If Sikkerhetssenter

If Sikkerhetssenter er et skadeforebyggende kurs- og kompetansesenter eiet av If.
Vi tilbyr skadeforebyggende kurs innen fagområdene brann og førstehjelp.

Alle våre kurs gjennomføres med kombinasjonen av teori og praktiske øvelser.
Brannauditoriet tilknyttet brannscenen er veldig godt egnet for kursenes teoridel og praktiske demonstrasjoner.

Den praktiske delen gjennomføres med realistiske øvelser i trygge omgivelser.
Selvsagt benytter vi kun profesjonelle instruktører med stor kompetanse og lang erfaring fra ulike brannvesen og ambulansetjeneste i Oslo, Follo og Østfold.

Vi arrangerer åpne kurs hvor deltakerne kommer sammen med deltakere fra flere ulike bedrifter. Men de fleste kursene skreddersys for den enkelte virksomhet, eller for en spesiell bransje.

Skreddersydde kurs gjør både teori og praktiske øvelser enda mer gjenkjennende ved å vekte kursinnholdet mot det som er gjeldende for den enkelte virksomhet eller bransje.


 |  1 2   |  Neste side >>

Brannsikkerhet med slokkeøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i brannsikkerhet med slokkeøvelse på bedriftens eget område. Dette er et grunnleggende kurs som i kombinasjon med praktisk slokkeøvelse, har fokus på opplæring i bruk av slokkemateriell. I tillegg tar vi for oss andre viktige forhold som går på opptreden når det brenner.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr  

Brannvernlederkurs for brannvernleder

Vi tilbyr brannvernlederkurs for brannvernledere og andre med ansvar for brannsikkerhet. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Sted Dato Varighet Pris
Hobøl Hobøl 09.06.2020 (+2) 2 dager09.06.2020 (+2) 4.600 kr  

Brannvernlederkurs for brannvernleder - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt brannvernlederkurs for brannvernledere og andre med ansvar for brannsikkerhet. Våre instruktører har lang erfaring og bakgrunn fra brannvesen. De loser deltakerne trygt igjennom to nyttige og spennende kursdager.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr  

Forebyggende brannvernkurs med slokkeøvelse - bedriftsinternt

Vi tilbyr forebyggende brannvernkurs med slokkeøvelse for bedrifter. Slokkekurs med fokus på elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere. Etter brannvernkurset skal deltakerne ha grunnleggende kunnskap om elektriske brannårsaker og riktig bruk av håndslokkere.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet 3 timer Avtales kr  

Førstehjelp, brann og sikkerhet

Vi tilbyr kurs i førstehjelp, brann og sikkerhet. Målsettingen er at etter endt kurs, skal deltakerne være godt kjent med førstehjelpens ABC og HLR. Økt kunnskap om de vanligste brannårsakene, brannvern og skadeforebyggende tiltak som reduserer risikoen for brann.

Sted Dato Varighet Pris
Hobøl Hobøl 09.03.2020 (+3) 1 dag09.03.2020 (+3) 3.700 kr  

Grunnkurs fagleder industrivern

Målsettingen er at deltakerne etter endt kurs skal ha forutsetninger for å bli kompetente og trygge ledere for industrivern-innsats i egen bedrift, ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Sted Dato Varighet Pris
Hobøl Hobøl 17.03.2020 (+2) 2 dager17.03.2020 (+2) 7.500 kr  

Grunnopplæring i røykdykking

Vi tilbyr grunnopplæring i røykdykking. Røykdykkerkurset fokuserer på praktisk trening i realistiske øvingsomgivelser. Det gir deltakerne trygghet i innsats som røykdykker. Røykdykkerkurset legger stor vekt på innsatsarbeid i tråd med veiledning for røyk og kjemikaliedykking.

Sted Dato Varighet Pris
Hobøl Hobøl 3 dager 9.500 kr  

Industrivern grunnopplæring

Vi tilbyr grunnopplæring i industrivern. Etter gjennomført kurs skal deltakerne ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter slik at de aktivt kan delta i forebyggende arbeid på egen bedrift, og ivareta nødvendige beredskapsoppgaver ved brann, ulykke og akutt sykdom.

Sted Dato Varighet Pris
Hobøl Hobøl 03.03.2020 (+3) 2 dager03.03.2020 (+3) 6.700 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>