Promax Maritime AS

ProMax Maritime tilbyr både e-læringskurs og klasseromskurs. I klasseromskursene benyttes fysiske laboratorier og spesialtilpasset programvare for å bedre læringseffekten. Hver kursdeltager har tilgang på egen PC. I e-læringskursene benyttes virtuelle laboratorier, animasjoner og video. Kursene har høy grad av interaktivitet.


 |  1 2   |  Neste side >>

Avansert praktisk prosessregulering - del 1

Vi tilbyr kurs i avansert praktisk prosessregulering - del 1. Ved endring av prosessens driftstilstand erfarer mange at reguleringssystemet fungerer lite tilfredsstillende. Systemet må ofte retunes og i noen tilfeller restruktureres.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 7.500 kr  

Avansert praktisk prosessregulering, del 1 - Nettkurs

Vi tilbyr nettkurs i avansert praktisk prosessregulering del 1.Ved endring av prosessens driftstilstand erfarer mange at reguleringssystemet fungerer lite tilfredsstillende. Systemet må ofte retunes og i noen tilfeller restruktureres.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 5.500 kr  

Grafisk programmering i LabVIEW

Vi tilbyr kurs i grafisk programmering i LabVIEW. Etter endet kurs skal kursdeltageren være kjent med programmeringsmiljøet, og kunne programmere grafisk i LabVIEW. Han / hun skal kunne laget enkle applikasjoner for datainnsamling og instrumentkontroll.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 3 dager 7.500 kr  

Lederkurs i stabilitet og ballastering for flyttbare innretninger

Flere flyttbare innretninger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager  

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering

Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet. Stabilitetskrav setter begrensninger på operativ drift av rigger, og det er viktig å forstå og følge disse kravene for å unngå ulykker.

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 4 dager  

Modul 7 - Rigg stabilitet og ballastering - Nettkurs

Vi tilbyr kurs i rigg stabilitet og ballastering, modul 7 . Flere rigger har havarert eller blitt skadet gjennom de siste 10-årene grunnet stabilitetsproblemer, ballasteringsfeil eller feil i ballastsystemet.

Sted Dato Varighet Pris
Nettkurs / nettstudie Nettkurs / nettstudie 4 dager 9.500 kr  

Opplæring i bruk av lastekalkulatoren Autoload

Vi tilbyr opplæring i bruk av lastekalkulatoren Autoload. Etter endet kurs skal kursdeltageren kunne bruke og forstå vanlige funksjoner i en lastekalkulator Autoload. Han / hun skal kjenne til koblinger mot stabilitetskrav (KG grensekurver) og skrogbelastninger (laste og losseplaner).

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 9.000 kr  

Opplæring i bruk av lastekalkulatoren NAPA

Vi tilbyr opplæring i bruk av lastekalkulatoren NAPA. Etter endet kurs skal kursdeltageren kunne bruke og forstå vanlige funksjoner i en lastekalkulator NAPA. Han / hun skal kjenne til koblinger mot stabilitetskrav (KG grensekurver) og skrogbelastninger (laste og losseplaner).

Sted Dato Varighet Pris
Trondheim Trondheim 2 dager 7.500 kr  
 |  1 2   |  Neste side >>