STCW Familariseringsprogram passasjerhåndtering - e-læringKursarrangør: OilComp AS
Sted: Nettkurs / Nettstudie
Hele landet
Type:Nettkurs og nettstudie
Undervisningstid: Ta kontakt for informasjon
Varighet: 3 - 4 timer
Neste kurs: 30.09.2022 | Vis alle kursdatoer

Vi tilbyr kurs i STCW familariseringsprogram passasjerhåndtering som e-læringskurs. Dette familiariseringsprogrammet skal ivareta den siste gruppens behov for opplæring og trening i å kunne bistå i håndtering av passasjerer på en god måte i nødsituasjoner.

Kursinnhold:
Opplæringsprogram del 1 - teori:
Kandidatene vil gjennomgå et opplæringsprogram som e-læring i regi av OilComp som dekker STCW Section V/2, Tab. A-V/2-1 og noen deler av 2-2, som syntes relevant.

Opplæringsprogram del 2 - praksis om bord:
De praktiske øvelsene som kandidatene må gjennomføre ledes av en av mannskapets faste besetning (med gyldig P&K kursbevis og som normalt har deltatt OilComps passasjer & krisehåndteringskurs og dermed kjenner til hvorledes øvelsene skal gjennomføres).

Målsetting:
Målsettingen er at sjøfolk som yter tjenester direkte til passasjerer i passasjerområder, men som ikke er omfattet av første ledd (alarminstruks), skal ha:
• Gjennomgått sikkerhetsfamiliarisering i nødssituasjoner på passasjerskip
• Dokumentasjon på gjennomført sikkerhetsopplæring i forsvarlig håndtering av passasjerer i nødssituasjoner

Målgruppe for kurset:
Personell som temporært og i kortere perioder oppholder seg om bord (billettører, catering), men i kraft av sin uniformering og oppgaver i passasjerområder må forvente at passasjerer henvender seg til dem og forventer god hjelp og veiledning i en nødsituasjon.

Forkunnskaper:
• Ingen krav til forkunnskaper

Eksamen / sertifisering:
Veileder signerer for godkjente øvelser. Ved bestått e-læring (min.80% riktige svar) og dokumentert fullførte praktiske øvelser vil det bli utstedt kursbevis.