Røykdykkerkurs

Grunnkurs røykdykking industrivern

Vi tilbyr grunnkurs røykdykking industrivern. Målsettingen er at etter endt kurs skal deltagerne kunne: Foreta redning og slokkearbeide i røyk og varme - samarbeide med brannvesenets røykdykkere under en brann i egen bedrift.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Kristiansand Kristiansand 3 dager 11.140 kr
Oslo Oslo 3 dager 11.140 kr
Stavanger Stavanger 3 dager 11.140 kr
Trondheim Trondheim 3 dager 11.140 kr

Styrketest

Vi tilbyr styrketest iht Norsk olje og gass 002 brannlag grunnkurs og rep pkt 6.1.3.2.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 1/2 dag 560 kr
Kristiansand Kristiansand 1/2 dag 560 kr
Oslo Oslo 1/2 dag 560 kr
Stavanger Stavanger 1/2 dag 560 kr
Trondheim Trondheim 1/2 dag 560 kr

Røykdykking

Vi tilbyr kurs i røykdykking. Uniko AS er et kurs og kompetansesenter i Nordhordland. Med Sikkerhetssenteret på Fedje og kontoret på Mongstad tilbyr vi både maritime, offshore og landbaserte kurs. Vi finner fleksible løsninger og har solid kompetanse og dyktige instruktører.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Fedje Fedje

Grunnopplæring i røykdykking

Vi tilbyr grunnopplæring i røykdykking. Røykdykkerkurs som tilfredsstiller NSOs forslag til grunnopplæring for røykdykkere i industrivernet, og er første skritt mot NSOs røykdykkersertifikat.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hobøl Hobøl 23.10.2023 (+1) 3 dager23.10.2023 (+1) 11.500 kr

Røykdykkerøvelse

Vi tilbyr røykdykkerøvelse for bedrifter. Målsettingen er vedlikehold og utvikling av nye kunnskaper og ferdigheter gjennom tilrettelagte og realistiske øvelser. Øvelsene tilpasses det kartlagte risikonivået i bedriften, og vi tar hensyn til hver enkelt deltakers kompetanse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hobøl Hobøl 03.11.2023 (+3) 1 dag03.11.2023 (+3) 5.250 kr

Sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip, med E-læring

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr kurs i sikkerheitsopplæring for sjøfolk på mindre skip. Kurset er obligatorisk minstekrav for alle som skal tenestegjere om bord i fartøy under 24 meter, uavhengig av stilling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 36 timer 13.300 kr

Varmdykk for røykdykkarar

Sikkerheitssenteret i Måløy tilbyr varmøving for røykdykkarar. Kurset er godkjent og er i samsvar med krav i rettleiing for røyk og kjemikaliedykking, kap. 3.3. Røykdykkarar som skal ta øving i varmdykk må ha godkjent helseattest samt utført årleg røykdykkartest

Sted Neste kurs Varighet Pris
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 4 / 5 timer 15.000 kr

Industrivern røykdykking grunnkurs - modul 2

Vi tilbyr kurs i industrivern røykdykking grunnkurs - modul 2. Kurset er minimumsopplæring for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking. Kurset gjennomføres på 20 timer over 3 dager.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 3 dager

Industrivern røykdykking repetisjon

Vi tilbyr repetisjonskurs i industrivern røykdykking. Repetisjonskurset er for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking. Kurset gjennomføres i løpet av 1 dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag

Industrivern røykdykking øvelser - modul 3

Vi tilbyr kurs i industrivern røykdykking øvelser - modul 3.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten

Industrivern varm dag med røykdykkere

Vi tilbyr kurs i industrivern varm dag med røykdykkere. Varme øvelser for personell i industrivernpliktige bedrifter som skal utøve røykdykking og som ikke har mulighet til dette i egen virksomhet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag

Industrivern varm dag uten røykdykkere

Vi tilbyr kurs i industrivern varm dag uten røykdykkere. Kurset er for industrivernpersonell i virksomheter uten mulighet til å gjennomføre "varme øvelser" lokalt. Kurset gjennomføres i løpet av 1 dag.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Horten Horten 1 dag

Branndokumentasjon

Vi tilbyr kurs i branndokumentasjon. Oppbygging av branndokumentasjonen i egen bedrift. Hjelpemidler og HMS-forståelse.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 3 timer

Brannforebyggende kurs (tidligere brannvernlederkurs)

Funksjonen som "brannvernleder" ble fjernet ved ny forskrift i brannforebyggende arbeid, som ble vedtatt 1. januar 2016. Ny forskrift presiserer dette ansvaret til eier og bruker/leietaker, og det stilles krav til dokumentasjon av kunnskap (forskrift om brannforebygging, kapittel 3).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 1 dag

Hjelp til å arrangere evakueringsøvelse i bedriften

Vi tilbyr kurs i hjelp til å arrangere evakueringsøvelse i bedriften. Røyklegging av avtalt område med røykmaskin, vi observerer de ansattes opptreden i forhold til gjeldende branninstruks og evaluerer involverte parter etter øvelsen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 3 timer

Industrivernkurs

Vi har som mål for kurset at industrivernet skal være velfungerende med gode evner til forebyggende arbeid og med trygghet for egne ferdigheter dersom ulykken skulle skje. Avhengig av hvilken klasse bedriften er plassert i vil kurset være tilpasset kravene til hvert enkelt industrivern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 3 dager

Innsatslederkurs (industrivern)

Vi tilbyr Innsatslederkurs (industrivern). Kurset har som mål å gjøre innsatslederen i et industrivern bevisst på sin rolle, og øve i ulike scenario slik at han/hun skal ha bedre forutsetning for å håndtere de hendelsene som kan oppstå.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 2 dager

Kjemikaliedykkerkurs - med skarp øvelse

Vi vil med dette tilby deres firma/brannvesen en skarp kjemikalieøvelse gjennom en teoretisk og praktisk spennende dag. Øvelsen er i tråd med krav satt i Næringslivets Sikkerhetsorganisasjon sine retningslinjer samt røykdykkerveiledningen.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 1 dag 3.500 kr

Kjentmann i kraftforsyningen (røykdykkerkurs nivå 0)

Etter endt kurs skal deltageren ha forståelse for en kjentmann sine oppgaver i forbindelse med en innsats. Kunne lese brannbildet og med bakgrunn i dette gjøre en risikovurdering. Videre har deltageren fått øvelse i grunnleggende teknikker og rutiner som er gjeldende for røykdykkerinnsats.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 2 dager 4.500 kr

Praksisuke for deltidsbrannvesen

Vi tilbyr Praksisuke for deltidsbrannvesen. Røykdykkeranlegget på Torpomoen ble godkjent som øvingsanlegg av Norges brannskole i november 2012. Det ble godkjent for «gjennomføring av praksisuker for grunnkurs deltid, samt beredskapsutdanning trinn 1 for deltidspersonell i regi av Norges brannskole».

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 1 uke 14.800 kr

Risikovurdering

Vi tilbyr kurs i risikovurdering. Mål med kurset er å "få hjelp til å komme i gang med risikovurdering i egen virksomhet”! Innholdet har fokus på de krav som blir sett til risikovurdering, dette er:

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 1 dag

Røykdykkerkurs - 3 dagers grunnkurs

Vi tilbyr røykdykkerkurs - 3 dagers grunnkurs. Grunnleggende kunnskap om røykdykking - sikkerhet, brannteori, taktikk og teknikk, kommunikasjon m.v. Det anbefales at røykdykkeren har gjennomført nettkurs i brannvern ved Norges brannskole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 3 dager 7.000 kr

Røykdykkerkurs - 5 dagers grunnkurs

Grunnleggende kunnskap om røykdykking - sikkerhet, brannteori, taktikk og teknikk, kommunikasjon m.v. Det anbefales at røykdykkeren har gjennomført nettkurs i brannvern ved Norges brannskole.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 5 dager 9.500 kr

Røykdykkerøvelser (oppdateringskurs) 1 dag

Vi tilbyr røykdykkerøvelser (oppdateringskurs). Praksis: Kurset kvalifiserer for 3 godkjente øvelser (de fleste har krav om 4 øvelser pr år). Det gjennomføres både varme og kalde dykk. Det blir lagt stor vekt på realistiske øvelser.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 1 dag

Røykdykkerøvelser (oppdateringskurs) over 2 dager

Vi tilbyr røykdykkerøvelser (oppdateringskurs) over 2 dager. På dette kurset får deltakerne gjennomført og godkjent alle 4 øvelsene det er krav om pr år! (På dagskurset gjennomføres det 3 øvelser)

Sted Neste kurs Varighet Pris
Ål Ål 2 dager

Røykdykkerkurs NSO - bedriftsinternt

Vi tilbyr intensivt røykdykkerkurs etter læreplan fra NSO for bedrifter. Lær røykdykking av erfarne brannmenn over 3 dager i et raskt tempo. Kurset er bygget opp etter læreplan fra NCO. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon krever røykdykkerberedskap i flere av landets industrivernpliktige bedrifter.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 3 dager Avtales kr

Røykdykkerøvelser - bedriftsinternt

Vi tilbyr røykdykkerøvelser for bedrifter. Kurset gjennomføres av brannmenn med lang erfaring med røykdykking.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus Avtales kr
Buskerud Buskerud Avtales kr
Oslo Oslo Avtales kr

Røykvernkurs - bedriftsinternt

Vi tilbyr skreddersydde røykvernkurs etter læreplan fra NSO for bedrifter. Kurset gjennomføres av brannmenn med lang erfaring med røykvern.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Akershus Akershus 1 dag Avtales kr
Buskerud Buskerud 1 dag Avtales kr
Oslo Oslo 1 dag Avtales kr

Industrivernkurs - 24 timer røykdykkerkurs

MIP Sikkerhetssenter arrangerer jevnlig, og etter fastsatte datoer røykdykkerkurs etter Næringslivets Sikkerhetsorganisasjons (NSO) opplegg for opplæring av røykdykkere. Dette er et kurs som fører frem til en utstedelse av et røykdykkersertifikat etter endt opplæring.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 3 dager 6.200 kr

Røykdykkerøvelser

Vi tilbyr kurs med røykdykkerøvelser. Øvelsene skal øve personellet ihht. den risiko som finnes eller de kan bli utsatt for. Etter endt øvelse skal deltakeren ha fått trening i det på forhånd avtalte tema, og han skal ha fått økt sin kunnskap og sine ferdigheter i emnet.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 1.900 kr

 |  1 2   |  Neste side >>