Kurs i arbeidsvarsling

Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 i.h.t. håndbok 301, arbeid på og ved veg fra Statens Vegvesen. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa 6 timer 1.200 kr
Tromsø Tromsø 6 timer 1.300 kr
Vestvågøy / Leknes Vestvågøy / Leknes 6 timer 1.200 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - Kurs for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 08.03.2018 12 timer08.03.2018 2.600 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - Kurs i manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i arbeidsvarsling. Kravene til opplæring gjelder for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg, uavhengig av om dette er lønnet eller ikke, se definisjonen på vegarbeid.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Tromsø Tromsø 3 timer 900 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alna Oslo, Alna 1 dag 1.950 kr
Ringsaker Ringsaker 1 dag 1.950 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - For ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - For ansvarshavende. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alna Oslo, Alna 1 dag 1.950 kr
Ringsaker Ringsaker 1 dag 1.950 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3 - Manuell trafikkdirigering. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på eller ved veg, skal ha opplæring i arbeidsvarsling. Arbeidsgiver er ansvarlig for at opplæring blir gitt.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Oslo, Alna Oslo, Alna 1 dag 1.950 kr
Ringsaker Ringsaker 1 dag 1.950 kr

Arbeidsvarsling kurs 1

FORMÅL MED OPPLÆRINGEN: Formålet med opplæringen er å gi deltakerne den teoretiske plattformen som anses nødvendig for å kunne fylle sin rolle på en betryggende måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 14.02.2018 (+4) 1 dag14.02.2018 (+4) 1.990 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - ansvarshavende

Kunnskap om utarbeiding av skilt- og varslingsplaner og hvilket ansvar som følger med dette. Kurset er lagt opp teoretisk og gir en grunndig innføring i Arbeidsvarsling.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 12 timer 3.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 3 - trafikkdirigering

Med ”arbeidsvarsling” menes all bruk av varsling og sikring for å varsle, lede og regulere trafikk trygt og effektivt forbi arbeidssteder på eller ved offentlig veg. Med arbeid på veg menes her alt arbeid som medfører opphold på veg, inklusive inspeksjon, kontroll, befaring mv.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Haugesund Haugesund 1 dag 1.550 kr

Arbeidsvarsling

Vi tilbyr kurs i vegdirektoratets håndbok 051 - Arbeidsvarsling

Sted Neste kurs Varighet Pris
Sørreisa Sørreisa

Arbeidsvarsling kurs 1

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1. Målsettingen er at deltakerne skal kunne anvende relevante bestemmelser i Håndbok 051 i forhold til arbeidsoppgaver som medfører opphold på steder hvor det kreves godkjent arbeidsvarslingsplan.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Førde Førde 1 dag
Jølster Jølster 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 1 dag
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag

Arbeidsvarsling kurs 2

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2. Formålet med kurset er å gi kursdeltakerne en teoretisk tyngde for å sikre arbeidet i forkant, på en lovlig og hensiktsmessig måte.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Førde Førde 1 dag
Jølster Jølster 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag

Arbeidsvarsling kurs 3

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 3. Målet med opplæringen er å gi deltakerne grunnleggende kjennskap til de krav skiltmyndigheten setter til de som skal utføre manuell trafikkdirigering på riks- og fylkesveger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Førde Førde 1 dag
Jølster Jølster 1 dag
Kristiansand Kristiansand 1 dag
Oslo Oslo 3,5 time
Vågsøy / Måløy Vågsøy / Måløy 1 dag

Arbeidsvarsling - bedriftsinternt

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling for bedrifter. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet Avtales kr

Arbeidsvarsling 1

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alvdal Alvdal 1 dag 2.500 kr
Førde Førde 1 dag 2.500 kr
Gjøvik Gjøvik 1 dag 2.500 kr
Gran, Brandbu Gran 1 dag 2.500 kr
Gran, Brandbu Gran 24.01.2018 1 dag24.01.2018 2.500 kr
Hamar Hamar 1 dag 2.500 kr
Harstad Harstad 1 dag 2.500 kr
Lillehammer Lillehammer 1 dag 2.500 kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 1 dag 2.500 kr
Oslo, Sinsen Oslo, Sinsen 12.02.2018 (+4) 1 dag12.02.2018 (+4) 2.500 kr
Røros Røros 1 dag 2.500 kr
Sel / Otta Sel / Otta 1 dag 2.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 30.01.2018 (+10) 1 dag30.01.2018 (+10) 2.500 kr
Skien Skien 1 dag 2.500 kr
Sogndal Sogndal 1 dag 2.500 kr
Spania, Alicante Spania 1 dag 2.500 kr
Spania, Lanzarote Spania 1 dag 2.500 kr
Ullensaker Ullensaker 1 dag 2.500 kr

Arbeidsvarsling 1 - engelsk

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1 på engelsk. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Eidsvoll Eidsvoll 1 dag 2.500 kr
Oslo, Sinsen Oslo, Sinsen 14.02.2018 (+4) 1 dag14.02.2018 (+4) 2.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 15.02.2018 (+3) 1 dag15.02.2018 (+3) 2.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm 07.03.2018 1 dag15.02.2018 (+3) 2.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm 14.05.2018 1 dag15.02.2018 (+3) 2.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm 06.06.2018 1 dag15.02.2018 (+3) 2.500 kr

Arbeidsvarsling 1 Kveldskurs

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 1. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 1 dag 2.500 kr

Arbeidsvarsling 2

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 2. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Gran Gran 2 dager 4.500 kr
Hamar Hamar 2 dager 4.500 kr
Levanger Levanger 2 dager 4.500 kr
Lillehammer Lillehammer 2 dager 4.500 kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 2 dager 4.500 kr
Oslo, Sinsen Oslo, Sinsen 22.01.2018 (+5) 2 dager22.01.2018 (+5) 4.500 kr
Skedsmo / Lillestrøm Skedsmo / Lillestrøm 01.02.2018 (+5) 2 dager01.02.2018 (+5) 4.500 kr
Sogndal Sogndal 2 dager 4.500 kr
Åmot Åmot 2 dager 4.500 kr

Arbeidsvarsling 3 - manuell trafikkdirigering

Vi tilbyr kurs i arbeidsvarsling 3 - manuell trafikkdirigering. Formålet med kurset er sikkert arbeid på eller langs veg. Du skal kunne fylle rollene som ansvarlig på stedet, ansvarshavende og / eller trafikkdirigent alt ettersom hvilket kurs du velger.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 1 dag 2.500 kr
Oslo, Sinsen Oslo, Sinsen 29.01.2018 (+5) 1 dag29.01.2018 (+5) 2.500 kr
Sogndal Sogndal 1 dag 2.500 kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i arbeidsvarsling 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 1 dag Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 1 - For alle som skal utføre arbeid på veg

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 1 - for alle som skal utføre arbeid på veg. Kurset gir stedlig ansvarsrett. Alle som skal utføre arbeid på eller ved veg skal minimum ha gjennomgått kurs 1, basert på Statens Vegvesens håndbok N301 (051).

Sted Neste kurs Varighet Pris
Alta Alta 1 dag 2.250 kr
Arendal Arendal 14.03.2018 1 dag14.03.2018 2.250 kr
Bergen Bergen 28.02.2018 (+1) 1 dag28.02.2018 (+1) 2.250 kr
Bodø Bodø 26.02.2018 1 dag26.02.2018 2.250 kr
Brønnøy / Brønnøysund Brønnøy / Brønnøysund 1 dag 2.250 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 04.04.2018 1 dag04.04.2018 2.250 kr
Drammen Drammen 25.01.2018 (+2) 1 dag25.01.2018 (+2) 2.250 kr
Eid Eid 12.03.2018 1 dag12.03.2018 2.250 kr
Fauske Fauske 1 dag 2.250 kr
Flekkefjord Flekkefjord 1 dag 2.250 kr
Flora / Florø Flora / Florø 1 dag 2.250 kr
Fredrikstad Fredrikstad 07.05.2018 1 dag07.05.2018 2.250 kr
Førde Førde 1 dag 2.250 kr
Gjøvik Gjøvik 17.04.2018 1 dag17.04.2018 2.250 kr
Gol Gol 01.02.2018 1 dag01.02.2018 2.250 kr
Halden Halden 27.04.2018 1 dag27.04.2018 2.250 kr
Hamar Hamar 20.03.2018 (+1) 1 dag20.03.2018 (+1) 2.250 kr
Hammerfest Hammerfest 1 dag 2.250 kr
Harstad Harstad 1 dag 2.250 kr
Haugesund Haugesund 14.04.2018 (+1) 1 dag14.04.2018 (+1) 2.250 kr
Hol Hol 1 dag 2.250 kr
Horten Horten 07.02.2018 1 dag07.02.2018 2.250 kr
Jølster Jølster 16.02.2018 1 dag16.02.2018 2.250 kr
Karasjok Karasjok 1 dag 2.250 kr
Kautokeino Kautokeino 1 dag 2.250 kr
Kongsberg Kongsberg 29.01.2018 1 dag29.01.2018 2.250 kr
Kongsvinger Kongsvinger 12.03.2018 (+1) 1 dag12.03.2018 (+1) 2.250 kr
Kristiansand Kristiansand 14.02.2018 (+1) 1 dag14.02.2018 (+1) 2.250 kr
Kristiansund Kristiansund 09.04.2018 (+1) 1 dag09.04.2018 (+1) 2.250 kr
Kviteseid Kviteseid 1 dag 2.250 kr
Larvik Larvik 23.01.2018 (+2) 1 dag23.01.2018 (+2) 2.250 kr
Levanger Levanger 1 dag 2.250 kr
Lillehammer Lillehammer 1 dag 2.250 kr
Molde Molde 05.03.2018 (+1) 1 dag05.03.2018 (+1) 2.250 kr
Moss Moss 12.02.2018 1 dag12.02.2018 2.250 kr
Namsos Namsos 1 dag 2.250 kr
Narvik Narvik 1 dag 2.250 kr
Nes Nes 01.03.2018 1 dag01.03.2018 2.250 kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 22.05.2018 1 dag22.05.2018 2.250 kr
Nordkapp / Honningsvåg Nordkapp / Honningsvåg 1 dag 2.250 kr
Notodden Notodden 14.06.2018 1 dag14.06.2018 2.250 kr
Odda Odda 13.04.2018 1 dag13.04.2018 2.250 kr
Oppegård Oppegård 1 dag 2.250 kr
Oslo Oslo 1 dag 2.250 kr
Porsanger Porsanger 1 dag 2.250 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 1 dag 2.250 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 1 dag 2.250 kr
Rauma / Åndalsnes Rauma / Åndalsnes 16.03.2018 1 dag16.03.2018 2.250 kr
Ringerike / Hønefoss Ringerike / Hønefoss 20.02.2018 (+1) 1 dag20.02.2018 (+1) 2.250 kr
Ringerike / Hønefoss 19.04.2018 1 dag20.02.2018 (+1) 2.250 kr
Sandefjord Sandefjord 15.05.2018 1 dag15.05.2018 2.250 kr
Sarpsborg Sarpsborg 08.03.2018 1 dag08.03.2018 2.250 kr
Ski Ski 26.01.2018 (+9) 1 dag26.01.2018 (+9) 2.250 kr
Skien Skien 1 dag 2.250 kr
Sogndal Sogndal 23.04.2018 1 dag23.04.2018 2.250 kr
Stavanger Stavanger 1 dag 2.250 kr
Steinkjer Steinkjer 07.06.2018 1 dag07.06.2018 2.250 kr
Stryn Stryn 23.05.2018 1 dag23.05.2018 2.250 kr
Sør-Varanger / Kirkenes Sør-Varanger / Kirkenes 1 dag 2.250 kr
Tromsø Tromsø 05.02.2018 (+1) 1 dag05.02.2018 (+1) 2.250 kr
Trondheim Trondheim 27.02.2018 (+1) 1 dag27.02.2018 (+1) 2.250 kr
Trysil Trysil 16.06.2018 1 dag16.06.2018 2.250 kr
Tynset Tynset 15.02.2018 1 dag15.02.2018 2.250 kr
Ullensaker Ullensaker 02.02.2018 (+1) 1 dag02.02.2018 (+1) 2.250 kr
Vadsø Vadsø 1 dag 2.250 kr
Vefsn / Mosjøen Vefsn / Mosjøen 26.04.2018 1 dag26.04.2018 2.250 kr
Voss Voss 31.05.2018 1 dag31.05.2018 2.250 kr
Ålesund Ålesund 14.02.2018 (+1) 1 dag14.02.2018 (+1) 2.250 kr
Åmot Åmot 09.04.2018 1 dag09.04.2018 2.250 kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - bedriftsinternt

Vi tilbyr bedriftsinternt kurs i arbeidsvarsling 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Hele landet Hele landet 2 dager Avtales kr

Arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende

Vi tilbyr arbeidsvarsling kurs 2 - for ansvarshavende. Ansvarshavende er den som skal planlegge arbeidet og ha ansvar for søknader til kommunen og Statens Vegvesen. Kurset gir stedsansvarsrett.

Sted Neste kurs Varighet Pris
Bergen Bergen 26.02.2018 2 dager26.02.2018 3.650 kr
Bodø Bodø 2 dager 3.650 kr
Bærum / Sandvika Bærum / Sandvika 2 dager 3.650 kr
Drammen Drammen 2 dager 3.650 kr
Eid Eid 2 dager 3.650 kr
Flora / Florø Flora / Florø 06.06.2018 2 dager06.06.2018 3.650 kr
Fredrikstad Fredrikstad 2 dager 3.650 kr
Førde Førde 2 dager 3.650 kr
Gloppen Gloppen 2 dager 3.650 kr
Gol Gol 2 dager 3.650 kr
Hamar Hamar 29.01.2018 2 dager29.01.2018 3.650 kr
Haugesund Haugesund 18.06.2018 2 dager18.06.2018 3.650 kr
Jølster Jølster 2 dager 3.650 kr
Kristiansand Kristiansand 14.05.2018 2 dager14.05.2018 3.650 kr
Larvik Larvik 22.01.2018 (+1) 2 dager22.01.2018 (+1) 3.650 kr
Molde Molde 28.05.2018 2 dager28.05.2018 3.650 kr
Nord-Aurdal / Fagernes Nord-Aurdal / Fagernes 2 dager 3.650 kr
Odda Odda 2 dager 3.650 kr
Oppegård Oppegård 2 dager 3.650 kr
Oslo Oslo 2 dager 3.650 kr
Porsgrunn / Brevik Porsgrunn / Brevik 2 dager 3.650 kr
Rana / Mo i Rana Rana / Mo i Rana 2 dager 3.650 kr
Ski Ski 08.02.2018 (+4) 2 dager08.02.2018 (+4) 3.650 kr
Skien Skien 2 dager 3.650 kr
Stavanger Stavanger 19.03.2018 (+1) 2 dager19.03.2018 (+1) 3.650 kr
Tromsø Tromsø 2 dager 3.650 kr
Trondheim Trondheim 16.04.2018 2 dager16.04.2018 3.650 kr
Tønsberg Tønsberg 2 dager 3.650 kr
Ullensaker Ullensaker 2 dager 3.650 kr
Voss Voss 2 dager 3.650 kr
Ålesund Ålesund 12.02.2018 2 dager12.02.2018 3.650 kr