Trygg Kurs AS

Trygg Kurs AS - kunnskap gir trygghet

Trygg Kurs tilbyr interessante og lærerike kurs innen brannvern, dokumentert opplæring, førstehjelp, HMS, industrivern, offshore/skip og sertifisert opplæring.

Kursene, som avholdes i hele Norge, er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forstålig måte, og iht. lovpålagte krav, forskriftsreguleringer og anbefalte bransjekrav.


Dyktige og erfarne instruktører - gir trygghet for din investering. Trygg Kurs AS setter deg som kunde i fokus. For at du skal ha et høyt utbytte og føle deg trygg gjennom hele læreprosessen, bruker vi instruktører med sterk faglig kompetanse og gode undervisningsevner. Våre instruktører har erfaring fra brannvesen, politi, skipsfart, ambulansetjenesten, helsevesenet, nasjonal og internasjonal beredskap og redning.


Kursutvikling og koordinering blir administrert fra vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Ta kontakt med oss på 21544010 eller besøk oss på www.tryggkurs.no


 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>

Anhuker-kurs

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 21.04.2020 (+1) 7 timer21.04.2020 (+1) 2.400 kr  

Anleggsmaskin – Praktisk bruk

Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 8 timer 5.000 kr  

Anleggsmaskin – Praktisk kjøring

Hensikten med opplæringen er å gi førere av anleggsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 32 timer avtales kr  

Anleggsmaskin – Teori

Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24 timer 8.000 kr  

Brannforebyggende kurs – «Brannvernlederkurs» - Oppsamlingskurs

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller tilsvarende roller.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 17.03.2020 (+1) 1 dag17.03.2020 (+1) 3.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 03.03.2020 (+3) 1 dag03.03.2020 (+3) 3.500 kr  
Stavanger Stavanger 24.03.2020 1 dag24.03.2020 3.500 kr  
Trondheim Trondheim 31.03.2020 1 dag31.03.2020 3.500 kr  

Branntettingskurs

Norske myndigheter krever at alle bygg skal være forsvarlig brannsikret i henhold til byggeforskriftene. Branntetting skal forhindre brann- og røykspredning mellom brannceller. En innføring i de aktuelle forskriftene og hvordan og hvorfor man utfører branntetting.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 20.04.2020 (+1) 3 timer20.04.2020 (+1) 1.900 kr  

Brannvernkurs - Bedriftsinternt kurs

Kurset gir deltagerne de nødvendige forutsetninger for selv å kunne slokke et branntilløp ved å bruke tilgjengelige slukkemidler. Vi er også opptatt av å påvirke deltagernes holdning til forebyggende tiltak.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Etter avtale kr  

Brannøvelseskurs / Evakueringskurs - Bedriftsinternt kurs

Kurset bevisstgjør og oppdaterer personale med tanke på instrukser, riktig adferdsmønster under brann / evakueringssituasjon og viktigheten av at alle er forberedt på sin oppgave under brann / evakuering.

Sted Dato Varighet Pris
Hele landet Hele landet Etter avtale kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8   |  Neste side >>