Trygg Kurs AS

Trygg Kurs AS - kunnskap gir trygghet

Trygg Kurs tilbyr interessante og lærerike kurs innen brannvern, dokumentert opplæring, førstehjelp, HMS, industrivern, offshore/skip og sertifisert opplæring.

Kursene, som avholdes i hele Norge, er tilrettelagt på en pedagogisk og lett forstålig måte, og iht. lovpålagte krav, forskriftsreguleringer og anbefalte bransjekrav.


Dyktige og erfarne instruktører - gir trygghet for din investering. Trygg Kurs AS setter deg som kunde i fokus. For at du skal ha et høyt utbytte og føle deg trygg gjennom hele læreprosessen, bruker vi instruktører med sterk faglig kompetanse og gode undervisningsevner. Våre instruktører har erfaring fra brannvesen, politi, skipsfart, ambulansetjenesten, helsevesenet, nasjonal og internasjonal beredskap og redning.


Kursutvikling og koordinering blir administrert fra vårt hovedkontor i Oslo sentrum. Ta kontakt med oss på 21544010 eller besøk oss på www.tryggkurs.no


 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   |  Neste side >>

Anhuker-kurs

Myndighetene stiller krav til at anhukere/signalmenn har fått dokumentert opplæring for å kunne utføre dette på en trygg og sikker måte.

Sted Dato Varighet Pris
Asker Asker 7 timer 2.400 kr  

Anleggsmaskin – Praktisk bruk

Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 8 timer 5.000 kr  

Anleggsmaskin – Praktisk kjøring

Hensikten med opplæringen er å gi førere av anleggsmaskiner allsidig praktisk opplæring og øvelse i sikker bruk av masseforflyttingsmaskiner, slik at ulykker i forbindelse med bruken unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 32 timer avtales kr  

Anleggsmaskin – Teori

Hensikten med opplæringen er å gi anleggsmaskinførere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av anleggsmaskiner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med masseforflytning unngås.

Sted Dato Varighet Pris
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 24 timer 8.000 kr  

Annual FSE review 2020 – online

Norwegian authorities require that necessary training is given to workers within FSE (Regulations concerning work safety and the operation of electrical installations). This is a requirement for working on both high and low voltage installations.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 790 kr  

Arbeid i høyden - nettkurs

Vi tilbyr nettkurset arbeid i høyden. Hvordan arbeide sikkert i høyden og unngå fallskader? I følge Arbeidstilsynet er fall en av de vanligste årsakene til skader og dødsfall på arbeidsplasser.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 3 måneder 990 kr  

Brannforebyggende «Brannvernleder» kurs – Nettkurs

Vi tilbyr nettkurs brannforebyggende «brannvernleder». Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 12 måneder 3.000 kr  

Brannforebyggende kurs – «Brannvernlederkurs» - Oppsamlingskurs

Brannvernloven med forskrift og HMS-lovgivningen stiller krav til at både eiere og brukere av bygg skal ha kunnskap om brannsikkerhet. Kurset er tilpasset kravene i ny forskrift gjeldende fra 01.01.16 og passer godt for «brannvernledere», brannansvarlige, etasjeansvarlige eller tilsvarende roller.

Sted Dato Varighet Pris
Bergen Bergen 1 dag 3.500 kr  
Oslo, Sentrum Oslo, Sentrum 1 dag 3.500 kr  
Stavanger Stavanger 1 dag 3.500 kr  
Trondheim Trondheim 1 dag 3.500 kr  
 |  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   |  Neste side >>