Røykdykkerkurs NSO - bedriftsinterntKursarrangør: Brannkompaniet
Sted: Vi kommer til din bedrift i Akershus
          Akershus
Type:Bedriftsinternt / Større grupper
Undervisningstid: Ta kontakt for avtale
Varighet: 3 dager
Pris: Avtales

Vi tilbyr intensivt røykdykkerkurs etter læreplan fra NSO for bedrifter. Lær røykdykking av erfarne brannmenn over 3 dager i et raskt tempo. Kurset er bygget opp etter læreplan fra NCO. Næringslivets sikkerhetsorganisasjon krever røykdykkerberedskap i flere av landets industrivernpliktige bedrifter.

Innhold:
Kurset kan også være en introduksjon for personer som ønsker å søke seg inn ved et yrkes brannvesen. Det er en fordel om du har erfaring fra industrivernet i egen bedrift. Kurset har en bratt læringskurve, men gir deltagere 3 veldig lærerike dager.

Kurset består av 3 moduler:
• Modul 1 - er et selvstudium med bruk av faghefte
• Modul 2 - er 3 dagers kurs
• Modul 3 - er bedriftens egen oppfølging i påfølgende år

Du må være fysisk og psykisk skikket for å gjennomføre kurset. Legeerklæring og fysisk test er en forutsetning for å delta. Alle kurs og øvelser er bygget opp for å tilfredsstille tilsynsmyndighetenes krav til kompetanse. Vårt formål er å sikre bedriften og den enkelte mot brann, ulykker og uønskede hendelser. Tjenestene er kvalitetssikrede og kan brukes i bedriftens HMS-arbeid.

Målgruppe for kurset:
Bedrifter

Forkunnskaper:
• Deltagere må gjennomgå obligatoriske fysiske tester som gjelder for røykdykking, samt ha helseattest ikke eldre enn 6 mnd.

Eksamen/sertifisering:
Teoretisk og praktisk eksamen siste kursdag. Sertifikat utstedes av Næringslivets sikkerhetsorganisasjon.

Vis flere tilsvarende kurs: