Røykdykkerkurs i Sør-Trøndelag

Grunnopplæring i røykdykking

Vi tilbyr 24 timers grunnopplæring i røykdykking. Opplæringsprogrammet er i henhold til bestemmelser i veliledning for røykdykkere, og bestemmelser og retningslinjer fra NSO. Utdanningen for røykdykkere i industrivern er modulbasert og vil om ønskelig kunne føre til sertifikat utstett av NSO.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 24 timer

Grunnkurs røykdykking industrivern

Vi tilbyr grunnkurs røykdykking industrivern. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne kunne: Foreta redning og slokkearbeide i røyk og varme - samarbeide med brannvesenets røykdykkere under en brann i egen bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 11.140 kr

Styrketest

Vi tilbyr styrketest iht Norsk olje og gass 002 brannlag grunnkurs og rep pkt 6.1.3.2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Trondheim Trondheim 1/2 dag 560 kr