Kurs i brannsikkerhet og brannvern i Sør-Trøndelag

Her finner du kurs for brannsikkerhet og brannvern, hvorav flere er lovpålagte HMS-kurs. Du finner kurs både for nybegynnere og viderekomne. Du finner spesialiserte kurs for brannslukking, brannvernleder, varmearbeider og nøkkelpersonell med mer. Finner du ikke kurset du leter etter kan du ringe 417 65 300, så finner vi det for deg.

Brannsikkerhet i egen bolig og borettslag

Vi tilbyr kurs om brannsikkerhet i egen bolig og borettslag. Det er behov for å øke kompetansen innen brannvern i hjemmet og Minso kan levere grunnkurs tilpasset denne grupperingen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Forsterket brannvern Bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i forsterket brannvern for bedrifter. Deltagerne bør ha gjennomgått grunnopplæring for industrivernpersonell før kurset. Emneinnhold og gjennomføring i kurset kan tilpasses den enkelte virksomhet, men kursprogram kan foreslås som følger:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 12 timer

Grunnkurs for mannskap i industrivern

Vi arrangerer både åpne og bedriftsinterne kurs. Bedriftsinterne kurs kan være en fordel beredskapsmessig da opplæringen i større grad kan tilrettelegges i henhold til eksisterende forhold på og ved de spesifikke virksomhetene.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 time

Grunnleggende brannvern

Vi tilbyr kurs i grunnleggende brannvern for bedrifter. I kurset inngår praktisk øvelse i å slokke brann. Det benyttes da primært de slokkemidler som er aktuell for for deltakerne. I tillegg blir andre slokkemidler demonstrert og eventuelt prøvd hvis dette ønskes.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 timer

Grunnopplæring i røykdykking

Opplæringsprogrammet bygger på « Veiledning om røyk og kjemikaliedykking». Varighet på 3 dager fordelt på grunnleggende teori, utstyrskjennskap, praktiske øvelser i kalde og varme omgivelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 timer

Kurs for brannvernledere, etasjeansvarlige m.m.

Vi tilbyr brannvernlederkurs for bedrifter. Undervisningen tilrettelegges i størst mulig grad i forhold til blant annet hvilken type virksomhet deltagerne kommer fra, læreforutsetninger, deltagerens funksjon i HMS-organisasjonen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 8 timer

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Forsikringsselskapene stiller strenge krav ved utførelse av varme arbeider. Minso er en av de store leverandørene av sertifiseringskurs i varme arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 7,5 timer

Varme arbeider inkl. praksis

Vi tilbyr kurs i varme arbeider inkludert praksis. Målsettingen for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 1.790 kr

Slokkeøvelse

Vi tilbyr kurs med slokkeøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 1/2 time 1.500 kr

Varme arbeider inkl slokkeøvelse

Vi tilbyr kurs i varme arbeider inkludert slokkeøvelse. Brannvern ved utførelse av varme arbeider. Kravet til sertifikat finnes i sikkerhetsforskriften for varme arbeider, som er en del av skadeforsikringsavtalen mellom en forsikringstaker og forsikringsselskapet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 2700 kr

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Målsettingen er at etter kurset skal alle deltagerne ha godkjent kursbevis som varer i 5 år, og følelse av trygghet med å slukke små branner.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Orkdal Orkdal 1 dag 2.395 kr
Trondheim Trondheim 1 dag 2.395 kr

Brannvern med brannteori, praktisk slokkeøvelse med VR-teknologi

Vi tilbyr brannvernkurs med brannteori og praktisk slokkeøvelse med VR-teknologi. Dette kurset gir ansatte lovpålagt teori med branninstruktør oppad 2 timer i klasserom. Etter teorien avslutter ansatte med praktisk brannslukking ved bruk av VR teknologi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 timer

Brannvernlederkurs

Vi tilbyr brannvernlederkurs. Arbeidsmiljøloven setter krav til at dine medarbeiderne har nødvendig opplæring for å kunne ivareta egen sikkerhet. En brannvernansvarlig skal styrke og videreutvikle virksomhetens HMS-arbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager

Brannvernopplæring med praktisk slokkeøvelse og e-læringskurs

Vi tilbyr brannvernopplæring med praktisk slokkeøvelse og e-læringskurs. Brannvernopplæringen omfatter brannvernteori med bruk av mikrokurs på mobiltelefon og brannslokketrening med bruk av «Virtuell Realty» (VR) teknologi.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Praktisk slokkeøvelse med VR-teknologi

Vi tilbyr brannvernopplæring med praktisk slokkeøvelse. Programvaren kan simulere ulike branner for alle typer miljø som kontor, flykabin, storkjøkken, hotellrom, eller teknisk rom. Med VR-brillene på oppstår en brann i rommet, og oppgaven er å slukke brannen så korrekt og hurtig som mulig.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim

Varme arbeider

Vi tilbyr kurs i varme arbeider. Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider innehar et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Kurset inneholder teori og praktisk slukkeøvelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1 dag 3.050 kr

Grunnopplæring i brannvern - bedriftsinternt

Vi tilbyr grunnopplæring i brannvern for bedrifter. Brann kan medføre fare for både liv og verdier. Vi tilbyr grunnopplæring i brannvern slik at du og dine ansatte står bedre rustet og forberedt ved en eventuell brann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim Avtales kr

Grunnkurs røykdykking industrivern

Vi tilbyr grunnkurs røykdykking industrivern. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne kunne: Foreta redning og slokkearbeide i røyk og varme - samarbeide med brannvesenets røykdykkere under en brann i egen bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager fra 11.475 kr

GWO: BST Fire awareness (blended: e-learning + practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical). The aim of fire awareness training is to teach delegates to support and care for themselves and others working in the industry by possessing fire awareness knowledge and skills.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

GWO: BST Fire awareness refresher (blended: e-learning+practical)

We provide course about GWO: basic safety training (BST) refresher - fire awareness (blended with adaptive e-learning + practical).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 day + online Ta kontakt kr

Styrketest

Vi tilbyr styrketest ihht Offshore Norge retningslinje 002 søk og redning grunnkurs og rep pkt 6.1.3.2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 dag fra 876 kr

Varme arbeider - slukkeøvelser

Vi tilbyr kurs om varme arbeider med slukkeøvelser. Den som skal utføre varme arbeider på en sikker måte må ha en viss kompetanse. Det viktigste er å lære hvilke tiltak som må settes i verk, for å hindre at brann oppstår, men også lære hvordan man slukker en brann.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 1/2 time fra 2.287 kr

 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   |  Neste side >>