsk (HOT WORKS). Våre kurs har en teoretisk og en praktisk del der kursdeltakerne gjennomgår alle nødvendige sikkerhetsmomenter ved bruk av det enkelte arbeidsutstyr.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 1.950 kr
Ørland / Brekstad Ørland / Brekstad 1 dag 1.950 kr

Varme arbeider inkl. praksis

Vi tilbyr kurs i varme arbeider inkludert praksis. Målsettingen for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 1.790 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>